Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Šatkui - 70

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos

Alio, policija ? : [praktiniai patarimai] / Petras. Šatkus.-  Vilnius, 199121, [2] p.AMBA! : [detektyvinė apysaka] / Petras Šatkus. - Vilnius : Spauda, 1992. - 111 p.

Ar esame saugūs? / Petras Šatkus ; Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. - Vilnius : Logotipas, 1998. - 272 p.

Bausmė : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2000.  - 179, [1] p.

Bosas paskambins vidurnaktį : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslo aidai, 1995. - 208 p. 

Bosas paskambins vidurnaktį : romanas / Petras Šatkus.- Vilnius : Mokslo aidai, 1996. - 208 p. 

Būti savimi : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius [Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2009 - 654, [1] p. 

Demokratijos procesai: kontūrai, datos, įvykiai = Democratic processes: framework, dates, events / Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga ; [parengė Petras Šatkus ; vertė Jūratė Mažulytė] Vilnius : LRSKĮ, 1999 (Vilnius : Biznio mašinų komp.) 28, [2] p.

Dvikova: Dilogija: [romanas] / Petras Šatkus. - Kaunas : Spindulys, 1995.- 324, [1] p.
 
Esu : apsakymai / Petras Šatkus Vilnius [i.e. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2012 (Vilnius : Jusida) 595, [2] p.
Išdavystė : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2000. - 218, [1] p. 

Išdavystė : romanas / Petras Šatkus.- Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2001.- 218, [1] p. 

Iššūkis : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007 (Vilnius : Spauda). - 404 p. 

Iššūkis 2 : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Vilnius : Spauda). - 759 p. 

Iššūkis 3 : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Kaunas : Aušra). - 710 p. 

Įtariami visi: [romanas] / Petras Šatkus .- Vilnius: Mintis, 1993.

Kaip išvengti nusikaltimo; [praktiniai patarimai] / Vidaus reikalų m-ja ; P. Šatkus. - Vilnius : Lietuvos Vidaus reikalų m-ja, 1994. - 72, [1] p. 

Kaip išvengti nusikaltimo : praktiniai patarimai / [Petras Šatkus, Arūnas Marcinkevičius, Julijonas Aniukštis] 2-as papild. leid. Vilnius : Trys žvaigždutės, 1995 (Vilnius : Spauda) 72, [1] p., įsk. virš. 

"Kardinolo" šūvis : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Naujoji Rosma, 1999 . - 303 p. 

Labirintas : [apsakymai] / Petras Šatkus ; recenzavo Viktoras Brazauskas. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 188, [1] p. 

Lemtinga akistata / Petras Šatkus.-  Vilnius : "Interfeis", 1991.- 39 p. 
 
Mirties kanjonas : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslo aidai, 1994. - 182 p.

Monstras : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Rosma, 2000.- 533, [2] p. 

Muitininko liudijimas : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 1998.-  234 p.

Mutantai : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). - 389, [5].

Pabėgimas : [pasaka] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mega, 1991. - 30, [2] p. 

Paslaptinga liga : [pasaka] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mega, 1991. - 29, [2] p. 

Po banko skliautais : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mintis, 1995. - 246 p.

Po Nemuniją, po ežeriją:[ istorinės apybraižos] / Petras Šatkus ir kt .- Kaunas: Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001.- 324 p.
Priešgaisrinė apsauga: [medžiaga lektoriui] / Petras Šatkus.- Vilnius: „Žinijos“ d-gija.- 1985.

Prisipažįstu kaltas – teiskite: apybraiža / Petras Šatkus.-  Vilnius: Mintis.- 1976.

Problemos, aktualijos, patarimai, informacija /  Petras Šatkus.- UAB „Neįgaliųjų reabilitacija.- 1998.- 77 p. 

Rankas aukštyn! Kodėl nušovė lavoną? : iš pasaulinės detektyvo klasikos / Džonas K. Batleris ; vertė Rima Larionovaitė. Ir nuplaus lietus pėdsakus : nauji lietuviški detektyvai / Petras Šatkus. Fantomas : nuotykiai ir fantastika / Pjeras Suvestras, Marselis Alenas ; vertė Auksė Jackevičienė Vilnius : Vaiva, 1991 (Vilnius : Spauda) 96 p.

„Sėliai“ : [pasakų ciklas „Užkeikti pasauliai“] /  Petras Šatkus.- Vilnius: Mokslo aidai.- 2001.

Spąstai : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : A. Remeikos leidykla, 1999. - 212 p. 

Sugrįžę angelai : [trilogija] / Petras Šatkus. - [Vilnius : Mokslo aidai, 2000] (Vilnius : Mokslo aidai). - 332 p. 

Tipiškiausios gaisrų priežastys individualiame sektoriuje / Petras Šatkus.- Vilnius: LTSR „Žinijos“ d-ja, 1987. 

Užkeikti pasauliai : [pasakų ciklas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Policijos dep. prie LR VRM, 1998 - 195, [3] p.

Garso įrašai

Bosas paskambins vidurnaktį [Garso įrašas - MP3] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Eimutis Braziulis Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka) 1 garso diskas (5 val. 58 min.; 3 val. 57 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 12 cm + 1 įd. lap.(12 x 12)

Bosas paskambins vidurnaktį [Garso įrašas - WAV] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Eimutis Braziulis Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka) : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2 garso diskai (5 val. 58 min.; 3 val. 57 min.) : Įrašas WAV fmt ; 12 cm + 1 įd. lap.(12 x 12)2008 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka)

Įtariami visi [Garso įrašas - MP3] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Algimantas Bružas Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka) 1 garso diskas (11 val. 01 min.; 7 val. 18 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 1 dėžutė

Įtariami visi [Garso įrašas - WAV] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Algimantas Bružas Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka) 3 garso diskai (11 val. 01 min.; 7 val. 18 min.) : Įrašas WAV fmt ; 3 dėžutės

"Kardinolo" šūvis [Garso įrašas - MP3] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Eimutis Braziulis Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka) 1 garso diskas (8 val. 47 min.; 5 val. 49 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 1 dėžutė

"Kardinolo" šūvis [Garso įrašas - WAV] : romanas / Petras Šatkus ; skaito Eimutis Braziulis Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka) 2 garso diskai (8 val.47 min.;5 val.49 min.) : Įrašas WAV fmt ; 2 dėžutės

Užkeikti pasauliai [Garso įrašas - MP3] : pasakų ciklas / Petras Šatkus ; skaito Petras Šatkus Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2011 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka) 1 garso diskas (CD) (6 val., 3 val. 59 min.) : (MP3) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12)
Recenzijos

Detektyvas ir detektyvai:[recenzija] / Petras Šatkus // Rec. kn. „Reikalingo žmogaus mįslė“ / B. Mackonytė. V.: Mintis.- 1985 // Tiesa.- 1987, saus. 24.

Surinkęs šviesą lyg rasą : [recenzija] / Petras Šatkus - Iliustr - Rec. kn.: Aukštaitijos šviesuliai / V. Indrašius. Vilnius : Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-ga, 1999 // Dienovidis - 1999, rugs. 24 - spal. 7 (Nr. 34), p. 6.

Apsakymai, novelės

Aklas miestas : [apsakymas] / Petras Šatkus // Akistata - 2001, liep. 10, p. 11.

Atminties pėdsakais: [novelė] / Petras Šatkus // Komjaunimo tiesa.- 1958, kovo 22.

Baimė: [novelė] / Petras Šatkus // Švyturys.- 1984, Nr. 11, p. 23-24.

Baladė apie motiną : [apsakymas] / Petras Šatkus // Komjaunimo tiesa.- 1984, bal. 20.

Bėgikas : [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius) 1984, saus. 14.

Bingo : [apsakymas]  / Petras Šatkus // Akistata - 2001, rugpj. 28, p. 11.

Didelis didelis  pasaulis: [apsakymas] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1986, saus. 11.

Dukrelė spanuoja : [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius).- 1988, geg. 28.

Giminaitis: [apsakymas] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1989, liep. 11.

Good morning - arba Einam į lovą... : [apsakymas]  / Petras Šatkus // Europos centras - 1994, Vas. 17-23 (Nr. 7), p. 6.

Išbandymas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Šeima.- 1985, Nr. 12, p. 19-21.

Išpažintis: [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius) .- 1985, rugpj. 24.

Kai tėvas paliko, jam buvo ketveri: [apsakymas] / Petras Šatkus // Jaunimo gretos.- 1984, Nr. 4, p. 22-23.

Kelias: [novelė] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1984, bal. 7.

Keliausim prie mėlynos jūros: [apsakymas] / Petras Šatkus // Šeima.- 1987, Nr. 1, p. 29-31.

Konfliktas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1986, rugpj. 2.

Mirties angelas : [apsakymas] / Petras Šatkus // Akistata - 2002, geg. 7, p. 11.

Mirtis džiunglėse : [apsakymas] / Petras Šatkus // Žvilgsnis - 1994, Spal. 13-20 (Nr. 39), p. 6.

Mirtis džiunglėse : [apsakymas] / Petras Šatkus // Žvilgsnis - 1994, Spal. 13-20 (Nr. 39), p. 6.

Mįslės : [ištr. iš romano "Po banko skliautais"] / Petras Šatkus // Aljansas - 1994, Nr. 5, p. 86-93.

Namukas prie geležinkelio : [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius).- 1985, vas. 26.

Pabučiavimas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1986, kovo 22.

Pabučiavimas: [apsakymas] / Petras Šatkus // 1989 metų kalendorius.- Toronto, 1989, p. 103-106.

Padarai : [apsakymas] / Petras Šatkus // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2011, liep. 22, p. 14, 18.

Pareiškimas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius).- 1985, geg. 13.

Plevėsa: [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius).- 1986, bal. 19.

Susitikimas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Lietuvos pionierius.- 1984, geg. 12.

Teisingumo imitacija : [rašytojo P. Šatkaus romano "Iššūkis 2" ištraukos] // Laisvas laikraštis. –2008, saus. 19-26 (Nr. 3), p. 12.

Tyla: [apsakymas] / Petras Šatkus // Valstiečių laikraštis.- 1985, gruod. 22.

Už horizonto: [apsakymas] / Petras Šatkus // Lietuvos pionierius.- 1985, saus. 9.

Varpas : [apsakymas] / Petras Šatkus // Vilniaus žinios - 2002, lapkr. 1-14 (Nr. 10), p. 10.

Vėjo kryžkelė : [pasakėlė] / Petras Šatkus // Europa - 1997, birž. 11-17 (Nr. 23), p. 5.

Verdiktas : [detektyvinė apysaka] / Petras Šatkus // Rankas aukštyn! - 1994, Nr. 1, p. 3-71.

Viltis: [apsakymas] / Petras Šatkus // Draugystė (Vilnius).- 1988, rugpj. 27.

Žvalgas: [apsakymas] / Petras Šatkus // Tiesa.- 1987, spal. 11.

Straipsniai 

Atsigręžkime pro petį : [pokalbis su rašytoju P. Kutkaičiu] / Petras Šatkus  // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 43-44.

Buto saugumas - šeimininko rūpestis / Petras Šatkus // Diena - 1995, Geg. 30, p. 5.

Esu šio pasaulio šešėlis", - sako dailininkas Petras Rutė : [pokalbis / užrašė] /  Petras Šatkus // Diena- 1996, bal. 1, p. 6.

Gaisrų pašvaistė nepamoko: [apie gaisrus ir jų priežastis] / Petras Šatkus // Tiesa.- 1989, birž. 16.

Ieškoti , surasti ir aprašyti: [apie Vytauto Indrašiaus  trilogijos  "Antalieptės kraštas" III-ią dalį] / Petras Šatkus // Utenis. - 2010, spal.21, p.4-5.

Ieškoti, surasti ir aprašyti : [pokalbis su rašytoju, kraštotyrininku Vytautu Indrašiumi apie monografiją "Antalieptės kraštas"]  / kalbino Petras Šatkus  // Utenis. – 2010, spal. 21, p. 4-5.

Istorinių romanų kūrybinio projekto autorius - rašytojas Jonas Užurka / Petras Šatkus. – Portr. // Voruta. – 2007, gruod. 22, p. 13.

Jie stovėjo prie ištakų: [iš ugniagesiu gyvenimo] / Petras Šatkus // Ugnegesis.- 1990, vasaris. 

Kas žinotina sodininkui: [priešgaisrinės apsaugos klausimai] / Petras Šatkus // Mūsų sodai.- 1958, Nr. 9, p. 19.

Laba diena, Maestro: [apie Kijevo konservatorijos liaudies instrumentų profesorių Ivaną  Jaškevičių] / Peštas Šatkus // Kultūros barai.- 1987, Nr. 2 (266), p. 21-23.

Mafija, nuvertusi R. Paksą : [politinio detektyvo "Iššūkis 2" ištrauka] / Petras Šatkus // Karštas komentaras. –2008, vas. 15-29 (Nr. 4), p. 11.

Nelaimių pėdsakais: [apie gaisrų priežastis] / Petras Šatkus // Lietuvos pionierius.- 1988, rugpj. 10.

Ne Remarko romanais gyvenom : eilėraščiai / Algimantas Stankevičius ; [dailininkė Jurgita Kasperavičiūtė] Vilnius : Vilius, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė) 102, [1] p.  Kn. taip pat: Apie autorių, p. 6-8 / Petras Šatkus

Neee, čia ne visi idiotai… : humoreskos, satyros, pasakėlės-poringės ir kiti tautiški traktatai / Leopoldas Stanevičius [Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010] (Vilnius : VPU l-kla) 175, [1] p. Kn. taip pat: Apie autorių ir jo kūrybą / Albertas Skyrelis, p. 4. Dar vienas žvilgsnis, arba užverčiant knygą / Petras Šatkus, p. 168-169.

Nerūpestingumo pasekmės: Užkirsti kelią gaisrams / Petras Šatkus // Tiesa.- 1988, birž. 22.

Pabūkim kartu : [apie rašytoją A.Ružą] / Petras Šatkus - Portr. // Europa - 1997, birž. 11-17, p. 5.

Skaudžios nelaimės ne visus pamoko: [apie gaisrus kaimo gyvenvietėse priežastis] / Petras Šatkus // Tiesa.- 1985, gruod. 3.

Stručiai, biurokratai, politikai ir ... visi jie vengia atsakomybės / Petras Šatkus // Atgimimas - 2002, liep. 26 - rugpj. 1 (Nr. 29), p. 11, 14.

Ugniagesys: [apie profesiją] / Petras Šatkus // Lietuvos pionierius.- 1987, geg. 16.

Apie P. Šatkų

Detektyve - pažįstamas veidas : [apie P. Šatkaus knygą "Muitininko liudijimas", kurioje pagrindinio herojaus prototipas buvęs Muitinės departamento generalinis direktorius A. Budrys] / 

Rita Grumadaitė // Lietuvos rytas - 1999, rugs. 21, p. 1-2.
Egzistencijos esmė : [apie rašytojo P. Šatkaus kūrybą] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 48.

Ką dievas davė, tą ir atiduodu : [autobiografija] / Petras Šatkus. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. – P. 228-232.

Lietuviško detektyvo karalius: [pokalbis su rašytoju P. Šatkumi] / užrašė Stasys Žlibinas // Kalba Vilnius.- 1997, liep. 25. rugpj. 1, p. 4.
Populiarioji literatūra: [apie Petrą Šatkų] / Giedrius Viliūnas  // Naujausioji lietuvių literatūra (1988-2002). – Vilnius : Alma littera, 2003. – P. 289-318.

Romanistas Petras Šatkus ir jo [romanas] "Sugrįžę angelai" / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 2, p. 42-44.

Susitikimas su rašytojais: [apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvykusį susitikimą su rašytojais kraštiečiais Petru Šatkumi, Vytautu Indrašiumi ir Vytautu Leščinsku]  / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. – 2008, lapkr. 28, p. 4.

Šatkus Petras // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 481.

Šatkus Petras / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 475.

Šatkus Patras // Žurnalistikos enciklopedija. - Vilnius : Pradai, 1997. - P. 485.

Vaikams skirtą knygą iliustravę moksleiviai pasakų nebeskaito : [apie M.K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleivius, iliustravusius P. Šatkaus nuotykių knygą "Užkeikti pasauliai"] / Milda Kuizinaitė // Lietuvos rytas - 1999, vas. 3, priedas "Mes!!!", p. 3.

Recenzijos P. Šatkaus knygoms

Paksas - knygų herojus : [recenzija] / Jūratė Važgauskaitė. – Iliustr. – Rec. leid.: Iššūkis 2 / Petras Šatkus. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 // Laikraštis tau. –2008, vas. 6, p. 4.

Tarp meninės tiesos ir tikrovės : [recenzija] / Robertas Vėbra. – Iliustr. – Rec. leid.: Iššūkis 2 / Petras Šatkus. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 // Laisvas laikraštis. – ISSN 1648-4029. – 2008, saus. 12-19 (Nr. 2), p. 10-11.
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas