Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Indrašiui – 70

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Antakalniai ir Norvaišiai – nuo praeities iki dabarties / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2011. - 231, [1] p. 

Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. -1- 2-3 d. 

Aukštaitijos šviesuliai : [dokumentinės apybraižos] / Vytautas Indrašius. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 1999 ([Vilnius] : VRM VT II pulko sp.). - 224 p. 

Didžiadvaris [Zarasų rajonas] : (gimtojo kaimo ir gyventojų istorija) / Jeronimas Girčys. - Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2000 ([Kaunas] : A. Malinausko indiv. įm.). - 63, [1] p. 

Doros, šviesos ir tiesos apaštalai : (Zarasų krašto dvasininkai) / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2003 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). - 237, [3] p. 

Laisvės saulei tekant / (sudarė ir spaudai parengė Vytautas Indrašius ; Stasys Knezys ; Jeronimas Naprys) : (kovos dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte 1919 m. birželis-rugpjūtis). - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - 259, [2] p. 

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 13). –Aut. : T. 2, T. 3, T. 4,T. 5, T. 7, Vytautas Indrašius, Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. - 262 p.

Mūsų kaimai prie Šventosios / Vytautas Indrašius. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - 179 p. 

Nepriklausomybės riteriai / Vytautas Indrašius. - Vilnius : Gimtinė, 1998. - 209, [1] p. 

Papasakok apie Antalieptę… : (kaimų istorijos) / Vytautas Indrašius. - [Vilnius] : Gimtinė, 1995. - 146, [2] p. 

Po Nemuniją, po ežeriją : [istorinės apybraižos, apsakymai, publikacijos / sudarė Albinas Slavickas ; redakcinė komisija: Vytautas Ažušilis … [et al.]. - Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 324, [2] p. - Aut.: Vytautas Indrašius ir kt. 

Prie Ligajo ežero - Trinkuškiai [Zarasų rajonas] / Angelė Daubaraitė-Daubarienė, Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). - 122, [2] p. 

Svaitutėlės čiurlenimas : [kraštotyrinės apybraižos] / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 ([Kaunas] : A. Malinausko indiv. įm.). - 243 p. 

Laisvės saulei tekant / (sudarė ir spaudai parengė Vytautas Indrašius ; Stasys Knezys ; Jeronimas Naprys) : (kovos dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte 1919 m. birželis-rugpjūtis). - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - 259, [2] p. 

Vienintelės laidos mokytojai : (Zarasų 1927 m. laidos mokytojų likimai) / Vytautas Indrašius. - Vilnius : V. Indrašius, 2006 (A. Malinauski IĮ). - 203, [1] p. 

Zarasai laiko vilnyse / sudarė Laima Raubiškienė. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 207, [1] p. aut.: Vytautas Indrašius it kt. 

Žuvusiems ties Antaliepte atminti [Zarasų rajonas / parengė Vytautas Indrašius ir Ildefonsas Maldauskas]. - Zarasai [i.e. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2003. - 10, [2] p.

Eilėraščiai 

Dalinys išnyko: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1963, birž. 4. 

Gyvenimo pradžioje: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1962, šeštadienis, p. 29. 

Kelionė: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius //Tarybinė žemė.- 1963, saus. 12. 

...Lydėjo tas gimtųjų Sartų atminimas / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1973, rugs. 29, 

Palikimas: [eilėraštis skirtas tėvui] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1966, kovo 19. 

Sargyboje: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1963, birž. 4. 

Saulės troškimas: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1963, saus. 1. 

Vasaros išleistuvės: [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1963, saus. 19. 

Vėlinių sapnas : [eilėraštis] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2010, spal. 29, p. 7.


Straipsniai spaudoje 

Aktyvistas iš Luknių / Vytautas Indrašius // Lenino keliu.- 1986, lapkr. 6. 

Antalieptės reikomo sekretorius / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1983, Nr. 8, p.18. 

Antalieptiškiai buriasi pasipriešinimui [1941 m.] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1994, Rugs. 16-20. 

Antalieptiškiai Didžiojo Tėvynės karo frontuose / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, vas. 4-16. 

Antanas Streikus : [apie partizaną] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 3, p. 40-43. 

Antazaviškiai Didžiojo Tėvynės karo frontuose / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1984, geg. 4-8. 

Antroji gimtinė – Leningradas / Vytautas Indrašius // Šeima.- 1987, Nr. 11, p. 38-39. 

Ar ilgam tiesa ir demokratija nugalėjo Antalieptėje? / Vytautas Indrašius // Lietuvos aidas. – 2012, vas. 11, p. 7. 

Ar Lietuvos teisingumas įvertins stribų "nuopelnus" : [apie Antazavės v. stribų nusikaltimus, Zarasų raj.] // Tremtinys - 1995, Gegužė (Nr. 17), p. 6. 

Ar Zarasų muziejus atspindi krašto istoriją? / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1997, birž. 3. 

Atkaklūs žmonės / Vytautas Indrašius // Komunistas.- 1983, Nr. 5, p. 91-96. 

"Audros" partizanų būrys [veikęs Utenos a.] / Vytautas Indrašius // Tremtinys - 1994, Kovas (Nr. 5), p. 5. 

Aukso ieškotojas iš Dusetų / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1983, Nr. 21, p. 6-8. 

Aukštaitijos krašto lyrikas : [apie pedagogą, poetą A. Kavoliūną ir jo eilėraščių knygą "Kur užaugom visi", Molėtai] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 2, p. 41-42. 

Baltoji Antalieptės gulbė / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1996, rugpj. 13. 

Banko vertybės išsaugotos revoliucijai / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1987, spal. 14. 

Bataliono karių priešakyje / Vytautas Indrašius // Jaunimo gretos.- 1984, Nr. 11, p. 8-9. 

Brigados vadas / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos.- 1988, vas. 23. 

Broliai Lizinovai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1983, gruod. 8, 10. 

Bronislavos ir Jono Abukauskų deimantinė stiprybė / Vytautas Indrašius // Utenis. – 2012, kovo 14, p. 6-7.

Bružų kaimo legendos [Zarasų rajonas] : (iš spausdinamos knygos "Mūsų kaimai prie Šventosios") / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1996, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 5. 

Čekistas iš Suvalkijos / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1989, geg. 1. 

Darbščioji Antazavės bitelė : [apie kraštotyrininkę S. Kiraitytę] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 2, p. 39.

Didvyris iš autošarmočių dalinio / Vytautas Indrašius // Naujas rytas.- 1987, rugs. 19. 

Didvyriškieji karininkai Andriūnai : [apie savanorius brolius Juozą, Izidorių ir Antaną] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1996, lapkr. 26, gruod. 3, 10. 

Dingę kryžiai ir užmirštos kapinės / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1990, saus. 20-25. 

Egzistencijos esmė : [apie rašytojo P. Šatkaus kūrybą] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 48. 

Enciklopedija / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2009, spal. 16, p. 8. 

Generolas nuo Luodžio ežero / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1985, Nr. 5, p. 8-9. 

Generolas iš Vilniaus / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1988, Nr. 4, p. 10-12. 

Gilūs pėdsakai gyvenime / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1986, rugs. 7. 

Gimtojo krašto patriotas Ildefonsas Maldauskas / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2003, liep. 15, p. 2. 

Gyvenimas netelpa į knygą: [apie Vinco Kibirkščio knygą „Gyvenimo pakopos“, kurios pirmojoje dalyje gražiai ir su nostalgija atkurti metai, praleisti Marcinkonyse] / Vytautas Indrašius // Merkio kraštas. –2008, geg. 20, p. 3. 

Gyvenimas tartum legenda / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1981, vas. 14-19. 

Grudino rusti šiaurė / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1987, rugs. 22. 

Įamžintas žuvusių policininkų atminimas / Vytautas Indrašius ir Ildefonsas Maldauskas // Draugas. – 2004, spal. 1-13. 

Išeinu su lietuvišku batalionu / Vytautas Indrašius // Spartuolis.- 1986, geg. 1. 

Iš Eivenių – į partinį darbą / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1982, geg. 13-18. 

Išėjo vyrai iš Kavolių kaimo / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1985, Nr. 3, p. 24. 

Iš senos Eitminų giminės / Vytautas Indrašius // Savanoris. – 2005, lapkr. 24, p. 6. 

"Ištremta jaunystė" : [apie buvusį partizaną poetą S. Krasauską, gyvenantį V. Ivonio pavarde] / Vytautas Indrašius // Dienovidis - 1999, saus. 8-14 (Nr. 1), p. 13. 

Ištvermės metai / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1988, Nr. 10, p. 5-7. 

Iš tvistančių akimirkų / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1996, liep. 19. 

Išlikęs matematikoje ir gimtuose Šalinėnuose: [apie kraštietį matematiką Bronių Kvedarą (1934.04.08-2008.09.25)] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2009, rugs. 25, p. 2. 

Įvairiabriaunio talento spindėjimas : [apie kraštotyrininką, istoriką, poetą J. Laurinavičių] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 42. 

Jurgis Stankūnas : [biografija] / parengė Vytautas Indrašius. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Vyžuonos / sudarė ir parengė Algirdas Vyžintas. – Utena : Utenos Indra, 2006. – P. 471. 

Kaip gyvena Lietuvos nepriklausomi rašytojai? / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos - 1997, vas. 10, p. 7. 

Kaip kūrėsi ir išnyko Vosiškių kaimas [Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1994, Rugs. 9, p. 2, 5. 

Kai vasara žiedlapiais laša... : įspūdžiai iš LNR poezijos šventės Kaune / Vytautas Indrašius // Kardas - 2001, Nr. 1, p. 48.

Kaip žuvo mokytojas / Vytautas Indrašius // Kaimų istorijos.- T. 1.- V: 1995, p. 233. 

Kankinti ir naikinti Puodžiai : iš spausdinamos knygos "Mūsų kaimai prie Šventosios" / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1996, birž. 14, 18. 

Karininkas, išgarsinęs Lietuvą užsienyje : [apie B. Raugą] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 3, p. 35-36. 

Karininko ir rašytojo Stasio Zaikausko netekus / Vytautas Indrašius // Gintaro gimtinė. – 2012, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 12. 

Karinio pedagoginio darbo aukštumoje / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1986, rugp. 28. 

Karių dramaturgas ir poetas J. Kuzma / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. –2008, lapkr. 21, p. 3. 

Karštas dykumos smėlis / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos.- 1987, birž. 2. 

Karo istoriką, dimisijos pulkininką Stasį Knezį palydint / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2011, rugs. 2, p. 2. 

Karo istoriką, dimisijos pulkininką Stasį Knezį palydint / Vytautas Indrašius. – Portr. // Gintaro gimtinė. –2011, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 12. 

Karo įvykis ties Antaliepte : iš krašto istorijos / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2005, rugs. 2, p. 7. 

Karžygės Juozėnaitės, arba kančios už Vyčio kryžių / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1990, bal. 19-28. 

Karžygės seserys [A. ir K.] Juozėnaitės : iš spausdinamos knygos "Nepriklausomybės riteriai" / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1997, gruod. 1-31 (Nr. 12), p. 1, 3. 

Keturiolika metų su istoriku Zenonu Ivinskiu : [apie P.Talanskaitę-Ivinskienę] // Europos lietuvis - 1995, Liep. 15-21 (Nr. 29), p. 5. 

Keturiolika metų su istoriku Zenonu Ivinskiu / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1995, rugpj. 11. 

4001-ąsis važioja ne pagal tvarkaraštį / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1988, kovo 11. 

Knyga apie valstietišką tvirtybę: [apie Edvardo Makelio ir Aloyzo Urbono išleistą knygą "Ąžuolai lieka gyventi"] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2008, vas. 5, p. 6. 

Knygnešys ir "daraktorius" Juozapas Šeikus [1862-1934] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1994, Liep. 12, p. 5. 

Knygnešys ir daraktorius Juozapas Šeikus [1862-1934] // Gimtinė - 1995, Saus. 1-31 (Nr. 1), p. 2. 

Koks Balio Griškevičiaus likimas? / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2003, vas. 13, p. 2. 

Koks karžygio likimas?: [apie Lietuvos karžygį Vyties kryžiaus kavalierių Joną Mažeiką] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2006, saus. 27, p. 3. 

Komisaras iš Kronštato / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1988, vas. 5. 

Komjaunimo auginti ir grūdinti / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, spal. 19-24. 

Komjaunuolio ordinas / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1982, lapkr. 25. 

Komunistės kelias / Vytautas Indrašius // Tarybinė moteris.- 1983, Nr. 6, p. 4. 

Kovingas gyvenimo kelias / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1987, saus. 5. 

Kovose už tarybas / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1985, Nr. 13, p. 22-23. 

Kovų ir pergalių ,etai / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1984, Nr. 16, p. 18-19. 

Kronštato šturmo dalyvis / Vytautas Indrašius // Komunizmo keliu.- 1986, birž. 10. 

Kuklaus žmogaus žygdarbis / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1988, rugs. 4-9. 

Kun. Boleslovo Martynėlio likimas / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2004, bal. 9, p. 2. 

Kur palaidotas Zarasų apskrities komendantas [I. Podgaiskis-Pašilys]? / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 2000, saus. 7, p. 3.

Laimėj ir nelaimėj buvome kartu... : [apie H. ir S. Zaikauskų bendro gyvenimo 60-metį] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 35-36. 

Laisvamanis [A. Markelis] iš Eivenių kaimo [Zarasų rajonas] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 2000, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 9. 

Laisvės saulei tekant : [iš spaudai ruošiamo leidinio apie Zarasų krašto išvadavimą nuo bolševikų] / parengė Stasys Knezys, Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1999, rugpj. 24, p. 2, 5. 

Laiškai iš mūšio lauko / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1983, geg. 7. 

Legendinėje Ščiorso divizijoje / Vytautas Indrašius // Valstiečių laikraštis.- 1987, bal. 30. 

Legendinių metų komisaras / Vytautas Indrašius // Lenino keliu.- 1988, saus. 2. 

Legendinėmis Spalio revoliucijos dienomis / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1988, liep. 5, 7. 

Leninas zarasiečių prisiminimuose / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1987, bal. 21. 

Liaudies išsaugoti kovotojų vardai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1981, liep. 28, 30. 

Liepsnojo patys ir švietė kitiems / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, birž. 19-26. 

Lietuviai legendiniame ledo reide: [apie Baltijos laivyną] / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1988, vas. 23. 

Lietuvių komuna Charkove /Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1987, Nr. 20. P. 28. 

"Lietuvos karžygiai" / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2009, lapkr. 20, p. 7. 

Lietuvos nepriklausomų rašytojų susitikimai [Vilniuje ir Kaune] / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos - 1998, bal. 30, p. 1, 9. 

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų veikla / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos - 1997, geg. 30, p. 4. 

Lietuvos žemės sūnūs / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- gruod. 25. 

LKP kuopelių susikūrimas ir veikla Zarasų krašte / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, gruod. 10, 19. 

Madagaskaro kankiniai : Tragiški arkivyskupo M. Reinio giminių puslapiai / Vytautas Indrašius // Dienovidis - 1995, Geg. 12, 19.

Madagaskaro kankiniai : Tragiški arkivyskupo M. Reinio giminių puslapiai / Vytautas Indrašius // Utenis.- 1989, spal. 3-10. 

Madagaskaro kankiniai : (tragiški arkivyskupo Mečislovo Reinio giminės puslapiai) / Vytautas Indrašius [trumpos žinios apie autorių] // Po Nemuniją, po ežeriją / sudarė Albinas Slavickas. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001. – P. 166-177. 

Maištingasis talentas - dailininkas ir poetas Antanas Pūslys (1910-1982) / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. –2007, liep. 3, p. 1-2, liep. 10, p. 2, 8. 

Mano komjaunuoliška jaunystė / Vytautas Indrašius // Jaunimo gretos.- 1986, Nr. 1, p. 2-3. 

Mano žemė ; 1948-ųjų gegužis ; "Girdžiu, kaip skamba ilgesio daina…" / Vytautas Kasperavičius. – Portr. – Turinyje taip pat : "Basakojis, saulėje įdegęs berniukas…" (apie V. Kasperavičių) / Vytautas Indrašius // Ten, sidabro vingy. – [T. 3] (2002), p. 155-156. 

Marijampolės pašto viršininkas Juozas Urbonas : miesto istorijos puslapiai / Vytautas Indrašius // Suvalkietis - 1998, kovo 17, p. 3. 

Mažeikiečiai pilietinio karo didvyriai / Vytautas Indrašius // Pergalės vėliava.- 1988, spal. 11. 

Marginos kariškomis milinėmis / Vytautas Indrašius // Tarybinė moteris.- 1983, Nr. 2, p. 5. 

"Mes negyvenam visais amžiais…" ; Baltoji Antalieptės gulbė ; Kelyje į šviesą ; Faustas atvažiuos… : [poetui Faustui Kiršai] ; Grabnyčia viena ir visiems ; "Nebuvai Tu paukšteliu…" : [sesutei Janinai (1992 04 29) atminti] ; Prisilietimas prie Antalieptės : [eilėraščiai] / Vytautas Indrašius ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 1] (2000), p. 101-107. 

Mykolas Kazanas : [apie partizaną] / vertė ir spaudai parengė Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 3, p. 39-40. 

Mokytojai – 1941 metų tremtiniai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1989, gruod. 2-16. 

Mokytojas Bronius Jakavonis : [Apie 1945 m. stribų nužudytą Antalieptės pradžios mokyklos dir. B.Jakavonį, Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1994, Liep. 12, p. 1. 

Mūsų krašto tremtinių likimai = Ištraukos iš Vytauto Indrašiaus knygos "Savaitutėlės čiurlenimas" : [apie tremtinius Petrą ir Joną Girčius, Eleną Kryžanauskaitę, Leopoldą Jančiauską , Dalį Ubeiką, Liuciją Šmeižytę] / parengė Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2001, birž. 12, p.1. 

Mūšiuose pasižymėję salakiečiai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, geg. 9- 22. 

Narsūs F. Deržinskio bendražygiai / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos.- 1987, gruod. 21. 

Narsaus lietuvio likimas: Jurgis Pečiulis / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1988, lapkr. 8. 

Neišsenkantys karaliaus šaltiniai : [apie J. Užurkos romano "Karaliaus karūna ir mirtis" pristatymą, Vilnius] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 2000, vas. 1-29 (Nr. 2), p. 11. 

Nanuilstantis partijos eilinis / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, rugpj. 16, 19. 

Nepriklausomybės kovų karžygiai: [apie Nepriklausomybės kovų karžygį Joną Raginską] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2008, vas. 15, p. 1, 2, vas. 19, p. 2. 

Nepriklausomybės kovų karžygys : [apie Z.Urbanėlį] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1997, vas. 14, p. 1.

Nepriklausomybės kovų karžygys Alfonsas Vitkauskas / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. - 2005, lapkr. 22, p. 4.

Nepriklausomybės kovų riteriai : [apie Lietuvos kariuomenės savanorius zarasiečius J.Andriūną, M.Juodagalvį, A.Mėlynį-Vaikutį, I.Pučinską] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1997, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 1, 4. 

Nepriklausomybės riteriai: [apie savonius] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1997, vas. 11. 

Neramus karžygio gyvenimas : [apie kovų už Lietuvos nepriklausomybę savanorį B.Svilą] / Vytautas Indrašius // Savanoris - 1996, liep. 4. 

Nešė vaikučiams saulute...: [Stasio Pupeikio gimimo 80-osioms metinėms] / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1985, geg. 14. 

Netekome karininko ir rašytojo Stasio Zaikausko (1915 04 23-2012 04 12) : [nekrologas] / Vytautas Indrašius // Kaišiadorių aidai. – 2012, bal. 20, p. 2. 

Netekome talentingos asmenybės : 2012 m. gegužės 12 d. nelauktai mus paliko talentingas žurnalistas, redaktorius, aštrių filosofinių straipsnių autorius, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys nuo 1996 m. gegužės, Albertas Pranciškus Ružas / Vytautas Indrašius // Laisvas laikraštis. – 2012, geg. 26 - birž. 1 (Nr. 21), p. 23. 

Norilsko kankinys : [apie pulkininką J. Šlepetį] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1998, kovo 6, p. 2. 

Orenburgo stepių erelis / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1985, Nr. 17, p. 22-23. 

Panaikinus draudimą kūrėsi mokyklos: [apie Purvynės kaimo mokyklą] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2007, geg. 4, p. 2. 

Parduoti vergijon Mikiškių kaimo vyrai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1995, rugs. 12. 

Pasiaukojimas: [apie Algirdą Edvardą Šakalį, buvusį Zarasų gimnazijos mokytoja] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1997, rugpj. 8. 

Pasipriešinimas sovietiniams okupantams Zarasų krašte (1944-1945) / Vytautas Indrašius // Laisvės kovų archyvas.- T. 14.- Kaunas, 1995, p. 50-59. 

Pasižymėję kovose ir darbe / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, saus. 28. 

Paslaptingas ryšys : [apie intuiciją ir paslaptingą ryšį palaikomą per sapnus] / Vytautas Indrašius // Paslaptys - 2000, Nr. 5, p. 24-25. 

Paslaptingojo poeto pėdsakais : [apie S.Krasauską-V.Ivonį] / Vytautas Indrašius // Dienovidis - 1997, liep. 11-17 (Nr. 28), p. 14-15. 

Paslaptingojo poeto pėdsakais: [apie poetą Vytautą Ivonį] / Vytautas Indrašius. – Portr. – Persp. iš: Dienovidis, 1997, liepos 11 // Gintaro gimtinė. – 2011, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 1. 

Pasmerktieji aktyvistai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1989, saus. 3-12. 

Pedagogas ir "Zarasų krašto" redaktorius : [apie pedagogą Alfonsą Matiuką] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2002, rugpj. 13, p.2. 

Per liepsnas ir ugnį / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos.- 1984, bal. 19. 

Petras Kisielis – revoliucijos dailininkas / Vytautas Indrašius // Kultūros barai.- 1988, Nr. 12, p. 10-13. 

Petrogrado gynybos komisaras / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1987, rugpj. 1. 

Pilietinio karo ugny / Vytautas Indrašius // Lenino keliu.- 1987, vas. 5. 

Pirmas Zarasų komunistų vadovas / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, liep. 6-11. 

Pirmieji Lenino ordininkai / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1986, Nr. 8, p. 18-19. 

Pirmieji Zarasų komunistai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1988, gruod. 15-22. 

Politinis vadovas, narsus karininkas / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemeė.- 1982, vas. 23. 

Po šviesia saule širdyje / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1979, gruod. 6-11. 

Po šviesų spindulėlį Lietuvai : [apie brolius Kibirkščius iš Dusetų valsčiaus Dumblynės kaimo, Zarasų rajonas] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1998, vas. 1-28 (Nr. 2), p. 1, 5. 

Prieškario Dusetų šauliai [Zarasų rajonas] / Vytautas Indrašius, Vladas Kuzmickas // Kardas - 2000, Nr. 3, p. 44-45.

Purvynės pradinė mokykla / Vytautas Indrašius. – Iliustr. // Lietuvos deimančiukai / Tėvynės pažinimo draugija. – Kaunas : Kalendorius, 2008. – P. 71-77. 

Rašome Antalieptės monografiją / Vytautas Indrašius ; Vytauto Indrašiaus nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2011, liep. 19, p. 3. 

Raudonasis didvyris : Stanislavas Adomaitis / Vytautas Indrašius // Naujas rytas.- 1988, rugpj. 30. 

Raudonasis didvyris : Antanas Glemža / Vytautas Indrašius // Komunizmo keliu.- 1985, lapkr. 26. 

Raudonasis didvyris : Jurgis Dagutis / Vytautas Indrašius // Pergalės vėliava.- 1987, spal. 27. 

Raudonasis didvyris : Mykolas Kviklys / Vytautas Indrašius // Pirmyn.- 1987, liep. 21. 

Raudongvardietis Kiprionas Genys / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemeė.- 1982, lapkr. 4. 

Raudonoji revoliucijos spalva / Vytautas Indrašius // Valstiečių laikraštis.- 1987, rugpj. 1. 

Raudonosios vėliavos ordinų kavalierius / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1986, lapkr. 23. 

Raudonųjų didvyrių pėdsakais / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1986, bal. 15. 

Raudonųjų raitelių vadas / Vytautas Indrašius // Pirmyn.- 1988, rugs. 15. 

Reabilituotas po 50 metų / Vytautas Indrašius // Jaunimo gretos.- 1988, Nr. 10, p. 30. 

Rengiama knyga apie Zarasų krašto kunigus / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2003, saus. 7, p. 5. 

Revoliucijos barikadose / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1985, gruod. 5. 

Revoliucijos didvyris / Vytautas Indrašius // Valstiečių laikraštis.- 1987, kovo 24. 

Revoliucijos gynėjų gretose / Vytautas Indrašius // Pirmyn.- 1987, birž. 16. 

Revoliucijos grūdinti broliai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1978, rugpj. 3-8. 

Revoliucijos kariai iš Daugailių / Vytautas Indrašius // Lenino keliu.- 1981, kovo 5. 

Revoliucijos pašauktas / Vytautas Indrašius // Kauno tiesa.- 1989, kovo 4, p. 2. 

Revoliucijos pašauktas / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1984, Nr. 6, p. 20. 

Revoliucijos pašauktas: [apie Praną Druskį] / Vytautas Indrašius // Gimtoji žemė.- 1982, gruod. 30. 

Ryškūs gyvenimo puslapiai / Vytautas Indrašius // Tiesa.- 1987, saus. 10. 

Romanistas Petras Šatkus ir jo [romanas] "Sugrįžę angelai" / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 2, p. 42-44. 

„ Rudenėjančiu taku“: [apie P. Guntulio išleistą to paties pavadinimo knygą] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1986, bal. 19. 

Rūsčiųjų metų kursantai / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1987, spal. 10. 

Rūstusis šiaurės dvelkimas / Vytautas Indrašius // Kolūkio darbas.- 1987, liep. 23. 

Savanoriai Juozas ir Stepas Eitminavičiai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2006, vas. 14, p. 2. 

Savanorio Mykolo Juozėno likimas : [apie Lukiškių kalėjime nukankintą kovų už nepriklausomybę savanorį] / Vytautas Indrašius // Tremtinys - 1997, kovo 14, p. 5.

Savanoris sukilėlis Alfonsas Mėlynis / Vytautas Indrašius // Savanoris - 1995, Saus. 12. 

Savanoris Jevstafijus Siniakovas : [apie Nepriklausomybės kovų savanorį zarasiškį J. Siniakovą] / Vytautas Indrašiūnas // Zarasų kraštas - 2000, rugpj. 22, p. 2. 

Savanorių ir tremtinių kaimas : [apie išdraskytas Kaniukų kaimo sodybas ir ištremtus gyventojus, Zarasų raj.] // Tremtinys - 1994, Vasaris (Nr. 3), p. 5. 

Savanorių likimai : Zarasų krašto istorijos puslapiai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1997, lapkr. 28, p. 2. 

Sekretoriai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1983, lapkr. 19-24. 

Siaubingų trėmimų kankiniai: [apie Zarasų apskrities ištremtuosius žmones] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2011, birž. 14, p. 2. 

Sibiran išvežtas sodžius [Stoškūnų k., Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Valstiečių laikraštis - 1994, Bal. 16, p. 10. 

Sibiran išvežtas sodžius [Stoškūnų k., Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Kaimų istorijos.- T. 1.- Vilnius 1995, p. 225-226. 

Sibiran išvežtas sodžius / Vytautas Indrašius // Kaimų istorijos / redakcinė kolegija: Jonas Švoba (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Valstiečių laikraštis, 1995-1997. – 1, p. 225-226.

Socialistinės Tėvynės ginti / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1983, vas. 22. 

Sovietinių budelių sunaikintos šeimos [Zarasų krašte] / Vytautas Indrašius // Tremtinys - 1998, gruod. 18, p. 12. 

Spalio kareivis / Vytautas Indrašius // Gimtoji žemė.- 1987, rugpj. 11. 

Spindėjo ant kūtinių Vyčio kryžiai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1995, birž. 6. 

"Sugrįžom į tėviškę brangią..." : [apie trinkuškiečių susiėjimą, A. Daubaraitės-Daubarienės ir V. Indrašiaus knygos "Prie Ligajo ežero - Trinkuškiai" knygos pristatymą, Zarasų rajonas] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 2001, liep. 20, p. 2. 

Sugrąžinkime Lietuvai jo vardą / Vytautas Indrašius // Spalio vėliava.- 1988, gruod. 8-22. 

Sunaikinti kaimai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1994, liep. 26, 29. 

Surastas vienas iš "Apkasų poezijos" autorių : [apie poetą S. Krasauską] / Vytautas Indrašius // Kardas - 1998, Nr. 3/4, p. 42. 

Šalia Antalieptės – Padustėlis / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1994, gruod. 13; 16; 20; - 1995, saus 3; 6. 

Šaltamalkiai : [apie kaimą, Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1994, Birželis, p. 3. 

Šaltamalkių kaimo ąžuolėlis / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, vas. 12. 

Šaltamalkių kaimo brolių likimas / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1984, NR. 17, p. 26. 

Šlovingi puslapiai / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, lapkr. 15, 20, 22, 25, 29, gruod. 2. 

Tada prie gražiųjų Sartų / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1986, spal. 30, lapkr. 1. 

Taurus pavyzdys / Vytautas Indrašius // Komjaunimo tiesa.- 1982, geg. 21. 

Ten kur siuntė partija / Vytautas Indrašius // Laikas ir įvykiai.- 1983, Nr. 11, p. 20-23. 

Tėvynės gint išėjo vyrai nuo Sartų / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1979, vas.17-27. 

Tėvo ir sūnaus kelias / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1980, rugpj. 7. 

1941 m. birželio 22-28 d. sukilimas Zarasų apskrityje / Vytautas Indrašius // Trimitas. – 2005, Nr. 8, p. 42-43. 

1941m.birželio sukilimas Zarasų krašte / Vytautas Indrašius. – Pradž:. – B.d. // Zarasų kraštas. –2011, birž. 17, p. 2, 4, birž. 21, p. 2, birž. 28, p. 2, 4.

Ugningi buvo metai / Vytautas Indrašius // Lenino keliu.- 1984, geg. 8. 

Ugningi kovų kelia / Vytautas Indrašius // Vakarinės naujienos.- 1987, spal. 17. 

Ugniniais pilietinio karo keliais / Vytautas Indrašius // Leninietis.- 1987, lapkr. 7. 

Už didžiąją Pergalę / Vytautas Indrašius // Tarybinė žemė.- 1981, birž. 25., lierp. 2. 

Už lietuviškas dainas ir spaudą / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1997, spal. 31. 

Vadavo broliai Klaipėdą / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1985, Nr. 2, p. 26. 

Vasaknų dvaro spindesys ir sunykimas; [apie Vasaknų dvaro istoriją] / Vytautas Indrašius ; Vytauto Indrašiaus // Zarasų kraštas. –2005, spal. 18, p. 2-3. 

Velaikiai : [apie Velaikių dvarą Zarasų raj.] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1994, Spal. 1-31 (Nr. 10), p. 5-8. 

Vėliavą kėlė Fulgentas / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1983, Nr. 20, p. 26. 

Viena iš penkių aukų: [apie Kurakinų šeimą] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1997, bal. 15. 

Zarasų miesto burmistras Pranas Andrijauskas : [iš knygos "Aukštaitijos šviesuliai" / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas - 1999, liep. 2, p. 1-2. 

Zarasų 1927 metų laidos mokytojai / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2004, liep. 27, p. 4. 

Žemiečiai istorijos kryžkelėje / Vytautas Indrašius // Žvaigždė.- 1986, spal. 18. 

Žmogus iš legendos: [apie Didžiojo karo veteraną Antaną Girčį] / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1983, Nr. 6, p. 8-9. 

Žodžiai Motinos atminimui: [apie Berniškių viensėdžio Vėbrų gyvenimo istoriją] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2005, spal. 28, p. 1,2. 

Žuvę Paindrės kaime: [Ištrauka iš ruošiamos spaudai dokumentinių pasakojimų knygos "Indrajos motinėlės vaikai"] / Vytautas Indrašius // Utenis. – 2011, rugs. 21, p. 4-6. 

Žuvę Paindrės kaime: [apie Dusetų valsčiaus Paindrės kaimo apylinkėse veikusio Audros partizanų būrio kovotojus, MGB baudėjų ir vietinių stribų rengtas jų sunaikinimo operacijas] / Vytautas Indrašius. – Iliustr. – B. d. // Tremtinys. – 2011, spal. 21, p. 4, spal. 28, p. 4. 

Žuvo mūšyje / Vytautas Indrašius // Švyturys.- 1983, Nr. 6, p. 26. 

Žuvusiems policininkams: [apie 1943 metais žuvusius Zarasų apskrities policininkus Alfonsą Vapsvą, Praną Baltakį, Edmundą Maldauską, Joną Varną] / Henrikas Jasiūnas, Vytautas Indrašius, Idelfonas Maldauskas // Zarasų kraštas. – 2003, bal. 1, p. 2.

Recenzijos 

Aukštaitijos šviesuliai : [recenzija] / Vidmantas Stasiulionis - Rec. kn.: Aukštaitijos šviesuliai / V. Indrašius. Vilnius : NLR leidykla, 1999 // Gimtinė - 1999, birž. 1-30 (Nr. 6), p. 12. 

Gimtojo krašto metraštininkas : [recenzija] / Bronius Jauniškis - Rec. kn.: Mūsų kaimai prie Šventosios / V.Indrašius. Vilnius, 1996 // Vakarinės naujienos - 1996, rugs. 4, p. 6. 

Gražiausias paminklas gimtajam kraštui : [recenzija] / Nijolė Krasauskaitė. – Rec. leid.: Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008- // Gintaro gimtinė. – 2009, rugpj. 1-31 (Nr. 2), p. 2. 

Įamžinti Užpalių seniūnijos kaimai : [recenzija] / Almantas Raščiauskas. – Portr. – Rec. leid.: Antakalniai ir Norvaišiai – nuo praeities iki dabarties / Vytautas Indrašius. Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2011 // Gintaro gimtinė. – 2011, gruod. 1-31 (Nr. 12), p. 11. 

Informacinis leidinys : [recenzija] / Aleksandras Šidlauskas - Rec. rink.: Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė V. Indrašius ; redagavo V. Bufas // Literatūra ir menas - 1999, saus. 9, p. 14. 

Knyga apie gražų Rytų Aukštaitijos kampelį : [recenzija] / Genovaitė Randienė - Rec. kn.: Mūsų kaimai prie Šventosios / V.Indrašius // Kauno diena - 1996, rugpj. 26, p. 17 

Kraštotyra prikelia praeitį : [recenzija] / Balys Raugas. – Rec. leid.: Papasakok apie Antalieptę… / Vytautas Indrašius. [Vilnius] : Gimtinė, 1995 // Draugas. – 2004, gruod. 3, p. 7. 

Kur protėvių gyventa : [recenzija] / Genovaitė Randienė - Rec. kn.: Mūsų kaimai prie Šventosios / V. Indrašius, 1996 // Diena - 1996, rugpj. 19, p. 5. 

"Mūsų kaimai prie Šventosios" : [recenzija] / Vidmantas Stasiulionis - Rec. kn.: Mūsų kaimai prie Šventosios / V.Indrašius. Vilnius : Gimtinė, 1996 // Utenos apskrities žinios - 1996, rugpj. 3, p. 3. 

Sugrįžta Zarasų krašto didvyriai : [recenzija] / Jeronimas Naprys - Iliustr - Rec. kn.: Nepriklausomybės riteriai / V. Indrašius. Vilnius : Gimtinė, 1998 // Karys - 1998, Nr. 17, p. 11. 

Sugrįžta Zarasų krašto didvyriai : [recenzija] / Jeronimas Naprys - Rec. kn.: Nepriklausomybės riteriai / V. Indrašius. Vilnius : Gimtinė, 1998 // Utenis - 1998, bal. 23, p. 6. 

Surinkęs šviesą lyg rasą : [recenzija] / Petras Šatkus - Iliustr - Rec. kn.: Aukštaitijos šviesuliai / V. Indrašius. Vilnius : Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-ga, 1999 // Dienovidis - 1999, rugs. 24 - spal. 7 (Nr. 34), p. 6. 

Šviečia užmaršties prigesinti šviesuliai / Ina Sokolova - Iliustr - Rec. kn.: Aukštaitijos šviesuliai / V. Indrašius. Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-ga, 1999 // Gairės - 2000, Nr. 1, p. 24-26. 

Trilogijos "Antalieptės krašto" antroji dalis : [recenzija] / Vytautas Voveris. – Iliustr. – Rec. leid.: Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. D. 2. 2009 // Lietuvos aidas. – 2009, liep. 25, p. 8. 

Indrašiaus recenzijos

"Ašara ant amžinybės skruosto" : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Iliustr - Rec. kn.: Ašara ant amžinybės skruosto / R. Adomaitytė-Chabarina K. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2000 // Kardas - 2000, Nr. 4, p. 46. 

Neišsenkantys karaliaus Mindaugo šaltiniai : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Rec. kn.: Karaliaus karūna ir mirtis / J. Užurka. Vilnius : UAB "Polis", 1999 // Kardas - 2000, Nr. 1, p. 51-52. 

Padavimai apie žiląją senovę : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Rec. kn.: Žiloji senovė / B. Jauniškis. Klaipėda [i. e. Vilnius] : Žurnalistika, 1998 // Gairės - 1998, Nr. 7, p. 27-28. 

Planetos ir jų įtaka žmonėms : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Iliustr - Rec. kn.: Zodiakas / A. Karaliūtė. Vilnius : Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-ga, [1998] // Gairės - 1999, Nr. 1, p. 37. 

"Rudenėjančiu taku" : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Rec. kn.: Rudenėjančiu taku / P. Guntulis. Jonava : Dobilas, 1996 // Zarasų kraštas - 1996, bal. 19, p. 5.

Apie V. Indrašių 

Archyvų tyla ir atradimų džiaugsmas: [apie V. Indrašių] // Pirmyn.- 1988, vas. 2. 

Antano Streikaus ir jo šeimos atminimui: [dalyvavo svečiai Vytautas Indrašius it kt. ] / parengė Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2006, spal. 10, p. 1, 2. 

Apie laisvės saulėtekį : [apie Vytauto Indrašiaus išleistą dokumentinę knygą "Laisvės saulei tekant"] // Gimtinė. - 2000, vas.1-29, p.10. 

Atsiradau šiam pasaulį: [apie autorių] / Vytautas Indrašius // Papasakok apie Antalieptę.- Vilnius, 1995, p. 147. 

„Aukštaitijos šviesuliai“: [apie Vytauto Indrašiaus išleistą to paties pavadinimo knygą] / Vidmantas Stasiulionis // Gimtinė.- 1999, birž. 1-30, p. 12. 

Bendruomenės namuose pakvipo rugine duona : [Antalieptėje (Zarasų r.) švenčiant Atleidimo šventę, švęstos ir bendruomenės namų įkurtuvės, dalyvavo svečiai Vytautas Indrašius ir kt.] / Eugenija Barskevičienė // Utenis. – 2009, rugpj. 6, p. 5-6. 

Būsimasis leidinys - šiandienai ir ateičiai: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiais] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2009, bal. 24, p. 1. 

Būtovės slėpiniai ateinančioms kartoms : [interviu su kraštiečiu Vytautu Indrašiumi] / parengė Kazimieras Račkauskas // Zarasų kraštas. – 2003, rugpj. 22, p. 2. 

Būtovės slėpiniai ateinančioms kartoms : [pokalbis su Tėviškės pažinimo draugijos nariu V. Indrašiumi] / kalbėjosi Kazys Račkauskas. – Iliustr. // Gimtinė. – 2003, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 1, 62003, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 2. 

Dėkingi bibliotekininkėms : [apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvykusį renginį "Laisvės saulei tekant" V. Indrašiaus knygos pristatymą] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 1999, gruod. 7, p.6. 

Dėl ko nerimauja kraštiečiai: [apie Antalieptės bibliotekoje įvykusį kraštiečių susitikimą] / Vincas Kibirkštis // Zarasų kraštas. – 2007, geg. 18, p. 3. 

"Doros, šviesos ir tiesos apaštalai": [apie Vytauto Indrašiaus knygą] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. –– 2003, liep. 18, p. 6. 

Dovana Antalieptės jubiliejui: [apie kraštiečio Vytauto Indrašiaus išleistą naują knygą "Antalieptės kraštas"]/ Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. –2008, rugs. 19, p. 6. 

Dvi inžinieriaus V. Indrašiaus knygos / R. Guntulytė // Utenis.- 1996, rugs. 5, p. 2. 

Džiaugsmingai minėjome: [apie Antalieptėje paminėtą Vasario 16-ąją ir pristatytą V. Indrašiaus knygą „Nepriklausomybės riteriai“] D. Vaitasienė // Zarasų kraštas.- 1998, kovo 3. 

Eiti, ieškoti ir aprašyti: [apie V. Indrašių] / G. Michailovas // Tarybinė žemė.- 1980, kovo 8. 

Ekspedicijai pasibaigus: [apie "Versmės" leidyklos organizuotą etnokultūros paveldo tyrinėjimo ekspediciją Antalieptės krašte] / Vincas Kibirkštis // Zarasų kraštas. – 2004, rugs. 10, p. 7.
Ieškoti, surasti ir aprašyti : [pokalbis su rašytoju, kraštotyrininku Vytautu Indrašiumi apie monografiją "Antalieptės kraštas" / kalbino] Petras Šatkus. – Iliustr. // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2010, spal. 21, p. 4-5. 

Įamžinti Užpalių seniūnijos kaimai: [pristatoma Vytauto Indrašiaus knyga "Antakalniai ir Norvaišiai - nuo praeities iki dabarties", kurioje pasakojama šių kaimų, esančių Utenos rajone, istorija] / Almantas Raščiauskas // Utenis. – 2011, gruod. 10, p. 7-8. 

Įamžinti Užpalių seniūnijos kaimai: [apie naujau išleistą kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus knygą "Antakalniai ir Noršėnai - nuo praeities iki dabarties"]/ Almantas Raščiauskas // Zarasų kraštas. – 2012, 

Ieškoti, surasti ir aprašyti : [autobiografija] / Vytautas Indrašius. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. – P. 80-84.aus. 3, p. 2. 

Ieškoti, surasti ir aprašyti : [pokalbis su rašytoju, kraštotyrininku Vytautu Indrašiumi apie monografiją "Antalieptės kraštas" / kalbino] Petras Šatkus // Utenis. – 2010, spal. 21, p. 4-5. 

Ieškoti, surasti ir aprašyti : [apie kraštotyrininko, rašytojo V. Indrašiaus knygos "Aukštaitijos šviesuoliai" pristatymą Dusetose, Zarasų rajonas] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas - 1999, birž. 1, p. 3. 

Inžinierius rašo knygas : [pokalbis su knygos "Aukštaitijos šviesuliai" autoriumi V. Indrašiumi] // Zarasų kraštas - 1999, liep. 9, p. 6. 


Iškalbingai prašnekinta Antalieptė: [apie V. Indrašiaus rašomą knygą] / K. Račiūnas // Gimtinė.- 1995, birž. 1-30, Nr. 6. 

Kiekviena aukštuma jų žygdarbiais garsi: [apie kraštotyrininką V. Indrašių] / Laima Keršienė // Tiesa.- 1983, saus. 22. 

"Knyga "Salako kraštas" pavarčius" atsakymas Vytautui Indrašiui / Vida Girininkienė // Zarasų kraštas. - 2012, spal. 2, p. 3. 

Kraštiečių susitikimas Dusetose; [dalyvavo kraštietis Vytautas Indrašius ir kt.] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – 2006, liep. 18, p. 1, 2. 

Kraštotyrininkai verti didesnės pagarbos: [apie kraštotyrininką, rašytoją Vytautą Indrašių] / Tamira Žalėnienė // Zarasų kraštas. –2011, bal. 5, p. 3, 5. 

Kur protėvių gyventa: [žinomo kraštotyrininko, žurnalisto Vytauto Indrašiaus knyga „Mūsų kaimai prie Šventosios“ (1996)] / Genovaitė Randienė // Diena.- 1996, rugpj. 19, p. 5. 

Laisvės saulei tekant: [apie išleistą V. Indrašiaus ir Stasio Knezio knygą to paties pavadinimo] // Zarasų kraštas.- 1999, rugpj. 24. 

Madagaskaro kankiniai : (tragiški arkivyskupo Mečislovo Reinio giminės puslapiai) / Vytautas Indrašius [trumpos žinios apie autorių] // Po Nemuniją, po ežeriją / sudarė Albinas Slavickas. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001. – P. 166-177. 

"Mes negyvenam visais amžiais…" ; Baltoji Antalieptės gulbė ; Kelyje į šviesą ; Faustas atvažiuos… : [poetui Faustui Kiršai] ; Grabnyčia viena ir visiems ; "Nebuvai Tu paukšteliu…" : [sesutei Janinai (1992 04 29) atminti] ; Prisilietimas prie Antalieptės : [eilėraščiai] / Vytautas Indrašius ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 1] (2000), p. 101-107. 

Mieste, kvepėjusiam žuvim ir braškėmis: [apie Zarasuose įvykusią mokslinę konferenciją skirtą Zarasų miesto 500 metų jubiliejui, dalyvavo kraštiečiai Vytautas Indrašius ir kt.] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. –2006, saus. 6, p. 2. 

"Mūsų kaimai prie Šventosios" : [pokalbis su kraštotyrininku, rašytoju V.Indrašiumi apie jo to paties pavadinimo knygą / užrašė] Ona Kačkienė // Zarasų kraštas - 1996, rugpj. 13. 

"Mūsų kaimai prie Šventosios" : [pokalbis su kraštotyrininku, rašytoju V.Indrašiumi apie jo to paties pavadinimo knygą / užrašė] V. Stasiulionis // Utenos apskrities žinios.- 1996, rugpj. 3. 

Nauja kraštiečio knyga: [apie naujai išleistą V. Indrašiaus knygą „Nepriklausomybės riteriai“] / B. Saladžius // Utenis.- 1998, kovo 17. 

Neatsistebiu tėviškėno darbštumu : [apie kraštotyrininką V. Indrašių] / Liucija Būgaitė // Gimtinė - 1996, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 8. 

Nendrijos sūnus: [minimas Vytautas Indrašius] / A. Gasparaitis // Utenis.- 1998, geg. 23, 28, 30, birž. 2, 4, 6. 

Nepriklausomybės riteriai: [apie V. Indrašiaus knygą to paties pavadinimo] / G. Račkauskas // Gimtinė.- 1998, kovo 1-31, p. 8. 

Paminėtas Zarasų krašto išvadavimo iš bolševikų 90-metis: [dalyvavo kraštiečiai Vytautas Indrašius ir kt.] / Gražina Ragauskaitė// Zarasų kraštas. – 2009, rugs. 1, p. 3. 

Paminklas Antalieptės kraštui : [po visą Lietuvą išsibarsčiusius antalieptiškius pasiekė kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus trilogijos "Antalieptės kraštas" II dalis] / Nijolė Krasauskaitė// Utenis. – 2009, rugpj. 4, p. 4. 

Pamiršęs praeitį, neturėsi ateities: [apie Antalieptės kaime įvykusį susitikimą su kraštotyrininku, rašytoju Vytautu Indrašiumi] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. – 2010, lapkr. 16, p. 2. 

Rašytinis paminklas Antalieptės kraštui: [apie rašytojo V. Indrašiaus knygą "Antalieptės kraštas"]/ Nijolė Krasauskaitė. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. –2010, lapkr. 1-30 (Nr. 11), p. 10-11. 

Rašto paminklas gimtajai žemei: [apie Zarasų miesto jubiliejinį renginį "Zarasai laiko vilnyse" knygos pristatymą, dalyvavo svečiai Vytautas Indrašius ir kt.] / Petras Ivanovas // Utenis. - 2006, rugpj. 24, p. 4. 

"Savaitutėlės čiurlenimas" : [apie Vytauto Indrašiaus naujai išleistą knygą "Savaitutėlės čiurlenimas"] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2001, bal. 27, p.6. 

Sugrąžinta ir išsaugota praeitis: [apie Vilniuje Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje įvykusį susitikimą su kraštotyrininku Vytautu Indrašiumi] / Vilmantas Sieliūnas // Zarasų kraštas. – 2011, lapkr. 11, p. 2. 

Sugrįžta Zarasų krašto didvyriai: [apie V. Indrašiaus naujai išleistą knygą „Nepriklausomybės riteriai] Jaronimas Naprys // Utenis.- 1998, bal. 23, p. 6. 

"Sugrįžom į tėviškę brangią…" = Kraštiečių susitikimai : [apie A. Daubaraitės- Daubarienės ir V. Indrašiaus išleistą knygą "Prie Ligajo ežero -Trinkuškiai"] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. - 2001, liep. 20, p.2. 

Surinkęs šviesą lyg rasą...: [apie V. Indrašiaus knygą „Aukštaitijos šviesuliai“] / Petras Šatkus // Dienovidis.- 1999, rugs, 24, spal. 7, Nr. 34, p. 6. 

Susitikimas su rašytojais: [ apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvykusį susitikimą su rašytojais kraštiečiais Petru Šatkumi, Vytautu Indrašiumi ir Vytautu Leščinsku] / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. – 2008, lapkr. 28, p. 4. 

Trilogijos "Antalieptės kraštas" įvertinimas: [apie V. Indrašiaus kraštotyrinės trilogijos "Antalieptės kraštas" pristatymą Kaune] / Jonas Nemanis // Gintaro gimtinė. – 2012, birž. 1-30 (Nr. 6), p. 1. 

Užmaršties dulkes nubraukus : [apie V. Indrašiaus knygos "Svaitulėlės čiurlenimas" pristatymą Dusetų K. Būgos bibliotekoje, Zarasų rajonas] / Leokadija Malcienė // Utenos apskrities žinios - 2001, liep. 7, p. 3. 

"Vienintelės laidos mokytojai": [apie Vytauto Indrašiaus išleistą naują knygą "Vienintelės laidos mokytojai"] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – 2006, birž. 23, p.8. 

Vytautui Indrašiui iš Norvaišių : (akrostikas) / Aloyzas Urbonas. – Portr. // Gintaro gimtinė. – 2012, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 3. 

Zarasai - Lietuvos pradžia: [apie Zarasų mieste įvykusią Žolinės šventę, kur dalyvavo kraštietis Vytautas Indrašius ir kt. ] / Ona Kačkienė ; Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. – 2008, rugpj. 22, p. 1 - 2. 

Zarasų krašto dvasininkai : [apie Vytauto Indrašiaus išleista knygą "Doros, šviesos ir tiesos apaštalai"] // Gimtinė. - 2003, birž. 1 - 30, p. 11. 

Žaliuoti ąžuolu: [apie kraštietį Vytautą Indrašių] / Mykolas Piurko // Zarasų kraštas. – 2003, rugpj. 22, p. 2. 

Žiaurioji atėjūnų genocido statistika [V. Indrašiaus knygoje "Mūsų kaimai prie Šventosios"] / Vidmantas Stasiulionis // Tremtinys - 1996, rugpjūtis (Nr. 30), p. 7.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas