Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Nemaniui - 90

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas / Jonas Nemanis ; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr., plan., portr., žml. // Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. – D. 3, p. 23-31. 

Domininkas Bukontas (1873-1919) : [gydytojo] leidinių ir straipsnių rinkinys / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 191, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm 

Dvipusis sulptūrinis stogastulpis į poeto Antano Vienažindžio tėviškę [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1980. - 23 lapai : iliustr.
Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . [T. 1] : Rytų lietuva. [D.] 2 / [redaktoriai: Jonas Varnauskas (atsakingasis redaktorius)… et al.]. - 1998. - 391, [1] p. : iliustr. - (įr.) Jonas Nemanis 

Laisvės saulei tekant : (kovos dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte, 1919 m. birželis-rugpjūtis) / [sudarė ir spaudai parengė Vytautas Indrašius, Stasys Knezys, Jeronimas Naprys]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). – 259, [2] p., [12] iliustr. lap. : žml. ; 20 cm Aut.: Bernardas Aleknavičius, Kazys Ališauskas, Stasys Butkus, Vytautas Indrašius, Stasys Knezys, Petras Matekūnas, Jeronimas Naprys, Jonas Nemanis. – 

Medžiaga apie Zarasų rajone esančius paminklus genocido ir rezistencijos aukoms atminti [Rankraštis] / medžiagą surinko J. Nemanis. - Zarasai, 1995. - 140 mašinr. l. : iliustr.

Poeto Pauliaus Širvio gimtinėje memorialinės lentos atidengimas 1983 rugsėjo 6 d. [Rankraštis] / autor. kraštotyrininkas J. Nemanis ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros darugija Zarasų rajono skyrius. - Zarasai, 1983. - 70 mašinraščio p. : iliustr. 

Skulptūrinis stogastulpis į kalbininko Kazimiero Būgos gimtinę [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1980. - 29 lapai : iliustr. 

Zarasų krašto dvarai / [sudarė Ilona Vaitkevičienė]. – [Utena] : Zarasų krašto muziejus [i.e. Utenos Indra], 2011 (Utena : Utenos Indra). – 167, [1] p. : iliustr., schem. ; 27 cm Santr. angl. – Turinyje aut.: Algimantas Gražulis, Rolandas Juknevičius, Jonas Nemanis, Ilona Vaitkevičienė. – Bibliogr. str. gale. 

Zarasų rajono bažnyčios [Rankraštis] : kraštotyrinis darbas / Zarasų savivaldybės viešoji biblioteka ; parengė Vida Narkūnaitė ; nuotr. J. Nemanio, V. Narkūnaitės. - Zarasai : 1996. – 1-2 3 t. 

Zarasų rajono kultūros paminklai [Rankraštis] : [kraštotyrinis darbas] / J. Nemanis. - Zarasai : 1978. - 2 t. 

Zarasų rajono kultūros paveldas / J. Nemanis. – Zarasai : Utenos spaustuvė, 1994. – 81, [5] p. : iliustr. 

Zarasų rajono technikos paminklai [Rankraštis] / J. Nemanis. - Zarasai, 1987. - 38, [1] lapai : iliustr.

Straipsniai 

Aleksandro Miškinio žuvimo vietos paminklas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 358. 

Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas / Jonas Nemanis ; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr., plan., portr., žml. // Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. – D. 3, p. 23-31. 

Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1997, spal. 10. 

Antalieptės buvęs karmelitų vienuolynas / Jonas Nemanis // Utenos apskrities žinios // 1999, geg. 29, p. 3-4. 

Antalieptės Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, rugs. 1-30(Nr. 9), p 

Antanas Streikus - legendinis Tumašiukas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2004, saus. 20, p. 2-3. 

Antaniškių piliakalnis [Zarasų rajonas] / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 3. 

Antazavės architektūros kompleksas / Jonas Nemanis // Utenis.- 1998, birž. 18. 

Antazavės architektūros kompleksas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, vas. 3. 

Antazavės šilo mūšio 55-osios metinės / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, lapkr. 19. 

Antazavės šilo mūšio 55-osios metinės / Jonas Nemanis // Utenis.- 1999, lapkr. 18. 

Apeivių namas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 356. 

Asavytų kryžius / Jonas Nemanis. - Nuotr. // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 356. 

Avilių kaimo bažnyčia / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, spal. 1-31, p. 6. 

Avinuostos pilkapiai / Jonas Nemanis // Gimtinė .- 1999, bal. 1-30. 

Buvusį Mukulių dvaro savininką prisiminus / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, birž.16. 

Dailės paminklas: [apie „Šv. Petras“ Salako kaimo bažnyčios skulptūrą] / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, kovo 1-31, p. 12. 

Dar kartą apie senąsias kapines / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, saus. 8. P. 5. 

Dar vienas istorijos paminklas: [apie vokiečių karių kapines rastas Zarasų rajone] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1993, spal. 26. 

Degučiuose atstatytas paminklas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1991, rugs. 1-31. 

"Didesnės už tą meilės niekas neturi…" / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2011, saus. 18, p. 2, 4. 

"Didesnės už tą meilės…" / Jonas Nemanis. – Persp. iš: Tarybinė žemė. 1985, rugpj. 10 // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. – P. 88-90. 

Dominykas Bukontas. Gydytojas, švietėjas, visuomenininkas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2003, rugpj. 5, p. 2.- , rugpj. 12, p. 2. 

Dominykas Bukontas. Gydytojas, švietėjas, visuomenininkas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2003, rugpj. 5 p. 2 ; rugpj. 8, p. 2. 

Dusetų bažnyčios varpinė / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1997, spal. 1-31. 

Energetikos muziejaus dvidešimtmetis: [apie Tiltiškių vandens malūną] / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, spal. 1-31. 

Gaidžių šeimos tragedija / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2007, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 5. 

Galminių pilkapynas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, rugpj. 1-31, p. 3. 

Galminių užkarda / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, saus 1-31, p. 7. 

Garbinga ir didvyriška Andriūnų šeima / Jonas Nemanis. – Nuotr. – Pab. Pradžia 2003, // Zarasų kraštas. –– 2003, rugpj. 21, p. 1, spal. 24 spal. 28, p. 2, lapkr. 11, p. 2. 

Garbinga šventė visiems / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1998, vas. 6. 

Genocido ir rezistencijos vietų įamžinimas // Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1998, liep. 17. 

Gerutiškės akmuo : [istorijos paminklas, Ignalinos rajonas] ; Bielkaučiznos piliakalnis : [istorijos paminklas, Zarasų rajonas] / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, vas. 1-28 (Nr. 2), p. 3.

Gydytojas, tautinės dvasios žadintojas Dominykas Bukontas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2006, saus. 17, p. 3. 

Giteniškės pilkapynas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, rugs. 1-30. 

Gyvas dainose ir atminty : 110 metų nuo Antano Vienažindžio mirties / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2002, rugpj. 27, p.4. 

Gutaučių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, geg. 1-31, p. 10. 

Imbrado bažnyčia / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, geg. 1-31. P. 7. 

Istorinis Asavytų kaimo kryžius / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1997, gruodž. 1-31, p. 5. 

Išsaugokime ateinančiome kartoms / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, vas. 22; vas. 27. 

Joniškio pilkapis / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 8. 

Juodasis baronas Vrangelis gimė Zarasų krašte / „Aukštaitiško formato“ informacija ; J. Nemanio nuotr. – Iliustr. – Aukštaitijos didžiūnai // Aukštaitiškas formatas. – 2011, Nr. 3, p. 22-23.

Juozo Andriūno kapas / Jonas Nemanis. - Nuotr. // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 356. 

Jurgio Sidaravičiaus žuvimo vieta / Jonas Nemanis ; Zenonas Vasiliauskas // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.359. 

Karžygio atminimas gyvas amžinai: [apie savanorį Jurgį Sidaravičių] / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, rugpj. 1-31. 

Karžygio atminimui [paminklas Lietuvos kariuomenės leitenantui Jurgiui Sidaravičiui] / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1991, liep. 1-31. 

Karžygio atminimui / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, gruod. 18. 

Kauno - Daugpilio kelio paminklas / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2005, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 3. Apie Kauno-Daugpilio kelio paminklą Zarasuose. 

Kauno - Daugpilio kelio paminklas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 391. 

Kazimiero Būgos gimtoji sodyba / Jonas Nemanis ; Jonas Šlekys. - Nuotr. // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.373. 

Kiemionių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, geg. 1-31. 

Kelio sargyboje / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.363. 

Kovų už nepriklausomybę įamžinimas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, rugpj. 24. 

Liaudies dailės paminklai / Jonas Nemanis // Tarybinė žemė.- 1981, rugpj. 11. 

Liaudiškių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, geg. 1-31, p. 9. 

Lietuvos karių savanorių kapinės / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2005, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 11. 

Lužų piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, geg. 1-31. 

Maniuliškių senkapis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2001, saus. 1-31, p. 5. 

Mečislovo Reinio gimtoji sodyba / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 369 - 370. 

Memorialiniai dailės paminklai / Jonas Nemanis // Utenis.- 1998, saus. 15, p. 6. 

Mineikiškių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, liep. 1-31. 

Motiejaus M. Miškinio kapas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- gruod. 1-31. 

Narkyčių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1997, lapkr. 1-30. P. 3. 

Nepriklausomybės paminklas Degučiuose / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, saus. 1-31. P. 6. 

Nepriklausomybės paminklas Dusetose / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, vas. 1-31, p. 7. 

Nežinomo karžygio kapas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1991, kovo 1-31. 

Nežinomo Lietuvos kario kapas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 369. 

Pagarba mirusiems – krašto dvasios veidrodis: [apie kapinių tvarkymą Zarasų rajone] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1994, saus. 11. 

Pagerbsime politinių kalinių atminimą / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, birž. 25. 

Pakabinamas tiltas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, vas. 1-28. 

Pakačinės piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2006, gruod. 1-31 (Nr. 12), p. 8. 

Paminėsime 53-įasias žūties metines / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1998, geg. 15. 

Paminklai – liaudies nuosavybė / Jonas Nemanis // Tarybinė žemė.- 1978, liep. 4. 

Paruožės stogastulpis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, rugs. 1-30. 

Paštas ir apeivių namas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.360. 

50 metų, kai užgeso arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvybė / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2003, lapkr. 7, p. 2. 

Pėsčiųjų tiltas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 371. 

Peterburgo – Varšavos traktas ir jo istoriniai statiniai / Jonas Nemanis // Tarybinė žemė.- 1988, rugs. 27, spal. 1, spal. 4. 

Pratkūnų senkapis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, geg. 1-31, p 15. 

Prieš 50 metų užgeso arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvybė / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, lapkr. 1-30 (Nr. 11), p. 2. 

Prisiminus Lietuvos Garbės kraštotyrininką Algimantą Žilėną / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2010, lapkr. 12, p. 2. 

Rajono dailės paminklai / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, liep. 31, rugpj. 22. 

Rusteikių pilkapynas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, bal. 1-30, p. 5. 

Salako miestelio bažnyčia / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1990, geg. 12. 

Salako koplytėlė [Zarasų rajonas] / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 5. 

Salako pilkapiai / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, kovo 1-31. 

Samaukos pilkapynas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, saus. 1-31. 

Skautų kalnas / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, lapkr. 1-30, p. 8. 

Skulptūra šv. Jonas Nepomukas / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2003, spal. 1-30 (Nr. 10), p. 3. 

Smulkioji liaudies architektūra / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2003, saus. 21, p. 3; saus.28, p.3; vas. 4, p. 2; vas. 7, p. 5. 

Stelmužės kaimo bažnyčia / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, rugs. 1-30. 

Subatiškės pilkapynas // Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, liep. 1-31, p. 6. 

Sužaloti du kultūros objektai / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, rugs. 10. 

"Svajonę savo supsiu" / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2003, vas. 21, p. 6. 

Šaulio Aleksandro Miškinio žuvimo vieta / Jonas Nemanis. – Iliustr. // Gimtinė. – 2004, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 3. 

Šlyninkos vandens malūnas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 382. 

Taip šventė Ramygaliečiai / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1997, bal. 1-30. 

Tėvynės patriotų atminimo įamžinimas : Liepos 6 - oji - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2002, liep. 5, p.1-2. 

Tiltiškių kaimo koplytstulpis / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2005, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 3. 

Tilžės akmuo su dubeliais / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, birž. 1-30, p. 3. 

Trilogijos "Antalieptės kraštas" įvertinimas / Jonas Nemanis // Gintaro gimtinė. – 2012, birž. 1-30 (Nr. 6), p. 1. 

Uženiškės piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1997, spal. 1-31. 

Vaidminių pėduotas akmuo / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, kovo 1-31, p. 8. 

Vandens malūne energetikos muziejus / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, geg. 1-31, p. 4, 15. 

Velikiškės piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1998, saus. 1-31, p. 5. 

Vencavų piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, lapkr. 1-30. 

Vergų bokštas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 381 - 382. 

Verslavos piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė. - 2006, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 3. 

Verslavos piliakalnis / Jonas Nemanis // Utenis.- 1998, geg. 16, p. 8. 

Vinco Liminsko kapas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.360. 

Vitkūnų piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, vas. 1-28. 

Vyželių ir Paežerynės pilkapynai / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1999, birž. 1-30, p. 11. 

Zarasai turi herbą, vėliavą ir kitus atributus / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1999, birž. 18. 

Zarasams - 500 metų / Jonas Nemanis // Gimtinė. – 2006, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 6. 

Zarasų kapinių paminklai / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.390. 

Zarasų miesto centras – urbanistikos paminklas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1992, liep. 15, 18, 22, 25, 29, rugpj. 1, 5, 8, 15, 29, rugs. 2. 

Zarasų rajone įamžintos genocido ir rezistencijos vietos / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. –2009, bal. 21, p. 3.. – 2009, bal. 28, p. 4. 

Zarasų rajone įamžintos genocido ir rezistencijos vietos / Jonas Nemanis // Utenis.- 1998, geg. 19, p. 5. 

Zarasų rajono kultūros paminklai / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 1990, vas. 20. 

Zarasų rajono kultūros paminklai / Jonas Nemanis // Muziejai ir paminklai.- 1987, Kn. 8, p. 48-53. 

Zokorių piliakalnis / Jonas Nemanis // Gimtinė.- 2000, saus. 1-31. 

Žvilgsnis į Zarasų miesto praeitį : Obeliskas. Ežerai ir Zarasai ? Cerkvės. Kaip formavosi miesto vaizdas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. – 2002, rugs. 17, p. 2; spal. 11, p. 2; lapkr. 1, p. 2; spal. 22, p. 5.

Apie jį 

Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas / Jonas Nemanis ; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr., plan., portr., žml. // Antalieptės kraštas / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-. – D. 3, p. 23-31. 

"Atidengtas" trečiasis paminklas. Apie Zarasų viešojoje bibliotekoje pristatytą naują knygą "Domininkas Bukontas" / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2011, lapkr. 22, p. 1, 2. 

Gipėnuose buvo šviesu : [apie poeto Antano Vienažindžio 160 -osioms gimimo metinėms skirtą literatūros popietę "Iš meilės šaltinių atgaivos semiuos"] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2001, spal. 12, p.2. 

Ir tiems kurie gyvens po mūsų: [ apie Zarasų rajono kultūros namų vyr. metodininką paminklų apsaugai kraštotyrininką Joną Nemanį] / V. Blažys // Tarybinė žemė.- 1985, saus. 19. 

Kaip tikras Zarasų krašto sūnus: [apie kultūros paveldo puoselėtojo J. Nemanio 80 metų sukaktį] / Kazys Račkauskas // Gimtinė. – 2004, spal. 1-31 (Nr. 10), p. 2. 

Kieno tu žeme?: [apie Zarasų rajono kultūros namų paminklų apsaugos specialistą Joną Nemanį] / A. Ulevičienė // Kultūros barai.- 1982, Nr. 1, p. 52-53. 

Kraštotyrininkų darbai liaudies meno tematika / Kazimieras Račkauskas. – Bibliogr. išnašose // Liaudies kūryba. – [T.] 3, p. 176-179. 

Kraštotyrininkui, paminklosaugininkui Jonui Nemaniui - 90 / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. - 2014, spal. 17, p. 3, 4. 

Kryžių naikinimo metas / Gražina Marija Martinaitienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. nuorodose str. gale // Kultūros paminklai. – [Nr.] 14 (2009), p. 107-120. 

Kultūros paveldui pažinti ir puoselėti / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2007, birž. 12, p. 2, 4. 

Kviečiame į popietę-susitikimą su Jonu Nemaniu / Ilona Vaitkevičienė // Zarasų kraštas. – 2007, geg. 8, p. 1. 

Leidinys apie Zarasų rajono kultūros paveldą: [ apie Jono Nemanio išleistą leidinį „Zarasų rajono kultūros paveldas“] / Valdas Šerėnas // Lietuvos rytas.- 1995, saus. 18. 

Mieste, kvepėjusiam žuvim ir braškėmis: [ apie Zarasuose įvykusią mokslinę konferenciją skirtą Zarasų miesto 500 metų jubiliejui] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2006, saus. 6, p. 2. 

Mūsų fotoalbumas: Rajono žmonės:[ apie J. Nemanį] / Algimantas Baltakis // Zarasų kraštas.- 1992, geg. 20. 

Pagerbė kraštotyrininką: [apie Zarasų rajono kraštotyrininką Joną Nemanį] / V. Banelis // Zarasų kraštas.- 1995, bal. 4. 

Paminėtas Zarasų krašto išvadavimo iš bolševikų 90-metis / Gražina Ragauskaitė // Zarasų kraštas. – 2009, rugs. 1, p. 3. 

Paminklas Domininkui Bukontui: [ apie knygos "Domininkas Bukontas" pristatymą Zarasų viešojoje bibliotekoje] / Jonas Petronis // XXI amžius. – 2011, gruod. 9, p. 7. 

Paskirta rajono meno ir kultūros premija: [ apie Zarasų rajono savivaldybės paminklosaugos specialistą Joną Nemanį] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas.- 2000, vas. 15, p. 1. 

Rašto paminklas gimtajai žemei : [apie Zarasų miesto jubiliejinį renginį "Zarasai laiko vilnyse" knygos pristatymą] / Petras Ivanovas // Utenis. - 2006, rugpj. 24, p. 4. 

Su meile apie žmones ir tėviškę: [apie kraštotyrininką Joną Nemanį] / Vytautas Baltakis // Tarybinė žemė.- 1980, rugs. 11. 

"Tarp technikos ir kraštotyros": [ apie Rytų Aukštaitijos kultūros ir istorijos žurnalo "Sietuva" aprašomą kraštietį, Garbės kraštotyrininką, technikos mokslų daktarą Algimantą Žilėną, Joną Nemanį] / parengė Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. – 2013, vas. 8, p. 3. 

Tūkstančio autorių - tūkstančiai paveldo įžvalgų / Kazys Račkauskas // Gimtinė. – 2009, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 1, 5. 

Užprogramuota būti dvasingiems / Valdas Šerėnas // Zarasų kraštas. - 2008, kovo 21, p. 1, 2. 

Vaikystėje įžiebta ugnelė: [apie ilgametį kraštotyrininką Joną Nemanį] / Vytautas Baltakis // Utenis.- 1994, saus. 22. 

Vainikavo Žolinė / Ona Kačkienė ; Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2006, rugs. 8, p. 7. 

"Visko buvo sočiai…" / Gražina Zolotuchina ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2013, rugpj. 27, p. 1, 2. 

Viso gyvenimo pomėgis: [apie Jono Nemanio išleistą knygą „Zarasų rajono kultūros paveldas“ (1994)] V. Kaziela // Diena.- 1995, saus. 25. 

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas