Čepaitis, Virgilijus (g. 1937)

Lietuvių literatūros vertėjas

“Skomanto” leidyklos vyr. redaktoriaus Virgilijaus Čepaičio (1937) autografas Zarasų viešajai bibliotekai

Skomantas. Mindaugo sūnus : apysaka / Skomantas ; dailininkas Gintaras Jocius. - [Vilnius] : Tvermė, [1998]. - 168,[7] p.