Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Piliakalniai

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antaniškių piliakalnis

Piliakalnis, vadinamas Juoduoju kalnu, yra apie 0,5 km į šiaurę nuo Antaniškių kaimo, apie 0,3 km į vakarus nuo kelio Imbradas – Meiriškis, 0,4 km į pietryčius nuo Glušoko ežero rytinio kranto (Imbrado sen.).

img   Plačiau
Betiškių piliakalnis

Piliakalnis yra į pietus nuo Betiškių kaimo, apie 600 m į pietryčius nuo kelio Sadūnai – Latveliškis, 350 m į vakarus nuo Pajuodžio ežero vakarinio kranto (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Bielkaučiznos piliakalnis

Gražutės regioniniame parke esantis piliakalnis yra 1,5 km į pietryčius nuo Bielkaučiznos kaimo ir 0,55 km į vakarus nuo Apiričio upelio ištakų iš Apiričio ežero, Gražutės miške, į šiaurės rytus nuo Gražutės girininkijos 64 kvartalo (Zarasų sen.).

img   Plačiau
Degučių piliakalnis

Degučių piliakalnis, vadinamas Ažusamanių. Zarasų raj. Degučių apylinkė Gražutės miškas 77 kv.

img   Plačiau
Golubiškių pilakalnis

Piliakalnis yra 0,3 km į vakarus nuo Golubiškių kaimo, apie 0,7 km į šiaurės vakarus nuo Avilio ežero šiaurės vakarinio kranto, bevardžio upelio kairiajame krante (Imbrado seniūn.).

img   Plačiau
Gutaučių piliakalnis

Vienas iš didžiausių ir įspūdingiausių piliakalnių yra į vakarus nuo kelio Antalieptė – Daugailiai, prie Zarasų – Utenos rajonų ribos, bevardžio upelio krante. Kartais jis vadinamas Veleikių piliakalniu.

img   Plačiau
Jakiškių piliakalnis

Jakiškių piliakalnis yra Luodžių kaime (Salako sen.), Zarasų rajone.

img   Plačiau
Jatkūniškių piliakalnis

Piliakalnis, dar vadinamas Kiaušinėliu, yra 350 m į šiaurės vakarus nuo Jatkūniškių kaimo ir Jatkūkiškio ežero, 370 m į pietus nuo Pajuodžio ežero pietvakarinio kranto (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Kiemionių piliakalnis

Piliakalnis yra Kiemionių kaimo pietinėje dalyje, Ligajų ežero šiaurės rytiniame krante, apie 0,3 km į vakarus nuo tilto per Ligajų ir Ligajykščio ežerus jungiantį upelį (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Kuklių piliakalnis

Piliakalnis yra 0,5 km į rytus nuo Kuklių kaimo, Antazavės girininkijos 38 kvartalo vakarinėje dalyje (Imbrado seniūn.).

img   Plačiau
Liaudiškių piliakalnis

Piliakalnis yra 0,3 km į vakarus nuo Liaudiškių kaimo, 0,6 km į šiaurės vakarus nuo Balto ežero šiaurinio kranto (Zarasų sen.).

img   Plačiau
Lūžų piliakalnis

Piliakalnis yra apie 2 km į pietus nuo Antalieptės, kairėje keliuko Antalieptė – Duliai pusėje, Lūžų miške, 59 kvartale, kairiajame Šavašos upelio krante.

img   Plačiau
Maniuliškių piliakalnis

Piliakalnis yra apie 0,5 km į šiaurės vakarus nuo Maniuliškių kaimo, apie 0,7 km į pietryčius nuo Kumpuolio ežero ir apie 0,8 km į pietvakarius nuo Aleksandravėlės – Suvieko ir Kumpuolių – Antazavės kelių sandūros (Degučių sen.).

img   Plačiau
Marciūniškių piliakalnis

Piliakalnis, vadinamas Palatviškio sala, yra apie 300 m į pietus nuo Marciūniškių kaimo, Latviškio ežero pietrytiniame krante, prie Meletinėlės upelio žiočių, į šiaurės vakarus nuo kelio Dusetos – Aviliai (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Mineikiškių piliakalnis

Piliakalnis yra apie 0,1 km į šiaurės rytus nuo Mineikiškės kaimo, Nikajos upės kairiajame krante, 0,8 km į vakarus nuo kelio Nadūnai – Šunelė tilto per Nikajos upelį (Zarasų sen.).

img   Plačiau
Morkūnų piliakalnis

Sartų regioniniame parke esantis piliakalnis yra apie 100 m nuo Morkūnų kaimo, 210 m į pietus nuo kelio Dusetos – Marciūniškis (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Narkyčių piliakalnis

Piliakalnis, vadinamas Juoduoju kalnu, yra apie 350 m į vakarus nuo Narkyčių kaimo, 100 m į pietvakarius nuo Jatkūniškio ežero pietinio kranto ir 600 m į šiaurės vakarus nuo Vencavo ežero šiaurinio kranto (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Pakačinės piliakalnis

Sartų regioniniame parke esantis piliakalnis yra į pietus nuo Pakačinės kaimo, į rytus nuo Dembų vienkiemio, Antazavės girininkijos miško 27 kvartale, pietiniame kalvos gale.

img   Plačiau
Pakalniškių piliakalnis

Piliakalnis yra apie 0,4 km į šiaurės rytus nuo Pakalniškių kaimo, Ramio ežero šiaurės vakariniame krante, 0,5 km į rytus nuo kelių Zarasai – Švenčionys – Turmantas – Salakas sankryžos, 0,12 km į rytus nuo kelio Zarasai – Švenčionys (Turmanto sen.).

img   Plačiau
Salako piliakalnis

Piliakalnis, vadinamas Puodiakalniu, yra apie 1 km į pietus nuo Salako miestelio ribos, 220 m į vakarus nuo kelio Salakas – Švedriškės (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Skineikių piliakalnis

Piliakalnis yra 500 m į šiaurės rytus nuo Skineikių kaimo, apie 1 km į pietus nuo Svaitutėlės upelio pralaidos, apie 1 km nuo kelio Dusetos – Daugailiai, 100 m į vakarus nuo Lūgo ežero vakarinio kranto (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Šišponiškių pilakalnis

Piliakalnis, kartais vadinamas Piliakalnio piliakalniu, yra Šišponiškių kaimo šiaurės rytiniame pakraštyje, 70 m į vakarus nuo Kiaulinio upelio kairiojo kranto (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Ūžėniškių piliakalnis.

Ūžėniškių piliakalnis, Zarasų raj., Degučių apylinkė Ūžėniškių kaimas.

img   Plačiau
Varniškių piliakalnis

Šarkiškių kaime (Imbrado seniūn.) Zarasų rajone atskira aukšta kalva tarp Krovelio ir Dudužio ežerų yra I t-mečio prieš Kr. – II t-mečio po Kr. pr.laikotarpio piliakalnis.

img   Plačiau
Velikuškių piliakalnis

Sartų regioniniame parke esantis piliakalnis yra apie 1 km į šiaurę nuo Velikuškių kaimo, apie 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Dusetų – Obelių kelio tilto per protaką tarp Sartų ir Zalvės ežerų, Sartų ežero rytinio kranto kalvoje.

img   Plačiau
Velikuškių piliakalnis "Sala"

Sartų regioniniame parke esantis piliakalnis yra apie 0,8 km į rytus nuo Velikuškių kaimo, Sartų ežero Bradesių įlankos pietiniame gale, Salos kalvoje.

img   Plačiau
Vencavų piliakalnis

Vencavų pilaikalnis, Zarasų raj. Degučių apylinkė Vencavų kaimas.

img   Plačiau
Verslavos piliakalnis

Vienas įspūdingiausių Antalieptės apylinkės piliakalnių yra apie 2 km nuo Antalieptės, 80 m į šiaurę nuo Šventosios upės ir Sėlupio upelio santakos.

img   Plačiau
Vitkūnų piliakalnis

Piliakalnis yra 0,4 km į pietryčius nuo Vitkūnų kaimo, tarp Smalvo, Smalvykščio ir Arklinio ežerų, miške, Smalvų girininkijos 2 kvartalo pietvakarinėje dalyje (Turmanto sen.).

img   Plačiau
Vosgėlių piliakalnis

Piliakalnis, kartais vadinamas pagal gretimo kaimo pavadinimą Drageliškių piliakalniu, yra Vosgėlių kaimo pietiniame pakraštyje, 600 m į pietus nuo kelių Dusetos – Užpaliai ir Vosgėliai – Pažiegė sandūros (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Zabičiūnų piliakalnis

Piliakalnis yra tik 4 km nuo Antalieptės, dešinėje kelio Antalieptė – Zabičiūnai pusėje.

img   Plačiau
Zokorių piliakalnis

Zokorių piliakalnis, Zarasų raj., Degučių apylinkė, Zokorių kaimas.

img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas