Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Autografai leidiniuose

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Ach, Sigutė (g. 1969)

Dailininkė, knygų iliustruotoja

img   Plačiau
Abarius, Laimonas (g. 1968)

Visagino miesto savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus specialistas, domisi Zarasų krašto istorija

img   Plačiau
Adomaitytė, Gintarė (g. 1957)

Žurnalistė, eseistė, rašytoja

img   Plačiau
Aistis, Jonas (1904-1973)

Poetas, eseistas

img   Plačiau
Alantas, Vytautas (1902-1990)

Rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas

img   Plačiau
Aleksa, Gasparas (g. 1946)

Poetas, dramaturgas

img   Plačiau
Aleksandravičiūtė, Vakarė

Vaikų knygos autorė

img   Plačiau
Ališanka, Eugenijus (g. 1960)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Ališauskas, Arnas (g. 1970)

Poetas, kritikas

img   Plačiau
Alšauskas Juozas (1893-1973)

Aktorius, dainininkas, vargonininkas

img   Plačiau
Alšėnas, Pranas (1911-1986)

Rašytojas, žurnalistas

img   Plačiau
Andriekus, Leonardas (1914-2003)

Kunigas, poetas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Anysas, Martynas (1895-1974)

Lietuvos teisininkas, istorikas, diplomatas

img   Plačiau
Anysienė-Bielskytė, Valerija (1900-1994)

Pedagogė

img   Plačiau
Antanavičius, Valentinas (g. 1936)

Tapytojas, grafikas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas

img   Plačiau
Anušauskas, Arvydas (g. 1963)

Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas

img   Plačiau
Aputis, Juozas (1936-2010)

Prozininkas, vertėjas

img   Plačiau
Asovskis, Vitalijus (g. 1952)

ŽuRedaktorius, Rusų dramos teatro literatūros skyriaus vedėjas, poetas 

img   Plačiau
Augustinavičius, Vincas (1920-2009)

Žurnalistas, Australijos lietuvių bendruomenės narys

img   Plačiau
Bačelis, Aleksandra
img   Plačiau
Balbierius, Alis (g. 1954)

Poetas, fotografas, gamtosaugininkas

img   Plačiau
Baliukonytė, Onė (1948-2007)

Poetė

img   Plačiau
Baltakis, Algimantas (g. 1930)

Poetas

img   Plačiau
Baltuška, Petras (g. 1930)

Monsinjoras, kunigas

img   Plačiau
Baltutis, Viktoras (g. 1927)

Dramaturgas, žurnalistas, visuomenininkas

img   Plačiau
Banilytė-Kvedarienė, Vlada (g. 1929)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

img   Plačiau
Baranovskij, Vasilij (g. 1933)

Rašytojas

img   Plačiau
Barėnas, Kazimieras (1907-2006)

Rašytojas, žurnalistas, vertėjas

img   Plačiau
Baronas, Aloyzas (1917-1980)

Rašytojas, poetas, žurnalistas

img   Plačiau
Bėrzinis, Uldzis

Poetas

img   Plačiau
Bilys, Stasys (g. 1934)

Inžinierius energetikas, energetikos veteranų klubo narys

img   Plačiau
Birgelis, Sigitas (g. 1961)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Blinstrubas, Vladislovas (1939-2005)

Poetas, pedagogas, režisierius

img   Plačiau
Bliujus, Kęstutis (g. 1961)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktorius

img   Plačiau
Bluzmanas, Petras (1915-2000)

Botanikas fiziologas, profesorius

img   Plačiau
Bogutaitė, Vitalija (g. 1934)


Chemikė, pedagogė, poetė,

img   Plačiau
Brazdžionis, Bernardas, slapyv. Vytė Nemunėlis (1907-2002)

Poetas

img   Plačiau
Braziūnas, Vladas (g. 1952)

Poetas, vertėjas, eseistas, fotografas, tautinės kultūros žinovas

img   Plačiau
Broga, Linas (1925-2005)

Poetas, vertėjas, inžinierius

img   Plačiau
Bubnys, Vytautas (g. 1932)

Prozininkas, dramaturgas

img   Plačiau
Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana (g. 1937)

Poetė

img   Plačiau
Bukevičius, Vytautas

Australijos Lietuvių bendruomenės pirmininkas

img   Plačiau
Burokas, Marius (g. 1977)

Poetas, vertėjas, literatūros kritikas

img   Plačiau
Būtėnas, Julius (1908-1999)

Rašytojas, literatūros kritikas, žurnalistas

img   Plačiau
Čekuolis, Algimantas (g. 1931)

Žurnalistas, publicistas ir rašytojas

img   Plačiau
Čepaitis, Virgilijus (g. 1937)

Lietuvių literatūros vertėjas

img   Plačiau
Čaplinskas, Antanas Rimvydas

Inžinierius, istorikas

img   Plačiau
Čepėnas, Pranas (1899-1980)

Pedagogas, humanitaras, istorikas, enciklopedininkas

img   Plačiau
Čepukas, Donatas (g. 1933)

Žurnalistas, redaktorius

img   Plačiau
Čergelienė, Rasa slapyv. Sara, Poisson (g. 1964)

Žurnalistė, rašytoja, fotografė

img   Plačiau
Čigriejus, Henrikas Algis (g. 1933)

Poetas, prozininkas, vertėjas

img   Plačiau
Dalius, Stasys Julius (1921-2006)

Žurnalistas, visuomenininkas

img   Plačiau
Dargis, Povilas (1905-1990)

Teisininkas

img   Plačiau
Daujotytė-Pakerienė, Viktorija (g. 1945)

Literatūrologė, profesorė

img   Plačiau
Degėsys, Liutauras (g. 1953)

Filosofas, docentas, poetas

img   Plačiau
Donskis, Leonidas (g. 1962)

Filosofas, humanitarinių ir socialinių mokslų daktaras

img   Plačiau
Drilinga, Antanas (g. 1935)

Poetas, prozininkas

img   Plačiau
Dzedulionis, Vaclovas

Pedagogas, lituanistas

img   Plačiau
Erlickas, Juozas (g. 1953)

Poetas, dramaturgas, prozininkas

img   Plačiau
Gajauskas, Balys (g. 1926)

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas

img   Plačiau
Galminiškytė-Mičiūnienė, Giedrė (g. 1969)

Turmanto (Zarasų raj.) pagrindinės mokyklos mokytoja, literatė

img   Plačiau
Gedgaudas, Česlovas (1909-1986)

JAV Lietuvių diplomatas, vertėjas, politologas

img   Plačiau
Gema, Loreta , Baltaduonė

Vertėja

img   Plačiau
Girčys, Eduardas (g. 1934)

Žurnalistas

img   Plačiau
Girdzijauskas, Juozas (g. 1935)

Literatūrologas, filolologijos mokslų daktaras

img   Plačiau
Girdzijauskas, Vytautas (g. 1930)

Prozininkas

img   Plačiau
Graibus, Rimgaudas (g. 1939)

Poetas

img   Plačiau
Grigaitytė, Kotryna (1910-2008)

Rašytoja

img   Plačiau
Grigaravičienė, Aldona (g. 1930)

Literatė, mokytoja

img   Plačiau
Gudavičius-Valys, Izidorius (1877-1931)

Kunigas, bažnyčių statytojas

img   Plačiau
Gudmonaitė, Ieva (g. 1990)

Poetė

img   Plačiau
Guščius, Alfredas (g. 1940)

Literatūros kritikas, publicistas, poetas

img   Plačiau
Gužauskas, Vilius (g. 1951)

Literatūros tyrinėtojas, kritikas

img   Plačiau
Iešmantas, Gintautas (g. 1930)

Žurnalistas, poetas, rezistentas

img   Plačiau
Indrašius, Vytautas (g.1943)

Kraštotyrininkas, istorinio žanro publicistas

img   Plačiau
Indreika, Petras (1907-1988)

Ekonomistas, visuomenininkas

img   Plačiau
Ivaškevičius, Marius (g. 1973)

Prozininkas, dramaturgas

img   Plačiau
Jakštas, Algis (g. 1953)

Fotomenininkas, poetas, žurnalistas

img   Plačiau
Jakubauskas, Feliksas (1935-2008)

Poetas, dramaturgas

img   Plačiau
Jankus, Jurgis (1906-2002)

Rašytojas, dramaturgas

img   Plačiau
Januševičius, Benediktas (g. 1973)

Poetas, prozininkas, kritikas

img   Plačiau
Jasėnas, Justas (g. 1982)


Kunigas

img   Plačiau
Jasiūnaitė, Birutė

Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorė, vertėja

img   Plačiau
Jasiūnas, Henrikas (g. 1925)

Matematikas, Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros docentas

img   Plačiau
Jasukaitytė, Vidmantė (g. 1948)

Poetė, prozininkė, dramaturgė

img   Plačiau
Jauniškis, Bronius (1920-2010)

Prozininkas, žurnalistas, surdopedagogas

img   Plačiau
Jazukevičiūtė, Dalia (g. 1952)

Poetė, žurnalo "Veidas" apžvalgininkė

img   Plačiau
Jegelevičius, Alvydas (g. 1949)

Kompozitorius, instrumentalistas, aranžuotojas, vokalistas

img   Plačiau
Jocius, Gintaras (g. 1970)

Knygų iliustratorius, grafikas, tapytojas

img   Plačiau
Jonynas, Antanas A. (g. 1953)

Poetas

img   Plačiau
Jonuškaitė, Birutė (g. 1959)

Prozininkė, vertėja

img   Plačiau
Juknaitė, Vanda (g. 1949)

Rašytoja

img   Plačiau
Juodelis, Bronius (g. 1924)

Pedagogas, žurnalistas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Juodvalkė, Eglė (g. 1950)

Poetė

img   Plačiau
Juodvalkis, Antanas (1912-2003)

Ekonomistas, žurnalistas

img   Plačiau
Juršėnas, Nikodemas

Žurnalistas

img   Plačiau
Kahusk-Kauksi, Ule

Poetė

img   Plačiau
Kairys, Anatolijus (1914-2008)


Rašytojas pedagogas, visuomenininkas

img   Plačiau
Kapočius, Vytautas (1942-2005)

Kunigas, dekanas

img   Plačiau
Karčiauskas, Mykolas (g. 1939)

Poetas, prozininkas, vertėjas

img   Plačiau
Karosaitė, Alma (g. 1945)

Poetė

img   Plačiau
Karuža, Kazys (1908-2005)


Visuomenininkas

img   Plačiau
Katkus, Laurynas (g. 1972)

Poetas

img   Plačiau
Kaunas, Domas (g. 1949)

Knygotyrininkas, literatūros istorikas

img   Plačiau
Kauneckas, Jonas (g. 1938)

Panevėžio vyskupijos vyskupas

img   Plačiau
Kavaliauskas, Vilius (g. 1951)

Žurnalistas, kolekcininkas

img   Plačiau
Kaziela, Vytautas (g. 1955)

Poetas

img   Plačiau
Každailis, Arvydas Stanislovas (g. 1939)

Dailininkas , grafikas

img   Plačiau
Kerulis, Leonardas (1909-1990)

Archyvaras

img   Plačiau
Kesilytė, Jūratė (g. 1962)

Literatė

img   Plačiau
Keturakis, Robertas (g. 1935)

Poetas, prozininkas

img   Plačiau
Kibirkštis, Vincas (g. 1935)

Mokytojas

img   Plačiau
Kirailytė, Stanislova (g. 1931)

Mokytoja, kraštotyrininkė

img   Plačiau
Kirša, Faustas (1891-1964)

Poetas, kultūros veikėjas, visuomenininkas

img   Plačiau
Kirtiklienė, Larisa (g. 1944)

Mokytoja

img   Plačiau
Klimas, Ramūnas (1945-2002)

Prozininkas

img   Plačiau
Kontrimaitė, Marytė (g. 1947)

Poetė, vertėja

img   Plačiau
Krasnovas, Aleksandras (g. 1948)

Literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, vertėjas

img   Plačiau
Krumpliauskas, Stanislovas (g. 1945)

Klebonas

img   Plačiau
Kudarauskaitė, Marija Meilė (g. 1932)

Poetė

img   Plačiau
Kukulas, Valdemaras (g. 1959)


Poetas, literatūros kritikas

img   Plačiau
Kulbokas, Vladas (1908-2000)

Pedagogas, literatūros tyrinėtojas

img   Plačiau
Kunčinas, Jurgis (1947-2002)


Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Kuzminskas, Kazimieras (1906-1999)

Kunigas

img   Plačiau
Kvietkauskas, Mindaugas (g. 1976)

Poetas, literatūros kritikas, vertėjas

img   Plačiau
Kviklys, Bronius (1913-1990)

Kraštotyrininkas, žurnalistas, visuomenininkas

img   Plačiau
Landsbergis, Vytautas V. (g. 1962)


Aktorius, režisierius, rašytojas

img   Plačiau
Lapas, Raimundas Marius (g. 1954)

Žurnalistas, inžinierius, radijo laidų redaktorius

img   Plačiau
Laurinavičius, Povilas (1909-1988)

Teisininkas

img   Plačiau
Lavaste, Laima

Žurnalistė

img   Plačiau
Liegutė, Emilija (g. 1930)

Prozininkė, dramaturgė

img   Plačiau
Liepsnonis, Alpas (1910-1989)


Prozininkas, kritikas, rašytojas

img   Plačiau
Liniauskas, Jonas (g. 1955)

Poetas

img   Plačiau
Liniauskienė, Bronė (g. 1923)

Poetė

img   Plačiau
Lipskis, Stasys (g. 1941)

Žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas

img   Plačiau
Lukošiūnaitė-Malcienė, Leokadija (g. 1936)

Pedagogė, prozininkė, publicistė

img   Plačiau
Lukša, Vincas (g. 1938)

Poetas

img   Plačiau
Maceina, Antanas (1908-1987)

Filosofas, teologas, pedagogas, poetas

img   Plačiau
Makelis, Edvardas (g. 1954)

Lietuvos žemės ir miškų ūkio ministras

img   Plačiau
Maldeikis, Petras (1904-1993)

Pedagogas

img   Plačiau
Marčėnas, Aidas (g. 1960)

Rašytojas

img   Plačiau
Markelis, Adolfas (1921-1988)

Rašytojas, pedagogas

img   Plačiau
Martinaitis, Marcelijus (g. 1936)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Martinionis, Antanas (1928-2000)

Karininkas, žurnalistas, redaktorius

img   Plačiau
Martinkus, Vytautas (g.1943)

Socialinių mokslų daktaras, prozininkas, docentas

img   Plačiau
Maskvytis, Juozas

Visuomenininkas

img   Plačiau
Matulis, Steponas (1918-2003)

Kunigas, teologijos mokslų daktaras

img   Plačiau
Mikelaitis, Gediminas

Redaktorius

img   Plačiau
Mikelinskas, Jonas (g. 1922)

Prozininkas

img   Plačiau
Mironas, Andrius Rudolfas (1911-2004)

Rašytojas, žurnalistas

img   Plačiau
Mizeras, Vytautas (g. 1931)

Prozininkas

img   Plačiau
Mošinskienė-Didžiulytė, Halina (1911-2004)

Literatė

img   Plačiau
Mušinskas, Danielius (g. 1951)

Prozininkas, redaktorius

img   Plačiau
Nainys, Bronius (g. 1920)

JAV lietuvių visuomenės veikėjas, inžinierius

img   Plačiau
Naujokaitis, Pranas (1905-1984)

Rašytojas, literatūros kritikas, istorikas

img   Plačiau
Navickas, Aleksas (g. 1928)

Agronomas, ekonomistas, literatas

img   Plačiau
Nekrošius, Juozas (g. 1935)

Poetas

img   Plačiau
Norimas, Andrius (1911-2004)

Rašytojas, žurnalistas, prozininkas

img   Plačiau
Orintaitė, Petronėlė (1905-1999)

Rašytoja

img   Plačiau
Pakalniškis, Ričardas (1935-1994)

 Literatūrologas, kritikas

img   Plačiau
Pakštienė, Janina, slapyv. Narunė J. (1895-1983)

Poetė

img   Plačiau
Palčinskaitė, Violeta (1943)

Poetė, dramaturgė, vertėja

img   Plačiau
Panavas, Petras (g. 1933)

Poetas, rašytojas

img   Plačiau
Papovas, Petras (g. 1947)

Seimo narys

img   Plačiau
Paprockaitė-Šimaitienė, Konstancija (1909-2005)

Gydytoja

img   Plačiau
Parulskis, Sigitas (g. 1965)

Poetas, dramaturgas, kritikas

img   Plačiau
Patackas, Gintaras (g. 1951)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Pečiulytė-Macijauskienė, Stefa (1931-2007)

Rašytoja

img   Plačiau
Petrėnas, Jonas (1911-1957)

Kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Pikturna, Ignas (1924-2005)

Rašytojas, publicistas

img   Plačiau
Plaušinaitytė, Irena (g. 1955)

Aktorė, skaitovė, vertėja

img   Plačiau
Pranckietytė, Daina (g. 1951)

Poetė

img   Plačiau
Pranskūnas, Salvijus (g. 1964)

Kunigas

img   Plačiau
Prunskis, Juozas (1907-2003)

Prelatas, kunigas, bažnytinės teisės daktaras

img   Plačiau
Račickas, Vytautas (g. 1952)

Rašytojas

img   Plačiau
Rakickas, Saulius

Rašo fantastiką, eilėraščius

img   Plačiau
Radauskas, Henrikas (1910-1970)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Ragaišis, Rimantas

Buvęs jūrininkas

img   Plačiau
Rancanė, Ana (g. 1959)

Poetė

img   Plačiau
Raslavičienė, Regina (g. 1922)

Prozininkė

img   Plačiau
Raulinaitis, Zigmantas (g. 1913)

Karininkas,žurnalistas,redaktorius

img   Plačiau
Reinys, Mečislovas (1884-1953)

Katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius

img   Plačiau
Remys, Donius (g. 1925)

Poetas

img   Plačiau
Ryliškis, Andrius (1924-1975)

Mokytojas, kultūros puoselėtojas

img   Plačiau
Rochlin, Boris Borisovič (g. 1942)

Rašytojas

img   Plačiau
Rosenas, Arnas (1933-2002)

 Aktorius, literatūros kūrinių skaitovas.

img   Plačiau
Rožyckis, Tomašas

Poetas

img   Plačiau
Rubavičius, Vytautas (g. 1952)

Poetas, kritikas, publicistas, vertėjas

img   Plačiau
Rūgytė, Alicija (1902-1985)

Pedagogė

img   Plačiau
Rumbytė-Navickienė, Nijolė

Literatė

img   Plačiau
Ruseckaitė, Aldona (g. 1950)

Poetė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė

img   Plačiau
Sadauskaitė, Zenė (g. 1948)

Poetė

img   Plačiau
Savickas, Augustinas (g. 1919)

Dailininkas

img   Plačiau
Skyrelis, Albertas (g. 1936)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas, poetas

img   Plačiau
Skripka, Vytautas (g. 1943)


Poetas

img   Plačiau
Speičytė, Brigita (g. 1973)

Literatūrologė

img   Plačiau
Spraunius, Arūnas (g. 1962)

Poetas, prozininkas

img   Plačiau
Stacevičius, Stasys (g. 1959)

Poetas

img   Plačiau
Stakėnas, Antanas (1903-1973)

Alvudo (vaikų teatro) draugijos pirmininkas

img   Plačiau
Stanevičius, Leopoldas (g. 1936)

Poetas, vertėjas

img   Plačiau
Stankevičienė, Danutė (g. 1930)Stankevičienė, Danutė (g. 1930)
Stankevičius, Rimvydas (g. 1973)Stankevičius, Rimvydas (g. 1973)
Stašionis, Kastytis Stašionis, Kastytis
Statulevičius, Vytautas (1929-2003)Statulevičius, Vytautas (1929-2003)
Stundžia, Mindaugas (g. 1939)Stundžia, Mindaugas (g. 1939)
Sventickas, Valentinas (g.1948)Sventickas, Valentinas (g.1948)
Svidinskas, Algirdas (g. 1954)Svidinskas, Algirdas (g. 1954)
Šadeika, Česlovas Šadeika, Česlovas
Šakalys, Antanas Rimantas (g. 1939)Šakalys, Antanas Rimantas (g. 1939)
Šidlauskas, Kazys (g. 1914)Šidlauskas, Kazys (g. 1914)
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas