Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kapinės

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Ajočių kaimo I senosios kapinės

Kapinės yra 60 m į šiaurę nuo tarpkaiminio kelio Ajočiai - Savėnai, 850 m į šiaurės rytus nuo Ajočio ežero.

img   Plačiau
Antadavainės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 220 m į pietus nuo kelių Likančiai - Antadavainė, 460 m į pietryčius nuo Antadavainės gamybinio centro.

img   Plačiau
Antazavės kaimo rezistentų kapas

Kapas yra į pietus nuo kelio per 10 m nuo Antazavės bažnyčios šventoriaus, į rytus nuo keliuko, vedančio į Antazavės dvarą.

img   Plačiau
Antažiegės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 540 m į šiaurės vakarus nuo Žiegio ežero šiaurės vakarų kranto, 300 m į rytus nuo Žiegelio ežero rytinio kranto.

img   Plačiau
Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių kapas

Kapas yra apie 20 m į vakarus nuo pietryčių įėjimo į Avilių kapines.

img   Plačiau
Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių kapas Pagrundos kaime

Karių kapas yra Zosės Ramanauskienės sodyboje, prie gyvenamojo namo (pietinėje palangėje), darželyje.

img   Plačiau
Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Tiltiškės kaime

Gražutės miško pakraštyje, pietinėje Zarasai - Salakas kelio pusėje, aukštumėlėje, kuri apaugusi medžiais, manoma, kad yra vokiečių karių kapai.

img   Plačiau
Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Vencavų kaime

Kapinės yra apie 1 km nuo Vencavų kaimo, pietrytinėje kelio pusėje Vencavai - Gudeliai, nedidelio miško pakraštyje.

img   Plačiau
Ažvertiniškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra lygumoje su nuolydžiu į pietus, apaugusioje žole.

img   Plačiau
Bagdoniškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 30 m į rytus nuo kelio Turmantas - Tilžė, 600 m į šiaurės vakarus nuo kelio Turmantas - Tilžė sankryžos su tarpkaiminiu keliu Gudiška - Kamariškė kalvoje.

img   Plačiau
Baibių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 900 m į vakarus nuo Uolio ežero kranto, 500 m į pietus nuo Baibių gamybinio centro.

img   Plačiau
Bajorėlių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 300 m. į šiaurės rytus nuo kelio Vyželiai - Nariūnai ir lauko keliuko Bajorėliai - Paskardiškiai sankryžos, kelio Vyželiai - Nariūnai rytinėje pusėje.

img   Plačiau
Baraukos senosios rusų kapinės

Kapinės yra 300 m į rytus nuo kelio Smėlynė - Riešutynė, Samanio ežero šiaurinėje pakrantėje.

img   Plačiau
Berniūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra rytinėje pusėje tarpkaiminio kelio Berniūnai - Bileišiai, 1,5 km nuo Žiegelio ežero šiaurinio kranto.

img   Plačiau
Betiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 230 m į vakarus nuo Ilganų ežero vakarinio kranto, apie 300 m į pietryčius nuo Betiškės kaimo gamybinio centro.

img   Plačiau
Bileišių kaimo senosios kapinės I

Kapinės yra Rašų ežero rytiniame krante ir 500 m į šiaurės vakarus nuo Bileišių gyvenvietės šiaurinės dalies, į šiaurę nuo Algio Lingės sodybos.

img   Plačiau
Bileišių kaimo senosios kapinės II

Kapinės yra 70 m į vakarus nuo kelio Bileišiai - Vozgėliai, 730 m į pietvakarius nuo Bileišių gamybinio centro.

img   Plačiau
Biržūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 50 m į rytus nuo pietryčių Nečesko ežero kranto, 200 m į vakarus nuo Biržūnėlio ežero pietvakarinio kranto.

img   Plačiau
Buiriškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 0,8 km į šiaurę nuo Meletinio ežero šiaurės rytinio kranto, 480 m į pietus nuo tarpkaiminio kelio Pabalinė - Piliakalnis, kultūrinėje ganykloje.

img   Plačiau
Česnaviškio kaimo senosios kapinės II

Kapinės II yra 70 m į pietryčius nuo tarpkaiminio kelio Sirotiškės - Česnaviškis, 1,7 km į pietus nuo kelių Degučiai - Dusetos, Sirotiškės - Raudankos (Raudinė) sankryžos.

img   Plačiau
Daržininkų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 50 m į šiaurę nuo plento Zarasai - Bradesiai, aukštumėlėje.

img   Plačiau
Davainių kaimo senosios kapinės I

Kapinės yra 1,1 km į šiaurės rytus nuo tilto per Indrajos upelį, kelyje Dusetos - Užpaliai, į vakarus nuo šio kelio, prie sudegusio namo Jono Charitonovo sodyboje.

img   Plačiau
Davainių kaimo senosios kapinės II

Kapinės yra 450 m į šiaurės rytus nuo tilto per Indrajos upelį, kelyje Dusetos - Užpaliai, šio kelio rytinėje pusėje.

img   Plačiau
Didėjos kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 120 m į šiaurės vakarus  nuo Melnyčėlės upelio įtakos į Čičirio ežerą. 400 m į šiaurės rytus nuo tarpkaiminio kelio Paliūnės - Didėja.

img   Plačiau
Drobų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 100 m į šiaurę nuo Antalieptės HES vandens saugyklos kranto, 350 m į pietryčius nuo Drobų gamybinio centro.

img   Plačiau
Duburių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 110 m į vakarus nuo vakarinio Duburio ežero kranto, 30 m į rytus nuo kelio Bradesiai - Aviliai ir 170 m į šiaurės rytus nuo Avilų gamybinio centro.

img   Plačiau
Dulių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 750 m į šiaurės vakarus nuo kelių Kaunas - Zarasai ir Duliai - Jakštai sankryžos, 650 m į vakarus nuo Dulių gamybinio centro.

img   Plačiau
Dusetų miesto senosios žydų kapinės

Kapinės yra Dusetų miesto šiaurinėje dalyje. Užima 0,90 ha plotą, aptvertos akmens ir betono tvora.

img   Plačiau
Eikotiškio kaimo senosios kapinės

Kapinės yra apie 120 m į šiaurę nuo Balio Tvardausko sodybos ir Eikotiškio senkapio, užima 0,03 ha plotą.

img   Plačiau
Galminių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1350 m į pietvakarius nuo tilto per Šventosios upę, kelyje Kaunas - Zarasai, 250 m į pietvakarius nuo Jono Šileikio sodybos.

img   Plačiau
Gipėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 600 m į vakarus nuo kelio Dusetos - Obeliai, 100 m į šiaurės vakarus nuo Ilgelės upelio įtakos į Sartų ežerą, 50 m į rytus nuo Sartų ežero rytinio kranto.

img   Plačiau
Girvydiškės kaimo senosios rusų kapinės

Kapinės yra 710 m į rytus nuo kelio Zarasai - Švenčionys, 430 m į rytus nuo Girvydiškės kaimo gamybinio centro.

img   Plačiau
Grumbinų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra apie 1,5 km į pietus nuo Avilių kaimo, apie 100 m į pietryčius nuo kelio Aviliai - Grumbinai.

img   Plačiau
Gutaučių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra į vakarus nuo kelio Daugailiai - Antalieptė apie 2 km, 100 m į pietus nuo Gutaučių akmens skaldyklos, apie 10 m aukštumėlėje.

img   Plačiau
Jaktiškių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 0,5 km į vakarus nuo Jaktiškių gyvenvietės, jose yra keturiolika antkapinių paminklų ir kryžių. Kapinės į šiaurę nuo Jaktiškių - Kukiškės kelio, kalvos viršūnėje.

img   Plačiau
Jasų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 20 m į šiaurės vakarus nuo Eglinio ežero šiaurės vakarinio kranto.

img   Plačiau
Jodaugių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 600 m į pietryčius nuo Pakalninio ežero rytinio kranto, 720 m į šiaurės vakarus nuo Doniškio ežero, šalia kelio Sadūnai - Jodaugiai rytinėje pusėje.

img   Plačiau
Joniškio kaimo senosios (rusų) kapinės

Kapinės yra šiaurės rytų pusėje kelio Aleksandravėlė - Kumpuoliai, 850 į pietryčius nuo Alikaukos upelio įtakos į Kumpuolių ežerą, 250 m į rytus nuo Pirčėžerio.

img   Plačiau
Kamariškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra Antazavės girininkijos 60 kvartalo rytinėje dalyje, 300 m į šiaurės vakarus nuo Kamariškės gamybinio centro, 200 m į vakarus nuo Kamariškio ežero.

img   Plačiau
Kiečių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 50 m į rytus nuo Kiečių ežero, kalvelėje apaugusioje medžiais.

img   Plačiau
Kiškelių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 450 m į pietus nuo pietvakarių Ūparto ežero kranto. 

img   Plačiau
Kovenkos kaimo senosios sentikių kapinės

Kapinės yra į šiaurę nuo kaimo, kalvos apaugusios mišku, viršūnėje.

img   Plačiau
Kraštų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 270 m į pietryčius nuo kelio Daugailiai - Dusetos su tarpkaiminiu keliu Kraštai - Butkeliai.

img   Plačiau
Kriaunėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 150 m į šiaurės vakarus nuo kelio Suviekas - Daugpilis sankryžos su tarpkaiminiu keliu Kriaunėnų - Bebrinka, 800 m į šiaurės vakarų nuo Kriaunėnų kaimo gamybinio centro.

img   Plačiau
Kuitenių kaimo senosios žydų kapinės

Kapinės yra 140 m į šiaurės rytus nuo Antalieptės miestelio gyvenvietės centro, 30 m į šiaurę nuo kelio Antalieptė - Jasiūnai. 

img   Plačiau
Kukariškio kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 50 m į pietvakarius  nuo kelio Kumpuoliai - Aleksandravėlė ir 50 m į vakarus nuo Joniškio pilkapio (AV -2073).

img   Plačiau
Kuklių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra kelių Bradesiai - Zarasai, Kukliai - Aviliai sankryžos.

img   Plačiau
Lapeliškių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 210 m į pietryčius nuo kelių  Zarasai - Turmantas, Lapeliškiai - Grigonys (Pakalnė) sankryžos, 110 m į pietus nuo kelio Zarasai - Turmantas.

img   Plačiau
Liaudėnų II kaimo senosios kapinės

Kapinės yra Zarasų miškų urėdijos, Smalvų girininkijos 46 kv. Sadulynos miške, 4,1 km į pietvakarius nuo Būdinių kaimo. 

img   Plačiau
Lietuvos aštuonių rezistentų kapas

Aštuoni kapai yra Salako kaimo kapinėse, šiaurinėje dalyje, 2 m į rytus nuo kapinių centrinio tako.

img   Plačiau
Lietuvos partizanų kapas Antazavės kaimo kapinėse

Kapas yra senųjų kapinių dalyje, apie 50 m į vakarus nuo kapinių centrinių vartų, aukštumėlėje.

img   Plačiau
Lietuvos rezistentų kapai Salako kaime

Kapinės yra apie 200 m į vakarus nuo Salako dviaukštės koplytėlės ir 50 m į vakarus nuo kelio Salakas - Degučiai, aukštumėlėje apaugusioje pušimis (čia ankščiau buvo imamas žvyras).

img   Plačiau
Lipniškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra apie vieną kilometrą nuo Kimbartiškės kaimo, 500 m į šiaurę nuo Lipniškės ežero, aukštumėlėje, apaugusioje medžiais ir krūmais.

img   Plačiau
Lungelių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 5 m į šiaurės rytus nuo kelio Dusetos - Degučiai, 2,5 km į šiaurės vakarus nuo kelių Dusetos - Degučiai, Sirotiškės - Sadūnai sankryžos, miškelyje.

img   Plačiau
Maniuliškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 100 m į rytus nuo kelio Antazavė - Kumpuoliai, 250 m į šiaurės rytus nuo Keizavo ežero šiaurinio kranto.

img   Plačiau
Marciūniškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 80 m į pietvakarius nuo Salinio ežero ir 40 m į  pietryčius nuo tarpkaiminio kelio Vainiūnai - Morkūnai.

img   Plačiau
Masinė žydų žudymo vieta Krakynės miške

Kapas yra Krakynės miške 56 - 57 kv. sklype 2 kapai po 100 x 3,5 m dydžio.

img   Plačiau
Matiukų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 680 m į pietryčius nuo Pakalninio ežero pietinio kranto, 300 m į šiaurės rytus nuo tarpkaiminio kelio Voveriai - Sadūnai.

img   Plačiau
Matuikiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra į šiaurės rytus nuo kelio Degučiai - Dusetos, šalia Liubos Sventickajos sodybos.

img   Plačiau
Medoliškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 200 m į pietus nuo Vaitonkos ežero, 140 m į vakarus nuo kelio Suviekas - Latvijos respublika.

img   Plačiau
Merkių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 230 m į šiaurės rytus nuo tarpkaiminių kelių Triponiškės - Vencavai, Merkiai - Peškaitiškės, 720 m į rytus nuo Vencavo ežero rytinio kranto.

img   Plačiau
Mukulių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 50 m į pietus nuo Mukulių dvaro sodybos, 5 m į šiaurę nuo kelio Zarasai -  Antalieptė.

img   Plačiau
Nariūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 700 m į pietvakarius nuo Nariūnų gamybinio centro, pietinio kelio Salakas - Nariūnai - Vyželiai pusėje.

img   Plačiau
Nariūnų kaimo II senosios kapinės

Kapinės yra apie 100 m į vakarus nuo kaimo kelio ir Kazio Stunžos sodybos, miško pakraštyje, kalvelėje apaugusioje medžiais. 

img   Plačiau
Naršėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra į šiaurę nuo kaimo kelio, apie 50 m į pietus nuo parduotuvės, aukštumėlėje apaugusioje klevais, ąžuolais, pušimis.

img   Plačiau
Navikų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 670 m į šiaurės rytus nuo Avilaičio ežero rytinio kranto, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo kelių Zarasai - Mukuliai, Tiryliai - Romancai sankryžos.

img   Plačiau
Padusčio kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,1 km, į šiaurės vakarus nuo kelių Antalieptė - Vasaknos ir Padustis - Pagiriai sankryžos, 200 m į rytus nuo Stasės Kiliuvienės sodybos.

img   Plačiau
Pakerių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 200 m į šiaurę nuo Viko ežero šiaurinio kranto, 580 m į šiaurę nuo Matiuko upelio ištakos iš Viko ežero.

img   Plačiau
Palivarko kaimo senosios rusų kapinės

Kapinės yra Antalieptės marių saloje, apie 1 km į vakarus nuo Jestifiejaus Sinicino sodybos.

img   Plačiau
Petkūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 420 m į rytus nuo tarpkaiminio kelio Aviliai - Petkūnai, 660 m į šiaurės rytus nuo Mozūrų gamybinio centro.

img   Plačiau
Petraučiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra pietinėje pusėje kelio Antazavė - Aviliai ir 160 m į pietvakarius nuo Petraučiškės gamybinio centro, į vakarus nuo Bakučio Albino, Petro sodybos.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių ir rusų karių kapinės Antazavės šile

Kapinės yra Antazavės šile, apie 30 m į šiaurę nuo kelio Antazavė - Rokėnai , ir apie 50 m į vakarus nuo Vinco Pilkausko sodybos.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Bartkiškės kaime

Kapinės yra 50 m į vakarus nuo Zarasų  - Turmanto plento ir Turmanto - Smalvų kelio sankyžos. 

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės I Gražutės miške

Kapinės yra valstybiniame Zarasų miškų ūrėdijos miške, Gražutės girininkijos 89 kvartalo vakarinėje dalyje, į pietus šalia kelio Zarasai - Salakas (per Gražutę) apie 200 m į vakarus nuo Gražutės ežero vakarinio kranto.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės II Gražutės miške

Kapinės yra valstybiniame miške Zarasų miškų ūrėdijos, Gražutės girininikijos 67 kvartalo pietinėje dalyje, į šiaurę šalia miško keliuko apie 100 m į vakarus nuo griovio, ir 170 m į pietus nuo Skaistinio ežero pietinio kranto.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Grūžtų kaime

Kapinės yra 400 m į rytus nuo vieškelio einančio iš Štadvilių į Zarasai - Utena plentą, apie 30 m į šiaurę nuo Zarasų kelių valdybos karjero ir apie 30 m į pietus nuo Jono Voronecko sodybos, aukštumėlėje apaugusioje pušimis.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės I Kamuntiškės kaime

Kapinės yra 350 m į šiaurę nuo Padegėlių ežero rytinio kranto, apie 500 m į šiaurę nuo Antano Vaitiekos sodybos, Lygumų miško pakraštyje.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės II Kamuntiškės kaime

Kapinės yra apie 500 m į pietus nuo Padegėlių ežero vakarinio kranto ir apie1 km į pietus nuo Antano Vaitiekos sodybos, miške.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Puginų kaime

Zarasų rajonas, Zarasų apylinkė, Puginų kaimas.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Raudinės kaime

Kapinės yra 250 m į vakarus nuo kelio Suviekas - Latvijos respublika ir 150 m į pietus nuo Raudnės kaimo gamybinio centro.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Stelmužės kaime

Kapinės yra prie Stelmužės ąžuolo, aukštumėlėje apaugusioje medžiais.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Suvieko kaime

Kapinės yra 500 m į pietryčius nuo kelių Obeliai - Zarasai, Suviekas - Aleksandravėlė sankryžos, 200 m į pietus nuo Suvieko ežero pietinio kranto.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Šakių kaime

Kapinės yra į rytus nuo Šakių kaimo gamybinio centro, į šiaurę nuo tarpkaiminio kelio per mišką, aukštumėlėje apaugusioje medžiais ir krūmais.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Taboro miške

Kapinės yra apie 1 km į šiaurės rytus nuo Raudondvario k. Stepo Minkevičiaus soybos, valstybiniame Taboro miške 37 kvartale, aukštumėlėje.

img   Plačiau
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Zarasų mieste

Kapinėse palaidota 200 karių. Kapvietės atžymėtos standartiniais betono kryžiais su užrašais.

img   Plačiau
Pumputiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,4 km į pietvakarius nuo Treigelių gamybinio centro šiaurės rytų tarpkaiminio kelio Luodžiai - Mazurkos pusėje.

img   Plačiau
Pūslių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 500 m į vakarus Zarasų miškų urėdijos, Salako girininkijos 59 kv pietvakarių kampo ir 40 m į vakarus nuo tarpkaiminio kelio Vajasiškis - Pūsliai, šalia Juliaus Petravičiaus sodybos.

img   Plačiau
Rokėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,3 km. į pietvakarius nuo pralaidos per Zalvės upelį, kelyje Antazavė - Dusetos, 600 m į šiaurę nuo Rokėnų k. gamybinio centro.

img   Plačiau
Rudkasų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,1 km į pietryčius nuo kelių Suviekas - Noreikiai, Samaniai - Kamariškiai sankryžos ir 870 m į pietryčius nuo Samanių devynmetės mokyklos.

img   Plačiau
Salako senosios kaimo kapinės

Kapinės yra pietinėje gyvenvietės dalyje, 400 m į pietus nuo kelių Degučiai - Dūkštas ir Daugailiai - Salakas sankryžos.

img   Plačiau
Salako kaimo senosios žydų kapinės

Kapinės yra Zarasų miškų ūrėdijos, Salako girininkijos 29 kvartalo pietvakariniame kampe.

img   Plačiau
Salinių kaimo antrosios senosios kapinės

Kapinės yra į šiaurę nuo pirmųjų kapinių, apie 600 m į pietus nuo Balio Lego sodybos, šalia lauko keliuko, pušaitėmis apaugusioje aukštumėlėje. 

img   Plačiau
Salinių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 440 m į šiaurės rytus nuo Marintos upelio įtekėjimo į Salinio ežerą, 40 m į šiaurę nuo Salinių gamybinio centro.

img   Plačiau
Sauliakalnio kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 2,4 km į pietus nuo Stačiūnų gyvenvietės.

img   Plačiau
Savičiūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra Savičiūnų miške į vakarus šalia kelio Degučiai - Dusetos, 130 m į rytus nuo rytinio Savičiūnų ežero kranto, aukštumėlėje apaugusioje mišku ir krūmais.

img   Plačiau
Skeldų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra Antalieptės marių pietinėje dalyje, apie 100 m nuo kranto.

img   Plačiau
Skirnos kaimo senosios kapinės

Kapinės yra į rytus nuo kelių kryžkelės Turmantas - Baltarusijos ir Latvijos respublikos apie 10 m aukštumėlėje, kuri apaugusi medžiais ir krūmais.

img   Plačiau
Stačiūnų kaimo sentikių senosios kapinės

Kapinės yra 0,3 km į šiaurės vakarus nuo Stačiūnų gyvenvietės.

img   Plačiau
Stelmužės kaimo senosios rusų kapinės

Kapinės yra 500 m į rytus nuo tarpkaiminio kelio Stelmužė - Paupinė 1 km į šiaurės vakarus nuo Stelmužės (Padvarnio) ežero šiaurės rytinio kranto.

img   Plačiau
Stelmužės vokiečių karių kapai

Už varpinės  yra vokiečių karių kapai, kuriuos puošia gražiai išrikiuoti cementiniai kryželiai.

img   Plačiau
Sviliškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra Sviliškės kaime, šalia kelio Antazavė - Kumpuoliai, Adėlės Lašienės sodyboje, aukštumėlėje.

img   Plačiau
Šalinėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 300 m į pietvakarius nuo Šventosios upės ir Antalieptės HES vandens saugyklos, 500 m į šiaurės rytus nuo Šalinėnų gamybinio centro.

img   Plačiau
Šniukštų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra pietvakarinėje kaimo dalyje, šalia Julės Kavolienės sodybos, kalvelėje su nuolydžiu į pietryčius.

img   Plačiau
Tirylų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,2 km į vakarus nuo Kavoliškių k., aukštumėlėje, kuri yra tarp kelių Zarasai - Mukuliai - Tiryliai - Romancai.

img   Plačiau
Tolimėnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 300 m į pietus nuo kelių Salakas - Vyželiai ir Tolimėnai - Švėdriškės sankyžos, 100 m į rytus nuo kelio Tolimėnai - Švėdriškės.

img   Plačiau
Trinkuškių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 800 m į šiaurę nuo tilto per Vikšrinės upelį, kelyje Vajasiškis - Salakas, 400 m į pietus nuo Ligajų ežero šiaurės rytų kranto prie kelio Trinkuškės - Palivarkas.

img   Plačiau
Užukaimio kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 550 m į pietryčius nuo kelių Kimbartiškės - Liaudėnai ir Stačiūnai - Ulbiškės sankryžos, 750 m į šiaurės rytus nuo pralaidos per Smalvelės upelį, kelyje Kimbartiškės - Liaudėnai.

img   Plačiau
Varugiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra apie du kilometrus į šiaurės vakarus nuo plento Zarasai - Turmantas ir  Lapeliškių k. apie 250 m į pietus nuo Matuliškės - Žiogiškės tarpkaiminio kelio.

img   Plačiau
Vasaknų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 270 m į šiaurės vakarus nuo kelių Bikūnai - Dusetos, Vasaknos - Siratava sankryžos.

img   Plačiau
Vėdarių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra šiaurės rytų kelio pusėje Šniukštai - Kukliai 60 m į pietryčius nuo Vėdarių gamybinio centro.

img   Plačiau
Veleikių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 850 m į šiaurę nuo šiaurinio Indrajos ežero kranto, centrinėje kaimavietės dalyje.

img   Plačiau
Velikuškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 1,2 km. į šiaurę nuo Zaduojos upelio įtakos į Sartų ežerą rytiniame Sartų ežero krante.

img   Plačiau
Vencavų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 140 m į pietryčius nuo kelių Antalieptė - Zarasai, Dusetos - Degučiai sankryžos.

img   Plačiau
Verslavos kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 2,7 km į pietryčius nuo Antalieptės miestelio, 300 m į pietus nuo kelio Gaideliai - Zokoriai ir apie 1 km į rytus nuo Verslavos piliakalnio.

img   Plačiau
Veselavo kaimo senosios rusų kapinės

Kapinės yra 50 m į šiaurės vakarus nuo kelių Turmantas - Tilžė, Veselavas - Kazimieravas sankryžos.

img   Plačiau
Vicentinavos kaimo senosios kapinės

Kapinės yra į pietvakarius nuo kelio Kimbartiškės - Sniečkus aukštumėlėje, apaugusioje medžiais ir krūmais.

img   Plačiau
Vienasėdžių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 320 m į vakarus nuo kelio Antazavė - Zarasai sankryžos su tarpkaiminiu keliu Vienasėdžiai - Milgedžiai, 50 mį šiaurę nuo kelio Antazavė - Zarasai.

img   Plačiau
Vienasėdžių kaimo senosios rusų kapinės I

Kapinės yra 350 m į vakarus nuo kelio Antazavė - Zarasai sankryžos su tarpkaiminiu keliu Vienasėdžiai - Milgedžiai pietinėje pusėje kelio Antazavė - Zarasai.

img   Plačiau
Volungių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 800 m į pietvakarius nuo kelio Maniuliškės - Šniukštai, 700 m į pietvakarius nuo Šniukštų devynmetės mokyklos.

img   Plačiau
Vosgėlių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra pietinėje pusėje kelio Dusetos - Užpaliai, 320 m į vakarus nuo Salinio ežero vakarinio kranto. 

img   Plačiau
Vosiškės kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 200 m į šiaurę nuo Skardelio upelio dešinio kranto, 800 m į šiaurės rytus nuo Vosiškės centro.

img   Plačiau
Zabičiūnų kaimo senosios kapinės

Kapinės yra 100 m į šiaurės rytus nuo kelių Vasaknos - Veleikiai ir Zabičiūnai - Antalieptė sankryžos.

img   Plačiau
Zarasų miesto senosios žydų kapinės Zarasų mieste

Kapinės yra Zarsų miesto šiaurės vakarinėje dalyje, Zaraso ežero šiauriniame pusiasalyje.

img   Plačiau
Zarasų miesto sentikių senosios kapinės

Kapinės yra rytynėje Zarasų miesto dalyje, Griežto gatvės pietinėje pusėje į pietus už tuberkuliozinio dispanserio, 50 m į šiaurę nuo Nikajos upelio kranto.

img   Plačiau
Zokorių kaimo senosios kapinės

Kapinės yra apie 100 m į šiaurę nuo kelio Baibiai - Antalieptė, aukštumėlėje, kuri apaugusi pušimis, beržais, ąžuolais ir krūmais.

img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas