Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Danutei Venclovaitei - 80

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos

Esi tik viena : rinktinė / sudarė D. Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1990. - 414, [1] p. 

Gabrielė : romanas / Žoržis Amadu ; vertė Aldona Baliulienė ir Danutė Venclovaitė. - 3-asis leid. - Vilnius : Viltis, 1994. - 383 p. 

Gabrielė : romanas / Žoržis Amadus ; vertė A. Baliulienė ir D. Venclovaitė 2-as leid. Vilnius : Vaga, 1966.- 479 p. 

Gyvatės akys : japonų pasakos / [vertė D. Venclovaitė].- Vilnius : Vaga, 1968.- 298, [2] p. 

Kavaleristė : autobiografiniai užrašai / Nadežda Durova ; iš rusų kalbos vertė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1986. - 324, [4] p. 

Kiškis vagilis : vaizdeliai ir pasakaitės / Pranas Mašiotas ; [sudarė Danutė Venclovaitė ; iliustravo Rima Gaižauskaitė]. - Vilnius, 1984. - 68, [3] p. 

Laimes guntiņa / Jons Biļūns ; [no lietuviešu valodas tulkojis Harijs Gāliņš].- Rīgā : Liesma, 1973.- 188, [3] p. Kn. taip pat: Jons Biļūns (1879-1907) / D. Venclovaite, p. 5-

Lapė apgavikė / S. Minkovas ; [vertė D. Venclovaitė].- Vilnius : Vaga, 1966.- 16 p. : iliustr. 

Mano gimtinė : eilėraščiai / Maironis ; iliustr. Eglė Kučaitė ; sudarė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1983. - 31 p. 

Meilė, džiazas ir velnias : pjesės / sudarė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1989 (Kaunas : K. Poželos spaustuvė). - 308, [2] p. 

Mūza ateina nuo Dauguvos : vertimai iš latvių poezijos / K. Korsakas ; [redaktorė D. Venclovaitė].- Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 (Kaunas : Valstybinė V. Kapsuko-Mickevičiaus v. spaustuvė).- 346, [2] p.

Nutrūko styga : apsakymai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ; sudarė Danutė Venclovaitė ; iliustravo Antanas Kubilius. - Vilnius : Vaga, 1981. - 103 p.

Piliakalnių papėdėj : atsiminimai apie Velikuškes [Zarasų rajonas] / Danutė Venslovaitė. - Vilnius : [UAB "Rotas"], 2004 (Vilnius : Rotas). - 145, [1] p. 

Saulės duktė : indėnų pasakos ir legendos / iš rusų k. vertė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1974. - 198 p. 

Šalis, kur vėjai pučia : apysaka / Vladislavas Krapivinas ; vertė Danutė Venclovaitė.- Vilnius : Vaga, 1971.- 270 p. 

Tau, Tėvyne : [eilėraščiai] : vyr. mokykl. amž. / sudarė D. Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1980. - 175 p.
Žiemos naktis / S. Kadyrzadė ; [vertė D. Venclovaitė].- Vilnius : Vaga, 1964.- 203, [4] p. 

Светоч счастья : повести и рассказы / Йонас Билюнас ; [перевод с литовского Б. Залесской ; художник В. Гальдикас].- Вильнюс : Vaga, 1964.- 205, [2] p. : iliustr., portr. 

Straipsniai knygose 

Girčių giminė / Danutė Venclovaitė. – Nuotr. – Turinys: Igno Adamonio ir Birutės Šakalytės-Adamonienės šeima ; Veronikos Girčytės-Pauliukienės ir Juozo Pauliuko šeima // Piliakalnių papėdėj / Danutė Venslovaitė. – Vilnius : [Rotas], 2004. – P. 84-93. 

Janinai Degutytei - 70 : [straipsniai] - Aut.: Alfonsas Maldonis, Judita Vaičiūnaitė, Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė, Danutė Venclovaitė // Metai - 1998, Nr. 7, p. 85-101 

Raugų giminė / Danutė Venclovaitė. – Nuotr. – Turinys: Igno Raugo ir Marijonos Palivonaitės-Raugienės šeima ; Antano Raugo ir Onos Aukštuolytės-Raugienės šeima ; Vinco Raugo ir Emilės Raugienės šeima ; Petro Raugo ir Veronikos Šakalytės-Raugienės šeima ; Raugaitės, Alfonso d.,-Pauliukienės ir Juozo Pauliuko šeima ; Anelės Raugaitės-Venclovienės ir Adomo Venclovo šeima // Piliakalnių papėdėj / Danutė Venslovaitė. – Vilnius : [Rotas], 2004. – P. 94-138. 

Šakalių giminė / Danutė Venclovaitė. – Nuotr. – Turinys: Juozo Šakalio ir Zofijos Pratkelytės-Šakalienės-Pilyponienės šeima ; Domas Šidlauskas-Visuomis (1878-1944) ; Kazio Šakalio ir Marijonos Raugaitės-Šakalienės šeima // Piliakalnių papėdėj / Danutė Venslovaitė. – Vilnius : [Rotas], 2004. – P. 75-83. 

Tėviškėje : [giminių ir kaimynų atsiminimai apie V. Krėvę, jo gimtinę, šeimą, raštų prototipus / užrašė E. Dagytė, S. Beržinis, D. Zenkevičiūtė, M. Grigaitytė, A. Trakymas, D. Venclovaitė, D. Krištopaitė, A. Vyšniauskaitė]. – Portr., nuotr., faks. – Pasakojimų aut.: M. Čaplikaitė-Miškinienė, Zigmas Čaplikas, Juozas Gaidulevičius, O. Grudzinskaitė-Mickevičienė-Kisielienė, Elena Juknevičiūtė-Kibildienė, Jonas Kazlauskas, Jurgis Kindaras, Viktoras Kudarauskas, Motiejus Miškinis, Emilija Palevičiūtė-Baublienė, Eleonora Palevičiūtė-Plutulevičienė, Saturnas 

Pašukonis, O. Pašukonytė-Jauneikienė, Marija Valentukevičiūtė-Žukauskienė // Literatūra ir kalba. – [T.] 17, p. 299-336. 

Garso įrašai 

Gyvatės akys [Garso įrašas] : opera - poema japonų pasakos motyvais / kompozitorius T. Kutavičius ; libreto autorė V. Palčinskaitė ; [atlieka]: Vl. Bagdonas, bosas, … [et al.] ; choras Vilnius; P.Gylys, meno vadovas ir vyr. dirigentas ; dirigentas Jurijus Kalcas.- Vilnius : VĮ "Lietuvos aklųjų choras", 2005.- 1 garso diskas (1 val.08 min.24sek) + 1 lapelis (sulankst. į [4] p. : iliustr.) su operos poemos "Gyvatės akys" trumpu turiniu.

Saulės duktė [Garso įrašas - WAV] : indėnų pasakos ir legendos / [iš rusų k. vertė Danutė Venclovaitė] ; skaito Česlovas Stonys.- Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka).- 2 garso diskai (CD) (6 val. 49 min.; 4 val. 31 min.) : (WAV) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12) Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu 

Apie D. Venclovaitę 

Atsiminimai apie Velikuškių kaimą: [apie kraštietės Danutės Venclovaitės išleistą knygą "Piliakalnių papėdėj"] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2004, liep. 16, p. 8.

Redaktorė ir vertėja Danutė Venclovaitė / Stanislava Kirailytė. – Iliustr. // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 264.

Recenzijos 

[Recenzija] / Marytė Slušinskaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Rec. leid.: Piliakalnių papėdėj / Danutė Venslovaitė. Vilnius : [Rotas], 2004 // Etnografija. – [Nr.] 13/14 (2003/04), p. 188-189.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas