Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Kuzmai - 100

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Juozas Kuzma (1912.11.28 - 1947. 11.01)

Gimė 1912 11 28 Pažiegės kaime Zarasų rajone, mirė 1947 11 01 Nyrobe Permės srityje Rusija. Dramaturgas, poetas, kariškis. Mokėsi Dusetose o vėliau Kaune. 1932 05 01 savanoriu Tarnavo Lietuvos kariuomenėje 4-me pulke. Nuo 1933 12 01 šio pulko liktinius puskarininkis. 1934 m. baigė Gažiūnų poligono meteorologijos kursus. 1935 09 01 perkeltas tarnybai į 7 pėstininkų pulką raštininku. 1939 12 01 savo noru išėjęs iš kariuomenės išvyko į Vilnių, iki 1941 m. birželio mėn. dirbo raštininku Vandens komunikacijos valdyboje. Prasidėjus Vokietijos – Sovietų Rusijos karui grįžo į tėviškę ir dirbo tėvų ūkyje. Nuo 1942 10 01 iki 1944 06 01 Eišiškių apskrities finansų inspektoriaus padėjėjas. 1944 m liepos-rugsėjo mėn. gyveno Pažiegėje. Nuo 1944 10 01 iki 1946 02 15 Kauno teatro „Jaunasis žiūrovas“ aktorius. Už antitarybinę pjesę „Raudonas voras“, 1946 02 15 suimtas, kalintas Kaune. NKVD dalinių karo tribunolo Kaune 1946 07 24 nuteistas 7 m. kalėti ir 5 m. tremties, išvežtas į Nyrobo kalėjimą, Permės sritį, kur 1947 11 01 mirė badu. Juozas Kuzma buvo produktyvus dramaturgas. Rašė eilėraščius, pjeses, parašė patriotinių, kario narsą šlovinančių pjesių. 1934-1935 m. tarnaudamas 4-me pėstininkų pulke parašė pjesę „Kovų sakalai“, „Drąsiųjų svajonių didvyriai“, „Linksmi kareivėliai“ ir pagarsėjusių „Partizanų daina“. Tarnaudamas 7-me pėstininkų pulke parašė „Išgelbėk mus Viešpatie“, „Sumanus eilinis Kipre“, „Jeigu kiltų karas“, „Kraujo testamentas“ kurios iš rankraščių buvo vaidinamos kariuomenės teatro mėgėjų, statomos Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, K. Naumiesčio įgulų kariams ir turėjo didelį pasisekimą. Kartu su B. Raugu išleido neoromantinės poetikos eilėraščių rink. „Balti balandžiai“ ( 1936 ). Gyvendamas Dusetose, Vilniuje, Eišiškėse parašė pjeses „Vilniaus lietuvis“, „Žygis per Lietuvą“, „Auksinis obuolys“ ir garsiąją „Raudonas voras“(1942 m.), kurias pats režisavo ir aktorių mėgėjų buvo suvaidintos Dusetose, Vilniuje, Eišiškėse, Ašmenėje.


Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 261

Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas