Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Meilei Kudarauskaitei - 80

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

MEILĖ KUDARAUSKAITĖ (g. 1932.08.15)

Gimė 1932 08 15 Klausgalvų kaime, Kretingos rajone. Poetė. 13 metų su tėvais atvyko gyventi į Dusetas. 1950 m. baigė Dusetų vidurinę mokyklą, 1955 m. baigė Vilniaus universitete lituanistiką. 1951 m. pradėjo lankyti ir dramos studiją prie Valstybinio dramos teatro. 1953 m. buvo priimta į teatro aktores. 1975 metais baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. Vaidino A. Liobytės „Kupriuke muzikante“, N. Bartošvilio „Žioge“. Baigusi studijas vaidino Kauno dramos teatro studijoje. Vėliau dirbo Liaudies meno rūmuose, dėstė kalbos kultūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1967 m. Vilniaus muzikos akademijoje (ankščiau Lietuvos konservatorija) dėstytoja. Kompozitoriai V. Bagdonas, B. Gorbulskis, A. Rekašius, L. Abarius drauge su poete parašė nemaža dainų vaikams, vyrų bei moterų chorams. Baigė 1975 m. Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. Nuo 1985 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Apdovanota: 1954 m. - Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo Garbės raštas už sėkmingą lietuvių literatūros ir meno dekados paruošimą ir jos pravedimą. Yra Kretingos rajono Garbės pilietė.

Lukošiūnaitė-Malcienė Leokadija. Dusetiškiai, 2003, p. 146-148

Knygos
Ar vingri kalbos gaida : beletristiniai pasakojimai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustravo Sigita Kišonaitė. - Vilnius : Vyturys, 1989. - 61, [1] p.
Kasdienė : eilėraščiai, 1997-2007 / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 206, [1] p
Kęstaičių žemaičiai : vaizdai istorijos paraštėse / Marija Meilė Kudarauskaitė ; dail. S. Kišonaitė. - Vilnius : Lietuvių katalikų MA, 1993. - 44 p.
Po dangaus kepure : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. Irena Žemaitytė. - Vilnius : Vaga, 1982. - 31 p.
Rymojimai : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius : Vaga, 1979. - 101 p.
Sekunde smėlio karaliene, 1989-1997 : [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė. - [Vilnius] : Arka, 1997. - 187, [4] p
Tako šviesa : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. G. Didelytė. - Vilnius : Vaga, 1984. - 84, [2] p
Tik valandos gėlėta skiautė : rinktinė, 1972-2002 m. / Meilė Kudarauskaitė. - Klaipėda : Libra Memelensis, 2007 ([Kaunas] : Spindulys). - 319, [1] p
Vorų žemėlapiai : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė ; iliustravo Nijolė Meškauskienė. - Vilnius : Vaga, 1977. - 30 p.
Vasaržiemis : pjesės mokyklai / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 178, [2] p.
Žodžio valanda : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. Gražina Didelytė. - Vilnius : Vaga, 1989. - 143 p.
Žodžių daina [Rankraštis] : bibliografinė rodyklė : poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės 65-mečiui / Parengė F.Šafronienė. - Zarasai : Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1997. - 20 lap.
Spindulių pirščiukai [Garso įrašas] : [rinkinys] / Marija Meilė Kudarauskaitė ; projekto vadovas Kęstutis Repečka ; skaito autorė. - Vilnius : Gerosios Naujienos centras : Marija Meilė Kudarauskaitė, p 2008.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas