Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Šatkui - 70

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

PETRAS ŠATKUS (g. 1942.10.19)

Gimė Dusetų miestelyje Zarasų rajone. Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, publicistas, teisininkas. Mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė Kauno milicijos mokyklą, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Nuo 1969 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje. Parašė detektyvinio pobūdžio kūrinių, daugiau kaip 200 apybraižų, straipsnių, korespondencijų, kt. rašinių. Jų paskelbė leidiniuose „Socialistinė teisė“, Švyturys, „Jaunimo gretos“, „Tiesa“, „Czerwony Sztandar“, „Sovetskaja Litva“, „Mūsų žodis“, per radiją ir televiziją. 1991–1993 m. redagavo laikraštį „Ugniagesys“. 1991–1997 m. – žurnalo „Rankas aukštyn!“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, redagavo savaitraščius „Žvilgsnis“, „Europos centras“.
Nuo 1995 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas. Kartu su kitais 1997 įkūrė Lietuvos detektyvų rašytojų sąjungą.

Lukošiūnaitė-Malcienė, Leokadija. Dusetiškiai. - 2003,  p. 115-116
Nepriklausomi Lietuvos rašytojai.- 1998, p. 228-232

Knygos
AMBA! : detektyv. apys. / Petras Šatkus. - Vilnius : Spauda, 1992. - 111 p.
Bosas paskambins vidurnaktį : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslo aidai, 1995. - 208 p.
Dvikova / Petras Šatkus. - Kaunas : Spindulys, 1995 ("Spindulys"). - 324, [1] p.
 Išdavystė : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2000 (Vilnius : UAB "Logotipas"). - 218, [1] p.
Iššūkis : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007 (Vilnius : Spauda). - 404 p
Iššūkis 2 : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Vilnius : Spauda). - 759 p
Iššūkis 3 : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Kaunas : Aušra). - 710 p.
Kaip išvengti nusikaltimo : praktiniai patarimai / [teksto autorius Petras Šatkus ; dailininkas Jonas Varnas]. - 3-iasis papild. leid. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 1997. - 72 p
 Labirintas : apsakymai / Petras Šatkus ; recenzavo Viktoras Brazauskas. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 188, [1] p.
Paslaptinga liga : pasaka / Petras Šatkus ; dailininkasV. Stankevičius. - Vilnius : Mega, 1991. - 29, [2] p
Pabėgimas : pasaka / Petras Šatkus ; [dailininkas V. Stankevičius]. - Vilnius : Mega, 1991. - 30, [2] p.
Po banko skliautais : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mintis, 1995. - 246 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas