Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Andriūnui - 90

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Knygos 

Fizinio turinio uždaviniai, spręstini IX-XI klasių matematikos pamokose / J. Andriūnas.- Vilnius, 1966.- 14 p.

Fizikos dėstymo metodika : [vadovėlis resp. aukšt. m-klose] / J. Andriūnas … [et al.].- Vilnius : Mintis, 1966.- 509 p.
VI-VIII klasių fizikos kurso teminiai planai.- Vilnius, 1966.- 44 p.

Straipsniai 

Apie mokymo lygius, diferencijavimą, profiliavimą ir skraidymą padebesiais / Jonas Andriūnas // Švietimo naujovės - 1997, Nr. 10, p. 29-31.

Gimnaziją visiems. Be progimnazijos ji kaip namas be pamato : [Atsiliepimas į str. "Lietuva renkasi gimnazijos modelį", išsp. "Lietuvos aide", 1995 m. geg. 18 d. ir str. "Tendencija kurti progimnazijas yra labai abejotina", išsp. "Lietuvos aide", 1995 m. birž. 1 d.] / Jonas Andriūnas // Lietuvos aidas - 1995, Liep. 13, p. 17. 

Saugumas ir [Kauno] kunigų seminarija : Archyv. dokumentai pasakoja / Parengė Jonas Andriūnas //  Vakarinės naujienos - 1994, Saus. 5 (rus. saus. 3), p. 5-6.

Švieskime tautą, ugdykime intelektą, ieškokime elito : [Apie gimnazijų vietą švietimo sistemoje] / Jonas Andriūnas // Dialogas - 1995, Birž. 9, p. 2. 

Tautą ugdykime lietuviško modelio mokykloje / Jonas Andriūnas // Utenis .- 1995, Rugs. 23, p. 3.

Apie J. Andriūną 

Andriūnas Jonas [ apie mokytoją J. Andriūną] / E. Makariūnienė L. Klimka // Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas .- 2001, p. 35. 

Jonas Andriūnas [nekrologas] // Zarasų kraštas, 1998, saus. 6, p. 2. 

Mokykla, švenčianti 85-metį: [apie Šniukštų pagrindinės mokyklos 85-ąjį jubiliejų, minimas mokytojas J. Andriūnas] / Juozas Kaladinskas // Zarasų kraštas. - 2005, spal. 21, p. 7. 

Ne laikas, o mes praeiname: [mintys Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 80-mečio, minimas mokytojas Jonas Andriūnas] / Teresa Šlečkuvienė. // Zarasų kraštas, 1998, lapkr. 17, p. 3. 

Nauji mokytojų vardai: [apie mokytoją Joną Andriūną] / Vytautas Baltakis // Zarasų kraštas.- 1993, gruod. 3, p. 1. 

Po penkiasdešimt metų: [apie buvusios Zarasų miesto Marytės Melnikaitės vidurinės mokyklos absolventų susitikimą po 50-ies metų] / Danutė Pulokaitė ; Jono Lukausko nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2004, birž. 25, p. 4.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas