Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Lionginui Radzevičiui - 75

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Lionginas Radzevičius (1938.04.26)

Gimė 1938.04.26 Stelmužės kaime, Zarasų raajone. Technikos mokslų daktaras, docentas. Mokėsi Stelmužės pradinėje mokykloje, 1949-1958 m. mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje ir iki 1963 metų mokytojavo Zarasų rajono mokyklose. Nuo 1958 m., baigęs vidurinę mokyklą, dirbo Zarasų rajono Kiviškių kultūros namų direktoriumi, Suvieko, Stelmužės ir Avilių aštuonmečių mokyklų mokytoju. Nuo 1963-1968 m. dirbo Vilniaus profesinės technikos mokyklos dėstytoju. Baigė Vilniaus inžinerijos statybos institutą. Nuo 1963 m. dirbo Vilniaus 2-osios profesinės techninės mokyklos dėstytoju, nuo 1968 m. - Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo laboratorijos vedėju, Vilniaus inžinerinio statybos instituto asistentu, vyresniuoju dėstytoju, docentu, vėliau - Kauno politechnikos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentu. Pastaruoju metu dirba mokslinį pedagoginį darbą Vilniaus Gedimino technikos universitete ir eksperto darbą Lietuvos teismo ekspertizės institute. Yra vienos iš mokslinių temų mokslinis vadovas.
1981 m. Charkovo politechnikos institute apginė technikos mokslų kandidato disertaciją, todėl 1993 m. jam buvo suteiktas technikos mokslų daktaro mokslinis laipsnis. Už mokslinę pedagoginę veiklą 1985 m. jam suteiktas mokslinis docento vardas. 1993 m. šis vardas nostrifikuotas. Stažavo Vokietijoje.
Vėliau dirbo Kauno politechnikos institute ir Vilniaus inžineriniame statybos institute laboratorijos vedėju, asistentu, vyresniuoju dėstytoju, docentu. 1983 metais suteiktas docento mokslinis vardas, technikos mokslų daktaras. Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakulteto elektros įrengimų katedros docentas. Mokslinių interesų sritis: teismo ekspertizė, socialinė sauga, elektrosauga, gamybos įrenginių automatizavimas. Papildomoji kvalifikacija ir veikla: išradyba ir patentologija, teismo vyriausiasis elektrotechnikos ir darbų saugos ekspertas, Lietuvos elektrosaugos ekspertas, Tarptautinės saugos asociacijos (IVSS) tyrimų ir prevencijos nelaimingiems atsitikimams ir profesiniams susirgimams išvengti narys. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Sociologijos sekcijos vadovas, Lietuvos darbų saugos ekspertų ir specialistų sąjungos prezidentas Publikacijos, išradimai, konferencijos: yra paskelbęs per 100 mokslinių publikacijų ir mokymo bei metodikos leidinių. 4 išradimų autorius. Dėstomi dalykai: pagrindinėse studijose – Elektromechaninių sistemų valdymas, Apsaugos nuo elektros pagrindai, Žmonių sauga, Elektros įrenginių eksploatavimas, magistrantūroje – Elektrotechninės ekspertizės, Elektros traumatizmo prevencija. Yra, Pasaulinės socialinės apsaugos organizacijos dviejų sekcijų narys, Lietuvos darbų saugos ekspertų ir specialistų sąjungos prezidentas, kraštiečių bendrijos "Ežerėnai" pirmininkas, Lietuvos pensininkų ir invalidų teisių gynimo komiteto narys, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, Lietuvos teismo ekspertizės instituto vyresnysis ekspertas. Sovietmečiu ir laikotarpiu iki 2000 m. jokiai politinei partijai ir organizacijai nepriklausė. Nuo 2000 m. yra Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys.
Zarasų rinkimų apygardoje buvo iškeltas kandidatu į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Kituose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą nedalyvavo.
Kaip specialistas buvo ir yra kviečiamas dirbti tarptautinėse organizacijose. Yra išrinktas Pasaulinės socialinės apsaugos organizacijos (ISSA) dviejų sekcijų nariu, ši organizacija nagrinėja tarptautinius ir valstybinius socialinius klausimus. Yra 4 išradimų, knygelių, metodinių nurodymų ir mokomosios literatūros autorius ir bendraautorius

Lionginas Radzevičius // Zarasų kraštas. – 1990, kovo 27, p. 1.

Knygos
50 metų virsme [Rankraštis] : Zarasų 1- osios vidurinės mokyklos  (dabar Zarasų "Ąžuolo gimnazija") 1985 m. abiturientų 28 laida / parengė Lionginas Radazevičius. - Zarasai : B. l., 2008. - 63 p.
Automatinio elektros pavarų valdymo kursinis projektavimas : metodiniai nurodymai / parengė L. Radzevičius. - Vilnius, 1979. - 47 p
Automatinis elektros pavarų valdymas : schemos / parengė A. Smilgevičius ; L. Radzevičius. - Vilnius : B. l, 1976. - 49 p.
Diplominės praktikos programa ir metodikos nurodymai : pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybės vakarinio skyriaus studentams / rengė L. Radzevičius. - Vilnius : Vilnias inžinerinis statybos institutas, 1986. - 10 p.
Elektromechaninių sistemų valdymas : laboratorinių darbų metodiniai nurodymai / Lionginas Radzevičius. - Vilnius : Technika, 2008 .- 104
Elektros aparatai ir automatizavimo priemonės : labor. darbai / parengė L. Radzevičius. - Vilnius, 1984. - 59 p.
Elektros inžinerijos magistrantūros studijų tiriamieji ir baigiamieji darbai : metodikos nurodymai / Lionginas Radzevičius. - Vilnius : Technika, 2009. - 66 p.
Elektros pavarų teorija : laboratorinių darbų aprašymai / parengė A. Smilgevičius ; L. Radzevičius ; redagavo J. Storpirštienė. - Vilnius, 1981. - 68 p.
Elektros pavarų valdymas : laboriniai darbai. - Vilnius, 1984. - 61 p.,
Elektros pavarų valdymo sistemos : mokomoji knygelė / L.Radzevičius ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. - Vilnius, 1986. - 76 p
Energetinio verslo (ūkinių) ginčų išsprendimo tvarka specializuotame enregetikos arbitražo teisme [Rankraštis] : paskaitos medžiaga / Lionginas Radzevičius. - Zarasai : B. l., 2012. -
Human safety : methodological recommendations for laboratory works / Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius ; Vilnius Gediminas Technical University. - Vilnius : Technika, 2007 .- 150, [1] p.
Lietuvos darbo federacija : LDF / Lionginas Radzevičius. - [Vilnius] : [Žmogaus problemų mokslo centras], [1995]. - 13 p.
Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius / parengė J. Kaškelevičius … [et al.]. - Vilnius : Voruta, 1996 .- 147 p.
Teismo darbų saugos ekspertizė : metodinis laiškas / Lietuvos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras ; [parengė Lionginas Radzevičius]. - Vilnius : [Lietuvos teismo ekspertizės centras], 2006. - 19, [1] p.
Tiesinių elektros pavarų naudojimas ir tolesnio jų taikymo respublikos liaudies ūkyje perspektyvos. - Vilnius, 1982. - 43 p
Žmonių sauga : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika.- 143, [1] p.
Новые электрические аппараты / составитель Л. Радзявичюс. - Вильнюс : B. l., 1983. - 121, [1] p.
Bibliografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas