Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Normantei Ribokaitei - 45

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Knygos

Normantės Ribokaitės fotografijos parodos "Sartų žirgai" katalogas / sudarytoja Normantė Ribokaitė ; maketavo Rima Simanavičienė. - Utena : Utenos Indra, 2011. - 48 p. : iliustr. - Viršelio antr.: Sartų žirgai. 

Zarasų kraštas = Zarasai region : [albumas / sudarytojas Alvydas Stauskas ; foptorafai Rimantas Bikulčius, Rimantas Grigas, Zigmantas Jonikas, Genadijus Kovaliovas, Vasilijus Kukonenka, Rimas Leleckas, Algirdas Navickas, Normantė Ribokaitė, Petras Rožkovas, Leonas Sadauskas, Alvydas Stauskas]. - Vilnius : Standartų spaustuvė, 2011 (Standartų sp.). - 112 p. : iliustr. 

Žalias skėtis : gamtos fotografija : [fotoalbumas / sudarė Rimantas Udras, Andrius Surgailis]. - Utena : [Gamtos fotografų klubas "Žalias skėtis"], 2010 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). - Fotogr.: Jonas Barzdėnas, Viktoras Binkis, Liudvikas Didjurgis, Vaidas Garla, Evaldas Jackevičius, Algis Jakštas, Benedikta Jakštienė, Ingrida Kepalaitė, Genadijus Kovaliovas, Rimas Leleckas, Rimantas Nalivaika, Algimantas Navickas, Darius Norkūnas, Normantė Ribokaitė, Gintaras Stanislovėnas, Alvydas Stauskas, Andrius Surgailis, Mindaugas Survila, Bronius Šablevičius, Eugenijus Šukys, Rimantas Udras, Algimantas Vėjalis. 

Žirgas fotografijoje : parodos-konkurso, vykusio 2008 m. vasario 2 - kovo 6 d. Dusetų dailės galerijoje, katalogas = exhibition competition catalogue 'Horse in photography' : 2008 in Dusetos / Lietuvos fotomenininkų sąjunga ; sudarytojas Alvydas Stauskas. - Dusetos : Dusetų dailės galerija, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 60 p. 

N. Ribokaitės nuotraukos 

Akistata su skaudžia patirtimi / Marija Varenbergienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. –2012, lapkr. 7, p. 8. 

Akvarelininkų simpoziumas / Rima Simanavičienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, rugs. 4, p. 6. 

Aldona paveikslus siuvinėti pradėjo, budėdama naktimis prie sergančio vyro / Eugenija Barskevičienė, Sandra Žaltovskaitė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, spal. 30, p. 6. 

Amatų ir derliaus šventė Dusetose / Petras Ivanovas ; Petro Ivanovo nuotr. ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, spal. 28, p. 4. 

"Arti Sartų" - Sartų krašto žmonėms / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, geg. 16, p. 3. 

Atminimo žiedu težydi širdyse / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, geg. 15, p. 7. 

"Aukštaitijos viltys 2010" Dusetose / Dalia Deinienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, birž. 8, p. 6. 

Bobriškio cerkvė / Saulius Mažiulis ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2012, bal. 18, p. 4. 

Bradesių ąžuolas mena Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus / Saulius Mažiulis ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2011, rugpj. 27, p. 8. 

Dailininko Petro Stausko jubiliejus / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, liep. 3, p. 3. 

Dusetiškiai maldos pamokoje / Marija Varenbergienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2012, bal. 7, p. 4. 

Finišavo "Futboliukas" / Vytautas Čypas ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, geg. 12, p. 8. 

Į sceną - direktorės ranka paglostyti / Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, geg. 11, p. 6. 

Įspūdingoje Dusetų kraštiečių šventėje / Eugenija Barskevičienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. ; Alvydo Stausko nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – m2011, liep. 22, p. 3. 

Kūrybinės minties šviesa / Monika Lunienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, birž. 3, p. 3. 

Kūrybinis bendradarbiavimas / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, rugs. 2, p. 8. 

Likimo skirtas kelias / Marija Varenbergienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2011, vas. 12, p. 5. 

Medyje įkūnytos vizijos / Alvydas Stauskas ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2008, rugs. 2, p. 4. 

Metų verpete : [interviu su dusetiške rašytoja Leokadija Malciene] / kalbino Danutė Pulokaitė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, gruod. 29, p. 7. 

Negaliu nesididžiuoti / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2010, rugpj. 20, p. 4. 

Nei žvyno, nei uodegos… / Vytautas Čypas ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2011, kovo 22, p. 7. 

Normantė Ribokaitė : [trumpa biografija ir fotografijos reprodukcija / Normantė Ribokaitė]. – Nuotr. // Dusetų dailės galerijai 15 / [sudarytojas Alvydas Stauskas]. – [Utena] : Utenos Indra ; [Dusetos (Zarasų r.)] : Dusetų dailės galerija, 2010. – P. 46-47. 

Padvelkė vėsa ir viršūnių spindesiu / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, birž. 22, p. 3. 

Pagarbos ir meilės užteko visiems / Marija Varenbergienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, gruod. 5, p. 3. 

Prie Sartų jau galima pamatyti ledą / Rima Simanavičienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2008, spal. 21, p. 3. 

Prie Sartų jau galima pamatyti… ledą / Rima Simanavičienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, spal. 24, p. 9. 

Pusvalandis tęsėsi amžinybę / Marija Varenbergienė ; Rimantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, spal. 8, p. 2. 

Rankdarbiuose įkūnytas grožis / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, liep. 22, p. 8. 

Svečiuose pas žemaičius / Ona Kačkienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, saus. 26, p. 2. 

Šviesą ir gėrį teigiantys paveikslai / Leokadija Malcienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, geg. 21, p. 7. 

Tradicinio respublikinio ristūnų žirgų "Sartai-2012" konkurso-konferencijos organizacinio komiteto posėdžio išvados dėl įvykusių lenktynių "Sartai-2012" / Saulius Kėblys ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2012, kovo 7, p. 3, 7. 

Vietinė iniciatyva įgalina gauti ir įsisavinti Europos Sąjungos paramą / Aldona Žiliukienė ; Aldonos Žiliukienės, Normantės Ribokaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2010, birž. 26, p. 1-2. 

Žiogas išgąsdino… : [pokalbis su dusetiške gamtos fotografe Normante Ribokaite]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2008, gruod. 24, p. 7. 

Žmogeliukai pūkuotomis "ševeliūromis" / Rima Simanavičienė ; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2011, bal. 1, p. 8.

Apie N. Ribokaitę 

Akimirkų gaudytoja: [apie dusetiškę fotomenininkę Normantę Ribokaitę] / Eugenija Barskevičienė // Utenis. – 2011, kovo 23, p. 6-7. 

Apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą Baltarusijoje: apie Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje eksponuojamos dailininko Dusetų dailės galerijos direktoriaus Alvydo Stausko ir Normantės Ribokaitės fotografijų parodą] / Lolita Kaminskienė // Zarasų kraštas. –2009, gruod. 4, p. 2. 

Dusetiškiai fotografai - Utenos kraštotyros muziejuje : [apie A. Kairio, A. Stausko, N. Ribokaitės ir G. Kovaliovo parodą] / Audronė Driskiuvienė // Utenis - 2002, gruod. 28, p. 6. 

Dusetiškiai Normantės žvilgsniu: [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusią Normantės Ribokaitės fotografijos parodą] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. – 2008, lapkr. 25, p. 4. 

"Gandrų sezono" fotokonkurso laimėtojams - Žemė iš gandrų skrydžio: [apie LESTO organizuotą fotokonkursą "Gandrų sezonas", kuriame varžėsi 270 dalyvių iš visos Lietuvos. Ribokaitė, Normantė] / Ernestas Naprys // Nauja vaga. – 2012, rugs. 8, p. 4. 

Fotografijos galerijoje - Dusetų krašto vaizdai : [apie A. Kairio, G. Kovaliovo, N. Ribokaitės ir A. Stausko fotoparodą, Panevėžys] / Birutė Kronienė // Sekundė - 2002, lapkr. 11, p. 10.
Ir profesionalai vertina gerai: [apie Rytų Aukštaitijos fotografų plenerą "Linkmenys ir linkmeniškiai", kuriame dalyvavo Normantė Ribokaitė ir kt.] / Valdas Šerėnas // Zarasų kraštas. – 2006, rugs. 15, p. 8. 

Kai žodžiai dovanoja šilumą ir draugystę: [apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekos renginius, kuriame dalyvavo fotografė Normantė Ribokaitė] / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. – 2010, gruod. 7, p. 8. 

Kraštiečiai parodos nuotraukose atpažino save: [Dusetų (Zarasų r.) galerijoje atidaryta Normantės Ribokaitės fotografijų paroda "Kraštiečiai"] / Vytautas Šemelis // Utenos diena. – 2008, lapkr. 15, p. 5. 

LDK paveldas Baltarusijoje: [apie Zarasų krašto muziejuje įvukusią Normantės Ribokaitės ir Alvydo Stausko fotografijų parodą "Atgal į praeitį - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas Baltarusijoje"]/ Aldona Kviklytė // Zarasų kraštas. – 2010, spal. 22, p. 7. 

LDK pėdsakais - į Baltarusiją: [Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko dokumentinio filmo "Atgal į praetį. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - paveldas. Baltarusija" peržiūra ir kartu ten vykusių dailininko Alvydo Stausko ir fotomeninkės Normantės Ribokaitės fotoparodos atidarymas] / Birutė Nenėnienė ; Vytauto Ridiko nuotr. – Iliustr. // Utenos diena. –2010, saus. 14, p. 3-4. 

Normantė Ribokaitė : [trumpa biografija ir fotografijos reprodukcija / Normantė Ribokaitė]. – Nuotr. // Dusetų dailės galerijai 15 / [sudarytojas Alvydas Stauskas]. – [Utena] : Utenos Indra ; [Dusetos (Zarasų r.)] : Dusetų dailės galerija, 2010. – P. 46-47. 

Nuotraukose - dusetiškių veidai: [Normantės Ribokaitės fotografijų parodos "Kraštiečiai 2"]/ Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. –2010, bal. 30, p. 7. 

Nuotraukose - žirgų portretai: [Dusetų dailės galerijoje atidaryta Normantės Ribokaitės žirgų fotografijų paroda] / Antanas Kibickas. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. –2011, saus. 20, p. 5. 

Parodoje - Dusetų krašto menininkų darbai; [Kėdainių daugiakultūriame centre atidaryta Dusetų krašto menininkų darbų paroda, fotografės Normantės Ribokaitės ir kt.] / Asta Raicevičienė. – Iliustr. – Mūzų namai // Kėdainių garsas. – 2012, spal. 23, p. 6. 

Pirmoji dusetiškės fotografės autorinė paroda: [Zarasų rajo Dusetų dailės galerijoje atidaryta fotografės Normantės Ribokaitės fotografijų paroda] / Audronė Misiukaitė // Utenis. – 2006, bal. 6, p. 5. 

Prie Sartų vėl žvengia žirgai: [apie Dusetų dailės galerijoje eksponuojamą fotomenininkės Normantės Ribokaitės fotografijų parodą] / Leokadija Malcienė ; Rimanto Bikulčiaus nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2011, saus. 21, p. 1. 

Provincijos ramybę trikdo nuoga dama su skrybėle : [apie fotomenininkų A. Kairio, G. Kovaliovo, A. Stausko ir N. Ribokaitės darbų parodą Panevėžio fotografijos galerijoje] / Gailutė Kudirkienė // Panevėžio rytas - 2002, lapkr. 14, p. 6. 

Savojo krašto žmonės: nuotaikos, gyvenimai, likimai: [apie Dusetų dailės galerijoje Normantės Ribokaitės fotografijų parodą "Kraštiečiai 3" / Gitana Vasalauskienė // Zarasų kraštas. – 2012, kovo 23, p. 1. 

Sėkmė tarptautiniame konkurse: [Tokijuje atidarytoje 71-oje Japonijos tarptautinio fotografijos salono parodoje eksponuojami ir Dusetų fotomenininkės Normantės Ribokaitės darbai, kurie buvo įvertinti specialiu medaliu] / Rima Simanavičienė. // Utenis. – 2011, geg. 18, p. 7. 

"Sustabdyti" akimirkos žavesį : [apie fotomenininkę N. Ribokaitę] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas - 2000, saus. 4, p. 2. 

Sustabdytos akimirkos: [apie Zarasų kultūros centre atidarytą rajono fotografų parodą, dalyvavo fotografė Normantė Ribokaitė ir tk.] / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. - 2012, lapkr. 16, p. 1. 

Tauta pagerbė žirgus ir Sartus: ["Sartai-2011"., apie fotografus Normantę Ribokaitę ir kt.] / Valdas Šerėnas ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2011, vas. 11, p. 1, 7. 

Viltingas leidinys jau rankose: [apie Zarasų krašto muziejuje pristatytą naują fotografijų albumą knygą "Zarasų kraštas", fotografė Normantė Ribokaitė ir kt.] / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. - 2011, kovo 4, p. 4. 

Žiogas išgąsdino… : [pokalbis su dusetiške gamtos fotografe Normante Ribokaite] // Žaliasis pasaulis. –2008, gruod. 24, p. 7.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas