Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Patrui Gaulei – 90

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Jums mažieji: skaitiniai vaikams iki penkerių metų.- Kaunas : Šviesa.- 1981, 172 p. Aut.: Petras Gaulė ir kt. 

Rodos, ir vargo nebuvo : eilėraščiai / Petras Gaulė ; [dailininkas Gediminas Pranckūnas]. - Vilnius : Vaga, 1983. - 101 p. 

Šypsenėle, nepabėk : eilėraščiai / Petras Gaulė ; iliustravo Irena Katinienė. - Vilnius : Vaga, 1981. - 47 p. 

Vaivorykštė : [eilėraščiai] : ikimokykliniam amžiui / Gaulė Petras ; iliustravo Birutė Demkutė. - Vilnius : Vaga, 1978. - 48 p. 

Eilėraščiai, satyros 

Amen: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 17, p. 13 

Anapus kabineto durų / Petras Gaulė // Šluota.- 1959, Nr. 3, p. 11. 

Apie auklę ir kreivą siūlą / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 2, p. 13. 

Apsvilęs kordinolas / Petras Gaulė // Šluota.- 1961, Nr. 19, p. 12. 

Apsvilęs kordinolas: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Atverk akis.- Kn. 2, Vilnius, 1966, p. 33-34. 

Ar pameni berneli / Petras Gaulė // Šluota.- 1970, Nr. 11, p. 5. 

Arūnas – pirmūnas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1971, spal. 23. 

Aš katinas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1981, liep. 25. 

Ašarų pakalnėj: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 31. 

Aštuonkojis / Petras Gaulė // Žvaigždutė.- 1983, Nr. 2, p. 11. 

Atmintis: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1983, Nr. 11, p. 20. 

Avižių kisielius / Petras Gaulė // Meno saviveikla.- 1962, Nr. 2, p. 14-15. 

Balutei kartą sugriuvau / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1972, vas. 19. 

Brangioji mama / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 20. 

Bulvių puota / Petras Gaulė // Žvaigždutė.- 1979, Nr. 3, p. 18. 

Buvusi: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1983, Nr. 11, p. 20. 

Didžioji meilė: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 27. 

Dienų griuvėsiuos / Petras Gaulė // Nauja vaga (Ignalina).- 1991, lapkr. 27. 

Draugystė / Petras Gaulė // Literatūra ir menas.- 1948, rugpj. 26. 

Du tinginėliai / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1968, lapkr. 30. 

Duok Viešpate / Petras Gaulė // Nauja Vaga (Ignalina).- 1990, lapkr. 24. 

Dvi datos: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Literatūra ir menas.- 1950, rugs. 3 

Dvi sesutės / Petras Gaulė // Genys.- 1963, Nr. 1, p. 5. 

Džonio teisės / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1960, gruod. 4. 

Gaidelis / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1980, liep. 26. 

Gaidys / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- rugpj. 24. 

Gal linksmai o gal liūdnai / Petras Gaulė // Šluota.- 1970, Nr. 18, p. 13. 

Garbingai sukakčiai / Petras Gaulė // Gimtajame krašte.- 1948, geg. 7. 

Garbingai sukakčiai / Petras Gaulė // Komjaunimo tiesa.- 1948, spal. 10. 

Gatvėje mašinos ūžia / Petras Gaulė // Genys.- 1962, Nr. 8, p. 16. 

Gražioji Lietuva / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1987, liep. 21. 

Gražioji Lietuva / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1991, vas. 16. 

Greitoji pagalba / Petras Gaulė // Genys.- 1963, Nr. 11, p. 10-11. 

Eime / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1987, geg. 23. 

Fizikos dėsniai ir padaužėlio praktika / Petras Gaulė // Moksleivis.- 1960, Nr. 11, p. 57. 

Idilija: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Knygnešys - 1997, Nr. 3, p. 20. 

Idilija: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1990, kovo 8. 

Idilija / Patras Gaulė // Mudviejų vakaras. Lietuvių meilės lyrika.- Klaipėda, 1996, p. 97-102. 

Ieškau tavo širdies / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1987, liep. 25. 

Ilgapirščio svyla padai / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1961, birž. 4. 

Ilgesio namuos: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 31. 

Ilgesy paskendus: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Knygnešys - 1996, Nr. 8, p. 26. 

Ilgesy paskendus: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 20. 

Irgi pensininkas / Petras Gaulė // Šluota.- 1961, Nr. 24, p. 13. 

Iš krano aukštybių / Petras Gaulė // Šluota.- 1964, Nr. 1, p. 8. 

Išgarsėjo / Petras Gaulė // Šluota.- 1966, Nr. 15, p. 7. 

Išgydėm besmegenį / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1968, vas. 14. 

Išsipildymų diena / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1991, lapkr. 6. 

Jaunoji gvardija / /Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1948, spal. 30. 

Jei ne šiandien tai rytoj / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1957, rugs. 6. 

Jie / Peras Gaulė // Panevėžio tiesa.- 1948, geg. 9. 

Kad pasveiktų. Svečiuose pas kultūros darbuotojus / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1960, birž. 19. 

Kaip vėjas: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, saus. 6. 

Kai vyturiai padangėj / Petras Gaulė // Moksleivis.- 1962, Nr. 4, p. 59. 

Kaip vėjas: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, saus. 8. 

Kaip nuomininką išprašyti / Petras Gaulė // Šluota.- 1966, Nr. 13, p. 5. 

Kaip vėjas / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990 saus. 6. 

Kapeikautojai: Kasininkė / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 21, p. 10, 11. 

Kareivio sugrįžimas / Petras Gaulė // Jaunimo gretos.- 1948, Nr. 2, p. 8. 

Kas veža tam krauna / Petras Gaulė // Vakarinės naujienos.- 1966, vas. 19. 

Kelias į kišenę / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 6, p. 9. 

Kengūra / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1971, rugs. 7. 

Kyšio variantai / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 16, p. 12. 

Kolektyviniame ūkyje / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1948, liep. 8. 

Kovo 12 / Petras Gaulė // Švyturys.- 1950, Nr. 5, p. 7. 

Kvepėjo tavo meile: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1983, Nr. 11, p. 20. 

Laikas suka rodykles: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Tarybinė žemė.- 1983, gruod. 31. 

Laukiant tavęs: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1994, Nr. 12, p. 9. 

Leninas: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Literatūra ir menas.- 1950, saus. 22. 

Leninas su mumis: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Jaunimo gretos.- 1950, Nr. 1, p. 2. 

Lietuvos madona: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, saus. 6. 

Mano džiaugsmas / Petras Gaulė // Jaunimo gretos.- 1948, Nr. 11, p. 10. 

Mano Džiuljetai / Petras Gaulė // Šluota.- 1968, Nr. 5, p. 10. 

Mažųjų ratelis / Petras Gaulė // Genys.- 1968, Nr. 1, p. 15. 

Meilė ant trombuoto kelio / Petras Gaulė // Šluota.- 1960, Nr. 22, p. 2. 


Meilė reikalauja aukų / Petras Gaulė // Šluota.- 1968, Nr. 6, p. 12. 

Mes nuliūdusius paguosim / Petras Gaulė // Šluota.- 1964, Nr. 16, p. 2. 

Mieste kuriam tu gyveni: [eilėraštis] / Švyturys.- 1994, Nr. 12, p. 9. 

Mintimis pabirus: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, vas. 10. 

Motina / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1959, kovo 8. 

Naujųjų metų naktį / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1959, saus. 1. 

Neapkęsti ir mylėti: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Lenino priesakai.- 1970, geg. 1. 

Nebijok: [eilėraščiai] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1983, Nr. 11, p. 20. 

Neišgelbės ilgos kojos / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1960, lapkr. 13. 

Neleidžia kiaulės į daržą: [pasakėčia] / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 5, p. 7. 

Nenusiplausi / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1961, vas. 19. 

Niekados neduok grąžos / Petras Gaulė // Šluota.- 1966, Nr. 14, p. 13. 

Nupiešiau aš akis: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 31. 

Optimistinė baladė su viduramžių pelėsiais: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Švyturys.- 1994, Nr. 12, p. 9. 

Pabaigtuvės / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1962, spal. 21. 

Padavėja –fėja / Petras Gaulė // Kooperatyvas.- 1972, Nr. 3, p. 35. 

Parketas ir svajonės / Petras Gaulė // Šluota.- 1960, Nr. 17, p. 8-9. 

Pasakėlė / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1979, rugs. 22. 

Pakaičiokim / Petras Gaulė // Genys.- 1982, Nr. 9., p. 13. 

Patarlės ir priežodžiai / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 4, p. 4. 

Pastalės išpažintis: [eilėraščiai su Broniaus Jauniškio prierašu] / Petras Gaulė // Gairės - 1998, Nr. 1, p. 37. 

Pavasario betvarkė / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 9, p. 9. 

Pavasario dienos / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1959, bal. 26. 

Pavasaris / Petras Gaulė // Tiesa.- 1948, bal. 22. 

Pavydus vyras / Petras Gaulė // Šluota.- 1962, Nr. 1, p. 12. 

Pelnas / Petras Gaulė // Šluota.- 1966, Nr. 2, p. 11. 

Pieštukas ir trintukas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1963, rugs. 4. 

Pilvo kultas / Patras Gaulė // Šluota.- Nr. 8, p. 4. 

Pirmininkas iš poemos / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1949, kovo 26. 

Po audrų / Petras Gaulė // Komjaunimo tiesa.- 1948, kovo 19. 

Po mirgančiom žvaigždėm: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, gruod. 29. 

Poilsis: [eilėraštis] / Petras Gaulė //Šviesa.- 1956, Nr. 1, p. 13. 

Po mirgančiom žvaigždėm / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, gruod. 29. 

Po taikos vėliava / Petras Gaulė // Komjaunimo tiesa.- 1950, birž. 23. 

Prašė žvaigždės / Petras Gaulė // Žvaigždutė.- 1981, Nr. 3, p. 8. 

Prie laisvės statulos Niujorke / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1962, saus. 1. 

Pririštas metų: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, vas. 24. 

Raštingos blusos / Petras Gaulė // Vakarinės naujienos.- 1965, gruod. 25. 

Ritutė / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1963, kovo 16. 

Ryto metas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1962, rugp. 8. 

Rugelis pyko / Petras Gaulė // Šluota.- 1970, Nr. 2, p. 4. 

Rugių vizija / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1991, spal. 19. 

Senas ąžuolas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1957, rugs. 8. 

Sesė Lietuva / Petras Gaulė // Meno saviveikla.- 1961, Nr. 10, p. 12. 

NSO posėdžių salėje // Petras Gaulė.- Valstiečių laikraštis.- 1960, spal. 30. 

Spekulianto galas / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1961, saus. 15. 

Su Naujais metais / Petras Gaulė // Nauja vaga.- gruod. 30. 

Sušaudyti ir užmušti / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1991, saus. 26. 

Suvedėm rezultatus / Petras Gaulė // Šluota.- 1963, NR. 24, p. 12. 

Svajonių rūmai / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1970, lapkr. 21. 

Šaltas pasaulis: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 20. 

Šypsenėle nepabėk: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Tarybinė mokykla.- 1987, vas. 17. 

Šventas rūpestėlis: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, vas. 24. 

Šventuoliai / Petras Gaulė // Šluota.- 1961, Nr. 21, p. 6. 

Taikos karys: [eilėraštis] // Petras Gaulė // Laisvė.- 1971, kovo 12. 

Taip netikėtai sudužo / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1987, birž. 30. 

Tenai / Petras Gaulė // Tiesa.- 1948, vas. 29. 

Tėviškė: [eilėraščiai] / Petras Gaulė // Literatūra ir menas.- 1946, lapkr. 21. 

Tėviškė: [eilėraščiai] / Petras Gaulė // Ateities spinduliai.- 1937, Nr. 5/6, p. 115. 

Tikiu viltim; Mieste, kuriam tu gyveni; Laukiant tavęs; Optimistinė baladė su viduramžių pelėsiais: [eilėraščiai] // Švyturys .- 1994, Nr. 12, p. 9. 

Tikiu viltim; Į pakalnę; Netrokštu nieko dovanai; Mieste, kuriam tu gyveni; Tamsioj naujo namo laiptinėj; Moterys baltais chalatais; [eilėraščiai] // Vakarinės naujienos - 1995, Vas. 8, p. 6. 

Tyloje: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, vas. 24. 

Tremtinių madona / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1990, birž. 13. 

Užmigo mamytė / Petras Gaulė // Komunizmo aušra.- 1987, kovo 4, p. 8. 

Už miškelio toli / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1990, saus. 25. 

Už miškelio toli / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, rugs. 22. 

Vasara : [eilėraštis] / Petras Gaulė // Diena - 1994, Rugpj. 20, p. 19. 

Vakare / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1945, rugp. 26. 

Vasara banguoja / Petras Gaulė // Valstiečių laikraštis.- 1982, rugp. 21. 

Vasaros pabaiga / Petras Gaulė // Jaunimo gretos.- 1948, Nr. 8, p. 7. 

Vėjas padėjėjas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1962, lapkr. 14. 

Verkiantys traukinys / Petras Gaulė // Nauja vaga.- 1990, rugs. 26. 

Viešpaties planas / Petras Gaulė // Šluota.- 1963, Nr. 17, p. 2. 

Visi ministrais atrodo / Petras Gaulė // Šluota.- 1963, Nr. 6, p. 1. 

Vyras serga: [eilėraštis] // Petras Gaulė // „Šluotos“ kalendorius.- 1971.- V. 1970, p. 129. 

Vytvytis / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1979, spal. 13. 

Zuikio laiškas / Petras Gaulė // Lietuvos pionierius.- 1968, saus. 1. 

Žalia rūta nevysta: [eilėraštis] / Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, saus. 6. 

Žaliuoja liepų vainikai / Petras Gaulė // Mūsų sodai.- 1960, Nr. 7, p. 5. 

Žiema / Petras Gaulė // Genys.- 1959, Nr. 3, p. 13. 

Žirnis ir aviža / Petras Gaulė // Pergalė.- 1962, kovo 27. 

Žmogus / Petras Gaulė // Šluota.- 1960, Nr. 18, p. 4. 

Žvejo duktė / Petras Gaulė // Komjaunimo tiesa.- 1948, saus. 25.

Natos, dainos, garso įrašai 

Ačiū sengalvėlės / Mykolas Žalneravičius ; eilės P. Gaulės // Ekspromtai. - Šiauliai : Saulės delta, 2012. - P. 27. 

Ačiū sengalvėlės / Benjaminas Gorbulskis ; žodžiai P. Gaulės ; [atlieka] St. Povilaitis, balsas ; groja pramoginės muzikos orkestras. – (03 min., 40 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 06 // Kai skrido baltos burės / Benjaminas Gorbulskis. – Hollywood (Calif.) : Gintaras, [1980]. – Įr. 10. 

Amžinoji motina / Mykolas Žalneravičius ; eilės P. Gaulės // Ekspromtai. - Šiauliai : Saulės delta, 2012. - P. 46. 

Dainų dainelė / sudarė Antanas Gradeckas.- Vilnius: Vaga, 1990, 174p. Turinyje P. Gaulė. 

Dingęs be žinios / muz. M. Vaitkevičiaus ; žodž. P. Gaulės // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 5, P. 13. 

Gaidelis / Vaidotas Juozas Lygutas ; žodžiai Petro Gaulės // Į užburtą šalį [Natos]. - Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2003. - P. 39.
Jurgita / B. Gorbulskis ; [žodžiai] P. Gaulės ; [atlieka] Egidijus Sipavičius, vokalas ; [grupė]. - (03 min., 05 sek.) // Lietuvos grandai moterims [Garso įrašas]. - Vilnius : Zuzi Records, p 2004-. - 2007, Įr. 3. 

Kai jauna buvai (1) = When you were young ; Oi, didūs, didūs (2) = Oh how great / Algirdas Motuza ; lyrics by Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė (1), Petras Gaulė (2) ; [performed by]: Danute Mileika, mezzo-soprano, Edmund Saulius Cibas, piano // Songs by Lithuanian composers [Garso įrašas]. - Boston : Lyra Classics ; [Vilnius] : LATGA-A, ©2003. - Įr. 18-19. 

Keliavo medžiai / M. Vaitkevičius ; P. Gaulės žodž. // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 11, P. 51. 

Mėnulio slėnys / M. Vaitkevičius ; P. Gaulės žodž. // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 12, P. 52. 

Mūsų mažiesiems.- V: Vaga, 1980, p. 21. Turinyje dainos P. Gaulės 

Nepalik manęs / G. Pauga ; P. Gaulės žodž. // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 11, P. 36. 

Obeliskai / V. Telksnys ; žodž. P. Gaulės // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 7, P. 2. 

Paklydo ramunė / muzika Miko Vaitkevičiaus ; žodžiai Petro Gaulės ; [atlieka]: Aleksas Lemanas, vokalas, LRTO, dirigentas Aloyzas Končius // Kada kvepia žiedai [Garso įrašas]. - Vilnius : Lietuvos radijas : LATGA-A, p2002. - Įr. 11. 

Paklydo ramunė rugiuos / muzika M. Vaitkevičiaus ; žodžiai P. Gaulės ; [atlieka] Ramunė, [grupė] // Kelias į žvaigždes 2 [Garso įrašas]. - [Vilnius] : LNK, p2006. - [CD] 2, Įr. 10. 

Sulaukt negalėsiu / muzika G. Paugos ; žodžiai P. Gaulės ; [atlieka] Antanas Čapas, vokalas, gitara ; [grupė]. - (03 min., 13 sek.) // Tu ateini lyg aušrinė… [Garso įrašas]. - Vilnius : Muzikinė parija : A. Čapas, p 2007. - Įr. 11. 

Tėvelis grįžo iš karo / muz. M. Vaitkevičiaus ; žodž. P. Gaulės // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 6, P. 14. 

Tomi, už jūrų neplauki / M. Vaitkevičius ; žodž. P. Gaulės // Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 7, P. 9 

Visai mažiems vaikams [Natos] : [dainelių rinkinukas ikimokyklinių įstaigų pedagogams, auklėtinių tėvams ir globėjams] / Irena Steišūnienė. - Vilnius : I. Steišūnienė, 2003 ([Vilnius] : Mažoji ofset. sp.). - 50, [1] p. 

Recenzijos 

Šypsenėle nepabėk: eilėraščiai.- V.: Vaga. 1981, p. 48. Rec.: Vilius Laužikas. Begaudant šypsenėlę.- Lietuvos pionierius.- 1981, liep. 14.

Apie P. Gaulę 

Ach tu, gyvenime, erškėčio krūme… / Mamertas Krapauskas ; nuotraukos autoriaus ir iš asmeninio E.Gaulienės albumo. – Iliustr. – Savaitgalis: MI penktadienio priedas visai šeimai. – Turinys: Vaikystė - be duonos kąsnio; Gyvenimui prašviesėjus; Studijos prie Nevos; Rimšėje; Maskva apibėrė medaliais; Metai su poetu P.Gaule // Mūsų Ignalina. – 2007, rugpj. 10, p. 3-4. 

Antazavė - kraštiečiai : [apie poeto Petro Gaulės gimimo 80 - mečio minėjimą] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2003, kovo 28, p. 6. 

Ašara džiaugsmo nukrito... : [iš prisiminimų apie poetą, populiarių dainų tekstų aut., P.Gaulę (1923-1993)] / Rimanatas Šimkūnas // Švyturys .- 1994, Nr. 12, p. 8-9.
A
tmintis poetui : [apie renginius, skirtus poeto P. Gaulės atminimui, Zarasų rajonas] / Eugenija Gaulienė, Vidmantas Gaulė // Nauja vaga - 2000, kovo 29, p. 1. 

Epigramos: [Petrui Gaulei ir kt.] / E. Vaitkus // Literatūra ir menas.- 1983, rugp. 27, p. 14. 

Gaulė Petras // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 146. 

Gimtinės dainius Petras Gaulė / Eleonora Dieninienė // Utenis. - 2009, kovo 5, p.4-5. 

Gimtinės dainius Petras Gaulė / parengė Eleonora Dieninienė // Zarasų kraštas. - 2009, vas. 20, p. 8. 

"Jau tie išėjo, kurie mylėjo, didelės meilės neišmylėję" : vasario 23-iają poetui Petrui Gaulei būtų sukakę 80 metų / Vida Žukauskaitė // Nauja vaga. – 2003, vas. 22, p. 3. 

Kai širdyje dar ne sutema…: [ apie koncertą Ignalinoje "Skinsiu raudoną rožę", skirtą Algimanto Raudonikio muzikai, Petras Gaulė] / Mamertas Krapauskas ; Mamerto Krapausko nuotr. – Iliustr. // Nauja vaga. – 2005, vas. 12, p. 7. 

Maži kaimeliai - šviesūs žmonės = Antazavės seniūnijos diena Zarasuose : [apie Antazavės seniūnijoje kilusius įžymius žmones, Petrą Gaulę ir kt.] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 2, p.2. 

Mirė poetas Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 31. 

Mūsų krašto žmonės: [apie Zarasų kraštą bei jo žymius žmones] / Vasilijus Trusovas // Sandrava. – 2010, rugsėjis (Nr. 2), p. 4. 

Pagerbtas Petras Gaulė: [apie poeto 80-mečio paminėjimą Gruodžio vidurinėje mokykloje, Antazavėje, Zarasų rajonas] / Stanislava Kirailytė // Literatūra ir menas. –2003, kovo 21, p. 7. 

Paminint kraštiečio poeto Petro Gaulės atminimą : [apie Petro Gaulės 77-ųjų gimimo metinių paminėjimą ir memorialinės lentos atidengimą poeto tėviškėję] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. - 2000, vas.22, p.1. 

Netikėtu rakursu apie pažįstamus vyrus: [apie poetą Patrą Gaulę] / F. Savičienė // Europa.- 1996, kovo 16-19, p. 3. 

Nėra tokios formulės: [interviu su poetu Petru Gaule] / Zarasų kraštas.- 1994, saus. 4. 

Petras Gaulė. Daina turi nešti džiaugsmą // Banga (Klaipėda).- 1981, birž. 13. 

Petras Gaulė // Lietuvių literatūros enciklopedija.- Vilnius.- 2001, p. 146.

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje: [apie kraštiečių susitikimą] / Zarasų kraštas.- 1993, geg. 26. 

Poeto Gaulės minėjimas gimtinėje / Danguolė Davainienė // Tarp knygų.- 2003, Nr. 4, p. 43. 

Poeto [P. Gaulės] gimtadienis [Antazavė, Zarasų rajonas] / Jonas Nemanis // Gimtinė - 2000, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 11. 

Petro Gaulės minėjimas gimtinėje / D. Davainienė // Tarp knygų. –2003, Nr. 4, p. 43. 

Poetas Petras Gaulė / Stanislava Kirailytė // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 226-232. 

Petrui Gaulei; Sunku atsisveikinti; Praeitis; Tarsi likimas; "Aš visiškai..."; Vasaros pabaiga: Skiriu Venai M. / Rimantas Šimkūnas // Nauja vaga - 1994, rugs. 24, p. 5.

Sugrįžo gimtinėn eilėm ir dainom = Atminimas : [apie poeto Petro Gaulės tėviškėje atidengtą memorialinę lentą] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2000, kovo 24,p.6. 

Sugrįžo gimtinėn eilėm ir dainom : [apie poeto P. Gaulės memorialinės lentos atidengimo Rokėnuose iškilmes, Zarasų rajonas] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas - 2000, kovo 24, p. 6. 

"Svajonę savo supsiu" : [apie kraštietį, poetą Patrą Gaulę] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. - 2003, vas. 21, p. 6. 

Svečiose Petras Gaulė // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 20.

Talentingas vėjavaikis : [apie poetą P. Gaulę] / Bronius Jauniškis // Literatūra ir menas - 2000, saus. 8, p. 5. 

Tas posmas - vis dar gyvas : [apie poetą P.Gaulę] / Rimantas Šimkūnas // Vakarinės naujienos - 1995, vas. 8, p. 6.

1923 m. vas. 23 d. Rokėnuose gimė Petras Gaulė / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1987, p. 295. 

1998 vasario 23 d. sukanka 75 metai kai gimė poetas Patras Gaulė // Tarp knygų.- 1987, gruodis, p. 43.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas