Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Pranui Gipiškiui - 120

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Antropogeografija / A. Kruberis ; vertė Pr. Gipiškis. - Zarasai, 1937. - 278 p. - (įr.) 

Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis ; išleido Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius. - Zarasai : E. Rozeno spaustuvė, 1936. - 250 p. - (įr.) 

Zarasų kraštas [Rankraštinė kopija] / redagavo ir spaudai paruošė Pr. Gipiškis ; išleido Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius. - Zarasai : E. Rozeno spaustuvė, 1936. - 250 p. - (įr.) : 5.00 Lt 

Zarasų kraštas : lietuviškos minties savaitraštis / leidėjas-redaktorius J. Gaigalas. – 1932, rugpj. 14 (Nr. 1)-1940, birž. 1 (Nr. 20(381)). – Zarasai : J. Gaigalas, 1932-1940. – Toliau leidž.: 

Pergalė, Zarasų kraštas, 1932-1940 

Крубер, Александр Александрович (1871-1941) (Kruber, Aleksandr Aleksandrovič)

Verstos knygos 

Vartėjo žodis / A. Kruberis // Autropogeografija.- Vertė Pranas Gipiškis.- E. Rozeno sp.- 1937. 

Straipsniai 

Gydytojas Domininkas Bukantas (1873–1919) ; Į plačiąją Lietuvos Visuomenę / Pranas Gipiškis. – Persp. iš: Zarasų kraštas. 1936 ; Apžvalga. 1938, rugs. 1 // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. – P. 30-31. 

Mokytojų gamtininkų kursai / Pranas Gipiškis // Tautos mokykla.- 1934, Nr. 15/16 

Apie P. Gipiškį 

Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" netektys XX a. viduryje (3) / Aldonas Pupkis. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 15. – Turinys: Mirusieji, represuotieji ir pasitraukusieji iš Lietuvos žodžių rinkėjai ir žodyno talkininkai // Mokslo Lietuva. –2012, spal. 4, p. 2. Apie kalbininkus, prisidėjusius prie žodyno sudarymo aut. : Gipiškis, Pranas, 1893-1980. 

Dr. Domininkas Bukantas; [gimnazijos direktorius Pranas Gipiškis] / Juozas Žagrakalys // Dr. Domininkas Bukantas.- Kaunas.- 1936, p. 7. 

Gipiškis Pranas // Mūsų kraštas.- 1936, birž. 5. 

Gipiškis Pranas: [pedagogas, 1934 m. Zarasų gimnazijos direktorius] // Lietuviškoji enciklopedija.- T. 9.- 1941, p. 29-30. 

Gipiškis Pranas // Lietuvos gyventojų genocidas (1939-1940).- T. 1.-1991, p. 155. 

Gipiškis Pranas / Rasa Paulavičienė // XX amžiaus lietuvos mokytojai.- Vilnius.- 1996, p. 210. 

Kankinių vardynas: [apie Praną Gipiškį] // Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai.- Chikago.- 1988, p. 50. 

Konkursui "Zarasams - 500" Mokyklos istorijos puslapiai: [Pranas Gipiškis] / Laima Denafienė // Zarasų kraštas. - 2006, kovo 7, p. 7. 

Lietuvos mokytojų sąjungai: [minimas Zarasų mokyklos direktorius Pranas Gipiškis] // Mokykla ir visuomenė.- 1935, Nr. 4/5, p. 198. 

Lietuvos švietimo kronika: [Zarasų gimnazijos direktorius Pranas Gipiškis] // Tautos mokykls.- 1935, geg. 1, Nr. 9, p. 211. 

Mokytojai – 1941 metų tremtiniai: [Pranas Gipiškis] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1989, gruod. 2. 

Mūsų laikraščio skaitytojams: [minimas Pranas Gipiškis] // Zarasų kraštas.- 1992, rugpj. 12. 

Pakeičiami gimnazijų direktoriai: [ iš Raseinių skiriamas Pranas Gipiškis į Zarasų komercinę mokyklą direktoriumi] // Tautos mokykla.- 1934, Nr. 15/16, p. 305. 

Pedagogas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas Pranas Gipiškis : [biografija] / Vytautas Indrašius. – Bibliogr.: 5 pavad. // Aukštaitijos šviesuliai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. – P. 68-76. 

Pranas Gipiškis: [mokytojas] / S. Balčiūnas V. Kuliešienė // Užpaliai mūsų svajonių kraštas.- Vilnius.- 1999, p. 261. 

Zarasų apskritis: [apie Praną Pipiškį] // Ešelonai į rytus.- Vilnius.- 1991, p. 110. 

Zarasų apskritis: [apie Praną Gipiškį] / Bronius Kviklys // Mūsų Lietuva.- T. 1.- 1989, o. 560, 563. 

Zarasų kraštas: [Pranas Gipiškis] // Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija, 1832-1982. - Kaunas : Aut. leid., 1991. - P. 583. 

Zarasų Kraštas: [ Pranas Gipiškis] // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 35, P. 52.

"Zarasų kraštas": [minimas Pranas Gipiškis] // Žurnalistikos enciklopedija. - Vilnius : Pradai, 1997. - P. 572. 

Zarasų savivaldybės kūrimasis ir veikla nepriklausomos Lietuvos metais : Zarasų savivaldybės 80-mečiui: [Pranas Gipiški] / Laima Raubiškienė. - Nuotr. - Tęs. Pradžia liep. 30 // Zarasų kraštas. - 1999, rugpj. 10, p. 2. 

Zarasų savivaldybės kūrimasis ir veikla nepriklausomos Lietuvos metais : Zarasų savivaldybės 80 –mečiui [minimas Pranas Gipiškis] / Laima Riaubiškienė. // Zarasų kraštas. - 1999, liep. 30, p.1-2.

Ikonografija 

Zarasai. - nuotr. : [ Pranas Gipiškis ir kt.] // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 35, P. 46 - 51.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas