Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Indrašiui – 70

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vytautas Indrašius (1943.08.23)

Gimė 1943 m. rugpjūčio 23 d. Norvaišiuose, Užpalių valsčius, Utenos apskrityje. Lietuvos rašytojas, kraštotyrininkas.
1953-1962 m. gyveno motinos tėviškėje Berniškių kaime, Antalieptės apylinkėje. Pagal profesinį išsilavinimą – inžinierius statybininkas.
Savo kraštotyrinę veiklą pradėjo tarybiniais metais – entuziastingai rinko ir skelbė spaudoje medžiagą apie Didžiosios Spalio revoliucijos dalyvius iš Lietuvos, apie zarasiečius Tėvynės karo dalyvius, dirbdamas tarybinės armijos archyve išaiškino 365 pavardes tarybinių karių žuvusių 1944 m. liepos mėn. Antalieptės apylinkėje, vėliau perlaidotų Antalieptės miestelio centre.
Nuo 2002 m. yra enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ redkolegijos narys ir vienas iš autorių. Spaudoje paskelbė apie 400 publikacijų, išleido 13 kraštotyrinių–istorinių knygų apie Zarasų kraštą ir žmones. Paskutinis darbas – 3 dalių monografija „Antalieptės kraštas“ (2008–2010). Renka medžiagą Zarasų krašto, ypač Antalieptės apylinkės istorijai. Pasižymi darbštumu ir atkaklumu. Apdovanotas dviem vyriausybiniais apdovanojimais, Kultūros (2003) ir Krašto apsaugos (2009) ministerijų padėkos raštais, Tėvynės pažinimo draugijos diplomu "Uoliausiam istorines atminties žadintojui" (2011). Nuo 1995 m.Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, 1998 m. šios sąjungos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus skyriaus pirmininkas (su pertrauka 2006–2010) Nuo 1966 m. gyvena Vilniuje. Knyga „Antalieptės kraštas“ – trilogija apie Antalieptę. Monografijoje, sudarytoje iš 3 dalių, aprašyta Antalieptės valsčiaus 102 kaimų ir Antalieptės miestelio istorijos, įamžinta daugybė pavardžių (nuo paprasto artojo iki iškilaus mokslininko), aprašyti gyventojų likimai. Vytautas Indrašius daugiau nei 3 metus vaikščiojo po buvusio Antalieptės valsčiaus 102 kaimus, ieškojo ir kalbino vietos gyventojus, ypač senolius. Surinkęs gyventojų pasakojimus apie Antalieptės valsčiaus kaimus ir Antalieptės miestelį, senovines nuotraukas bei dokumentus, tyrinėjo tūkstančius puslapių archyvinių bylų, tikrino gyventojų pasakojimus su archyvinėse bylose esančiais dokumentais. Be to, Lietuvos ir Lenkijos archyvuose surado nemažai Antalieptės valsčiuje buvusių dvarų (pvz., Vasaknų dvaro) nuotraukų ir brėžinių, kuriuos jis perdavė šiuo metu dvarus atstatantiems savininkams. Knygoje yra daug istorinės–memuarinės medžiagos. Leidinys gana gausiai iliustruotas senovinėmis etnografinėmis ir kitokia tematika (švietimo, kultūros ir pan.), įvairiomis nuotraukomis bei dokumentais.
http://lt.wikipedia.org

Knygos
Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. - 2 d. D. 1 : A – M. - 2008. - 466, [2] p.
Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. - 2 d. D. 2 : N – V. - 2009. - 518, [2] p.
Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. - 2 d. D. 3 : Miestelio ir vietovių istorinės apybraižos. - 2010. - 669, [2] p.
Aukštaitijos šviesuliai : [dokumentinės apybraižos] / Vytautas Indrašius. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 1999 ([Vilnius] : VRM VT II pulko sp.). - 224 p.
Doros, šviesos ir tiesos apaštalai : (Zarasų krašto dvasininkai) / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2003 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). - 237, [3] p.
Guntuliai - kaimas prie Šventosios / Vytautas Indrašius. - Vilnius : [V. Indrašius], 2007 ([Vilnius] : A. Malinausko individuali įmonė). - 82, [2] p.
Laisvės saulei tekant / (sudarė ir spaudai parengė Vytautas Indrašius ; Stasys Knezys ; Jeronimas Naprys) : (kovos dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte 1919 m. birželis-rugpjūtis). - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga,
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004. -
Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. - 262 p.
Mūsų kaimai prie Šventosios / Vytautas Indrašius. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - 179 p.
Nepriklausomybės riteriai / Vytautas Indrašius. - Vilnius : Gimtinė, 1998. - 209, [1] p.
Papasakok apie Antalieptę… : (kaimų istorijos) / Vytautas Indrašius. - [Vilnius] : Gimtinė, 1995. - 146, [2] p.
Po Nemuniją, po ežeriją : [istorinės apybraižos, apsakymai, publikacijos / sudarė Albinas Slavickas ; redakcinė komisija: Vytautas Ažušilis … [et al.]. - Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 324, [2] p. -
Prie Ligajo ežero - Trinkuškiai [Zarasų rajonas] / Angelė Daubaraitė-Daubarienė, Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). - 122, [2] p.
Svaitutėlės čiurlenimas : [kraštotyrinės apybraižos] / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 ([Kaunas] : A. Malinausko indiv. įm.). - 243 p.
Vienintelės laidos mokytojai : (Zarasų 1927 m. laidos mokytojų likimai) / Vytautas Indrašius. - Vilnius : V. Indrašius, 2006 (A. Malinauski IĮ). - 203, [1] p.
Vytautas Indrašius kraštotyrininkas Lietuvos nepriklausomas rašytojas [Rankraščio kopija] / Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; parengė Vida Mikštienė. - Zarasai : Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2011]. - [100] lap.
Zarasai laiko vilnyse / sudarė Laima Raubiškienė. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 207, [1] p. aut.: Vasilijus Baranovskis, Vytautas Indrašius ir kt.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas