Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Kapočiui - 70

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Pašauktas mylėti artimą : [kunigo dekano Vytauto Kapočiaus sukakčiai prisiminti, 1976-2001 / parengė Laima Riaubiškienė]. - Utena : UAB "Utenos sp.", 2001 (Utena : Utenos sp.). - 272, [2] p. 

Straipsniai 

Advento pamąstymai: [ apie Adventą ir naujus liturginius metus] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, gruod. 1, p. 5. 

Advento prasmės / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, spal. 28, p. 2. 

Apie žydų tikėjimą / Vytautas Kapočius // Kupiškėnų mintys - 2002, kovo 16, p. 4-5. 

Ar galime tapti šventaisiais? / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 27. 

Ar sunku pažinti save? : [apie žmonių ydas] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, lapkr. 20, p. 3. 

Ar turime meilės dvasios?: [ apie krikščionišką meilę artimui] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 9, p. 3. 

Ar žinote, kad ...:[apie Gavėnią] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 26, p. 2. 

Aš tau viską atleidžiu, tik tu sugrįžk, Mama: [apie atlaidumą, artimo meilę] Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, bal. 27, p. 3. 

Atgaivinkime Šv. Rožončiaus maldą / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 6, p. 2. 

Atverkime duris Kristui: [apie Gavėnią] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, kovo 7, p. 5. 

Aviliuose dvi reikšmingos sukaktys: [apie Aviliuose vykstančius Šv. Juozapo, Šv. Antano, Švč. M. Marijos Škaplierinės, Šv. Kryžiaus paaukštinimo atlaidus] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, lapkr. 11, p. 6. 

Būdami tarp kitų Europos valstybių, turime saugoti krikščioniškąją dvasią ir tautiškumą / Vytautas Kapočius // Utenis. - 2002, birž. 13, p.3. 

Būti žmonių vyskupu : [apie naująjį Panevėžio vyskupą ordinarą J. Kaunecką : pasisakymai / užrašė Bronius Vertelka] /Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2002, vas. 22, p. 5. 

Dažniau tirkime savo sąžinę : [kunigo mintys, Zarasai] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas - 2002, vas. 15, p. 5. 

Džiugina visų širdis: [apie Zarasų bažnyčios Sumos chorą] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, lapkr. 21, p. 3.

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms: [apie Šv. Kalėdas] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, gruod. 22, p. 1. 

Gavėnios esmė / Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2002, vas. 15, p. 3. 

Gavėnios niekas nepanaikino: [apie Gavėnios ir paniko prasmę] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 1998, kovo, 17, p. 5. 

Gavėnios prasmė – atsiverskime: [ apie Gavėnios prasmę žmogui] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, kovo 9, p. 6. 

Gyvenimo meilė Lietuvai ir toli būdamas skyrė jei savo darbus: [ rašytojo, filosofo ir kunigo S. Ylos 90-mečio paminėjimas, Zarasai] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 1998, kovo 31, p. 6. 

Gyventi meilės vienybe: [apie Vasario 16-tąją] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, vas. 13, p. 2. 

Gyvųjų ir prisikėlusiųjų šventė: [ apie Šv. Velykų šventę] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, bal. 10, p. 1. 

Grabnyčios-Kristaus paaukojimas / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, saus. 31, p. 2. 

Gruodžio 10 d. Zarasų bažnyčioje paskutinieji šių Jubiliejinių metų atlaidai: [žinutė] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 1998, kovo 5, p. 6. 

Ir nedidelis žemės lopinėlis gali tauriai švytėti žmonių dvasios šviesa / Vyrautas Kapočius //
Utenis - 1998, kovo 5, p. 6. 

Istorijos puslapius pavarčius: [apie Zarasų bažnyčioje vykstančias šventes] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, rugs. 5, p. 2.
Įžengus į XXI amžių: [apie Jėzaus gimimą] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2001, saus. 2, p. 2.

Jo krikščioniškas gerumas buvo pavyzdys : [Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios kunigo P. Tarulio atminimui, 1916 05 01 - 2002 04 24] / Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2002, geg. 17, p. 9. 

Judaizmas : susipažinkime su kitomis religijomis / Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2002, vas. 8, p. 4. 

Kai prisiartiname prie mirties sfinkso : [apie Šventųjų ir Vėlinių dienas] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas. - 2002, lapkr. 1, p.1. 

Kaip suprantame Gavėnią / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, vas. 24, p. 3. 

Kalbėkime rožančių / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, bal. 22, p. 2. 

Kristau karaliau, laimink mus: [ apie Kristaus karaliaus šventę, švenčiamą paskutinį lapkričio sekmadienį] / Vytautas Kapočius // 1990, lapkr. 24, p. 3. 

Kūčios: [apie Kučių šventę] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, gruod. 21, p. 2. 

Kunigas jubiliatas Gediminas Jonas Šukys ( 1923 02 13 - 2002 07 28) / Vytautas Kapočius // Utenis. - 2002, rugpj. 1, p. 2. 

Kunigas jubiliatas Gediminas Jonas Šukys 1923 02 13 - 2002 07 28 / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas. - 2002, rugpj. 2, p.1. 

Kunigas Petras Tarulis, 1916 05 01 - 2002 04 24 / Vytautas Kapočius // Utenis - 2002, bal. 27, p. 2.

Kunigą Stasį Ylą prisiminus / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, kovo 27, p. 2. 

Kuo skiriasi sektos nuo Katalikų Bažnyčios: [ apie katalikų tikėjimą] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1994, rugs. 6, p. 2-3. 

Kviečiame į Avilius: [apie Aviliuose įvyksiančius atlaidus] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, liep. 11, p. 2. 

Laukiame Kūčių: [advento pamąstymai] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, gruod. 12, p. 5. 

Mandagumas – dorybė / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, lapkr. 13, p. 2. 

„Marijos legionas“ veikia ir Zarasuose / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, vas. 1, p. 5. 

Mirė giesmių kūrėjas : G.J. Šukys : [atminimui, 1923-2002] / Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2002, rugs. 6, p. 6. 

Mūsų metai ir amžinybė: [apie gyvenimo prasmę] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, lapkr. 10, p. 3. 

Muzikų globėja – Šv. Cecilija: [apie Zarasų bažnyčios chorą „Canticum“] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, lapkr. 21, p. 6. 

Nemirs prasmė skaidriausia: [apie Visų Šventųjų dieną ir Vėlines] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, spal. 31, p. 2. 

Pakalbėkime vėl apie meilę: [apie krikščionišką meilę artimui] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 28, p. 3. 

Pakalbėkime apie šeimą / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, vas. 28, p. 3, 6. 

Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko ingresas / Vytautas Kapočius // Utenis - 2002, vas. 23, p. 1. 

Pastoracinė taryba: [apie Zarasų bažnyčios pastoracinę tarybą] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, kovo 12, p. 3. 

Pradėk dabar: [Gavėnia tęsiasi] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, kovo 20, p. 2. 

Prisiminėme garsius žmones: [apie išeivius Feliksą Kapočių (1895-) ir Juozą Kapočių (1907-1996)] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1998, bal. 24, p. 2. 

Reikia „atsiversti“: [apie Gavėnią] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 5, p. 2. 

Reikia rinktis: Kristaus kelią ar pasaulio malonumus / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1995, vas. 28, p. 3. 

Rimties ir atsinaujinimo laikas: [apie Pelenų dieną] / Vytautas Kapočius // Zarasų krašas.- 1995, vas. 28, p. 3. 

Rugpjūčio 15-ąją Žolinė / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, rugpj. 8, p. 6. 

Rugpjūčio 15-ąją Žolinė / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, rugpj. 8, p. 2. 

Rugsėjo 8-oji Švenčiausiosios M. Marijos gimimo šventė- Tautos diena/ Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, rugs. 1, p. 5. 

Ruoškimės Sutvirtinimo sakramentui / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, geg. 27, p. 2. 

Sekminės - Šv. Dvasios atsiuntimas ir Tėvo diena / Vytautas Kapočius // XXI amžius - 2001, birž. 1, p. 4. 

Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimas. Tėvo diena / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas - 2001, birž. 1, p. 5.

Su viltimi mes žiūrime į ateitį: [apie tikėjimo tiesos, Dievo palaimą] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 1995, rugs. 21, p. 3. 

Švč. Mergelės-Marijos gimimo šventė – Tautos diena / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, rugs. 2, p. 2. 

Švenčiausias Kristaus Kūnas ir Kraujas – Devintinės / Vytautas kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, birž. 23, p. 1. 

Švenčių šventė: [apie Šv. Velykas] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, bal. 21, p. 1. 

Šventai gerbk gyvybės versmę: [apie vaikų pagarbą tėvams] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, spal. 4, p. 2. 

Šventas Juozapas / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 19, p. 3. 

Šventas Kazimieras: [apie Šv. Kazimierą – Lietuvos globėją] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, kovo 4. 

Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas / Vytautas Kapočius // Utenis - 2002, kovo 2, p. 2. 

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 2, p. 2. 

Švento Kazimiero spindesys: [apie Šv. Kazimierą] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1995, kovo 3, p. 2. 

Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės ir Sutvirtinimo sakramentas / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 2000, birž. 6, p. 2. 

Tada sužibo nauja žvaigždė: [apie Trijų karalių šventę] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2001, saus. 6, p. 4. 

Tarptautinės katalikiškos tradicijų, šeimos ir nuosavybės ginimo organizacijos delegacija vėl atvyksta į Lietuvą / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1999, rugpj. 27. 

Tepaskatina susimąstyti apie Lietuvą: [apie dvasingumą ir tikėjimą] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, rugs. 30, p. 2. 

Tiesa išlaisvins Jus / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, kovo 24. 

Tikėjimo dėstymas mokykloje: [ar reikia mokykloje įvesti dorovinį religinį auklėjimą] / Vytautas Kapočius // 1990, bal. 21, p. 3. 

Trumpa Stelmužės bažnyčios istorija / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas - 1997, birž. 17. 

Vaikų auklėjimas maldai: [apie krikščioniškąjį vaikų auklėjimą šeimoje] Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1991, kovo 23, p. 3. 

Verbų sekmadienis / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1997, kovo 21, p. 1. 

Zarasų bažnyčios praeitis: [apie Zarasų bažnyčios istoriją] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas.- 1990, rugs. 18, p. 3, rugs. 20, p. 3. 

Žemei ir dangui diena: [apie visų Šventųjų šventę lapkričio 1-ąją] / Vytautas Kapočius // Utenis.- 2000, spal. 28, p. 2.

Apie V. Kapočių 

Aplankyti, užjausti, paguosti: [apie Zarasų bažnyčioje paminėtą Pasaulinę ligonių dieną] / Marija Lukauskienė // Utenis.- 2000, vas. 22, p. 3. 

Atminimo kryžius dviem iškiliems dvasininkams : [apie Zarasų dekaną kanauninką Vytautą Kapočių] / Vytautas Bagdonas // Utenis. - 2002, geg. 23, p.5. 

Atstatėme koplytėlę Šaltupėje, o širdyse?...: [apie dekano Vytauto Kapočiaus pašventintą Šaltupės koplytėlę] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1992, birž. 27, p. 1. 

Bendra malda, bendras džiaugsmas: [apie Zarasų dekaną kunigą Vytautą Kapočių ir Virginijų Šimukėną, kurie kartu su sentikių dvasininkais šventė Šv. Velykas] / Janina Breivienė // Zarasų kraštas.- 2000, geg. 9, p. 5. 

Būdami tarp kitų Europos valstybių, turime saugoti krikščioniškąją dvasią ir tautiškumą : [pokalbis su kanauninku V. Kapočiumi] // Utenis - 2002, birž. 13, p. 3. 

Chorui "Canticum" – penkeri: [svečiai Vytautas Kapočius ir kt. ] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 1999, gruod. 7, p.5. 

Dekano dovana gimtojo krašto žmonėms – kryžius: [apie Zarasų dekano Vytauto Kapočiaus padovanotą kryžių savo gimtinėje Staškūniškio kaime, Anykščių rajone] / Vytautas Bagdonas // Utenis.- 2000, liep. 4, p. 6. 

Dėkingu už dovanotas knygas: [apie Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai dekano kunigo Vytauto Kapočiaus dovanotas knygas] / Laima Trainavičienė // Utenis.- 2000, spal. 3, p. 2. 

Didžiajam krikščionybės jubiliejui: [apie Zarasų kunigą, dekaną Vytautą Kapočių] // Janina Breivienė // Utenis.- 2000, saus. 25, p. 6. 

Didžiausias kunigo Vytauto Kapočiaus džiaugsmas : [interviu su Zarasų dekanato dekanu Vytautu Kapočiumi] / kalbino Rūta Jonuškienė // Utenis. - 2001, geg. 31, p.6. 

Dovana bibliotekai: [apie kunigo, dekano Vytauto Kapočiaus padovanotas knygas Zarasų viešajai bibliotekai] / Faustina Šafronienė // Zarasų kraštas.- 2000, vas. 4, p. 6. 

Dovana bibliotekai: [apie kunigo, dekano Vytauto Kapočiaus padovanotas knygas Zarasų viešajai bibliotekai] / Faustina Šafronienė // Utenis. – 2000, saus. 27. 

Duris atvėrė Miko Šileikio paveikslų galerija = Kultūros naujienos : [apie Zarasų krašto muziejuje atidarytą kraštiečio žymaus lietuvių išeivijos dailininko Miko Šileikio (1893-1987) paveikslų galeriją, svečiai Vytautas Kapočius ir kt.] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 2000, bal. 4, p.6. 

Galvok žmogau, kokį vardą paliksi: [interviu su populiariausiu 1997 metų žmogumi Zarasų kunigu dekanu Vytautu Kapočiumi] / kalbino Ona Kačkienė // Zarasų kraštas.- 1998, saus. 30, p. 1. 

Garbė būti kunigo motina : [apie Zarasų kanauninko Vytauto Kapočiaus motiną Anastaziją Kapočienę] / Alma Šlečkutė // Utenis. - 2001, rugs. 6, p.6. 

Gegužinės pamaldos. Kun. Vytauto Kapočiaus apmąstymai pagal gegužinių minčių knygą // Utenis. - 2001, geg. 3, p.2. 

Gerbkime Viešpatį už visus jo darbus: [apie Panevėžyje, surengtą dešimties metų tikybos dėstymo mokyklose jubiliejaus šventę, kur buvo Zarasų dekano Vytauto Kapočiaus parengtas stendas] / Vladislava Vasiliauskienė // Zarasų kraštas.- 2000, gruod. 12, p. 6. 

Gipėnuose buvo šviesu : [apie poeto Antano Vienažindžio 160 -osioms gimimo metinėms skirtą literatūros popietę "Iš meilės šaltinių atgaivos semiuos", svečiai Vytautas Kapočius ir kt.] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2001, spal. 12, p.2. 

Gyvenimas – dovana ir uždavinys: [apie dekaną Vytautą Kapočių] / Vlada Vasiliauskienė // Utenis.- 2000, lapkr. 9, p. 6. 

Gražiai pagerbti amžinybėn išėję kunigai: [ Vytautas Kapočius (1942 – 2005] / Vytautas Bagdonas // Utenis. - 2002, birž. 4, p.6. 

Graži šventė Zarasų bažnyčioje: [apie kunigo dekano Vytauto Kapočiaus 55-ąsias gimimo metines] Aldona Navickienė // Utenis.- 1998, saus. 6, p. 7. 

Gražus ir prasmingas bendradarbiavimas: [apie Zarasų dekaną, kunigą Vytautą Kapočių] / Vitalija Karlienė // Utenos apskritis.- 2000, kovo 18, p. 2. 

Įamžintas dviejų kunigų atminimas : Mintys iš iškilmių, įvykusių Kurkliuose (Anykščių rajonas), šventinant kunigams Stasiui Ylai ir Petrui Dubauskui skirtą kryžių / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 2002, liep. 2, p.2. 

Į dvasios šviesą ... : [apie metų populiariausią rajono žmogų, kunigą dekaną Vytautą Kapočių] Janina Breivienė // Utenis.- 1998, saus. 29, p. 6. 

Ir širdžiai ir akiai: [mintys iš Žolinės atlaidų kur pamokslą sakė kunigas, dekanas Vytautas Kapočius] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 2000, rugpj. 22, p. 1, 5. 

Iškili šventė Zarasuose : [apie Zarasų bažnyčioje Vytauto Kapočiaus 25-erių kunigystės metų pagerbimo iškilmes] / Alma Šlečkutė // Utenis. - 2001, birž. 7, p.6. 

Jo gyvenimas šildė žmones gerumu : [apie dekaną kunigą J. Pranevičių] / Vytautas Kapočius // Utenis - 2001, rugs. 27, p. 2. 

Kad prisikeltume, prikelkime dvasią: [apie Šv. Antano atlaidus, kur pagrindinis organizatorius – Zarasų dekanas, kunigas Vytautas Kapočius] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 2000, birž. 16, p. 1. 

Kanauninkas Vytautas Petras Kapočius / Aldona Vasiliauskienė. – Bibliogr. str. gale // Monsinjoras Petras Baltuška / Aldona Vasiliauskienė. – Utena : Utenos Indra, 2011. – P. 456-457. 

Kanauninkas Vytautas Kapočius (1943–2005) : [biografija]. – Portr. – Persp. iš: Pašauktas mylėti artimą / I. Riaubiškienė. 2001 // Kurkliai / [sudarytoja Alvira Žvinienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011. – P. 251-252. 

Kapočius Vytautas (g. 1942 01 25 - ) // Kas yra kas Utenos apskrityje 2001. - Kaunas : UAB "Neolitas", 2001. - P. 89. 

Kapočius Vytautas (g.1942 01.25) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 329. 

Katališkasis gyvenimas: [apie Zarasų dekano, kunigo Vytauto Kapočiaus vizitaciją po kitas parapijas] / Janina Breivienė // Zarasų kraštas.- 2000, saus. 28, p. 2. 

Kunigas kanauninkas Vytautas Kapočius 1943-12-24 - 2005-06-12: [nekrologas] // Zarasų kraštas. - 2005, birž. 17, p. 2. 

Kunigas Vytautas Kapočius - kanauninkas : [vyskupas Juozas Preikša kanauninku paskyrė Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos kleboną, Zarasų dekanato dekaną Vytautą Kapočių] // Utenis. - 2001, birž. 16, p.2. 

Kunigas Vytautas Kapočius – metų žmogus / Vidas Noreika // Utenis. – 1998, saus. 17, p. 5. 

„Kunige, palikite mums kryžių – būsime stipresni“: [atstovas iš Vokietijos Hansas Frydrichas Fišeris vizito metu dalyvavo pas Zarasų katalikų kunigą dekaną Vytautą Kapočių] // Zarasų kraštas.- 1991, bal. 20, p. 3.
Kunigiškiuose žmonės laimingi: [Kunigiškių kaimo (Kurklių s-ja) istorija ir gyventojai, Kapočius, Vytautas, 1942-2005 ir kt.] / Viktorija Steniulytė // Anykšta. – 2012, geg. 3, p. 5. 

Kunigo, dekano dovana bibliotekai: [apie dovanotas knygas Zarasų viešajai bibliotekai] / Algirdas Zibolis // Tarp knygų.- 2000, bal. . Nr. 4, p. 43. 

Kunigo dekano Vytauto Kapočiaus dovana: [apie dovanotas knygas Zarasų viešajai bibliotekai] / Danutė Karlienė, Danutė Kiltinavičienė // Zarasų kraštas.- 1997, birž. 3, p. 2. 

Laimingas būdamas su žmonėmis, padėdamas jiems: [apie kunigą, dekaną Vytautą Kapočių] / Rūta Jonuškienė // Utenis. – 2000, vas. 15, p. 6. 

Laimingas būdamas su žmonėmis, padėdamas jiems: [apie kunigą, dekaną Vytautą Kapočių] / Rūta Jonuškienė // Zarasų kraštas.- 2000, rugpj. 18, p. 2. 

Laimingas jautėsi, bendraudamas ir būdamas tarp žmonių : [Vytautas Kapočius, Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanatas kanauninkas, 1942-2005 : nekrologas] / Rūta Jonuškienė. – Iliustr. // Utenis. – 2005, birž. 16, p. 2. 

Maldoje užtarė bičiulį Amžinybėje: [apie Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje aukotas šv. Mišias už a.a. kanauninką Vytautą Kapočių jo penktųjų mirimo metinių proga, kuriose dalyvavo Anykščių dekanas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Gardino vyskupas Aleksandras Kaškievičius, keturiolika kunigų iš įvairių parapijų, parapijos tikintieji] // Gimtoji žemė. – 2010, birž. 19, p. 10. 

Mylėti artimą : [apie kunigą dekaną Vytautą Kapočiaų] / Laima Liesienė // Utenis. - 2001, birž. 14, p.6. 

Nekaltai Pradėtos Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacija: [apie kunigo dekano Vytauto Kapočiaus dalyvavimą šventėje] / Aldona Navickienė // Utenis.- 1998, vas. 7, p. 4. 

Pagerbtas savam krašte : [apie kunigo kanauninko Vytauto Kapočiaus knygos "Pašauktas mylėti artimą" pristatymą Ukmergėje] / Rima Labanauskaitė // Zarasų kraštas. - 2001, lapkr. 13, p.3. 

Palaimintas dvasingumas: [apie Zarasų dekano kunigo Vytautą Kapočių] / Laima Raubiškienė // Zarasų kraštas.- 1997, birž. 10. 

Paminėta Švč. Motinos Marijos Legiono sukaktis: [apie kunigą, dekaną Vytautą Kapočių] / Vlada Vasiliauskienė // Zarasų krašas.- 2000, spal. 24, p. 6. 

Panevėžio vyskupijos kunigai: [ Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.- Kaunas.- 1988, p. 306. 

Panevėžio vyskupija: [Vyskupijos kunigų taryba Vytautas Kapočius ir kt] // Katalikų kalendorius žinynas.- Vilnius.- 1991, p. 213. 

Panevėžio vyskupija. Utenos dekanatas: [ Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.-Kaunas.- 1985, p. 174. 

Panevėžio vyskupija. Zarasų dekanatas: [Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.- Vilnius.- 1995, p. 183. 

Panevėžio vyskupija. Zarasų dekanatas: [Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.- Vilnius.- 1998, p. 169. 

Panevėžio vyskupija. Zarasų dekanatas: [Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.- Vilnius.- 1991, p. 227, 228. 

Panevėžio vyskupija. Zarasų dekanatas: [Vytautas Kapočius] // Katalikų kalendorius žinynas.- Kaunas.- 1989, p. 374-375. 

Pašauktas mylėti artimą : [apie kunigą Vytautą Kapočių] / Vytautas Bagdonas. - Nuotr. // Ūkininko patarėjas. - 2003, geg. 13, p. 9. 

Pašauktas mylėti artimą : [apie kanauninko Vytauto Kapočiaus išleistą knygą "Pašauktas mylėti artimą"] / Rūta Jonuškienė // Utenis. - 2001,birž.21, p.4. 

Pristatyta knyga "Pašauktas mylėti artimą" : [apie Zarasų kanauninko Vytauto Kapočiaus išleistą knygą "Pašauktas mylėti artimą"] / Margarita Mikulėnaitė // Utenis. - 2001, liep. 5, p.4. 

Pašauktas mylėti artimą : [pokalbis su Zarasų dekanu V. Kapočiumi jo kunigystės 25-mečiui pažymėti L. Riaubiškienės parengtos knygos išleidimo proga / kalbėjosi Paulina Mackutė] //
XXI amžius - 2001, lapkr. 23, p. 8. 

Rekolekcijos Zarasų pensionate: [apie dekano Vytauto Kapočiaus globojamus senelių namus] / Marija Lukauskienė // Zarasų kraštas.- 2000, bal. 14, p. 2. 

Rengiamas nuoširdus pokalbis apie sielovadą : [pokalbis su Zarasų dekanato dekanu, kanauninku V. Kapočiumi] / Audronė Driskiuvienė // Utenis - 2001, rugpj. 30, p. 6. 

Rodo kelią į gėrį: [apie Zarasų bažnyčios kunigą, dekaną Vytautą Kapočių] / Sergejus Lavruchinas // Zarasų kraštas.- 1995, gruodž. 1, p. 4. 

Skaitytojai apie "XXI amžių" : [pokalbis su S. Jurskyte, R. Keturakiu, R. Yla, A.E. Puišyte, R. Grigu, G. Reutu, V. Kapočiumi] / kalbėjosi Kazimieras Dobkevičius - Portr.
XXI amžius - 2001, gruod. 5, p. 1, 3. 

Skleidžiant tikėjimo šviesą : [apie Zarasų dekaną kanauninką Vytautą Kapočių] / Laima Raubiškienė // Zarasų kraštas. - 2001, gruod. 28, p.2. 

Sujaudino iki širdies gelmių: [apie Zarasų dekano, kunigo Vytauto Kapočiaus savo tėviškėje Staškūniškio kaime Anykščių rajone pastatytą kryžių] / Zarasų kraštas.- 2000, liep. 14, p. 6. 

Sušildė ir pasotino: [apie Zarasų Pauliaus Širvio vidurinėje mokykloje rengiamą labdaringą Atvelykio popietę kur dalyvavo kunigas, dekanas Vytautas Kapočius} / Daiva Augustinaitė // Zarasų kraštas.- 2000, geg. 9, p. 2. 

Šventė Imbrado seniūnijoje: [apie tradicinę maldininkų šventę prie Ilgio ežero, kur pamokslą skaitė dekanas Vytautas Kapočius] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 2000, liep. 18, p. 2. 

Šviesus kanauninko nueitas kelias: [Anykštėno kunigo V. Kapočiaus gyvenimo kelias buvo paženklintas nuolatine kova už tautinius idealus, dvasinį atgimimą. Padėti žmonėms kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose gyvenimo srityse - labdaros, pastoracijos, socialinės, auklėjimo, spaudos, bei talkinimas katalikiškiems sambūriams] / Marija Kanišauskienė // Šilelis. – 2005, spal. 15, p. 5. 

Tarnystė Dievui ir žmonėms: [netekus kunigo kanauninko Vytauto Kapočiaus] / parengė Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2005, birž. 21, p. 4. 

Tebūna dienos prasmingos: [apie Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos kleboną Zarasų dekaną kanauninką V. Kapočių] / Angelė Buškevičienė // XXI amžius. – 2003, saus. 10, p. 3. 

Trigubas jubiliejus : [Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, Panevėžio vyskupijos bei Panevėžio vyskupo J. Preikšo 75-mečiui] / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas - 2001, lapkr. 23, p. 2. 

„Turime siekti idealo“ : [ pokalbis su Zarasų dekanu kunigu V. Kapočiumi] / kalbino A. Dauknys // XXI amžius.- 1993, gruod. 24, p. 4. 

Tvirtėja dvasinis ryšys : [apie Zarasų Švč. M. Marijos Ejimo į dangų bažnyčią ir kunigą Vytautą Kapočių] // Utenis. - 2002, geg. 16, p.6. 

Uteniškio kūryba Zarasų bažnyčioje: [apie uteniškio tautodailininko K. Šėžos ir kunigo dekano Vytauto Kapočiaus bendradarbiavimą] / Remigijus Sunklodas // Utenis.- 1998, saus. 17, p. 5. 

Už krikščionių vienybę: [apie Zarasų bažnyčioje įvykusias pamaldas, kurias laikė kunigas, dekanas Vytautas Kapočius] / Olė Gruodienė // Zarasų kraštas.- 2000, vas. 1, p. 5. 

Užvėrus Seimo duris : į žurnalistės Sofijos Stanevičiūtės klausimus atsako ketvirtąją kadenciją Seime užbaigęs buvęs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Petras Papovas: [apie tai, kokius planus pavyko įgyvendinti Seime ir kokius nepavyko, apie džiaugsmingiausius ir skaudžiausius prisiminimus iš darbo Seime, pralaimėjimo rinkimuose į Seimą priežastis, šeimą, tolesnio gyvenimo politikoje planus (str. minimas Seimo narys V. Uspaskichas, cituojami Seimo narys A. Kubilius, buvęs Seimo narys J. Jurkus, Zarasų parapijos dekanas kunigas V. Kapočius)] / Sofija Stanevičiūtė] // Lietuvos aidas. – 2004, lapkr. 22, p. 5. 

Vaižgantiškas kunigas : [apie Zarasų dekaną kanauninką Vytautą Kapočių] / Danutė Šilinienė // Utenis. - 2001, gruod. 22, p.2. 

"Visuomet ilgėjausi Tavęs…": [ apie Anykščių šv. Mato bažnyčioje aukojamas šv. Mišias už mokytoją ir kunigą kanauninką Vytautą Kapočių, kilusį iš Ukmergės rajono Žemaitkiemio seniūnijos bei koplyčioje vykusį renginį "Visuomet ilgėjausi Tavęs…", skirtą kanauninko atminimui. Renginyje dalyvavo kanauninko pusseserė, Ukmergės švč. Trejybės bažnyčios mišraus choro "Magnificat" vadovė Regina Ališauskaitė, Žemaitkiemio seniūnė Rita Mikutienė, Žemaitkiemio parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas bei kiti ukmergiškiai] // Gimtoji žemė. – 2005, spal. 8, p. 4. 

Žmonėms reikia Šventosios Dvasios: [apie Zarasų bažnyčioje šventųjų Jubiliejinių metų šventes, kurias rengia dekanas Vytautas Kapočius] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 2000, birž. 15, p. 6.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas