Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Baliui Raugui - 100

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

JAV LB trys dešimtmečiai / Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių bendruomenė ; redagavo Balys Raugas. - Bruklinas : Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių bendruomenės Krašto valdyba, 1982. - 374 p. : portr., iliustr. 

JAV LB penki dešimtmečiai, 1951-2002 : auksinis jubiliejus / Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenė ; [vyr. redaktorius ir sudarytojas Balys Raugas]. - Vilnius : [A. Škiudaitė], 2003 (Vilnius : Standartų sp.). - 799, [1] p. 

Karys : pasaulio lietuvių karių žurnalas (1950-1991) / redaguoja ir leidžia Balys Raugas ir kt. 

Praeities aidai : eilėraščiai / Balys Raugas. - JAV : Ramovė, 1999. - 54, [1] p. 

Prisikėlimas : romanas / Alė Rūta. - London : Nidos knygų klubas, 1968. - 205 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 68). - Redaktoriai: I. Raugienė, Marija (1918-2012). II. Raugas, Balys (1914-2006). III. Raugaitė, Banguolė (1948-) 

Šventojo Kazimiero penkšimtis : 1484-1984 / [redagavo Balys Raugas]. - [Brooklyn (N.Y.) : Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties centrinis k-tas], 1985. - 478 p.
Tėvynės labui : gyvenimo apysaka / Balys Raugas. - JAV : Ramovė, 1997. - 503 p. : iliustr. - Su aut. autogr. inv. nr.223 (C170)

Garso įrašas 

Vilties daina / A. Kaulinytė ; žodžiai B. Raugo ; [atlieka] Philadelpijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis ; akompanuotojos Anelė Kaulinytė, Silvija Stupelytė. – (03 min., 55 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // Oi, toli, toli [Garso įrašas] / [atlieka] Philadelpijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis ; akompanuotojos Anelė Kaulinytė, Silvija Stupelytė. – [Philadelphija : s.n., 1972?]. – Įr. 9. 

Vilties daina [Skaitmenintas objektas] / A. Kaulinytė ; žodžiai B. Raugo ; [atlieka] Philadelpijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis ; akompanuotojos Anelė Kaulinytė, Silvija Stupelytė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 50MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vilties daina / A. Kaulinytė. - (03 min., 55 sek.) // Oi, toli, toli. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Oi, toli, toli [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Philadelpijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis ; akompanuotojos Anelė Kaulinytė, Silvija Stupelytė. – Įr. 9. 

Recencijos 

Kraštotyra prikelia praeitį : [recenzija] / Balys Raugas. – Rec. leid.: Papasakok apie Antalieptę… / Vytautas Indrašius. [Vilnius] : Gimtinė, 1995 // Draugas. – 2004, gruod. 3, p. 7.


Straipsniai 

Dailininkas ir patriotas : [Apie dail. J.Juodį, 1911-1986] / Parengė Balys Raugas - Iliustr. Kardas - 1994, Nr. 5/6, p. 40-41

Dešimtmečių derlius : Rašyt. A. Kairiui sukako aštuoniasdešimt / Balys Raugas // Kardas - 1994, Nr. 7/8, p. 21.


"Kario" žygio kronika (1961 - 1987) : [Žurnalo 75-mečiui] / Balys Raugas // Kardas - 1994, Nr. 3/4, p. 39

Lietuviškieji batalionai vokietmečiu / Balys Raugas // Kardas - 1994, Nr. 5/6, p. 34-35., Kardas - 1994, Nr. 7/8, p. 28-29 

Paskutinysis kapelionas : [ištrauka iš J. Kučingio knygos "Mano gyvenimo takais apie jo neilgą kapelionišką veiklą] / Jonas Kučingis ; Su Balio Raugo prierašu // Karys - 1998, Nr. 14, p. 10. 

Prelatui Jonui Kučingiui - 90! : [apie buvusio karo kapeliono kunigo J. Kučingio veiklą JAV] / Balys Raugas // Kardas - 1998, Nr. 7/8, p. 41. 

Rašytojui Anatolijui Kairiui - 80! : [Apie JAV liet. rašyt. A.Kairį, 1914 08 28] // Trimitas - 1994, Nr. 10, p. 22. 

Tarpukario kariuomenės kapelionai : [dim. mjr. B. Raugo iš JAV atsiliepimas į Alfonso Buloto straipsnį , išspausdintą 1997 m. "Kario" 12 numeryje] // Karys - 1998, Nr. 5, p. 8. 

Žodžiai "Kario" metų sukakčiai : [Minint žurnalo 75-metį: Iš laikr. "Draugas", 1994, geg. 21] // Voruta - 1994, Lapkr. 1-8 (Nr. 41), p. 5

Apie jį 

Dim. majoras Balys Raugas 1994 m. - Nuotr. // Mūsų kaimai prie Šventosios. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - P. 112 - 113. 

Karininkas, išgarsinęs Lietuvą užsienyje : [apie B. Raugą] / Vytautas Indrašius // Kardas - 2000, Nr. 3, p. 35-36. 

Karininkas išgarsinęs Lietuvą užsienyje Majoras Balys Raugas // Nepriklausomybės riteriai. - Vilnius : Gimtinė, 1998. - P. 66 - 69. 

Kur bebūtum, dirbti tautai : [apie B.Raugo pristatytą knygą "Tėvynės labui" , kuri buvo išleista LKVR "Ramovės", JAV ] / Antanas Martinionis // Kardas - 1997, Nr. 5/6, p. 41.

Mes tikime ateitimi : [apie Dusetų Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą ir kraštiečius: Raugas, Balys, 1914-2006. 2. Juodelis, Bronius, 1924-. 3. Valaitis, Jonas, 1922-2006. 4. Markelienė, Aldona, 1919-2004] / Gintautas Kuzma // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 5, p.2. 

Mirė Balys Raugas : [rašytojas, visuomenininkas, 1914 01 06 - 2006 01 30 : nekrologas] / Val. Raugas. – Portr. // Darbininkas. –2006, Nr. 3, p. 22. 

Raugas Balys ( g. 1914 01 06 ) // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 25, P. 21 

Raugas Balys ( g. 1914 01 19 ). - Nuotr. // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - P. 170. 

Sekretorius iš minios, A†A Balis Raugas / Vytautas Volertas // Draugas. – 2006, bal. 19, p. 6.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas