Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Česlovui Butkiui -120

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Česlovas Butkys (1894 07 29 (k. d. 08 10) - 1988 03 26)

Gimė 1894 07 29, n. s. 08 10 Rygoje, Latvija. Teisininkas, rašytojas. 1916 m. baigė Maskvos universitete Teisės fakultetą. 1920-1922 m. mokėsi Žemės ūkio akademijoje Odėsoje (Ukraina), Grįžęs į Lietuvą, 1922-1925 m. paskirtas miesto, 1925-1933 m. apygardos teismo teisėju Kaune. 1924-1928 m. Kauno miesto tarybos, 1927-1933 m. Žemės tvarkymo komisijos nuolatinis narys. Nuo 1933 m. Vilniaus Didžiojo universiteto, vėliau Vilniaus u-te dėstė civilinę teisę, Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje tribunolo teisėjas. Nuo 1940 m. kelerius metus vadovavo kooperatyvų sąjungai, iki 1944 m. dirbo advokatu. Nuo 1931 m. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (Lietuvos sporto olimpiadų rengimo prezidiumo narys), 1938-1944 m. Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas, vaikų auklėjimo draugijos narys. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945-1950 m. mokytojavo lietuvių gimnazijoje Braunschweige, vėliau Watenstedte, nuo 1949 m. buvo gimnazijos direktorius. 1946-1950 m. dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pinneberge (civilinė bei darbo teisė). 1951 m. persikėlė į JAV. Bendradarbiavo spaudoje, priklausė Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungai (nuo 1924). Su Zarasais Česlovą Butkį siejo ne tik Zarasų krašte jaunystėje praleistos atostogos, bet ir didelis ratas giminių. Savo prisiminimų knygoje „Teisėjo atsiminimai“ (1982) daug vietos skiria Zarasų istorijos puslapiams. Bendradarbiavo „Trimite, „Skautų Aide“, „Lietuvoje“, „Ūkininko patarėjas“, „Zarasų krašte“ ir kt. Parašė komediją „Trys draugai“ (slap. S. Meilutis), apysakas „Milinis apdaras“ (slap. A. Niauta), „Seklio meilė“ Mirė 1988 03 26 Bethleheme, Pensylvanijos valstija (JAV).
JAV lietuviai.- T. 1, p. 187-188.

Knygos
Teisėjo atsiminimai / Česlovas Butkys ; įžanginis straipsnis Vladės Butkienės-Čekonytės.- Čikaga : Lietuviškos knygos klubas, 1982.- 318 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas