Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Edvardui Makeliui – 60

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Arimo varžybų taisyklės / Lietuvos artojų asociacija, Lietuvos agronomų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ; [parengė: V. Petraitis … et al.]. – [Dotnuva (Kėdainių raj.)] : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 1998. – 19 p. : iliustr. 

Ąžuolas lieka gyventi / Edvardas Makelis ; [literatūrinis bendraautoris Aloyzas Urbonas]. – Vilnius : Gairės, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 203, [1] p., [20] iliustr. lap. ; 23 cm
Pilkų arimų šviesa : Lietuvos ūkininkų atsikūrimo dešimtmečiui / Aloyzas Urbonas. – Vilnius : Margi raštai, 1999 (Kaunas : Spindulys). – 250, [3] p. ; 21 cm 

Sėkmės formulė – žemė, žinios, darbas : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – 20 bendradarbiavimo ir ūkių plėtros metų, 1993-2013 / [redaktorė sudarytoja Erika Mankutė]. – Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2013 (Vilnius : Lodvila). – 363, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm

Sutelktomis jėgomis – į pažangą : Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 20-metis, 1992-2012 / Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ; [redaktorė sudarytoja Erika Mankutė]. – Vilnius [i.e. Akademija (Kėdainių r.)] : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 339, [1] p. : iliustr., portr. ; 31 cm 

Ūkio, mokslo ir valstybės baruose / Jonas Aleksa ; [sudarė Mečislovas Treinys]. – Vilnius : Nirmedas, 1999. – 329 p. Kn. taip pat: Pratarmė / Edvardas Makelis, p. 7. Jono Aleksos gyvenimo ir veiklos kelias / Valentinas Aleksa, p. 9-31. – Bibliogr. įž. str. išnašose. 

Vilniaus keliautojai laiku : [straipsnių rinkinys]. - Vilnius : Versus aureus, [2006] (Vilnius : Petro ofsetas). - 156, [4] p. : diagr. ; 22 cm. - Turinyje aut.:, Edvardas Makelis ir kt. - Šaltiniai / paruošė Mantas Sekmokas, p. 157. 

Žemės ūkio mokslų plėtotės tikslai ir uždaviniai : žemės ūkio srities mokslo ir studijų institucijų IV konferencijos, skirtos 1999 m. veiklai bei 2000 m. planuojamiems darbams ir problemoms aptarti, pranešimai : 2000 m. kovo 23 d. [Vilnius] / Lietuvos mokslų akademija. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Kaimo plėtros departamentas ; [redaktorių kolegija: V. Vasiliauskienė … [et al.]. – Vilnius [i.e. Dotnuva (Kėdainių r.)] : Lietuvos žemdirbystės institutas, 2000 (Kėdainiai : Rinkos aikštė). – 58, [1] p. 

Recanzijos 

Knyga apie vienos giminės šaknis ir atžalas : [recenzija] / Arnoldas Piročkinas. – Rec. leid.: Ąžuolas lieka gyventi / Edvardas Makelis. Vilnius : Gairės, 2007 // Voruta. - 2008, birž. 28, p. 12.

Straipsniai 

AgroBalt paroda: būti ar nebūti? : [pasisakymai] / parengė Angelė Pilvelienė. – Aut.: Vidmantas Kanopa, Romusas Jarulaitis, Mykolas Aleliūnas, Edvardas Makelis, Aloyzas Tarvydas, Vladas Navakas, Vytautas Poškevičius // Ūkininko patarėjas. – 2005, saus. 15, p. 3. 

Ar būtina "va bank"! : [pasisakymai apie paraiškų NMA priėmimo tvarkos pakeitimą / užrašė] Polikarpas Ragožis. – Aut.: Vidmantas Kanopa, Petras Sakalauskas, Gediminas Radzevičius, Vilmantas Tovenskas, Edvardas Makelis, Jonas Sviderskis, Virginijus Paulauskas // Ūkininko patarėjas. – 2005, bal. 23, p. 1. 

Ar gamins ūkininkas degalus savo ūkyje : [pokalbis su Baltijos agroverslo instituto prezidentu Edvardu Makeliu / užrašė] Viktoras Trofimišinas. – Iliustr. // Mano ūkis. – 2007, Nr. 10, p. 12-13.
Ar tikrai kaip pavadinsi, taip nepagadinsi? : [pasisakymai] / užrašė Rasa Jagaitė. – Iliustr. – Aut.: Jonas Čaplikas, Kazys Starkevičius, Simonas Pusvaškis, Veronika Vasliauskienė, Rimantas Dapkus, Edvardas Makelis // Ūkininko patarėjas. –2010, geg. 8, p. 7. 

Atėjo laikas patikrinti žemės ūkio sveikatą : [pasisakymai] / [parengė] Albinas Čaplikas. – Aut.: Edvardas Makelis, Donatas Stanikūnas, Remigijus Šimašius, Rasa Melnikienė, Remigijus Urbonas, Viktoras Rinkevičius, Petras Auštrevičius // Valstiečių laikraštis. – 2007, geg. 15, p. 2. 

Be ES pinigų - nė iš vietos : verslininkai sunkiai įsivaizduoja ateitį be dosnios Europos Sąjungos fondų paramos. – Portr. – Aut.: Jonas Karčiauskas, Marius Busilas, Edvardas Makelis, Andrius Stasiukynas // Verslo žinios. – 2005, gruod. 16, p. 11. 

Biodegalai išspręstų augančių naftos kainų ir žemės ūkio perprodukcijos problemas / Edvardas Makelis // Valstiečių laikraštis. – 2005, rugs. 6, p. 6. 

Cukraus laukai laukia ūkininkų : javams pabrangus, runkeliai vėl tampa paklausia kultūra / Arūnas Milašius ; [su "Arvi ir Ko" valdymo įmonės generalinio direktoriaus E. Makelio, ūkininkų, mokslininkų pasisakymais]. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2008, lapkr. 19, p. 20. 

Dr. Edvardas Makelis: "Ūkininkavimo sėkmės formulė - žemė, žinios, darbas" : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu apie tai, kaip Lietuvos žemės ūkio konsultantams sekasi prisitaikyti prie ES Bendrosios žemės ūkio politikos / kalbėjosi] Arnoldas Aleksandravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2013, geg. 30, p. 1, 6. 

Du dešimtmečius pildo žemės ūkio aruodus / [su LŽŪKT direktoriaus Edvardo Makelio, LŪS pirmininko Jono Talmanto, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės Jurgitos Stakėnienės pasisakymais] // Mano ūkis. – 2013, Nr. 7 (liepa), p. 20-21. 

Gardūs lietuviški pieno produktai. Ar visada jie gaminami iš aukščiausios rūšies pieno? = Delicious Lithuanian dairy products. Are they always made only from the highest quality milk? / Karolis Dineika, Viktorija Kazlauskaitė ; [su Edvardo Makelio komentaru]. – Portr., iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business & politics. – Nr. 12 (2010, spalis/lapkritis), p. 38-43. 

Į ES - ne tik pinigų, bet ir gero vardo : [pokalbis su Lietuvos agronomų sąjungos pirmininku, Baltijos agroverslo instituto prezidentu, žemės ūkio eksministru E. Makeliu / užrašė] Valdas Vasiliauskas. – Iliustr. // Ekstra. – 2003, Nr. 17, p. 20-21. 

Į Europą - ir pinigų, ir gero vardo : šalies agronomų vadovas vardija narystės ES naudą kaimui : [pokalbis su Lietuvos agronomų sąjungos pirmininku, Baltijos agroverslo instituto prezidentu, žemės ūkio eksministru E. Makeliu / užrašė] Valdas Vasiliauskas. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2003, bal. 28. p. 4. 

Informacinės technologijos žemės ūkiui: mitai ir tikrovė / Edvardas Makelis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, gruod. 8, p. 5. 

Iš ES gausime ne tai, ko norime, bet tai, ką galime gauti / Edvardas Makelis. – Portr. // Mano ūkis. – 2003, Nr. 5, p. 4 

Kad Lietuvos žemės ūkis turėtų tvirtą rytojų : [pokalbis su biomedicinos mokslų dr. E. Makeliu / kalbėjosi Virginija Krivickienė. – Portr. // Mano ūkis. – 2004, Nr. 7, p. 56. 

"Kiekvienam darbe - nauja patirtis…" : [pokalbis su naujuoju "Arvi" įmonių grupės generaliniu direktoriumi dr. Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Ieva Žilienė ; autorės nuotrauka. – Iliustr. // Suvalkietis. – 2008, vas. 23, p. 2, 9. 

"Kiekviename darbe - nauja patirtis…" : [pokalbis su ARVI įmonių grupės generaliniu direktoriumi Edvardu Makeliu / kalbėjo Milda Jonkienė]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2008, vas. 21, p. 3. 

Klimato kaitos galvosūkiai žemės ūkiui / Violeta Bagdanavičiūtė ; [pasisakė D. Miniataitė, E. Makelis]. – Iliustr. // Versus. – 2008, Nr. 3, p. 18-22. 

Konsultantai turi būti kaip įmanoma arčiau žemdirbio : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi dr. Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Viktoras Trofimišinas. – Portr. // Mano ūkis. – 2010, Nr. 2, p. 6-7. 

Lietuvos agronomai aktyvina veiklą : [pokalbis su LAS pirmininku dr. E. Makeliu / užrašė] Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2007, birž. 12, p. 7. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba savo tikslą pasiekė : [pokalbis su šios žinybos vadovu E. Makeliu / užrašė] Vaclovas Armužas. – Iliutsr. // Ūkininko patarėjas. –2003, geg. 15, p. 1, 3. 

Mes jau Europos Sąjungos nariai. Kas toliau? : [pasisakymai] / parengė Virginija Krivickienė. – Aut.: Jeronimas Kraujelis, Medardas Grigaliūnas, Vytautas Knašys, Kęstutis Kristinaitis, Edvardas Makelis // Mano ūkis. –2004, Nr. 6, p. 63-64. 

Ministerijai ankšta jos pavadinimo rėmuose : [pasisakymai apie Žemės ūkio ministeriją] / parengė Arnoldas Aleksandravičius. – Aut.: Kazimiera Prunskienė, Vidmantas Butkus, Petras Vainoras, Edvardas Makelis, Dalia Miniataitė, Liudas Jonaitis, Janina Danielienė // Ūkininko patarėjas- 2004, gruod. 11, p. 3. 

Nelengva "Baltijos tigro" ateitis : [pokalbis su "Nord/LB Lietuva" vyriausiuoju analitiku Rimantu Rudzkiu, buvusiu ūkio ministru Petru Čėsna, Lietuvos laisvosios rinkos prezidentu Ugniumi Trumpa, Lietuvos banko pinigų politikos departamento vadovu Raimondu Kuodžiu, Baltijos agroverslo instituto direktoriumi Edvardu Makeliu, "Sicor Biotech" vadovu Vladu Algirdu Bumeliu ir "Libra Holdingas" prezidentu Tomu Juška / kalbėjosi] Eugenija Grižibauskienė, Giedrė Putelytė. – Portr., graf. // Veidas. –2004, gruod. 30 (Nr. 53), p. 40-44. 

Nuaidėjusios Ledų šventės nuotaikos ir vaizdai : krašto šviesa : [reportažas] / Irma Bajorūnė. – Iliustr. – Šeštadienio popietei // Rinkos aikštė. –2013, rugpj. 10, p. 7-10. 

Nuo idėjos iki didelių projektų : [pokalbis su žemės ūkio mokslų dr. E. Makeliu apie Baltijos agroverslo instituto veiklą] / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. – Iliustr. // Mokslas ir technika. –2005, Nr. 9, p. 23-25. 

Nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo : [pokalbis su Baltijos agroverslo instituto generaliniu direktoriumi E. Makeliu]. – Iliustr. // Business & exhibitions. –2007, [no.] 8/9, p. 22-23. 

Pasaulinė maisto krizė ir Lietuva : [pokalbis su buvusiu žemės ūkio ministru, "Arvi" generaliniu direktoriumi daktaru E. Makeliu / kalbėjosi] Rimgaudas Geleževičius. – Iliustr. // Lietuvos žinios. –2008, liep. 15, p. 14-15. 

Prieš 10 metų atverstas pirmasis žurnalo lapas : [straipsniai]. – Portr. – Aut.: Edvardas Makelis, Laima Pilipavičienė, Vilmantas Tovenskas, Danguolė Skarbalienė // Mano ūkis. –2005, Nr. 2, p. 10-11. 

Rumunija ir Bulgarija - Lietuvos konkurentės ar partnerės? : [pasisakymai kokios įtakos Rumunijos ir Bulgarijos narystė ES turės Lietuvos žemės ūkiui ir agroverslui / užrašė] Rasa Jagaitė. – Aut.: Viktoras Rinkevičius, Laimonas Čiakas, Andrius Kubilius, Edvardas Makelis, Rimutė Kėkštienė // Ūkininko patarėjas. –2007, saus. 6, p. 3. 

"Sėkmės formulė - žemė, žinios, darbas" : [pokalbis / kalbėjosi] Arnoldas Aleksandravičius. – Portr. // Kaimo laikraštis. –2013, birž. 1-7 (Nr. 22), p. 4. 

Tarnyba padės dirbti pelningai : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi, buvusiu žemės ūkio ministru dr. Edvardu Makeliu / užrašė] Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. –2010, saus. 20, p. 9, 11. 

Tarnyba, be kurios patarimų išsiverčia retas ūkininkas : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu apie tarnybos kūrimąsi, funkcijas, veiklą, teikiamas paslaugas ūkininkams, tarnybos darbuotojus / kalbėjosi] Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. –2013, geg. 29, priedas "Ūkininkų žinios", p. 7-8. 

Teikti duomenis turi būti ne vien prievolė, bet ir nauda : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu / kalbėjosi] Justinas Adomaitis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. –2010, gruod. 9, p. 1-2. 

Ūkininkams - didesnis paslaugos tiekėjų pasirinkimas : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu / kalbėjosi] Justinas Adomaitis. – Portr. // Kaimo laikraštis. –2010, gruod. 11-17 (Nr. 49), p. 6. 

Universiteto taryboje - verslo atstovai = University council to include seats for business representatives : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarybos direktoriumi, biomedicinos mokslų daktaru Edvardu Makeliu / kalbėjosi] Jolanta Tamašauskienė. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business & politics. –Nr. 17 (2011, balandis), p. 22-29. 

"Vandens lygis statinėje priklauso nuo trumpiausio šulo" : [pokalbis su žemės ūkio konsultavimo tarnybos kūrėju ir jos direktoriumi dr. E. Makeliu / užrašė] Viktoras Trofimišinas. – Iliustr. // Mano ūkis. –2013, Nr. 2 (vasaris), p. 8-9. 

Verslo centre - klientas : [pokalbis su UAB "Arvi" ir ko generaliniu direktoriumi dr. Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. – Iliustr. // Mokslas ir technika. –2008, Nr. 10, p. 8-10. 

Žemė, darbas, protas - tokia sėkmės formulė : pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktoriumi dr. Edvardu Makeliu / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2011, Nr. 10, p. 18-19, 32-33. 

Žemės ūkio mokslas ir mokymas - vaikas beglobis? / parengė Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. – Aut.: Valentinas Stundys, Edmundas Pupinis, Kazys Starkevičius, Česlovas Bobinas, Vytautas Ruzgas, Edvardas Makelis // Ūkininko patarėjas. – 2011, spal. 13, p. 1, 4-5. 

Žemės ūkio variklis - žmonių gebėjimai = Agricultural engine - people's capabilities : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Jolanta Tamašauskienė. – Iliustr., portr. – Gretut. tekstas: liet., angl // Business & politics. – 2012, Nr. 4/5 (balandis/gegužė), p. 4-9. 

Žemės ūkis be žinių - neperspektyvus : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu / kalbėjosi] Irma Ardavičienė. – Iliustr. // Rinkos aikštė. – 2010, birž. 19, p. 6. 

Apie jį 

20 ieškojimų, atradimų ir atsakingo darbo metų siekiant žemės ūkio pažangos. – Iliustr. – LŽŪKT inform. – Jubiliejus // Kėdainių kraštas. – 2013, birž. 7, p. 10. 

Agronomai aptarė aktualijas / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2012, rugpj. 1, p. 2. 

Apie Akademijoje surengtą Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimą. 

"Agrovizija" - tai Lietuvos vizija / Asta Raicevičienė. – Iliustr. // Kėdainių garsas. – 2010, liep. 8, p. 1, 5. 

"Agrovizijoje" naujausios technologijos ir "Bulvinio" varžybos / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2011, liep. 2, p. 3. 

Antalieptėje susitiko kraštiečiai / Leokadija Malcienė ; Leokadijos Malcienės nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2008, liep. 11, p. 7. 

Apie Antalieptėje įvykusį kraštiečių Edvardo Makelio "Ąžuolas lieka gyventi" ir Vinco Kibirkščio "Gyvenimo pakopos" knygų pristatymą. 

Apdovanoti Elektrėnų savivaldybės ūkininkai. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2010, gruod. 3-9 (Nr. 48), p. 2. 

Arimo meistrai neužleidžia pozicijų / Gitana Kemežienė. – Iliustr. // Mano ūkis. – 2011, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 66-67. 

Artojai pažymėjo asociacijos įkūrimo jubiliejų / Dainius Šepetys. – Iliustr. – Aruodas // Rinkos aikštė. 2013, vas. 5, p. 6. 

Artojai žemę riekė kaip duoną / Dainius Šepetys. – Iliustr. // Rinkos aikštė. – 2011, liep. 19, p. 1-2. 

Artojų varžybose - lygios vagos ir dosnaus derliaus nuojauta / Irma Bajorūnė. – Iliustr. – Verslo pulsas // Rinkos aikštė. – 2013, liep. 2, p. 1, 4. 

Artojų varžybose vagą vertė ir politikai / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, liep. 21, p. 8. 

Artojus kaime keis vytelių pynėjai : ES parama kaime mėgins kelti verslą / Arūnas Milašius, Aurelija Vernickaitė. – Portr. // Verslo žinios. – 2007, lapkr. 15, p. 2-3. 

Atrodo, atsiranda prošvaisčių stringančiose žemgrobių ir Sveikatos apsaugos ministerijos vadovų bylose / Vytautas Žeimantas // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 3, p. 4. 

Augalai - ne maisto reikmėms / Dainius Šepetys. – Iliustr. – Aktualijos // Rinkos aikštė. – 2006, kovo 17, p. 2. 

"Bariūnų" pranašumas - sava žaliava ir gamyba / Violeta Bagdanavičiūtė. – Portr. // Verslo žinios. – 2004, vas. 10, p. 8. 

Be 10 karvių - ne ūkis : smulkūs ūkiai kovoja už savo vietą kaime / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2005, birž. 17, p. 5. 

Bėdos purto mėsininkus kaip lapus rudens vėjas : "Kontautėlius" smaugia kreditai, bet gelbsti nuosava žaliava / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2005, lapkr. 29, p. 5. 

Briuselis laukia Lietuvos atsakymo : už viešumą, bet su sąlyga / Nerijus Adomaitis. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2006, rugpj. 21, p. 2. 

Būti ar ne Žemės ūkio ministerijoje "išminčių tarybai"? : [pasisakymai] / užrašė Rasa Prascevičienė. – Aut.: Bronius Markauskas, Kazys Starkevičius, Nikolajus Dubnikovas, Jonas Sviderskis, Vidmantas Kanopa // Ūkininko patarėjas. – 2013, vas. 2, p. 7. 

Buvę ministrai neatsispiria SAPARD lėšų traukai / Rūta Skatikaitė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2003, birž. 9, p. 5. 

Derybų darbotvarkėje - ministrų kėdės : naujai koalicijai reikia naujos ministerijos / Agnė Pačkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2008, spal. 28, p. 4, 5. 

Dotnuvos laukai - lyg žemdirbystės vadovėlio dalis / Dainius Šepetys. – Iliustr. – Vasaros spalvos // Kėdainių kraštas. – 2010, liep. 17, p. 1, 5. 

Edvardas Makelis vėl dirba su ūkininkais / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2010, saus. 23, p. 2. 

Edvardas Makelis: basų kojų nostalgijos nugalėtas: [apie Edvardą Makelį, atstačiusį savo senelių sodybą Zarasų rajone] / Jurga Zaleckienė. – Iliustr. // Mano gyvenimas. –2008, gruodis [Nr. 4], p. 2-4. 

Eksministrą vilioja SAPARD lėšų skrynia : stiprėjant abejonėms dėl ES lėšų skirstymo, kaupiasi debesys virš pareigūno [E. Makelio] galvos / Agnė Pačkauskaitė, Mindaugas Peleckis. – Iliustr. // Respublika. – 2003, birž. 24, p. 3. 

Eksministras E. Makelis nesidairo atgal / Valdas Kvedaras. – Iliustr. // Ekstra. – 2007, Nr. 13 (bal. 2-10), p. 58. 

Eksporto subsidijų pageidaujama avansu / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Verslo žinios. –2004, rugpj. 20, p. 4. 

ES mokės už konsultacijas ūkininkams / Violeta Bagdanavičiūtė. – Portr. // Verslo žinios. – 2004, bal. 1, p. 4. 

ES paramą galima gauti ir nepasitraukus iš ūkio / Violeta Bagdanavičiūtė // Verslo žinios. –2005, kovo 8, p. 4. 

ES paramą ministerija dalija smulkiesiems : stambius ūkius norima patraukti nuo ES aruodo / Arūnas Milašius, Agnė Pačkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2006, lapkr. 9, p. 2. 

Europa mus ne remia, o perka : milijonus litų siekianti ES parama labai gundo.Tačiau per pustrečių metų jau bankrutavo 6 didelės Lietuvos mėsos perdirbimo įmonės, susigundžiusios svetimais pinigais. Kitoms žlugimas irgi gresia / Danas Nagelė ; Kazimiero Linkevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – 2008, lapkr. 14, p. 1, 3. 

Europinės kainos: galimybės ir iššūkis / Linas Kmieliauskas. – Lent., iliustr. // Verslo žinios. – 2004, geg. 11, p. 6. 

Galimybė deklaruoti pasėlius Konsultavimo tarnybos biuruose - papildoma ir naudinga paslauga / Žemės ūkio ministerijos informacija ; V. Rekevičiaus nuotrauka. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 2011, saus. 27, p. 9. 

Gardūs lietuviški pieno produktai. Ar visada jie gaminami iš aukščiausios rūšies pieno? = Delicious Lithuanian dairy products. Are they always made only from the highest quality milk? / Karolis Dineika, Viktorija Kazlauskaitė ; [su Edvardo Makelio komentaru]. – Portr., iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business & politics. – Nr. 12 (2010, spalis/lapkritis), p. 38-43. 

Geriausi sklypai - žemėtvarkininkų klanui : "Respublikos" žurnalistinis tyrimas atskleidė naujus skandalingus faktus apie valdininkų žemės dalybas / Aldona Kvedarienė. – Iliustr. – Pab. Pradžia: kovo 5 // Respublika. – 2003, kovo 10, p. 3. 

Geriausiai girdimi - pritariantieji : ūkio ministras su verslininkai aiškinosi dėl ES paramos / Marius Jokūbaitis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 28, p. 9. 

Giedras dangus ne kiekvienam Martynui / Leonas Meilus ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Nauja vaga. – 2003, rugpj. 27, p. 3. 

Gimnazistės jau galėtų patarti ūkininkams / Justina Jakovleva. – Iliustr. – Žinios // Rinkos aikštė. – 2010, geg. 6, p. 5. 

Grumtynės dėl mėsos kvotų : mėsininkai nekantriai laukia eksporto subsidijavimo tvarkos / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr., diagr. // Verslo žinios. – 2004, bal. 27, p. 6. 

Į ES - ne tik pinigų, bet ir gero vardo : [pokalbis su Lietuvos agronomų sąjungos pirmininku, Baltijos agroverslo instituto prezidentu, žemės ūkio eksministru E. Makeliu / užrašė] Valdas Vasiliauskas. – Iliustr. // Ekstra. - 2003, Nr. 17, p. 20-21. 

Į Europą - ir pinigų, ir gero vardo : šalies agronomų vadovas vardija narystės ES naudą kaimui : [pokalbis su Lietuvos agronomų sąjungos pirmininku, Baltijos agroverslo instituto prezidentu, žemės ūkio eksministru E. Makeliu / užrašė] Valdas Vasiliauskas. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2003, bal. 28. p. 4. 

Iešmininkai apkaltinti, bet klaustukų dar liko : STT tyrime nėra atsakymo, ar žemės įsigiję politikai galėjo spausti žemėtvarkininkus pažeisti įstatymus / Stasys Gudavičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, kovo 12, p. 2. 

Integruota mokslo, studijų ir verslo bazė - žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui didinti // Lietuvos rytas. – 2007, lapkr. 27, p. 10. 

Integruota mokslo, studijų ir verslo bazė žemės ūkiui / Vytenis Giriūnas. – Iliustr., portr. // Respublika. – 2007, lapkr. 27, p. 14. 

Interneto portalas žemdirbių patarėjas / Kastytis Vičiūnas. – Iliustr. – Verta žinoti // Kėdainių kraštas. – 2010, spal. 16, p. 7. 

Iš ąžuolų gyvenimo / Feliksas Jakubauskas. – Rec. leid.: Ąžuolas lieka gyventi / Edvardas Makelis. Vilnius : Gairės, 2007 // Gairės. – 2008, Nr. 2, p. 24. 

Išrinktas LŽŪU tarybos pirmininkas. – Iliustr. // Mano ūkis. – 2011, Nr. 3, p. 6. 

Kauno gatvėje - dar viena nauja įstaiga / Marius Glinskas. – Iliustr., portr. – Miestas // Naujienos. – 2011, saus. 18, p. 1, 3. 

"Kiekvienam darbe - nauja patirtis…" : [pokalbis su naujuoju "Arvi" įmonių grupės generaliniu direktoriumi dr. Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Ieva Žilienė ; autorės nuotrauka. – Iliustr. // Suvalkietis. - 2008, vas. 23, p. 2, 9. 

"Kiekviename darbe - nauja patirtis…" : [pokalbis su ARVI įmonių grupės generaliniu direktoriumi Edvardu Makeliu / kalbėjo Milda Jonkienė]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2008, vas. 21, p. 3. 

Knyga apie valstietišką tvirtybę / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. – 2008, vas. 5, p. 6. 

Knyga apie valstietišką tvirtybę: [apie Edvardo Makelio ir Aloyzo Urbono išleistą knygą "Ąžuolai lieka gyventi"] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. - 2008, vas. 5, p. 6. 

Kodėl pesticidai vežami į Vokietiją, jei jie nekenksmingi? / Vilmantas Česanavičius. – Iliustr. // Respublika. –2005, kovo 3, p. 20. 

Konservatoriai gundo pavardėmis // Vilniaus diena. – 2008, rugs. 17, p. 7. 

Konservatoriai gundo pavardėmis. – KD, BNS inf. // Kauno diena. –2008, rugs. 17, p. 3. 

Konsultavimo tarnybai - jau dvidešimt metų / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2013, birž. 4, p. 3. 

Kukurūzai - šalies laukų karaliai / Dainius Šepetys. – Iliustr. – Aruodas // Rinkos aikštė. –2012, rugs. 25, p. 5 

Kviečia į mokslinę gamybinę konferenciją. – Žinios // Kėdainių garsas. – 2005, birž. 23, p. 2. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba savo tikslą pasiekė : [pokalbis su šios žinybos vadovu E. Makeliu / užrašė] Vaclovas Armužas. – Iliutsr. // Ūkininko patarėjas. – 2003, geg. 15, p. 1, 3. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai - 15 metų! – Iliustr. // Mano gyvenimas. –2008, birželis [Nr. 2], p. 10-11. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai - 20 metų / Regina Misevičienė. – Diagr., iliustr. – Turinys: Didžiausia šalyje žemdirbius konsultuojanti organizacija ; Tarnybos specialistų kompetencijos rodiklis - tarptautiniai projektai ; Inovatyvi strategija - 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui // Mokslas ir technika. – 2013, Nr. 4, p. 22-25. 

Lietuvos žemės ūkio ministerijai - 90 metų / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2008, lapkr. 19, p. 4, 5.] 

LŽŪKT - 20 metų / Dainius Šepetys. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2013, birž. 4, p. 5. 

LŽŪKT vėl vadovaus Edvardas Makelis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – 2010, saus. 5, p. 1-2. 

LŽŪKT vėl vadovaus Edvardas Makelis. – Portr. // Kaimo laikraštis. – 2010, saus. 9-15 (Nr. 1), p. 6. 

Makelis Edvardas (g. 1954 07.02) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 429. 

Makelis Edvardas (g. 1954 07.02) // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. – Neolitas.- 2008, p. 839. 

Margas ministrų korpusas. – Iliustr. // Žemės ūkis. –2003, Nr. 12, p. 14-16, 18. 

Mėsininkai neįveikia psichologinio barjero : koncentracija mėsininkams neišvengiama, tačiau vis dar atidėliojama / Vilija Jankutė. – Portr., iliustr. // Verslo žinios. – 2007, liep. 13, p. 2. 

Mėsininkus skatina tikėjimas savo šviesia ateitimi / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2006, birž. 19, p. 4. 

Metų šventė vainikavo darbščiausius ūkininkus / Nijolė Ulozaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2010, lapkr. 24, p. 1, 8. 

Metų ūkininkas nebijo eksperimentuoti / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2012, lapkr. 20, p. 12. 

Milijonų dalybas stabdo pretenzijos : prasčiau įvertintieji suabejojo NMA konkurso rezultatais ir skaidrumu / Renaldas Jakubauskas. – Iliustr., lent. // Verslo žinios. – 2010, birž. 2, p. 8. 

Naršėnai : [apie Urnabanų, Jasiūnų, Makelių šeimas ] / Vytautas Indrašius. // Antalieptės kraštas .- Vilnius .- 2008-. – D. 2, p. 17-22 

Nemokamo sūrio būna pelėkautuose, bet ne ES : projektai išspaudė jėgų, laiko ir pinigų / Jurgita Meškauskaitė, Nerijus Adomaitis. – Iliustr., portr. // Verslo žinios. – 2006, saus. 11, p. 2-3. 

Nėra taip blogai, kaip piešia Valstybės kontrolė / Vilija Jankutė. – Portr. // Verslo žinios. – 2006, rugpj. 21, p. 3. 

Nesiliaujantis lietus - ir bėda, ir nauda : gamtos galybę jau pajuto kone visas verslas / Violeta Bagdanavičiūtė, Kazimieras Šliužas. – Iliustr., portr. // Verslo žinios. – 2005, rugpj. 11, p. 3. 

Nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo : [pokalbis su Baltijos agroverslo instituto generaliniu direktoriumi E. Makeliu]. – Iliustr. // Business & exhibitions. – 2007, [no.] 8/9, p. 22-23. 

Nuo laikraščių iškarpų iki verslo planų / Zina Magelinskienė. – Iliustr. // Darbas. – 2003, birž. 5, p. 2. 

Nuo ministro iki prezidento / Dovilė Stadalninkienė // Verslo žinios. – 2005, spal. 7, priedas "VŽ savaitgalis", p. 1, 8-9. 

Nusipelniusiems žemės ūkiui - apdovanojimai / Laura Lapėnaitė. – Iliustr. // Respublika. -2010, liep. 8, p. 9. 

Padėkota geriausiems konsultantams / Irma Ardavičienė. – Aruodas // Rinkos aikštė. – 2010, bal. 20, p. 5. 

Pagerbti „Metų ūkio 2010" nugalėtojai / Inga Juronytė. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 2010, lapkr. 24, p. 2, 16. 

Paklajojus po Lietuvą - atgal į Akademiją / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2010, saus. 6, p. 5. 

Pasaulinė maisto krizė ir Lietuva : [pokalbis su buvusiu žemės ūkio ministru, "Arvi" generaliniu direktoriumi daktaru E. Makeliu / kalbėjosi] Rimgaudas Geleževičius. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2008, liep. 15, p. 14-15. 

Pasirašyta 3000-oji ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis / Jolanta Dalia Abarienė. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2010, rugpj. 21, p. 5. 

Pavasario rūpesčiai - sėja ir pasėlių deklaravimas / Rita Bilevičiūtė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – 2011, geg. 4, p. 7. 

Pavyzdinė žemdirbystė - čempionate / Rimas Netonis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, liep. 20, p. 7. 

Per 20 metų sujungė mokslą ir praktiką / Asta Raicevičienė. – Iliustr. – Aktualijos // Kėdainių garsas. – – 2013, birž. 6, p. 4. 

Pieno perpardavimas reguliuoja ir jo kainą / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr., diagr. // Verslo žinios. – 2004, rugs. 3, p. 4. 

Priežiūra - pigesnė, kaina - kaip kviečių : ir mokslininkai, ir praktikai Mantviliškyje nešykštėjo pagyrų kukurūzams / Vilija Mockuvienė // Kėdainių mugė. – 2012, rugs. 18, p. 1, 12. 

Pristabdyta, bet parklupti neketina / Arūnas Milašius. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2008, gruod. 17, p. 4-5. 

Pristatė kukurūzų veisles / Asta Raicevičienė. – Iliustr. – Aktualijos // Kėdainių garsas. – 2012, rugs. 18, p. 3. 

Respublikinėse artojų varžybose kėdainiškiui atiteko prizinė vieta / Asta Raicevičienė. – Iliustr. – Aktualijos // Kėdainių garsas. – 2012, liep. 24, p. 1, 3. 

Savaitės žmogus - atsistatydinęs Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Evaldas Čijauskas : [pokalbis / užrašė] Agnė Pačkauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2003,rugpj. 9, p. 4. 

Siekiama savivaldybes nušalinti nuo darbo / Aušrinė Šėmienė. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2011, Nr. 6 (vas. 10), p. 4-5. 

Skerdyklų pridygo per daug / Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2004, bal. 21, p. 6. 

Skirtingi vyriausybių likimai / Stasys Gudavičius // Kauno diena. – 2009, liep. 14, p. 8. 

Skirtingi vyriausybių likimai / Stasys Gudavičius // Vilniaus diena. – 2009, liep. 14, p. 5. 

Skirtingos nuomonės apie grūdų kainų kitimą ateityje: argumentai, priežastys ir pasekmės / Albinas Čaplikas. – Iliustr., portr. – B. d. // Valstiečių laikraštis. – 2007, spal. 13, p. 9. 

Skraidant debesyse žemės nematyti // Verslo žinios. – 2005, spal. 18, p. 10. 

STT neaptiko žemgrobių pėdsakų Seime : tačiau kai kurie parlamentarai gali netekti jiems priklausančių sklypų // Lietuvos rytas. – 2004, kovo 12, p. 2. 

Susivienijusių ūkininkų balsas girdimas : [pokalbis su Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos vadovu V. Ivanausku / kalbėjosi] Irma Ardavičienė. – Iliustr. // Rinkos aikštė. – 2010, birž. 8, p. 2, 5. 

Šalies agronomai lankėsi Biržuose / Kęstutis Armonas // Biržiečių žodis. – 2007, rugpj. 2, p. 3. 

Šalies eksperimentiniams ūkiams - nauji iššūkiai / Dainius Šepetys. – Iliustr. – Aruodas // Rinkos aikštė. – 2012, birž. 12, p. 5. 

Teisės į žemę: nuo teisingumo iki "išbuožinimo" / Vytenis Neverdauskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2003, liep. 3, p. 3. 

Ten, kur įdomu, kur perspektyvos / Liepa Šilinytė. – Iliustr. // Žemės ūkis. – 2005, Nr. 5, p. 30-32. 

Tikri žemdirbiai lietumi džiaugiasi net per šventę / Vilija Mockuvienė. – Iliustr. – Gyvenimas // Kėdainių mugė. – 2011, birž. 23, p. 1, 5. 

Ūkininkai surengė šventę. – Iliustr. – KK inf. – Vasaros spalvos // Kėdainių kraštas. – 2010, liep. 17, p. 5, 8. 

V. Junoką pliekė ir politikai, ir prokurorai / Vytautas Bruveris. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2004, kovo 24, p. 2. 

Valstybės biudžetą palopo žemės lopais : nuomininkams liepė pirkti / Kostas Baubinas, Asta Šerėnaitė. – Iliustr., portr., diagr. // Verslo žinios. – 2011, lapkr. 9, p. 4-5. 

Verslas svarbu, parama būtų gerokai svarbiau : danų kompanijai nepavyko pasinaudoti ES parama Lietuvoje / Aurelija Vernickaitė, Renaldas Jakubauskas. – Portr., iliustr. // Verslo žinios. – 2007, liep. 2, p. 2-3. 

Verslo centre - klientas : [pokalbis su UAB "Arvi" ir ko generaliniu direktoriumi dr. Edvardu Makeliu] / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2008, Nr. 10, p. 8-10. 

Visus Kėdainių rajono ūkininkus kviečiame. – Mokantiems skaičiuoti pinigus // Kėdainių garsas. – 2013, kovo 2, p. 5. 

Žemdirbių šventėje - gausus apdovanojimų derlius / Vaida Masilionytė. – Iliustr. – Aktualijos // Kėdainių garsas. – 2012, lapkr. 20, p. 3. 

Žemdirbių šventėje pagerbti "Metų ūkio 2012" nugalėtojai / Aušra Malinauskienė. – Iliustr. – Aktualijos // Rinkos aikštė. – 2012, lapkr. 20, p. 3. 

Žemė, darbas, protas - tokia sėkmės formulė : pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktoriumi dr. Edvardu Makeliu / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2011, Nr. 10, p. 18-19, 32-33. 

Žemės ūkio pažangos vedlys šventė jubiliejų / Irma Bajorūnė. – Iliustr. – Verslo pulsas // Rinkos aikštė. – 2013, birž. 4, p. 4. 

Žemės ūkis be žinių - neperspektyvus : [pokalbis su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriumi E. Makeliu / kalbėjosi] Irma Ardavičienė. – Iliustr. // Rinkos aikštė. –2010, birž. 19, p. 6. 

Лучшие участки - клану землеустроителей : в ходе журналистского расследования "Республики" раскрылись новые факты о том, как чиновники делят землю / Алдона Квядарене. – Iliustr. – Rus. – Tęs. Pradžia: Nr. 45 // Республика. –2003, 13 марта, p. 3. 

Экс-министра привлекают средства программы САПАРД : усиливаются сомнения по поводу распределения средств от ЕС, сгущаются тучи над головой должностного лица [Э. Макялиса] / Агне Пачкаускайте, Миндаугас Пелецкис. – Iliustr. – Rus. // Республика. –2003, 25 юня, p. 3.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas