Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Salvijui Pranskūnui - 50

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Salvijus Pranskūnas (1964 05 22)

Gimė 1964 m. gegužės 22 d. Kupiškyje. Kunigas. Baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Du metus tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos 1985 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1990 m. gegužės 27 d. įšventintas į kunigus, pradėjo dirbti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Panevėžyje išdirbo 3 metus. Čia įkūrė studentų bendruomenę „Verus“ ir buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos dvasios vadu. 1993 m. išvyko į Šiaulius. Šiauliuose dirbo 6 mėnesius. Po to išvyko į Klaipėdą – trumpam. Tada į Biržus, kur dirbo vienerius metus, po to išvyko į Kanadą. Po trijų mėnesių vėl grižo į Biržus, vėliau perkeltas į Anykščių rajono Troškūnų parapiją.
Tuo tarpu dar dirbo Vilniuje šeimos centre ir radijo stotyje „Mažoji studija“ , bendradarbiavo kultūriniame savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, rajoniniuose laikraščiuose „Anykšta“. Vedė seminarus, stovyklas, rekolekcijas vienuoliams. Visose parapijos mokyklose turi tikybos pamokas. Nuo 1996 m. gegužės 17 d. dirba Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu. 1996–1997 m. jis administravo ir Antazavės (Zarasų r.) Dievo Apvaizdos parapiją, jo iniciatyva buvo suremontuota ir religinėms apeigoms paruošta Antazavės kapinių koplyčia. Iki 2007 m. keletą metų jis buvo ir Antalieptės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius. Dusetose 1996–2002 m., senatvėje iki jo gyvenimo pabaigos, jis globojo kunigą kompozitorių Gediminą Šukį. S. Pranskūnas buvo neperiodinio leidinio "Dusetų Trejybė", leidžiamo nuo 2006 m., redakcinės kolegijos narys, nuolatinis mėnesinio žurnalo "Aukštaitiškas formatas" ir laikraščio "Zarasų kraštas" bendradarbis. Nuo 2012 m. rugpjūčio S. Pranskūnas yra Skapiškio (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas.

Knygos
Atviras : romanas / Salvijus Pranskūnas. - Vilnius : [Vaga], 1999. - 330, [1] p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas