Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Striogai – 90

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Dusetų parapija, Dusetų mokykla, 460 : [jubiliejinis leidinys] / [paruošė G. Šukys, O. Vaičys, V. Strioga ; fotografijos G. Kovaliovo].- Dusetos : [s.n.], 1990 (Utena : Utenos sp.).- 11, [1] p. 

Gyvenimo aidai : [eilėraščiai] / Vytautas Strioga ; G. Kovaliovo nuotr. - Dusetos [i.e. Utena] : K. Klemo galerija "Aura", 1992 (Utenos sp.). - 83 p. : iliustr., portr. 

Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname : Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė / [sudarytojas Algirdas Ražinskas]. - Anykščiai : Anykščių rajono literatų klubas "Marčiupys", 2007 (Vilnius : Baltijos kopija). - 364, [2] p. ; 28 cm. - Aut.: Strioga, Vytautas (1924-1992) ir kt. K. Būga: 100-iosioms gimimo metinėms / Vytautas Strioga.- Zarasai .- 1979 [ lankstinys (8p.): iliustr.

Recenzijos 

Gyvenimo aidų besiklausant: [recenzija Vytauto Striogos poezijos knygai „Gyvenimo aidai“ (1992)] / L. Paurienė // Zarasų kraštas.- 1992, bir. 13. 

Straipsniai, eilėraščiai 

Apie konfliktines situacijas / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1986, gruod. 20. 

Apie persitvarkymą / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1988, kovo 21. 

Didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ : [K. Būgos gimimo 100-osioms metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1979, rugs. 8. 

Dviese ; Gulbės : [eilėraščiai] / Vytautas Strioga // Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname / [sudarytojas Algirdas Ražinskas]. – Anykščiai : Anykščių rajono literatų klubas "Marčiupys", 2007. – P. 286-287 

Gyvenimas nugali mirtį / V. Strioga. – Rec. leid.: Kraujas ir pelenai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960 // Pergalė. – 1961, kovo 25. 

Gyvenime; Diena: [eilėraščiai] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1978, liep. 5. 

Gyvenime!: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1966, kovo 19. 

Gyvenimo knygą atvertus: [J. Gruodžio 100-osioms gimimo metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1984, gruod. 15. 

Į praeitį pažvelgus: [atsiminimai] / Vytautas Strioga // Mokytojas Vytautas Srioga (1924-1992). – Parengė Elena Gaižiuvienė.- 1993. 

Yra kuo pasidžiaugti / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1982, gruod. 23. 

Jo vardas liks gyvas: [K. Būgos gimimo 100-osioms metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1979, lapkr. 6. 

Kad neliktų neaiškumų / Vytautas Strioga // Zarasų kraštas.- 1990, vas. 20, p. 4. 

Kalbos mokslo baruose: [K. Būgos gimimo 100-osioms metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1979, rugs. 25. 

Kam brangi tauta / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1989, birž. 8. 

Kasdien atsakingas: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1963, spal. 7. 

Kazimieras Būga mūsų širdyse ir darbuose / Vytautas Strioga // Mūsų kalba.- 1979, Nr. 6, p. 22-25. 

Kelionėje: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1963, gruod. 14. 

Kelio į meną pradžia: [apie dailininką Arvydą Stauską] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1985, geg. 18. 

Knygos; Praeities šešėlis: [eilėraščiai] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1962, rugs. 22. 

Kraštotyrinio darbo entuziastė: [apie Dusetų K. Būgos mokyklos mokytoją Zofiją Vilytę] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1967, rugs. 7. 

Kviečia skaityti kartu / Vytautas Strioga // Tarybinis mokytojas.- 1987, rugpj. 12. 

Laikas rimtai susimąstyti / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1982, bal. 30. 

Milijonai rankų: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1965, kovo 9. 

Mokykla prie Sartų / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1980, liep. 24. 

Mokslo ir meno keliu / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1988, rugpj. 9. 

Moteriai: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1963, kovo 19. 

Mūsų dienos: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1964, vas. 8. 

Mūsų mokykla; Į aukštį; Grybai; Murziukas; Neaišku; Antriji mamytė: [eilėraščiai] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1981, spal. 17. 

Padėkime jauniesiems kolekcionieriams / Vytautas Strioga // Tarybinė mokykla.- 1986, Nr. 2, p. 13-15. 

Poetas nuo Sartų : [Antanas Vienažindys] / Vyt. Strioga // Pergalė. – 1961, rugs. 16. 

Po vieną rytą: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1962, rugs. 15. 

Pro debesį / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1988, geg. 21. 

Rytas: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1963, bir. 8. 

Skaudi rykštė / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1986, geg. 24. 

Su knyga per gyvenimą / Vytautas Strioga // Knygnešys.- 1990, Nr. 2. 

Su meile žodžiui / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1983, vas. 1. 

Su milijonais: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1963, kovo14. 

Su šviesia viltimi / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1981, saus. 1. 

Šviesus paveikslas: [K. Būgos 100-osioms metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1979, spal. 9. 

Tauraus jausmo poetas: [apie poetą Paulių Širvį] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1980, gruod. 30. 

Vakarui artėjant; Kapuose; Paskutinė diena; Nutolstanti šviesa; Žaliuot ir žydėt: [eilėraščiai] / Vytautas Strioga // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 24. 

Vienatvė: [eilėraštis] / Vytautas Strioga // Zarasų kraštas.- 1992, bir.13. 

Vis gyvas jo vardas: [K. Būgos gimimo 100-osiosm metinėms] / Vytautas Strioga // Tarybinė žemė.- 1979, spal. 18. 

Apie jį 

Atmintyje tebėra gyvas: [apie Dusetų K.Būgos vidurinės mokyklos mokytoją Vytautą Striogą] / Marija Varenbergienė // Dusetos. - 2009, bal. 12, p.1,2. 

Atsisveikinimo žodis mokytojui / L. Paurienė // Zarasų kraštas.- 1992, bir. 20. 

Dovanos muziejui: [apie Dustų K. Būgos mokyklos mokytoją Vytautą Striogą] / M. Jurgelis // Tarybinė žemė.- 1987, gruod. 12. 

Dusetų keistuolis / Osvaldas Vaičys // Mokytojas Vytautas Srioga (1924-1992). – Parengė Elena Gaižiuvienė.- 1993. 

Gražų kraitį sukrovęs / Leokadija Malcienė Mokytojas Vytautas Srioga (1924-1992). – Parengė Elena Gaižiuvienė.- 1993. 

Ir svyra jurginų žiedai: [apie Dusetų miestelio ir Zarasų senjorų klubo "Dar ne vakaras" susitikimą] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2013, rugs. 3, p. 7. 

Pirmajai, vienintelei ir paskutinei meilei: [Mokytojui Vytautui Striogai - 80 (1924-1992)] / Elena Gaižiuvienė // Zarasų kraštas. - 2004, liep. 20, p. 4. 

Šviesaus gyvenimo aidai: [apie mokytoją Vytautą Striogą] // Zarasų kraštas.- 1993, liep. 24.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas