Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Stanislavai Kirailytei – 90

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos:

Pilki grumsteliai : eilėraščiai / Stanislava Kirailytė. - Zarasai : S. Goštautienės įm. "Fortūna" l-kla, 1995 (Zarasai : Įm. "Fortūna" sp.). - 35 p.

Devynių seserų liepa : baudžiavos laikų legenda / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos spaustuvė, 1996. - 15 p.

 Ąžuolėlė; Momentai: [eilėraščiai] / Stanislava Kirailytė // Virš tylos.- Zarasai, 1997, p. 16-17.

Anūko gimtadieniai : eilėraščiai / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos sp., 1997. - 22, [1] p.

Zalvelė : sėlių legenda / Stanislava Kirailytė.- Utena : Utenos spaustuvė, 1998. - 15, [1] p.

Ąžuolėlė; Žiema : [eilėraščiai] / Stanislava Kirailytė // Medunešis.- Utena.- 1999, p. 47-48.

Vinčežeris : literatūrinė legenda / Stanislava Kirailytė ; viršelis Julijos Čiegienės. - Utena : Utenos spaustuvė, 1999. - 23 p.

Sviliškės : istorinė apybraiža / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos spaustuvė, 1999. - 127 p. : iliustr

Giminės istorija : apybraiža / Stanislava Kirailytė. - Utena : UAB "Utenos sp.", 2000 (Utenos sp.). - 107, [1] p.

Po Nemuniją, po ežeriją : [istorinės apybraižos, apsakymai, publikacijos / sudarė Albinas Slavickas ; redakcinė komisija: Vytautas Ažušilis … [et al.]. - Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 324, [2] p.

Daržininkai [Zarasų  rajonas] : istorinė apybraiža / Stanislava Kirailytė. - Utena : UAB "Utenos sp.", 2001 (Utena : Utenos sp.). - 157, [3] p.

Merkialaukis : apybraiža / Stanislava Kirailytė. - Utena : UAB "Utenos sp.", 2002. - 55, [2] p

Sėlija : legenda / Stanislava Kirailytė. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2003 (Utena : Utenos sp.). - 18, [1] p.

Anūkės šventės : eilėraščių ciklas / Stanislava Kirailytė. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2004. - 22, [2] p.

Duburys ir Duburaitis : legenda / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2005. - 12 p.

Tãtulos legenda / Stanislava Kirailytė ; viršelio piešinys Juditos Girnienės. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006. - 12 p.

Antazavės krašto istorija : apybraiža / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006. - 300 p.

Ąžuolų pamūšis : legenda / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2007. - 15 p.

Krinčinas – mano vaikystės miestas : dokumentais ir atsiminimais paremtas pasakojimas / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). - 36, [2] p.

Recenzijos:

"Devynių seserų liepa" : [recenzija knygai „Devynių seserų liepa“] / Donata Daukšaitė // Zarasų kraštas - 1996, rugs. 10.

"Zalvelė" : [recenzija S. Kirailytės knygai „Zalvė“] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas - 1998, rugs. 18, p. 5.

Žaliuoja giminės medis : [recenzija] / Danutė Pulokaitė - Rec. kn.: Sviliškės / S. Kirailytė. Utena : UAB "Utenos sp.", 1999 // Zarasų kraštas - 1999, rugs. 24, p. 6

Straipsniai:  

Kol žiūri motina į kelia...: [apie Kovo 8-ąją moterų pagerbimo dieną] / Stanislava Kirailytė // Tarybinė žemė.- 1982, kovo 6.

Širdies dosnumas: [apie Antazavės internatinės mokyklos naktinę auklėtoją Stefaniją Matiukaitę] / Stanislava Kirailytė // Tarybinė žemė,- 1983, gruod. 31.

Mokyklos lėlių teatras: [apie Antazavės internatinėje mokykloje veikianti lėlių teatrą] / Stanislava Kirailyte // Tarybinė žemė.- 1986, bal. 30.

Visą gyvenimą – su liaudimi: [apie rašytoją Igną Lapienį] / Stanislava Kirailytė // Tarybinė žemė.- 1986, lapkr. 7. 

Antazavės istorija: [apie Antazavės mokyklos istoriją] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas.-  1992, rugs. 30, spal. 7, 10, 14, 24,  lapkr. 4, p. 2, 7, lapk. 11, p. 3, lapkr. 14, 18, 21, 25, 28, gruod. 2.

Patikslinta Antazavės dvaro istorija / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 1995, geg. 30.

Antazavė jau turi muziejų : [apie Antazavės krašto  muziejų  Zarasų raj.] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 1995, rugpj. 1.

Tėviškėlė : [eilėraštis] / [su O.Kačkienės prier. apie aut.] / Stanislava Kilarilytė // Zarasų kraštas - 1995, Liep. 28, p. 6.

„Devynių seserų liepa“: [apie baudžiavos laikų legendą] / Stanislava Kirailyte // Zarasų kraštas.- 1996, rugs. 10.

Istorikė Ona Maksimaitienė / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas.- 1997, liep. 15.

Tėviškėlė: [eilėraštis] / Stanislava Kirailytė // Darbas - 1997, gruod. 13, p. 3.

Zarasų krašto liaudies poetė ir menininkė [A. Snukiškytė-Ališauskienė] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 1998, bal. 14.

Pranas Galvydis - Lietuvos Seimo narys : [apie šeimos likimą] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 1998, geg. 5.

Padovanota šventė : 1999 - Pagyvenusių žmonių metai / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 1999, lapkr. 23, p.6.

Vertėja iš Antazavės [Zarasų rajonas : apie grafaitę L. Ropaitę] / Stanislava Kirailytė // Literatūra ir menas - 2000, kovo 24, p. 14.

Nuskaidrina širdį : [apie dusetiškės poetės D. Stankevičienės knygą "Juodi sparnai, balti sparnai"] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 2002, geg. 14, p. 3.

Antazavės seniūnijos diena Zarasuose / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas - 2002, bal. 2, p. 2.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė : [apie Zarasų viešają biblioteką ir  rajono filialus] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2002, lapkr. 26, p.6.

Antazavė - kraštiečiai : [apie poeto Petro Gaulės gimimo 80 - mečio minėjimą] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2003, kovo 28, p. 6.

Tarsi prisikėlė sėliai / Stanislava Kirailytė //Utenis.- 2003, rugpj. 26.

Dovana ne tik dusetiškiams: [apie Leokadijos Lukošiūnaitės-Malčienės naujai išleistą knygą "Dusetiškiai"] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2003, gruod. 16, p.6.

Vertinga knyga: [apie tremtinio Alfredo Ališausko išleistą naują knygą „Prie Ketės krantų“/ Stanislava Kirailytė // Gimtinė.- 2004, kovo 1-31. 

Emilija Pliaterytė - garsioji skilėlė / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2006, spal. 17, p. 4, 7.

Aplinkos tvarkymas turi rūpėti visiems / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2007, bal. 20, p. 2.

Ir varge, ir džiaugsme: [apie Marijos ir Liongino Dagių auksines vestuves] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2007, liep. 27, p. 1.

Gatvelės įvaizdis – gėlės; [apie Antazavės miestelį] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2007, spal. 16, p. 2.

Abiturientų laidos 50-metis: [apie Antazavės vidurinės mokyklos I laidos abiturientų auksinį jubiliejų] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2008, rugpj. 19, p. 4.

Rašytojas Ignas Lapienis / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2009, bal. 21, p. 4.

Turtingas Vilhelminos gyvenimas: [apie Antazavės mokyklos mokytoją Vilhelminą Šileikytę-Paliūnienę] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2009, spal. 2, p. 2.

Stauskynės istorija / Stanislava Kirailytė. // Šeimininkė.- 2009, lapkr.11-17, p.8.

Iš užmaršties: [apie kraštietės Leokadijos Malcienės išleistą naują knygą "Mykolo Romerio gimtinėje"] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2010, saus. 15, p. 8.

Kūryboje gimtojo krašto vaizdai ir žmonės: [apie rašytoją Igną Lapienį] / Stanislavos Kirailytės // Zarasų kraštas. - 2011, vas. 11, p. 8.

"Gyvoji gelmė" sujaudino: [apie Onos Kačkienės išleistą poezijos knygą "Gyvoji gelmė"] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2012, gruod. 14, p. 7.

Antazavės dvaro istoriją pavarčius: [parengta pagal Stanislavos Kirailytės knygą "Antazavės krašto istorija"] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2015, birž. 16, p. 4, birž. 23, p. 4.

Įžymioji Antazavės dvarininkų grafų Pliaterių vaikaitė / Stanislava Kirailytė. // Zarasų kraštas. - 2017, saus. 13 p. 7,  saus. 20, p. 3.

Apie ją :

Žodis atsisveikinant: [apie Antazavės internatinės mokyklos mokytoją Stanislavą Kirailytę] // Tarybinė žemė.- 1981, rugsėjo 1. 

Pilkų grumstelių šviesa: [apie Stanislavos Kirailytės  išleistą eilėraščių knygą „Pilki grumsteliai“] / Leokadija Malcienė // Utenis.- 1995, liep. 22.

Kas metai - po naują knygelę : [apie poetę S. Kirailytę] / Stasė Šeštakauskaitė // Darbas - 1997, gruod. 13, p. 3.

Palikti kitiems: [apie Antazavės dvaro muziejaus įkūrėją, kraštotyrininkę Stanislava Kirailytę] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas.- 1998, kovo 20, p. 1.

„Zalvelė“: [apie Stanislavos Kirailytės naujai išleistą knygeležę „Zalvelė“] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas.-  1998, rugs. 18.

Žaliuoja gimtinės medis: [apie Stanislavos Kirailytės naujai išleistą knygą „Sviliškės“] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas.- 1999, rugs. 24. p. 6.

Kitokia nebūsiu : [apie mokytoją S. Kirailytę, įsteigusią Antazavės miestelio kraštotyros muziejų, Zarasų rajonas] / Eugenija Barskevičienė // Lietuvos žinios - 1999, lapkr. 23, p. 12.

Nepramintais takais eiti daug įdomiau: [apie Antazavės krašto muziejų ir jo įkūrėją kraštotyrininkę Stanislava Kirailytę] / Genovaitė Šnurova // Utenis.- 1999, gruod. 4, p. 4.

Darbščioji Antazavės bitelė: [apie Antazavėje gyvenančią pedagogę, kraštotyrininkę apylinkės muziejaus įkūrėją bei vadovę Stanislavą Kirailytę] / Vytautas Indrašius // Kardas.- 2000. Nr. 2. p. 39.

Prasmingas veiklos įvertinimas : [interviu su  2000 metų rajono meno ir kultūros laureate  Stanislava Kirailyte] / kalbino Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2001, kovo 6, p.1.

Nes žmogus - ne drugelis : [apie Stanislavos Kirailytės išleistą knygą "Giminės istorija"] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2001, bal. 6. p.3.

S. Kirailytė - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė : [apie kraštotyrininkę, mokytoją Stanislavą Kirailytę] / Ignas Valentaitis // Zarasų kraštas. - 2001, geg. 25, p.6.

Antazaviškė laureatė : [apie literatę Stanislavą Kirailytę] / Eleonora Dieninienė // Zarasų kraštas. - 2002, vas. 22, p.5.

Paramos  akcija "Visuomenė muziejui" : [apie Zarasų krašto muziejų ir Antazavės krašto muziejaus įkūrėją Stanislavą Kirailytę] / Laima Riaubiškienė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 12, p.2.

Žaliuoja giminės medis : [apie Stanislavos Kirailytės išleistą knygą "Sviliškės"] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 1999, rugs. 24, p.6.

"Merkialaukis": [apie Stanislavos Kirailytės naujai išleistą knygą] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2002, spal. 1, p.6.

"Sėlija" : [apie antazaviškės Stanislavos Kirailytės naujai išleistą knygą // Zarasų kraštas. - 2003, rugpj. 22, p. 6.

Pakilti dvasiniam skrydžiui: [apie Emilijos Liegutės išleistą knygą "Emilija Pliaterytė" jos pristatymą Dusetų dailės galerijoje, dalyvavo svečiai iš Vilniaus Emilijos Pliaterytės draugijos pirmininkas Linas Janulevičius, ir Antazavės krašto muziejaus įkūrėja Stanoslava Kirailytė] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2004, bal. 2, p. 4.

Eilėraščių ciklas "Anūkės šventės": [apie mokytojos Stanislavos Kirailytės išleistą naują knygą "Anūkės šventės"] / Monika Lunienė // Zarasų kraštas. - 2004, liep. 16, p. 8.

Juozo Gruodžio gimtinėje: [apie Zarasų meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų surengtą ekskursiją į Antazavės krašto muziejų ir jos apylinkes] / Evelina Puodžiukaitė // Zarasų kraštas. - 2005, liep. 5, p. 8.

Ką jaučia širdis: [apie Stanislavos Kirailytės išleistą knygą "Duburys ir Duburaitis"] / Danguolė Davainienė // Zarasų kraštas. - 2005, liep. 22, p. 8.

Pelnė diplomą: [apie Rytų Lietuvos literatų susitikimą Utenoje, kuriame dalyvavo Antazavės krašto muziejaus įkūrėja Stanislava Kirailytė] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2005, spal. 4, p. 7.

Ataskaitos gyventojams: [apie rajono mero B.Vilimo tarybos  ataskaitą  Šniukštų kaimo gyventojams, ir pagerbtą kraštotyrininkę Stanislava Kirailytę] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2006, geg.23 ,p.1.

Stipri bendruomenė - graži šventė: [apie Antazavės kaime įvykusį festivalį, kuriame buvo pagerbta kraštotyrininkė Stanislava Kirailytė] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2006, rugpj. 18, p. 4.

"Antazavės krašto istorija" : [interviu su knygos autore Stanislava Kirailyte] / kalbino Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2006, rugpj. 22, p. 8.

Iškilmės: išaukštinti kraštą ir žmogų: [apie Zarasų miesto jubiliejinį renginį iškilmingą posėdį, kuriame buvo pagerbta Antazavės krašto muziejaus įkūrėja Stanislava Kirailytė] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2006, rugpj. 22, p. 1, 2.

Antazaviškiams sekasi: [ apie Antazavės kaimo pasiekimus, muziejaus įkūrėją Stanislava Kirailytę] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2006, rugs. 15, p. 4.

Spektakliukas vaikams: [apie Antazavės vaikų globos namus, jų mokytoją Stanislavą Kirailytę] / Daiva Budrikaitė // Zarasų kraštas. - 2006, rugs. 22, p. 7.

Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekai - 70 metų; [sveikino Zarasų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, Stanislava Kirailytė] / Petras Ivanovas // Zarasų kraštas. - 2007, birž. 5, p. 1,4.

Bitininkų pažintis su Antazave: [apie Antazavės krašto muzieju, įkūrėją Stanislavą Kirailytę] / Vincas Kibirkštis // Zarasų kraštas. - 2007, birž. 12, p. 3.

Užprogramuota būti dvasingiems: [apie Zarasų krašto muziejuje įvykusį renginį "Zarasų krašto šviesuoliai"] / Valdas Šerėnas. // Zarasų kraštas. - 2008, kovo 21, p. 1, 2.

Krinčinas: [apie Stanislavos Kirailytės naujai išleistą knygą "Krinčinas - mano vaikystės miestas"] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2008, spal. 7, p. 4.

Daug dar šiltų šviesių dienų!: [apie Antazavėje gyvenančią pedagogę Stanislavą Kirailytę] // Zarasų kraštas. - 2011, geg. 10, p. 1.

Su meile ir pagarba: [apie Zarasų rajono Antazavės kaime gyvenančios kraštotyrininkės Stanislavos Kirailytės 80-metį] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2011, geg. 20, p. 2.

Savu tapusiame Antazavės krašte: [apie pedagogę, literatę publicistę Stanislavą Kirailytę] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2016, geg. 10, p. 4.

Zarasų krašto kultūros paveldas: pažinti ir išsaugoti : Sėliškoji Antazavė: praeitis ir šiandiena: [minima Stanislava Kirailytė] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2017. rugpj. 22, p. 4.

Stanislava Kirailytė (1931 05 11–2020 01 13) : [garbės kraštotyrininkė, pedagogė, literatė, publicistė] : [nekrologas] // Zarasų kraštas. - 2020 saus. 17, p. 2.

 

 

 

 

   Atgal
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas