Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Bažnytiniai dokumentai

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

F4-(A2772)36106

Kronika Košciola Parafialnego w Nowo Alexandrowsku, položonego w Dyecezyi Wilenskiej, Gubernii Kowienskiej, Powiecie i Dekanacie Nowo Alexandrowskim 1849 [Duomenys apie Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią ir parapiją]. Zarasai 1849.

Duomenys apie Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią ir parapiją surinkti 1849 m.  Minima, kad medinė Zarasų bažnyčia statyta dar prieš 1500 m., ko gero dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio (1427-1494) laikais, nors istoriškai žinome, kad šis faktas nėra visai teisingas. Ji buvo pavadinta Švč. Mergelės Marijos garbei. Šalia bažnyčios būta špitolės, tačiau kas ją fundavo atmintyje neišliko. Senoji fundacija bažnyčiai sudarė 40 valstiečių trobų kaimuose, sklypas miestelyje, o taip pat miškas, viso apie 130 valakų. Bažnyčios varpinėje yra du dideli varpai, o užrašas ant vieno iš kurių byloje, kad jis buvo išleistas 1667 m. spalio 7 d. Vilniuje, specialiai Zarasų Švč. Mergelės Marijos bažnyčiai. Jį bažnyčiai paaukojo ponas Karolis Marsonas, turėjęs Liūto herbą.

 Didžiajame bažnyčios altoriuje yra Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kurio įrašas lotynų kalba byloja, kad jis 1610 m. buvo išgabentas iš Vilniaus, siekiant apsaugoti nuo siaučiančio didelio gaisro. 1735 m. altorių savo lėšomis pastatė Upytės pavieto notaras Puzina iš Kozielsko ir Tomas Tomaševičius iš Breslaujos pavieto.

Nurodoma, kad parapijiečius nuo seno sudaro lietuvių liaudis, kurių pagrindinė nuodėmė – silpna moralė, o Daugpilio tvirtovės ir karinių pajėgų artumas neigiamai veikia jų charakterį ir gyvenimo būdą. 

   Atgal
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas