Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Bažnytiniai dokumentai

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

F57-B53-1065

Stan Košciola i Probostwa Solockiego Zakonu Kanonikow Regularnych od Pokuty... [Salako regulinių atgailos kanauninkų bažnyčios ir klebonijos inventorius]. Salakas 1810

1810 m. Salako regulinių atgailos kanauninkų bažnyčios ir klebonijos inventoriuje minima medinė Salako Šv. Trejybės bažnyčia (neišliko), statyta 1740 m. Breslaujos seniūno Strutinsko rūpesčiu. Tai nedidelis pastatas. Tolesnė informacija atitinka anksčiau minėtą inventorių, tik joje aiškiau ir detaliau aprašomi visi bažnyčios altoriai, jose esantys šventųjų paveikslai ir skulptūros.

Pati bažnyčia nėra turtinga ir neturi daug brangių liturginių reikmenų. Fundatorių dovanoti vargonai yra seni. Varpinė pastatyta kapinėse. Joje du varpai – didelis ir mažas. Kapinės aptvertos mūrine tvora; nuo turgaus aikštės yra geležiniai vartai be spynos. Kitas įėjimas į kapines iš vienuolyno pusės.

Špitolė nedidelė, joje gali gyventi du varguoliai, kurie išlaikomi iš parapijiečių aukų. Tačiau už savo gyvenimą jie eina patarnavimus bažnyčioje. Špitolė pastatyta grafo Manušo lėšomis.

Vienuolynas senas, medinis. Sienos tinkuotos moliu. Viena patalpa skirta klebonui. Prie vienuolyno yra daržas, bet nėra sodo. Šalia vienuolyno yra tarnų gyvenamasis pastatas, kepykla, virtuvė, arklidės (4 arkliams) ir nedidelis tvartas. 

   Atgal
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas