Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Zarasų žmonės

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

F1-E49

Domininko Bukanto laiškai Povilui Višinskiui. Iš Povilo Višinskio archyvo. [Dusetos], 1901-1903 Domininkas Bukantas (1873-1919) – Lietuvos gydytojas, antropologas.

Jis buvo taip pat ilgametis P. Višinskio (1875-1906) draugas, vienas iš jo bendraminčių. Bukantas ir Višinskis susirašinėjo įvairiais gyvenimo laikotarpiais: studijų metais, baigus universitetą ir rusų-japonų karo metu. Deja susirašinėjimą reprezentuoja tik Domininko laiškai, rašyti iš Dusetų 1901- 1903 m. Povilo atsakymai neišlikę. Nors pasinėręs į ligonių gydymą, Bukantas aktyviai imasi tiriamojo darbo – renka žinias, kaupia duomenis iš daugelio sričių. Kai kurios sritys – neabejotinas Višinskio interesų ratas (informuoja apie piliakalnius, folkloro ir liaudies pasakojimų užrašymas, švietimo ir vietos žmonių raštingumo duomenys). Matyt Višinskio žurnalistiniam darbui labai reikėjo konkrečios vietinės medžiagos, tad Domininkas stengėsi padėti. Džiaugiasi aptikęs kaimo eiliuotoją, siunčia užrašęs jo eiles; tariasi su Višinskiu dėl lietuviško spektaklio organizavimo Gryvoje, kur tuomet kunigavo Bukanto brolis.

Profesorės Viktorijos Daujotytės knygoje Šartijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai piešimas mediko Domininko Bukanto portretas.  Šis asmuo tyrinėtojos pateikiamas kaip apysakos Viktutė daktaro portretas. D. Bukantas – tai M. Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) bičiulio kunigo Kazimiero Bukanto jaunesnysis brolis, apsilankydavęs pas jį ir Užventyje, ir Židikuose (nesyk svečiavosi, dalyvaudavo bendrose pramogose).

Viename laiškų pateikiami duomenys apie Antazavės miestelį:

...Šį tą noriu tau parašyti apie stebėtiną miestelį. Kas matė Lietuvos miestelį be žydo ir karčiamos? O toks yra Zarasų paviete, vadinasi Antazova. Čia nėra ne vieno žydo, nei monopolio. Yra bažnyčia su klebonija ir špitolia, mokykla, krautuvė prigulinčiui katalikui, laukas pašelpos ir pataupos, kanceliarija valsčius ir urėdnikas. Kitokių gyventojų nėra! Priežastis tokia, jog visa miestelio žemė priguli dvarui Antazavos, apie pusvertį toli nuo miestelio. O dvaras (baronienės Ropp) nebestato daugiau naujų butų!...

   Atgal
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas