Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Apie žinyną

 

Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Zarasų krašto kultūros paveldo žinynas virtualioje aplinkoje

Zarasų krašto kultūros paveldo žinynas pradėtas kurti 2010-taisiais metais.
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde komplektuojami leidiniai apie Zarasų kraštą. Kraštotyros fonde rasite įvairių dokumentų: knygų, knygų kopijų, atvirukų, nuotraukų, skaidrių, brošiūrų, laikraščių, žurnalų, plakatų, teminių aplankų ir kt. Viešosios bibliotekos fonduose saugomi kraštiečių išeivių A. Kairio, K. Paprockaitės, L. B. Švalkaus, A. Markelio, R. Spalio, J.Tumėno, A. Musteikio kūriniai. Nemažą fondo dalį sudaro kraštiečių Česlovo Šadeikos, Petro Matekūno, Eglės Juodvalkės, Stasio Daliaus dovanotos asmeninės kolekcijos. Vertingų krašto leidinių įsigyta iš bibliofilų, aukcionų, knygynų.

Žinyne rasite informacijos ir skenuotų leidinių iš kraštotyros fonde saugomų spausdintinių ir rankraštinių dokumentų, kurių chronologinės ribos nuo 1906 m., fotografijų, atvirukų nuo 19 a., skaidrių. Susipažinsite su Zarasų krašto archeologijos, architektūros, kultūros paminklais. Vieni jų – valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, kiti - vietinės reikšmės kultūros paminklų grupė.

Žinyne rasite vertingos kraštotyros dokumentikos – Zarasų ir Smėlynės bažnyčių krikšto, santuokų ir mirties metrikų, kurių seniausios nuo 1801 metų, susipažinsite su metrikų knygomis: Suvieko bažnyčios jungtuvių (1750-1767), Suvieko bažnyčios gimimo (krikšto) metrikų knyga (1749–1764), Zarasų bažnyčios jungtuvių metrikų knyga (1881-1890). Seniausios krikšto, santuokų ir mirties metrikų knygos maždaug iki 1830 m. buvo parašytos lotynų kalba. Nuo XIX amžiaus pirmos pusės keliasdešimt metų jos buvo rašomos lenkiškai, o vėliau iki 1918, kai kuriose - iki 1920 metų — rusiškai. Po 1918 m., kai kur iki 1920 m., metrikų knygos rašytos lietuviškai. Iš 1866 m. Zarasų (Novoaleksandrovsko) miesto Romos katalikų bažnyčios parapijiečių surašymo knygos pamatysime, kad tais metais suregistruotos 468 šeimos.

Atskirą svetainės dalį sudaro bibliotekoje turimų autografuotų leidinių katalogas. Šiandien bibliotekoje yra per 500 autografuotų leidinių su daugiau nei 200 autorių įrašų ir parašų. Kolekcijoje - žymių išeivijos veikėjų, Lietuvos prozininkų ir poetų, dailininkų įrašai, skirti viešosios bibliotekos skaitytojams, vienų autorių kitiems.

Svetainėje pateikiamos kraštiečių jubiliejinės parodos, kuriose rasite kraštiečių gyvenimo ir veiklos faktų.

Ši svetainė suteikia galimybę kultūros paveldo objektus rinktis pagal temas. Temų viduje - pagal abėcėlę. Paiešką galima vykdyti pagal asmens arba objekto pavadinimą, temą. Svetainėje yra numatyta vaizdų didinimo galimybė. Didesni nei 1 puslapio dokumentai vartotojui pateikiami PDF formato bylomis. Svetainė pritaikyta Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera naršyklėms.
Svetainėje pateikiama medžiaga yra skirta nekomerciniam naudojimui. Jei cituojami svetainėje publikuoti dokumentai, reikia nurodyti svetainės adresą.

Dėkojame kraštotyrininkui Jonui Nemaniui už galimybę viešai publikuoti jo surinktą kraštotyros medžiagą.
Dėkojame Zarasų Švenčiausiosios M. Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonui dekanui Remigijui Kavaliauskui ir Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui už suteiktą galimybę viešai naudotis bažnyčios metrikomis.

Svetainės sukūrimą rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas.

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas