Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Patrui Gaulei – 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Petras Gaulė (1923.02.23-1993.07.19)

Gimė 1923 02 23 Rakėnų kaime, Antazavės valsčiuje, Zarasų rajone. Mirė 1993 07 19 Vilniuje. Poetas, lyrikas. Kiek paaugęs P. Gaulė piemenavo pas svetimus, o žiemomis lankė Antazavės pradžios mokyklą. Buvo gabus, labai norėjo mokytis toliau, tačiau tam stigo lėšų. Tai pastebėjęs Antazavės bažnyčios vikaras Jonas Pranevičius, sutiko padėti paruošti berniuką stojamiesiems egzaminams į Zarasų gimnazijos antrąją klasę. P. Gaulė išlaikė egzaminus ir tapo Zarasų gimnazijos mokiniu. Ir gavo brandos atestatą. Vokiečių okupacijos metais buvo išvežtas į Vokietiją, kur dirbo pas ūkininkus. Išmoko vokiečių kalbą. Grįžęs į Lietuvą dirbo vertėju vokiečių komendantūroje. Išvyko į Vilnių kur studijavo VPI, lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo laikraščių redakcijose, Televizijos ir radijo k-te. Nuo pat vaikystės P. Gaulė rašė eilėraščius. Turėjo didelę likimo dovaną- lakią mintį ir jautrią širdį, kurių dėka eilėraščių posmuose liejo didelę meilę gimtinei ir motinai, tėviškės grožiui, kilniausiems žmonių jausmams. Poetas išleido keletą poezijos knygų vaikams ir suaugusiems, plačiai žinomas kaip dainų tekstų autorius Vertingiausia kūrybos dalis – dainų tekstai.: „Motinos valsas“, „Dar širdyje ne sutema“, „Myliu“ ir dešimtys kitų. Sukūrė per 800 dainų. skamba apie 300 jo parašytų dainų, kurioms muziką kūrė daugelis kompozitorių: M. Vaitkevičius, B. Gorbulskis, V. Telksnys, G. Pauga, A. Raudonikis, V. Baumilas ir kiti. P. Gaulės parašytų dainų tekstai dainuojami visoje Lietuvoje. . Išleido poezijos rink. „Rodos ir vargo nebuvo“ ( 1983 ), „Mylimosios vardą rašau“ ( 1993 ), eilių knygeles vaikams „Vaivorykštė „( 1978 ), „Šypsenėle, nepabėk“(1981). P. Gaulė palaidotas Vilniuje Saltoniškių kapinėse.
Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. Dusetiškiai.- 2003, p. 31-34.

Knygos
Rodos, ir vargo nebuvo : eilėraščiai / Petras Gaulė .- Vilnius : Vaga, 1983. - 101 p.
Šypsenėle, nepabėk : eilėraščiai / Petras Gaulė.- Vilnius : Vaga, 1981. - 47 p.
Vaivorykštė : eilėraščiai / Gaulė Petras. - Vilnius : Vaga, 1978. - 48 p.
Estradinės dainos / Lietuvos TSR kultūros ministerija. - Vilnius : Vaga, 1979-.
Į užburtą šalį [Natos] : dainos vaikams / Vaidotas Juozas Lygutas. - Šiauliai .- 2003. - 47, [1] p.
Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 12 sąs. 12 / sudarė Mikalojus Novikas. - 1977. - 58, [2] p.
Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 12 sąs. 7. - 1972. - 43, [1] p. - Vaga Vaga 7113
Pradedam estradinį koncertą [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1977. - 12 sąs. 5. - 1970. - 40 p. - Vaga Vaga 1970
Kada kvepia žiedai [Garso įrašas]. - Vilnius : Lietuvos radijas 2002. - 1 diskas (52 min. 37 sek.)
Tu ateini lyg aušrinė… [Garso įrašas  [atlieka] Antanas Čapas, vokalas, 2007. - 1 garso diskas (50 min., 21 sek.)
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas