Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui R. Šakaliui - 75

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Rimantas Šakalys (1938.10.01)

Gimė 1938 10 01 Pakačinių kaime, Zarasų rajone. Dailininkas. Dailininkų sąjungos narys. 1953-1958 m. mokėsi Kauno Taikomosios dailės institute, 1961-1963 m. studijavo VDI, 1963-1968 Maskvos Sąjunginiame kinematografijos institute. Dirbo: 1968-1971 m. LTV dailininkas-statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas it tų darbų televizijos pradininkas, 19711978 LKS meninių filmų dailininkas- statytojas, vėliau kūrybinis darbas. Grafikas, estampai, suvenyriniai vokai (filatelija), ex libris, knygų vaikams iliustracijos, filmų logotipų dizainas. Suvenyrinių vokų „gyvenimo“ aktualijoms, Lietuvos veikėjų, istorinių asmenybių, kultūros darbų, portretų vokams įvairių jubiliejinių proga autorius. 2004-2006 jų išleista apie 150, dalį vokų naudoja parodoms. Kiti svarbiausi kūriniai: iš kino studijos periodo „Knyga turi savo likimą“ (apie VU biblioteką ir 4000 m. universiteto filmas apie VU istoriją, 2 dalys), estampų serija apie K. Simonavičiųbei aviaciją (7 darbai) ir Lietuvos valdovų, karalių serija (5 darbai). Tarptautinių ex librisų parodoje “Skaudvilė -92“ (1992) pelnė III premiją, tarptautinių ex librisų parodoje „Dariaus ir Girėno skrydžiai – 60“ pelnė spec. Prizą ir piniginę premiją, Amerikos lietuvių filatelijos parodoje laimėjo bronzos medalį. Surengė 12 personalinių ir 23 grupines parodas. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu(2004). Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys. Amerikos lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ narys, filatelinio opozicinio visuomeninio judėjimo „Filop“internete (www.filio.org) vadovas.
Kas yra kas Lietuvoje.- 2006, p. 960.

Knygos
Dangaus virėjas : pasakos : ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui / sudarė Jonas Stukas ; iliustravo Antanas Šakalys. - Vilnius : Vaga, 1980. - 23 p.
Gražina Didelytė mūsų atminty : [prisiminimai apie grafikę Gražiną Didelytę / sudarytojas Vygandas Čaplikas]  Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas).-  281, [1] p. R. Šakalys ir kt.
Kaip trys smarkuoliai karalystę gelbėjo : [pasaka] / Giedra Vincas ; iliustravo A. Šakalys. - Vilnius : Vaga, c1976. - 39 p
Mindaugas ; Mažvydas ; Katedra : draminė trilogija / Justinas Marcinkevičius. - Vilnius : Vaga, 1978. - 359, [2] p. iliustr: Šakalys, Antanas Rimantas (1938-)
Motinų motina : prisiminimai, meilė Motinai ir Tėvynei / Antanas Mikalajūnas ; lit. bendraaut. A. Laurinčiukas. - Kaunas : Spindulys, 1994. - 324, [3] p. Iliustr. Šakalys, Antanas Rimantas (1938-)
Mūsų kariai : [eilėraščiai] : jaunesniam mokykliniam amžiui / Mackevičius Bronius ; iliustravo A. Šakalys. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : Vaga, 1978. - 31 p.
Antano Rimanto Šakalio kūrybos vokai, atvirukai (atvirlaiškiai), suvenyriniai lapai 1979 - 1997 katalogas / Balys Sriubas. - Vilnius : B.l, 1998. - 100 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas