Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Edvardui Makeliui – 60

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Edvardas Makelis (1954 07 02)

Gimė 1954 liepos 7 d. Naršėnų kaime, Zarasų rajone. Biomedicinos mokslų daktaras. 1961 - 1972 m. mokėsi Dusetų K.Būgos vidurinėje mokykloje. 1972 - 1977 m. studijavo Lietuvos Žemės ūkio akademijoje, 1985 - 1991 m. - Maskvos K. Timitiazevo žemės ūkio akademijos aspirantūroje. Biomedicininių mokslų, buvę agrarinių mokslų daktaras, buvęs LR Žemės ir miškų ūkio ministras Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos tarybos narys 1977 - 1979 m. - Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemininkas, 1979 - 1986 m. - Joniškio rajono liaudies deputatų tarybos VK pirmininko I pavaduotojas, Agropramoninio susivienijimo pirmininkas, 1989 - 1990 m. - Joniškio rajono LDT VK žemės ūkio valdybos viršininkas, 1990 - 1991 m. - valdytojo pavaduotojas žemės ūkio ir savivaldybės ūkio klausimais, 1992 - 1993 m.- LŽI Tarptautinių ryšių grupės vadovas, 1993 - 1998 m. - Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius, nuo 1998 m. - LR žemės ir miškų ūkio ministras Minsko (Baltarusija) universiteto užsienio kalbų kurso klausytojas (1991 - 1992). Dalyvavo kuriant Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą. Stažavosi JAV(1995), Didžiojoje Britanijoje(1996). Tarptautinių simpoziumų žemės ūkio klausimais dalyvis. Nuo 1998 m. gegužės 6 d. Žemės ūkio ministras. Laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Edvardas Makelis. Baltijos agroverslo instituto prezidentas. Stažavosi Danijoje (1997), agroverslo vadybos klausimai. Tarptautiniame simpoziume žemės ūkio politikos klausimais: Vašingtone JAV (1999), Ženevoje (Šveicarijoje 1999), Portugalijoje (2000), Olandijoje (2001), Lenkijoje (2004), Vengrijoje (2005), JAV (2006).
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai.- 2008, p. 839

Knygos
 Ąžuolas lieka gyventi / Edvardas Makelis ; [literatūrinis bendraautoris Aloyzas Urbonas]. – Vilnius : Gairės, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 203, [1] p.,
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas