Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Šatkui - 80

 

Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Petras Šatkus (g. 1942.10.19)

  

  Dusetų miestelis  nors ir nėra didelis, tačiau mena ilgą ir įdomią praeities istoriją, čia gimusius, gyvenusius kūrusius talentingus   žmones. Vienas iš jų Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, publicistas, teisininkas Petras Šatkus.

    1940 metais vasario 5 dieną Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje susituokė Jurgis (1907 04 23-) sūnus Kazio ir Agotos Remeikytės Šatkus amatininkas nuo Užpalių valsčiaus ir Elena (1906 05 01-) dukra Jono  Širvinsko ir Salomėjos Petrašiūnaitės, kilusi iš Avilių valsčiaus.    Jurgio Šatkaus ir Elenos Širvinskaites šeimoje, 1942 metų spalio 19 dieną gimė vaikas vardu  Petras.

 „Matyt, kiekvienam žmogui lemta gimti tam tikroje vietovėje ir tam tikru laiku, kad iš savo tėvų ar protėvių paveldėtų pavardę, genties šaknis“ / Petras Šatkus // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai.- Vilnius.- 1998, p. 228

    Mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė Kauno milicijos mokyklą, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Nuo 1969 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje. Rašytojas, spaudos darbuotojas ir publicistas Petras Šatkus  parašė detektyvinio pobūdžio kūrinių, daugiau kaip du šimtus apybraižų, straipsnių bei kūrinėlių vaikams. Juos paskelbė leidiniuose „Socialistinė teisė“, Švyturys, „Jaunimo gretos“, „Tiesa“, „Czerwony Sztandar“, „Sovetskaja Litva“, „Mūsų žodis“, per radiją ir televiziją. 1991–1993 m. redagavo laikraštį „Ugniagesys“. 1991–1997 m. – žurnalo „Rankas aukštyn!“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, redagavo savaitraščius „Žvilgsnis“, „Europos centras“.  Nuo 1995 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas. Kartu su kitais 1997 įkūrė Lietuvos detektyvų rašytojų sąjungą.

„Kiekvienas žmogus yra kūrinys. Žinau, jog savo gyvenimo būdu, jausmais, mintimis, džiaugsmais ar laime, kančia ar vienatve jis yra nepakartojamas. Tai, ką skaitytojui pasiūlau tėra tik menka šio pasaulio sintazė, amžinas ieškojimas tiesos, gėrio ir grožio, meilės, atjautos ir šilumos, o gal tik bėgimas link tolstančio horizonto yra amžinas gyvenimo alkis. / Petras Šatkus // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai.- Vilnius.- 1998, p. 229

  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės nario, Petro Šatkaus romanai-detektyvai atskleidžia šių dienų gyvenimą, kuris apnuogina dvidešimt pirmojo amžiaus aktualijas, žmogaus vidinio ir išorinio pasaulių sandūrą bei žiaurią kovą už būvį korumpuotoje visuomenėje, kur teisė, teisingumas ir įstatymas tėra tik absurdiškos sąvokos arba, tiksliau, forma be turinio ir teisinės kultūros. Kūrinių autorius pasakoja apie savitą, kupiną įvairiausių nuotykių ir prieštaravimų nusikalstamą pasaulį, vykusiai atskleidžia uždarą nusikaltėlių vidaus pasaulį ir teisėsaugos kovos su nusikaltimais peripetijas. Kaip ir tikėtina, autorius teigia, jog juodajam detektyvui būdina ne tik hiperbolinė situacija, bet ir groteskiniai herojai, kurie gyvena ir kovoja už teisę būti savimi. Turbūt todėl kūriniai stebina įdomiu stilistikos perteikimu, išskirtiniais pastebėjimais ir nuoširdžiu prisilietimu prie skaitytojo pasąmonės. Kūryboje juntamas lengvumas, profesionalumas, apgalvotos detalės. Tai kūriniai, kurie nepalieka abejingų, kiekvienoje knygoje galite atrasti kažką naują ir dar neskaitytą. Petras Šatkus kasdien užkariauja vis daugiau skaitytojų širdžių.

„Gyvenu vizijų pasaulyje. Ir dėl to esu laimingas. Atėjau į šį pasaulį sėti viltį. Ir jau trečias dešimtmetis, kai tai darau. Stebiuosi, kenčiu, bet dažniausiai to niekas nemato. Tokių dalykų rašytojo niekas neklausia. Ir turbūt mažai ką žino, jog žodžiai yra ne vien tik žodžiai, bet ir jausmai, gyvenimas, kūryba, mirties arba prisikėlimas amžinybei. Kitos prasmės nematau, o gal tiesiog nesurandu. Esu toks, koks esu... Ką Dievas davė, privalai atiduoti kitiems. Kitos prasmės nematau. / Petras Šatkus // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai.- Vilnius.- 1998, p. 232

Knygos
AMBA! : detektyv. apys. / Petras Šatkus. - Vilnius : Spauda, 1992. - 111 p.
Bosas paskambins vidurnaktį : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslo aidai, 1995. - 208 p.
Dvikova / Petras Šatkus. - Kaunas : Spindulys, 1995 ("Spindulys"). - 324, [1] p.
 Išdavystė : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2000 (Vilnius : UAB "Logotipas"). - 218, [1] p.
Iššūkis : [romanas] / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007 (Vilnius : Spauda). - 404 p
Iššūkis 2 : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Vilnius : Spauda). - 759 p
Iššūkis 3 : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Kaunas : Aušra). - 710 p.
Kaip išvengti nusikaltimo : praktiniai patarimai / [teksto autorius Petras Šatkus ; dailininkas Jonas Varnas]. - 3-iasis papild. leid. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 1997. - 72 p
 Labirintas : apsakymai / Petras Šatkus ; recenzavo Viktoras Brazauskas. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 188, [1] p.
Paslaptinga liga : pasaka / Petras Šatkus ; dailininkasV. Stankevičius. - Vilnius : Mega, 1991. - 29, [2] p
Pabėgimas : pasaka / Petras Šatkus ; [dailininkas V. Stankevičius]. - Vilnius : Mega, 1991. - 30, [2] p.
Po banko skliautais : romanas / Petras Šatkus. - Vilnius : Mintis, 1995. - 246 p.
Bibliografija
img   Plačiau
Ikonografija
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas