Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Rimantui Grikevičiui - 75

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Rimantas Grikevičius (1939 05 19 - 2009 09 25)

Gimė 1939 m. gegužės 19 d. Dusetose, Zarasų apskrityje. 1953 – 1957 m. mokėsi Vilniaus miškų technikume, 1962 – 1967 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, 1970 - 1976 m. – Baltarusijos miškų ūkio MTI aps. 1957 – 1958 m. – Zarasų miškų urėdijos girininkijos žvalgas, 1962 – 1967 m. – šios urėdijos Tumiškių girininkijos girininkas, 1967 - 1969 m. – Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos vyr. inžinierius, 1969 – 1974 m. – Darbo mokslinio organizavimo centro skyriaus vedėjas. 1974 – 1982 m. – Eksperimentinio projektavimo ir technologijos biuro direktoriaus pavaduotojas, 1982 – 1989 m. – Respublikinio miško, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės darbuotojų profesinės sąjungos komiteto sekretorius, 1990 - 1992 m. – LR miškų ūkio ministerijos Nacionalinių parkų skyriaus viršininko pavaduotojas. 1992 - 1995 m. – Miškų politikos skyriaus viršininkas, 1995 - 1997 m. – Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos Augalijos skyriaus viršininkas, nuo 1997 m. - Biotos išteklių skyriaus viršininkas. Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas, Lietuvos miškininkų sąjungos narys. Mirė Rimantas Grikevičius 2009 metų rugsėjo 25 d. palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

Knygos
Nuostabusis miškas : (informacija apie mišką biologiniu, ekologiniu, estetiniu, sveikatingumo, kultūros, meno ir socialiniu aspektais) : leidinys skirtas Lietuvos tūkstantmečiui / [Rimantas Grikevičius ; leidinį rengti padėjo Regina Virbalaitė ir Kri
Želdinių apsauga ir tvarkymas urbanizuotose teritorijose : (metodiniai nurodymai) / [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministerija ; sudarė Rimantas Grikevičiusir kt.- 2009.- p. 243
Zarasų miškų prieglobstyje  / sudarytojas Rimantas Grikevičius.- Lututė.- 2011.- 256 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas