Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Normantei Ribokaitei - 45

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Normantė Ribokaitė (1968.07.16)

Gimė 1968 07 16 Dusetose, Zarasų rajone. Fotografė. 1984 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos aštuonias klases su sustiprintu dailės mokymu. 1987 m. baigė Buivydiškių technikumą. Dusetų dailės galerijos fotografė. Dalyvavo fotokonkursuose laikraščiuose “Zarasų kraštas”, “Utenis”, žurnaluose “Moteris”, “Sodo spalvos”, “Kelionės ir pramogos”, “Namas ir aš”, “Kelionių magija”, “Vyzdys foto/video”, savaitraštyje “Žaliasis pasaulis”, kuriuose laimėjo įvairius apdovanojimus. Dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. 28-ojoje kasmetinėje lietuvių fotografijos parodoje “Žmogaus ir gamtos pavasaris”, vykusioje M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV) laimėjo pirmą vietą, tarptautinės “The WORLDWIDE TOUR PHOTO –2001” parodos Majoras (Vilnius), dalyvavo fotografų plenere “Zarasai ir zarasiečiai” bei parodose “Zarasai ir zarasiečiai” Zarasų kultūros rūmų parodų salėje, Utenos kultūros rūmų dailės galerijoje. 2006 m. surengė personalinę fotografijos parodą Dusetų dailės galerijoje. Nacionalinės meninių fotografijų parodas 2000-2006 m. apdovanota garbės raštu. Apdovanota Lietuvos fotomenininkų sąjungos diplomu už fotografijas parodoje „Žirgas fotografijoje“ (2008, 2010). Parodos – konkurso „Žemės diena“ (2009, 2011, Utena) laureatė, 71-ojo Japonijos tarptautinio fotografijos salono parodos – konkurso medaliu (2011).
Nuo 2009 m. gamtos fotografų klubo „Žaliasis skėtis“ narė. Surengė dešimt personalinių fotografijos parodų.

Dusetų dailės galerija.- 2007, p. 38.

Knygos
Normantės Ribokaitės fotografijos parodos "Sartų žirgai" katalogas / sudarytoja Normantė Ribokaitė ; maketavo Rima Simanavičienė. - Utena : Utenos Indra, 2011. - 48 p
Zarasų kraštas = Zarasai region : [albumas / sudarytojas Alvydas Stauskas ; foptorafai, Normantė Ribokaitė, ir kt. - Vilnius : Standartų spaustuvė, 2011 .- 112 p
Nuotraukos 2013.03.13
Atspindys
Marios ir valtelė
Nendrės
Peizažas 1
Peizažas 2
Pirmasis sniegas
Praplauksim
Ruduo
Rytas 1
Rytas 2
Rytas 3
Rytas
Sartu žirgai
Skrydis virš Sartų
Voratinklis
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Žirgai
Bibliografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas