Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Broniui Židoniui – 110

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bronius Židonis, (1904 05 17 - 1974)

Gimė 1904 m. gegužės 17 d. Rygoje. 1911 m. su tėvais atvyko į Zarasus. Baigė Zarasų progimnaziją. 1921 - 1923 m. dirbo Zarasų apskrities viršininko įstaigoje, konceliaristu, vėliau – raštvedžiu. 1923 m. lankė Palangos vasaros pradžios mokyklų mokytojams suruoštus kursus. Dirbo įvairiose Zarasų apskrities mokyklose. 1927 m. birželio 22 d. baigė Zarasų mokytojų kursus, gaudamas mokytojo cenzą ir vardą. Nuo 1927 m. rugsėjo 20 d. iki 1928 m. rugsėjo 1 d. Kemionių pradžios mokyklos mokytojas, vedėjas. Nuo 1928 m. rugsėjo 1 d iki 1933 m. rugsėjo 1 d. Kiviškių mokyklos mokytojas, vedėjas. Nuo 1933 m. rugsėjo 1 d. iki 1940 m. liepos 11 d. Degesiškių pradžios mokyklos mokytojas, vedėjas. Nuo 1940 m. liepos 11 d. iki 1940 m. rugsėjo 1 d. – Zarasų apskrities Liaudies Švietimo skyriaus inspektorius. Nuo 1940 m. rugsėjo mėn. iki 1940 m. spalio 1 d. Zarasų I miesto mokyklos mokytojas. Nuo 1940 m. spalio 1 d. iki 1941 m. spalio 1 d. Kauno miesto pradžios mokyklos Nr. 4 mokytojas. Nuo 1941 m. spalio 1 d. iki 1943 m. rugsėjo 1 d. – Veršių (Kauno raj.) pradžios mokyklos mokytojas. Nuo 1943 m. rugsėjo 1 d. iki 1947 m. rugsėjo 1 d. Apaščios (Rokiškio raj.) pradinės mokyklos mokytojas, vedėjas. Nuo 1947 m. rugsėjo 1 d. iki 1947 m. spalio 1 d. – Zarasų rajono Liaudies Švietimo skyriaus Pedagoginio kabineto metodininkas. Nuo 1947 m. spalio 1 d. iki 1948 m. rugsėjo 16 d. – Zarasų apskrities Liaudies Švietimo skyriaus inspektorius. Nuo 1948 m. rugsėjo 16 d. iki 1950 m. rugsėjo 1 d. Zarasų suaugusių vidurinės mokyklos mokytojas. Nuo 1950 m. rugsėjo 1 d. iki 1952 m. kovo 1 d. Degučių septynmetės mokyklos mokytojas. Nuo 1952 sausio 1 d. iki 1952 m. rugsėjo 1 d. Imbrado septynmetės mokyklos mokytojas. Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. iki 1953 m. liepos 25 d. - Zarasų Darbininkų ir jaunimo vidurinės mokyklos mokytojas. Nuo 1953 m. liepos 25 d. iki 1953 m. lapkričio 1 d. – Zarasų Užukaimio septynmetės mokyklos mokytojas. Nuo 1953 m. lapkričio 1 d. išleistas į pensiją. Mirė 1974 m. Zarasuose.
Vytautas Indrašius. Vienintelės kartos mokytojai.- 2006, p. 200-2003.

Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas