Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

A
Abaris, Leonidas (g. 1955)

Choro dirigentas, muzikos mokytojas

img   Plačiau
Abaris, Vytautas (g. 1949)

Dainų ir šokių konsultantas, dirigentas

img   Plačiau
Abarytė - Stanevičienė, Danguolė Irena (g. 1952)

Koncertmeisterė, chormeisterė

img   Plačiau
Abarius, Jonas (1898 - 1964)

Savanoris, Vyčio kryžiaus ordininkas

img   Plačiau
Abarius, Lionginas (g. 1929)

Chorvedys ir pedagogas, kompozitorius, originalių ir harmonizuotų liaudies dainų bei religinės muzikos autorius

img   Plačiau
Abarius, Mykolas (g. 1926)

Inžinierius, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Abramavičius, Armanas (g. 1962)

Socialinių mokslų daktaras, docentas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas

img   Plačiau
Aižinienė - Atkočiūnaitė, Elena (1935 - 1984)

Chorvedė, mokytoja

img   Plačiau
Ališauskienė - Snukiškytė, Anelė (1914 - 1995)

Liaudies poetė ir menininkė

img   Plačiau
Andrijauskas, Pranas (1886 - 1942)

Zarasų miesto burmistras

img   Plačiau
Andriūnas, Antanas (1901 - 1965)

Karininkas, majoras

img   Plačiau
Andriūnas, Izidorius (1902 -1943)

Karininkas

img   Plačiau
Andriūnas, Jonas (1982 - 1955) 2010.10.05

Inžinierius

img   Plačiau
Andriūnas, Jonas (1923 - 1997)

Pedagogas, fizikos, matematikos mokytojas

img   Plačiau
Andriūnas, Juozas (1894 - 1920)

Karininkas

img   Plačiau
Andriūnas, Justinas (1844 - 1894)

Medikas

img   Plačiau
Antanauskas, Juozas (1898 - 1943)

Policininkas, nuovados viršininkas

img   Plačiau
Asminaitis (Asminavičius), Petras (1897 - 1945)

Karininkas, majoras

img   Plačiau
B
Bajorūnas, Jonas (1959 - 2007)

Dailininkas

img   Plačiau
Baranovskis, Vasilijus (g. 1933)

Prozininkas, publicistas

img   Plačiau
Bareika, Bronius (g. 1953)

Fizikos, matematikos mokslų kandidatas

img   Plačiau
Barisaitė, Sofija (1925 - 2001)

Nusipelniusi mokytoja

img   Plačiau
Barzda, Petras (1905 - 1963)

Policijos valdininkas

img   Plačiau
Baubinienė – Nevadničėnaitė, Kazimiera Skaistė (g. 1928)

Mokytoja

img   Plačiau
Bertulis, Vytautas (1933 - 1977)

Fizikas, matematikas

img   Plačiau
Bieliauskas, Povilas (g. 1941)

Agronomas, agrarinių mokslų daktaras

img   Plačiau
Biveinis, Juozapas (g. 1936)

Chemikas, gamtos mokslų daktaras

img   Plačiau
Botvinikas, Moisiejus (1901 - 1984)

Fotografas

img   Plačiau
Broga, Linas (1925 - 2005)

Poetas, vertėjas, inžinierius

img   Plačiau
Būga, Kazimieras (1879 - 1924)

Kalbininkas

img   Plačiau
Bukontas, Dominykas (1873 - 1919)

Gydytojas

img   Plačiau
Buzelis, Juozas (1888 - 1967)

Gydytojas, švietėjas, visuomenės veikėjas, knygnešys, daraktorius

img   Plačiau
C, Č
Chmieliauskas, Juozas (1905 - 1941)

Karininkas, mokytojas

img   Plačiau
Čepėnas, Pranas (1899 - 1980)

Pedagogas, istorikas, enciklopedininkas

img   Plačiau
Čepukas, Donatas (1933 - 2016)

Utenos apskrities ir miesto laikraščio „Utenis“ vyriausiasis redaktorius

img   Plačiau
Černiauskas, Pranas (1889 - ?)

Kapitonas

img   Plačiau
Čičiurka, Gintaras (g. 1959)

Architektas

img   Plačiau
D
Dambrauskas, Raimondas (g. 1960)

Mokytojas

img   Plačiau
Dičiūnaitė, Vida (g. 1957)

Edukologijos magistrė

img   Plačiau
Dindienė, Genovaitė (1932 - 2006)

Pedagogė, kraštotyrininkė

img   Plačiau
E, F
Eitminavičius, Steponas (1881 - ?)

Matininkas, savanoris

img   Plačiau
Fursienė, Paulina (1910 - 2002)

Bibliotekininkė, operos solistė

img   Plačiau
G
Galvydis, Juozas (1899 - 1976)

Vertėjas

img   Plačiau
Garsys, Algimantas Vladas (g. 1942)

JAV jūrų pėstininkų pulkininkas

img   Plačiau
Gaulė, Petras (1923 - 1993)

Poetas

img   Plačiau
Giedraitis (Svilaitė Giedraitienė), Leonida (g. 1915)

Gydytoja

img   Plačiau
Gipiškis, Pranas (1893 - 1980)

Pedagogas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Glemžaitė, Diana (1925 -1949)

Poetė

img   Plačiau
Grikevičius, Rimantas (1939 - 2009)
Miškininkas
img   Plačiau
Gruodis, Juozas (1884 - 1948)

Kompozitorius, dirigentas, meno veikėjas

img   Plačiau
I
Itomlenskis, Mykolas (1883 - 1960)

Sodininkas

img   Plačiau
Ivonis, Vytautas (iki 1946 m. Stasys Krasauskas) (g. 1921)

Poetas

img   Plačiau
J
Jameikis, Stasys (1914 - 1990)

Memuaristas, poetas

img   Plačiau
Jakaitienė, Evalda (g. 1940)

Lietuvių kalbininkė, habil. daktarė

img   Plačiau
Jatulis, Jonas (1908 - 1989)

Kunigas

img   Plačiau
Jauniškis, Bronius (1920 - 2010)

Prozininkas, žurnalistas, surdopedagogas

img   Plačiau
Juodvalkis (Juodavalkis), Aleksandras (1883 - 1961)

Kunigas, Latvijos lietuvių veikėjas

img   Plačiau
Juodvalkis, Jurgis (1895 - 1946)

Savanoris, Vyčio kryžiaus ordininkas

img   Plačiau
Juškėnas, Jeronimas (1894 - 1980)

Inžinierius

img   Plačiau
K
Kanapeckas (Konopackis), Jonas (1866 -1936)

Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

img   Plačiau
Kardelis, Jonas (1893 - 1969)

Žurnalistas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Kavaliauskaitė – Vasalauskienė, Gitana (g. 1976)

Mokytoja

img   Plačiau
Kazlauskas, Mikas (1898 - 1954)

Zarasų pasienio sargybinis

img   Plačiau
Kimsa, Antanas (1912 - 1987)

Istorikas

img   Plačiau
Kirailytė, Stanislava (g. 1931)

Mokytoja, Antazavės dvaro Muziejaus įkūrėja - šio krašto tyrinėtoja, garbės kraštotyrininkė

img   Plačiau
Kirša, Faustas (1891 - 1964)

Poetas, kultūros veikėjas, visuomenininkas

img   Plačiau
Koscialkauskas, Gerardas (1892 - 1944)

Karininkas

img   Plačiau
Krasnovas, Aleksandras (g. 1948)

Literatūros tyrinėtojas, kritikas, docentas

img   Plačiau
Kvedaraitė – Randienė, Genovaitė (1923 - 2005)

Mokytoja, poetė, prozininkė

img   Plačiau
Kviklys, Mečislovas (1901 - 1942)

Pedagogas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Kviklys, Vladas (1908 - 1985)

Profesorius, gydytojas, higienistas, medicinos mokslų daktaras

img   Plačiau
Kukutis, Petras (1908 - 1946)

Poetas, dainininkas

img   Plačiau
L
Latėnas, Algirdas (g. 1953)

Teatro ir kino aktorius, režisierius

img   Plačiau
Latėnas, Faustas (1956 - 2020)

Kompozitorius, kultūros ir meno veikėjas

img   Plačiau
Latvėnaitė - Girčienė, Jurgita (g. 1968)

Kalbininkė

img   Plačiau
Laurinavičius, Povilas (1909 - 1988)

Teisininkas

img   Plačiau
Liepsnonis, Alpas (tikr. Alfonsas Kukanka) (1910 - 1989)

Prozininkas, kritikas memuaristas

img   Plačiau
M
Makelis, Edvardas (g. 1954)

Biomedicinos mokslų daktaras

img   Plačiau
Markelis, Adolfas (1921 - 1988)

Rašytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Markelis, Juozas(1883 - 1941)

Mokytojas, mokyklų inspektorius, vaistininkas

img   Plačiau
Markelis, Leonas (1912 - 1981)

Gydytojas

img   Plačiau
Markūnas, Remigijus (1938 - 1980)

Dramaturgas

img   Plačiau
Matekūnas, Aleksandras (1913 - 1939)

Žurnalistas

img   Plačiau
Matulis, Vilius (g. 1933)

Fizikos ir matematikos mokslų kandidatas

img   Plačiau
Mažeika, Juozas (1905 - 1993)

Karininkas, mokytojas

img   Plačiau
Merkytė, Aldona (g. 1924)

Vertėja

img   Plačiau
Mierkis, Vygantas (g. 1951)

Miškininkas

img   Plačiau
Mikėnaitė, Irena (g. 1937)

Filologijos mokslų daktarė, docentė

img   Plačiau
Minius, Jonas (1895 - 1951)

Prozininkas, poetas

img   Plačiau
Montavičiūtė – Chlomauskienė, Nijolė Valentina (g. 1933)

Inžinierė, architektė

img   Plačiau
Musteikis, Juozas (1930 - 1999)

Teisininkas

img   Plačiau
Musteikis, Kazimieras (g. 1928)

Habilituotas filologijos mokslų daktaras, profesorius

img   Plačiau
N
Navickienė – Pupeikytė, Irena (g. 1948)

Mokytoja metodininkė

img   Plačiau
Nevodničėnas, Antanas (1888 - 1953)

Pirmasis Zarasų apskrities viršininkas

img   Plačiau
Norkūnas (Narkūnas), Petras (1894 - 1921)

Karininkas

img   Plačiau
P
Pakerys, Antanas (g. 1940)

Kalbininkas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras

img   Plačiau
Paškonis, Augustinas (1913 - 2000)

Inžinierius

img   Plačiau
Penas, Ijeguda (1854 - 1937)

Dailininkas, pedagogas

img   Plačiau
Petkevičius, Vytautas (g. 1928)

Inžinierius architektas

img   Plačiau
Pimpytė, Elena (1902 - 1990)

Poetė

img   Plačiau
Pliaterytė, Emilija (1806 - 1831)

Grafaitė, 1831 m. sukilimo dalyvė, kapitonė, lietuviškoji Žana d'Ark

img   Plačiau
Pranskūnas, Salvijus (g. 1964)

Kunigas

img   Plačiau
Prunskis, Petras (1871 - 1942)

Kunigas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Pučinskas, Ignas (1896 - 1960)

Savanoris, dviejų Vyčio kryžių ordininkas

img   Plačiau
Pučinskas, Aloyzas (g. 1933)

Astrofizikas

img   Plačiau
Puipa, Algimantas (g. 1951)

Režisierius

img   Plačiau
R
Radzevičius, Lionginas (1938 - 2016)

Technikos mokslų daktaras, docentas

img   Plačiau
Ragauskaitė (Tamašauskaitė), Joana, slapyvardis Lakštutė (1888 - 1961)

Poetė, tautosakos rinkėja

img   Plačiau
Ragėnas, Lionginas (g. 1933)

Žurnalistas, vertėjas

img   Plačiau
Ramanauskas, Romualdas (g. 1933)

Inžinierius, technikos mokslų kandidatas

img   Plačiau
Rameikis, Antanas (1912 - 1991)

Kunigas

img   Plačiau
Raugas, Balys (1914 - 2006)

Kariškis, rašytojas, spaudos darbuotojas

img   Plačiau
Ribokaitė, Normantė (g. 1968)

Fotomenininkė

img   Plačiau
Ridulytė, Žydrė (g. 1958)

Dailininkė, tekstilininkė

img   Plačiau
Rūkštelė, Antanas (1906 - 1990)

Dailėtyrininkas, tapytojas

img   Plačiau
Rusteika, Antanas (g. 1920)

Inžinierius statybininkas, technikos mokslų kandidatas

img   Plačiau
S
Sakalauskas, Benjaminas (g. 1955)

Miškininkas

img   Plačiau
Sakalienė – Žilinskaitė, Birutė Ona (g. 1950)

Pedagogė, ekspertė

img   Plačiau
Sidabraitė, Alė (tikroji pavardė Elena Žalinkevičaitė - Petrauskienė) (1900 - 1986)

Aktorė, nusipelniusi artistė, vertėja

img   Plačiau
Sinkevičius, Stanislovas

Ekologas, gamtosaugininkas, gamtos mokslų daktaras (g. 1952)

img   Plačiau
Slapšinskas, Rimantas Juozas (1908 - 1973)

Bibliotekininkas, bibliografas

img   Plačiau
Stankevičienė - Bružaitė, Danutė (g. 1930)

Mokytoja, tautodailininkė, literatė

img   Plačiau
Stauskaitė, Rožė (g. 1928)

Geografė, geografijos mokslų daktarė

img   Plačiau
Streikus, Antanas (1897 - 1945)

Partizanas, „Lokio“ rinktinės būrio vadas

img   Plačiau
Strioga, Vytautas (1924 - 1992)

Mokytojas, poetas

img   Plačiau
Sverčkova - Sokolova, Liubov (g. 1959)

Inžinierė

img   Plačiau
Svilas, Povilas (1867 - 1948)

Kunigas

img   Plačiau
Š
Šakalys, Antanas Rimantas (g. 1938)

Kino dailininkas

img   Plačiau
Šatkus, Petras (g. 1942)

Prozininkas

img   Plačiau
Šeduikis, Mykolas (1905 - 1971)

Mokytojas, savamokslis dailininkas, filosofas, muzikantas, medžio drožėjas

img   Plačiau
Šileikis, Mikas (1893 - 1987)

Dailininkas

img   Plačiau
Šimkūnas, Vladas (1917 - 1979)

Gydytojas psichiatras

img   Plačiau
Šiožinys, Jonas (1915 - 1987)

Vaikų rašytojas

img   Plačiau
Širvys, Paulius (1920 - 1979)

Poetas

img   Plačiau
Šukys, Gediminas (1923 - 2002)

Kunigas, kompozitorius

img   Plačiau
Švalkus, Laimutis Balys (1919 - 1994)

Poetas, dramaturgas

img   Plačiau
Švarcas, Vilgelmas (1837 - 1915)

Dekanas

img   Plačiau
T
Triponis, Vytautas (g. 1938)

Gydytojas, profesorius

img   Plačiau
Tumėnas, Antanas (1880 - 1946)

Advokatas, Steigiamojo Seimo narys, lietuvybės skleidėjas

img   Plačiau
Tumėnas, Justinas (1881 - 1946)

Poetas, beletristas

img   Plačiau
Tumėnas, Petras (1907 - 1978)

Ekonomistas

img   Plačiau
Tureikytė, Danutė (g. 1943)

Sociologė, filosofijos mokslų kandidatė, Viešosios nuomonės tyrimų centro prie Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto vadovaujančioji mokslinė bendradarbė

img   Plačiau
Tvardauskas, Vytautas Kastytis (1922 - 2003)

Žurnalistas, poetas

img   Plačiau
U
Ubeika, Kazimieras (1884 - 1942)

Pedagogas, visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Urbonas, Juozas (1901 - 1958)

Savanoris

img   Plačiau
Urbonas, Leonas (1925 - 2001)

Dailininkas tapytojas

img   Plačiau
V
Valavičius, Aleksandras (1843 - 1927)

Kunigas

img   Plačiau
Vaitkevičius, Romualdas (1898 - 1935)

Pedagogas, karininkas

img   Plačiau
Valavičius, Antanas (1878 - ?)

Visuomenės veikėjas

img   Plačiau
Valavičius, Jonas (1868 - 1941)

Kunigas

img   Plačiau
Valavičiūtė, Paulina (1890 - 1944)

Lyrinis - dramatinis sopranas, mokytoja, teisininkė

img   Plačiau
Vapšys, Algirdas (g. 1933)

Inžinierius, docentas

img   Plačiau
Venclovaitė, Danutė (g. 1932)

Tekstologė, vertėja

img   Plačiau
Venskevičienė, Viktorija (g. 1938)

Veterinarijos gydytoja, veterinarijos mokslų kandidatė

img   Plačiau
Vrublevičius, Bronius (1923)

Choristas, Lietuvių Muzikologijos archyvo ir spaudos bendradarbis

img   Plačiau
Z, Ž
Zabiela, Henrikas (g. 1961)

Pedagogas, vyriausybės atstovas Utenos apskrityje, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

img   Plačiau
Žydonis, Bronius (1904 - 1974)

Mokytojas

img   Plačiau
Žiemytė, Janina (1933 - 2001)

Mokytoja, lituanistė, kraštotyrininkė

img   Plačiau
Žilėnaitė - Eitminavičienė, Irena (g. 1959)

Mokytoja

img   Plačiau
Žiliukas, Geriuldas (g. 1946)

Habilituotas biomedicinos mokslų daktaras

img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas