Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Aldonai Merkytei - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Aldona Ona Merkytė-Mikelinskienė (1924 04 17 - 2009 04 11)

Gimė 1924 m. balandžio 17 d. Sruogiškių kaime, Dusetų valsčiuje Zarasų rajone. Lietuvos vertėja. 1946–1952 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1952 m. pradėjo dirbti Politinės ir mokslinės literatūros leidykloje (vėliau „Mintis“). 1958 m. perėjo į Grožinės literatūros leidyklą (vėliau „Vaga“) ir dirbo čia redaktore ligi 1979 metų. Nuo 1996 m. – Lietuvių rašytojų sąjungos narė. Pirmoji vertimo publikacija 1955 m. Jeigu ne kruopštus šios vertėjos darbas, Lietuvos skaitytojas nebūtų galėjęs susipažinti su minėtais prancūzų literatūros šedevrais. Vien jos iš prancūzų kalbos verstas M.Prousto romanas „Svano pusėje“ suteikia jai vietą Lietuvos vertėjų elite. Jos nuopelnai literatūrai gražaus įvertinimo sulaukė 2005 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Mirė Aldona Ona Merkytė-Mikelinskienė 2009 m. balandžio 11 d. Vilniuje. Palaidota Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
Lietuvių literatūros enciklopedija . – Vilnius, 2001 . – P. 323.

Knygos
Amžiaus sūnaus išpažintis : [romanas] / Alfredas de Miuse ; vertė A. Merkytė. - Vilnius : Vaga, 1968.
XX a. prancūzų dramos / [sudarė Birutė Želvytė]. - Vilnius : Vaga, 1988. - 386, [2] p. - (Dramaturgijos bibliotekėlė). - Pilna antr.: Dvidešimtojo amžiaus prancūzų dramos.
Išeinu : romanas / Jean Echenoz ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Vaga, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 124, [2] p.
Istorija 1 : [vadovėlis] / Pjeras Filipas Biunaras…[et.al] ; iš prancūzų kalbos vertė Skaidra Kulakauskienė, Ramunė Ramunienė, Aldona Merkytė. - Vilnius : Baltos lankos, 1994. - 259,[4] p.
Jono Pauliaus II pasaulis / André Frossard ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Baltos lankos, 1993. - 175 p.
Moteris aguona : [romanas] / Noëlle Châtelet ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Vaga : UAB "Vilniaus knyga", [2002]. - 87, [1] p.
Svano pusėje / Marselis Prustas ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Vaga, 1979. - 397, [2] p. - (Prarasto laiko beieškant : romanų ciklas). - Versta iš: Du coté de chez Swann. 1936
Trylikos istorija : romanai / Onore de Balzakas ; vertė A. Merkytė, R. Ramunienė. - Fotogr. leid. - Vilnius : Viltis, 1994. - 412, [3] p.
Vienuolė ; Žakas fatalistas ir jo ponas : romanai / Deni Didro ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Vaga, 1982. - 404, [2] p.
Žanas Barua / R. Martenas de Garas ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. - Vilnius, 1972. - 343 p.
Žodžiai / Jean Paul Sartre ; iš prancūzų k. vertė Aldona Merkytė. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2000 (Kaunas : Aušra). - 270, [2] p. ; 17 cm. - Versta iš: Les mots. Paris, 1964.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas