Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Striogai – 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vytautas Strioga (1924 04 18 – 1992 06 15)

Gimė1924 04 18 Pusbačkių kaime, Anykščių rajone. Dusetų krašto mokytojas, poetas. Repšėnų kaime baigė pradinę mokyklą, vėliau penktą ir šeštą skyrių Raguvoje. 1945 m. baigė Panevėžio gimnaziją, 1952 m. Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, lituanistiką. Mokytojavo Dusetų K. Būgos vidurinėje mokykloje, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Yra gavęs pluoštą padėkos raštų, ne kartą tapo įvairių rašinių konkursų prizininku, mielai dalyvaudavo literatūros vakaruose, poezijos šventėse, kur skaitydavo savo paprastas ir šiltas eiles. Dar vienas veiklos baras – kraštotyra. Kartu su moksleiviais rinkdavęs vardinę, kalbinę medžiagą, tautosaką, ją tvarkydavęs. Buvo Pedagogų, Gamtos bičiulių, Raudonojo kryžiaus ir kitų draugijų narys, aktyvus sportininkas, saviveiklininkas, filatelistas. Dirbdamas mokytoju V. Stringa spaudoje publikavo per 250 rašinių, beveik 100 eilėraščių, per 1500 įvairių informacijų Kaip poetas V. Strioga debiutavo 1937 m. "Šaltinėlyje", tačiau vėliau nuo grožinės kūrybos nutolo, susidomėjęs kraštotyra. Įvairių gyvenimo laikotarpių jo kūryba buvo publikuojama periodikoje ir rinkiniuose. Nuo 1946 m. iki gyvenimo pabaigos buvusių mokinių paskatintas, senatvėje V. Strioga iš ankstesnių publikacijų bei rankraščių sudarė ir išleido vienintelį savo poezijos rinkinį "Gyvenimo aidai" (1992 m.), kuriame publikuojami 69 eilėraščiai. Jo kūryboje dominuoja jaunystės, tėviškės, gamtos motyvai. V. Strioga gyveno Dusetose Zarasų rajone. 1946-1979 m. jis dirbo Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, kol išėjo į pensiją. Mirė 1992 m. birželio 15 d. Dusetose Zarasų rajone. Palaidotas Traupio Anykščių rajone kapinėse prie tėvų.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 474

Knygos
Gyvenimo aidai : [eilėraščiai] / Vytautas Strioga ; G. Kovaliovo nuotr. - Dusetos [i.e. Utena] : K. Klemo galerija "Aura", 1992 (Utenos sp.). - 83 p.
Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname : Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė / [sudarytojas Algirdas Ražinskas]. - Anykščiai : Anykščių rajono literatų klubas "Marčiupys", 2007 (Vilnius : Baltijos kopija). - 364, [2] p. ; 28 cm. -
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas