Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Bažnyčios, vienuolynai

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčia

Antazavės centre 1794 metais pastatyta medinė, barokinio stiliaus, kryžminė, stačiakampio plano, Dievo Apvaizdos bažnyčia.

img   Plačiau
Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčios varpinė

Akmenų mūro, kvadrato plano, trijų tarpsnių Antazavės bažnyčios varpinė pastatyta 1827 metais.

img   Plačiau
Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčios šventoriaus vartai

Bažnyčios šventoriaus paparasti vartai 1889 metais pakeisti puošniais neobarokinio stiliaus vartais.

img   Plačiau
Antalieptės Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia

1732 – 1763 metais statyta mūrinė vėlyvojo baroko stiliaus Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia stovi pačiame Antalieptės centre, netaisyklingo plano ir medžiais apaugusio šventoriaus viduryje.

img   Plačiau
Antalieptės vienuolynas

Į rytus nuo švento Kryžiaus atradimo bažnyčios randasi buvęs Antalieptės vienuolynas

img   Plačiau
Avilių Švenčiausio Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia

Bažnyčia medinė, turi baroko architektūros bruožų, bazilikinė, liaudies architektūros formų, stačiakampio plano su bokšteliu

img   Plačiau
Baltriškių kaimo šv. Kazimiero bažnyčia

Baltriškių kaimo bažnyčia pastatyta 1920 m.

img   Plačiau
Imbrado Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

Imbrado kaimo bažnyčia pastatyta 1786 – 1787 metais, turi klasicizmo bruožų, stovi kaimo viduryje, aukštumoje.

img   Plačiau
Degučių šv. Antano bažnyčia

Degučiuose bažnyčia pastatyta 1925 m.

img   Plačiau
Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčia ir varpinė

Dusetų raudoną mūrinę bažnyčią statė klebonas kunigas A. Rumševičius.

img   Plačiau
Minaukos kaimo sentikių maldos namaiMinaukos kaimo sentikių maldos namai 2010.10.29
Rusteikių kaimo sentikių maldos namaiRusteikių kaimo sentikių maldos namai
Salako Švenčiausios mergelės Marijos skausmingosios bažnyčiaSalako Švenčiausios mergelės Marijos skausmingosios bažnyčia
Smalvų Švenčiausios Mergelės rožančinės bažnyčiaSmalvų Švenčiausios Mergelės rožančinės bažnyčia
Stelmužės Jėzaus Kristaus kryžiaus bažnyčia ir varpinėStelmužės Jėzaus Kristaus kryžiaus bažnyčia ir varpinė
Tilžės kaimo Švenčiausios mergelės Marijos karalienės bažnyčiaTilžės kaimo Švenčiausios mergelės Marijos karalienės bažnyčia
Turmanto Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčiaTurmanto Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia
Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiaVajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Zarasų Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčiaZarasų Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia
Zarasų Švenčiausios Panelės Užtarytojos sentikių cerkvėZarasų Švenčiausios Panelės Užtarytojos sentikių cerkvė
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas