Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Laimučiui B. Švalkui - 95

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Laimutis Balys Švalkus (1919 07 26 – 1994 11 11)

Gimė 1919 07 26 Žaliojoje Lankoje Zarasų rajone. Poetas, dramaturgas. Mokėsi Paluodės kaimo mokykloje, Zarasų gimnazijoje. Baigė Kauno mokytojų kursus, studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute, studijavo fiziką, matematiką ir kūno kultūrą. Mokytojavo Zarasų gimnazijoje, dėstė fiziką ir kosmografiją. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Kasselio (Vokietija) lietuvių gimnazijos mokytojas, dėstė fiziką 1946-1947 metais. 1948 metais išvyko į Angliją, apsigyveno prie Northamptono miesto stovyklos, kur dirbo vertėju, stovyklos direktoriaus pavaduotoju. Uždarius stovyklą dirbo inžinieriumi, dalyvavo Jaunųjų ūkininkų rateliuose, ateitininkuose. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos veikėjas, nuo Northamptono miesto skyriaus atstovas. Eilėraščius pradėjo spausdinti Lietuvoje, mėgėjų teatrai vaidino jo didaktinę komediją Sumauti pinigai. Lietuvoje ir Anglijoje turėjo subūręs vaidintojų trupę, kuriai rengė montažus, parašė dramą Lietuvos laisvės kovų tema Didžioji auka ( 1963 ). Bendradarbiavo spaudoje „Zarasų kraštas“ „Ūkininko patarėjas“ „Europos Lietuvis“ ir kt. Pasirašinėjo „Miškų dvasia“ slapyvardžiu. Kūryba mėgėjiška. Mirė 1994 lapkričio 11 d. Northamptono mieste, palaidotas Kingsthorpo kapinėse. (Anglija)
Lietuvių literatūros enciklopedija.- 2001, p. 479.

Knygos
Dėdė Baltazaras: Sekminių kermošiukas Anglijos Lietuvių sodyboje / Laimutis Švalkus.- K. Orientas, 1992, 48 p.
 Didžioji auka : pjesės / Laimutis Švalkus. - Kaunas : 1994, 1994. - 72, [3] p.
Dienų sūkuriuos : eilėraščiai / Laimutis Švalkus. - Nottinghamas, 1968. - 59, [3] p.
Gyvastis / Laimutis Švalkus ; [piešinėliai vaikų eilėraščiams Algirdo Švalkaus]. - Nottingham : Šaltinis, 1973. - 96 p.
Miglotų dienų sūkuriuos : eilėraščiai / Laimutis Švalkus. - Kaunas : Orientas, 1992.
Pasakų metai : eilėraščiai mažiesiems / Laimutis Balys Švalkus ; iliustr. V. Neimantas. - Vilnius : Orientas, 1993. - 29, [3] p.
Rudens vėjuose : (proginiai eilėraščiai) / Lamutis Švalkus. - Nottingham, 1985.
Tretieji vainikai : lietuvių poezija išeivijoje : 1944-1974 / redagavo Paulius Jurkus … [et al.]. - Chicago : Dialogas, 1975. - t.
Zarasų krašto sūnūs išeivijoje Laimutis, Balys Švalkus [Rankraštis] : kraštotyrinis darbas / sudarė D. Šantaraitė ; Zarasų savivaldybės viešoji biblioteka. - Zarasai : Zarasų centrinė biblioteka, 1994. - 31 lap. : nuotr.
Bibliografija
img   Plačiau
Ikonografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas