Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Andriūnui - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Jonas Andriūnas (1923.06.19 – 1997.12.11)

Gimė 1923 06 19 Galinių k., Zarasų rajone, mirė 1997 12 11 Zarasuose. Pedagogas, fizikos, matematikos mokytojas. Pradžios mokslus baigė Degučių mokykloje. 1935 m. įstojo į Zarasų gimnaziją, ją baigė 1943 m. Vienerius metus dirbo Vedarių pradžios mokykloje mokytoju. Pradėjęs studijuoti fiziką Šiaulių pedagoginiame institute, buvo paskirtas 1945 m. mokytoju į Zarasų gimnaziją dėstyti fiziką. Toliau mokslus tęsė Vilniaus Pedagoginiame institute (neakivaizdžiai) kurį baigė 1956 m. Dirbo Zarasų vidurinės mokyklos fizikos-matematikos ir astronomijos mokytoju, dėstė fiziką ir matematiką 52 metus, iki pat mirties 1997 m. Savo dėstomu dalyku –fizika labai domėjosi, daug skaitė tos srities literatūras, aktyviai dalyvavo pedagoginėj spaudoj, rašė straipsnius, skaitė pranešimus rajoninėse ir respublikinėse konferencijose, dalyvavo stojamųjų egzaminų į Vilniaus Pedagoginį institutą komisijos narys (4 kartus). Jo iniciatyva Zarasų vidurinėje mokykloje buvo įsteigtos sustiprinto fizikos dėstymo klasės. Jo paruošti mokiniai dalyvaudavo respublikinėse fizikų olimpiadose, kuriose daug kartų laimėdavo prizines vietas. Už gerą paruošimą mokinių iš fizikos dalyko yra gavęs Švietimo ministerijos padėkos raštų, už metodinį darbą turėjo mokytojo-metodininko vardą, ilgus metus buvo renkamas rajono fizikos mokytojų metodinio ratelio pirmininku. Buvo aktyvus ilgametis Lietuvos fizikų draugijos narys. Knygos „Fizikos dėstymo metodika“ bendraautorius, parengė integruotos fizikos ir matematikos mokymo programą. Prasidėjus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui buvo aktyvus šios veiklos dalyvis. Už ilgametę ir sėkmingą pedagoginę ir visuomeninę veiklą prie Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos yra jo atminimui pastatytas stogastulpis, autorius J. Tvardauskas (1998 lapkričio mėn.). Palaidotas Zarasų miesto kapinėse.
Jonas Andriūnas [apie mokytoją J. Andriūną] / E. Makariūnienė L. Klimka // Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas .- 2001, p. 35.

Bibliografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas