Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vasilijui Baranovskiui - 80

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Vasilijus Baranovskis (1933.04.13)

Gimė 1933.04.13 Rudolfuose, Daugpilio rajone (Latvija). Prozininkas, publicistas. 1958 m. baigė Zarasų vidurinę darbo jaunimo mokyklą. 1963 m. - Vilniaus aukštąją partinę mokyklą. 1963-1967 m. dirbo Zarasų rajoniniame, 1967-1978 m. Klaipėdos miesto laikraščiuose. 1978-1990 m. žurnalo "Litva literaturnaja" (dabar "Vilnius") bendradarbis. Respublikinėje spaudoje (Latvijos) debiutavo 1950 m. Rašo rusų kalba. Nuo 1983 m. - LRS narys.
Vyraujanti tema - Lietuvos ir Rusijos sentikių fenomenas. Kūriniuose vaizduojamas šių žmonių dvasinis bei moralinis išskirtinumas. Autorius ištikimas psichologinės prozos tradicijai. Personažų charakteriai tvirtai suręsti, jie socialiai ir psichologiškai motyvuoti. Herojai nepakimba beorėje erdvėje. Fonas piešiamas taikliomis sodriomis detalėmis, kurios reljefiškai atspindi laikmetį.
Apdovanotas: 1970 m. Žurnalistų sąjunga suteikė Garbės raštu, 1971 m. Liaudies kontrolės komitetas suteikė Garbės raštu, 1975 m. Ministrų Tarybos valstybinių leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas suteikė Garbės raštą.

http://www.rasytojai.lt

Knygos
Zarasai laiko vilnyse / sudarė Laima Raubiškienė. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 207, [1] p.  Aut.: Vasilijus Baranobskis ir kt.
Боярыня Морозова : историческая повесть / Василий Барановский. – Рига.- 2008. - 229 p.
Вековые святыни : из истории староверческих общин, храмов, кладбищ Зарасайского края / Василий Барановский. - UAB "Utenos spaustuvė", 2004 (Utena : Utenos sp.). - 101, [1] p.
Горька ягода : рассказ и повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1982. - 238 с.
Долгий всполох : рассказы и повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1985. - 333, [2] p.
 От Литвы до Литвы : избранное / Ромас Садаускас ; перевод с литовского Валентины и Василия Барановских. - Вильнюс : Минтис, 1988. - 358, [2] p.
Староверие Балтии и Польши : краткий исторический и биографический словарь / Василии Барановский, Григорий Поташенко. - Vilnius : Aidai, 2005 - 459, [1] p
Хранители старой веры : страницы истории Зарасайской старообрядческой общины / Василий Барановский. - Зарасай, 2000. - 90, [1] p.
Bibliografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas