Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Gediminui Jonui Šukiui - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Gediminas Jonas Šukys (1923.02.13-2002.07.28)

Gimė 1923 02 13 Inkūnų kaime, Vabalninko parapijoje, Biržų rajone. Mirė 2002 07 28 Zarasuose. Kunigas, altaristas, kompozitorius. Mokėsi Palaimos pradžios mokykloje, Biržų gimnazijoje. Besimokydamas dalyvavo moksleivių ir parapijos chorų veikloje, turėjo slaptą svajonę mokytis muzikos. 1941 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1946 vasario 17 d. įšventintas kunigu. 1946-1948 m. dirbo vikaru Panevėžyje. Su Katedros vargonininku M. Karka organizavo jaunimo chorą, kuriame giedojo apie 60 giesmininkų. Dirbo vikaru Šeduvoje, Saločiuose, Kupiškyje, administratoriumi Palėvenėje. Nuo 1953 m. Utenos bažnyčios vikaru, nuo 1959 m. Daugailių parapijoje administratoriumi. Nuo 1966 m. Zarasų klebonu, po dviejų metų Zarasų dekanu. 1978 m. paskiriamas Surdegio administratoriumi. Nuo 1981 m. Dusetų parapijos klebonas, nuo 1996 metais tapo altaristu. Visus savo kunigystės metus kunigas buvo susijęs su muzika. Kur bedirbdavo, visur padėdavo vargonininkams, dažnai pats diriguodavo chorams. Kunigaudamas G. J. Šukys pas įvairius muzikos profesorius mokėsi muzikos meno. Per tris dešimtmečius sukūrė per 200 giesmių visoms liturginių metų progoms. 1972 m. JAV rengtame lietuviškų mišių konkurse G. J. Šukys laimėjo pirmąją premiją. Pasirašinėdamas Akmenėlio slapyvardžiu jis išleido šešis rinkinius, kuriuos sudaro giesmės, mišios, kantatos, monetai, duetai ir terietai. Lietuvoje ir pasaulyje garsus Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vadovaujamas D. ir S. Vaičiulionių, atliko kunigo religinius kūrinius. 1989 m. Kauno filharmonijos scenoje pirmą kartą viešai nuskambėjo kunigo G. J. Šukio parašytas kūrinys. Jo sukurtas vokalinis ciklas „Iš sudužusio laivo“ pagal poeto Bernardo Brazdžionio eiles atliko „Polifonija“, su šiuo choru bei solistais kunigas G. J. Šukys surengė daug autorinių koncertų: Utenoje, Rokiškyje, Biržuose, Vabalninke, Panevėžyje, Vilniuje, lankėsi Švedijoje, Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, Brazilijoje. Daug jo kūrinių skamba Lietuvos ir užsienio bažnyčiose, per Lietuvos radiją ir televiziją.
Lietuvių enciklopedija.-1985, Boston.- T. 37, p. 580.

Knygos
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. - Kn. 1. - 1996. - 102 p.
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. - Kn. 2. - 1996. - 120 p.
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. - Kn. 3. - 1996. - 113 p.
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. - Kn. 4. - 1996. - 119 p.
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. -Kn. 5. - 1996. - 122 p.
Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. -  Kn. 6. - 1996. - 113 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas