Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Žymių žmonių gimtinės

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Kazimiero Būgos (1879 - 1924) memorialinis muziejus

Muziejus įkurtas 1973 metais Pažiegėje (Dusetų seniūnija), sodyboje, už 10 kilometrų nuo Dusetų, kurioje iki mirties (1935 m.) gyveno kalbininko motina, vėliau – giminės.

img   Plačiau
Petro Gaulės (1923 – 1993) gimtinė

Poeto Petro Gaulės gimtoji sodyba yra Rokėnų kaime (Antazavės seniūnija), į šiaurės vakarus nuo kelio Dusetos – Antazavė.

Paminklinis akmuo Juozo Gruodžio (1884 - 1948) gimtojoje sodyboje

J. Gruodžio gimtosios sodybos vietoje, Rokėnų kaime (Antazavės sen.), 8 km nuo Dusetų Antazavės keliu, Zarasų rajone pastatytas paminklinis akmuo (1966 m.) su įrašu ir J.Gruodžio bareljefu (skulptorius L.Žuklys).

img   Plačiau
Fausto Kiršos (1891-1964) gimtinė

Senadvario vienkiemyje (Degučių seniūnija) į rytus nuo Antalieptės stovi F. Kiršos sodyba. Sodybą XIX a. įkūrė poeto tėvas.

img   Plačiau
Vlado Mieželio (1894-1986) atmintina vieta

Jakštų kaime (Degučių seniūnija) į rytus nuo kaimo keliuko, netoli P.Gervio sodybos, teisininko, Nepriklausomos Lietuvos generolo Vlado Mieželio gimtosios sodybos vietoje, minint jo 100-ąsias gimimo metines, 1994 m. buvo pastatytas koplytstulpis (autorius – tautodailininkas Jonas Tvardauskas).

img   Plačiau
Motiejaus Miškinio (1897-1974) kapas

Vajasiškio kaimo kapinėse (Degučių sen.) palaidotas poetas, vertėjas Motiejus Miškinis.

img   Plačiau
Mečislovo Reinio (1884-1953) gimtinė

Madagaskaro kaime (Antalieptės seniūnijoje), į pietryčius nuo kelio Antalieptė – Daugailiai, stovi arkivyskupo, filosofijos mokslų daktaro Mečislovo Reinio sodyba, įkurta 1871 – 1872.

Pauliaus Širvio (1920-1979) gimtinė

Padustėlio kaime, šalia Dusetų miestelio, yra išlikusi poeto Pauliaus Širvio gimtoji sodyba.

img   Plačiau
Antano Vienažindžio (1841 – 1892) gimtinė ir paminklas

Kunigo, poeto Antano Vienažindžio (1841 – 1892) tėviškė yra Gipėnų kaime (Antazavės seniūnijoje), į šiaurės vakarus nuo kelio Dusetos – Obeliai.

img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas