Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Danutei Venclovaitei - 80

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Danutė Venclovaitė (1932.12.03)

Gimė 1932 12 03. Velikuškių kaime, Zarasų rajone. Knygų sudarytoja, tekstologė, vertėja. Mokėsi Gipėnų pradinėje mokykloje, o ją baigusi – Zarasų ir Dusetų gimnazijose. 1955-1958 m. mokėsi Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filosofijos fakultete, baigė lituanistikos studijas. D. Venclovaitė dirbo pedagoginį darbą Užvenčio rajone Šaukėnų vidurinėje mokykloje, kur dėstė lietuvių kalbą ir psichologiją. 1958 m. ji buvo pakviesta į aspirantūrą prie VVU literatūros katedros. 1961 m. pradėjo dirbti Grožinės literatūros leidykloje (dabar „Vaga“), o nuo 1985 m. – „Vyturio“ leidykloje redaktore, vėliau – vyresniąja moksline redaktore. Šiose pareigose dirbo iki 1991 m. Per 30 su viršum darbo leidykloje metų D. Venclovaitė parengė spaudai šimtus leidinių – originaliosios prozos, poezijos, dramaturgijos, mokslo populiarinimo knygų. Šalia to rinko tautosaką daugelį metų dalyvavo kompleksinėse Vilniaus kraštotyrininkų ir pavienėse ekspedicijose (rinkiniai Lietuvių lituanistikos institute ir Muzikos akademijoje). Ji aktyviai talkino iš rankraščių parengiant spaudai L. Rėzos „Dainų“ II t., pati yra sudariusi tautosakos, dramos, poezijos, prozos rinkinių. Parašė straipsnių tautosakos, literatūros istorijos temomis, Maironio literatūros muziejui pateikė atsiminimus apie poetę J. Degutytę (išspausdinta 1998 m. liepos men. „Metuose“). D. Venclovaitė yra išvertusi grožinės S. Kadyrzadės, V. Krapivino, S. Michailovo, N. Drovos, S. Minkomo, Žorž Amadu prozos, taip pat japonų, indėnų pasakų rinktines ir kitų smulkesnių kūrinių. D. Venclovaitė gyvena Vilniuje.

Lukošiūnaitė-Malcienė Leokadija. Dusetiškiai.- 2003, p. 129-131
Kirailytė Stanislava. Antazavės krašto istorija.- 2006, p. 264

Knygos
Esi tik viena : rinktinė / sudarė D. Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1990. - 414, [1] p.
Esi tik viena : rinktinė / sudarė D. Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1990. - 414, [1] p.
Gabrielė : romanas / Žoržis Amadu ; vertė Aldona Baliulienė ir Danutė Venclovaitė. - 3-asis leid. - Vilnius : Viltis, 1994. - 383 p.
Kavaleristė : autobiografiniai užrašai / Nadežda Durova ; iš rusų kalbos vertė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1986.
Kiškis vagilis : vaizdeliai ir pasakaitės / Pranas Mašiotas ; [sudarė Danutė Venclovaitė ; iliustravo Rima Gaižauskaitė]. - Vilnius, 1984. - 68, [3] p.
Mano gimtinė : eilėraščiai / Maironis ; iliustr. Eglė Kučaitė ; sudarė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1983. - 31 p.
Meilė, džiazas ir velnias : pjesės / sudarė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vyturys, 1989 (Kaunas : K. Poželos spaustuvė). - 308, [2] p
Nutrūko styga : apsakymai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ; sudarė Danutė Venclovaitė ; iliustravo Antanas Kubilius. - Vilnius : Vaga, 1981. - 103 p.
Piliakalnių papėdėj : atsiminimai apie Velikuškes [Zarasų rajonas] / Danutė Venslovaitė. - Vilnius : [UAB "Rotas"], 2004 (Vilnius : Rotas). - 145, [1] p.
Saulės duktė : indėnų pasakos ir legendos / iš rusų k. vertė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1974. - 198 p.
Šalis, kur vėjai pučia : apysaka / Vladislavas Krapivinas ; vertė Danutė Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1971. - 270 p.
Tau, Tėvyne : [eilėraščiai] : vyr. mokykl. amž. / sudarė D. Venclovaitė. - Vilnius : Vaga, 1980. - 175 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas