Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Guntuliui - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Petras Guntulis (1924 02 24 – 2001 12 23)

Gimė 1924 02 24 Vosiškių kaime Dusetų valsčiuje Zarasų apskrityje. Poetas. Lankė Butkelių pradžios mokyklą, 1936 m. pradėjo lankytį Antalieptės Švenčiausios kongregacijos pradžios mokyklos penktąjį skyrių. 1940 m. lankė Dusetų progimnaziją. 1946 m. įstojo į parengiamuosius kursus prie Vilniaus valstybinio universiteto, 1948 m. gavus brandos atestatą įstojo Vilniaus universiteto studijuoti rusų kalbą ir literatūrą. Dėl stokos pinigų apleido mokslus ir išvažiavo mokytojauti į Ryliškes. Ten buvo įsteigta vidurinė mokyklą, dėstė rusų kalbą ir geografiją. 1957 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dar pora metų mokytojavo. 1960 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistikos. Nuo 1963 m. dirbo Kaišiadorių rajono laikraščio redakcijoje. Nuo 1965 m. „Raudonosios vėliavos“ Varėnos rajone laikraščio redakcijos literatūrinis darbuotojas. 1970 m. Jurgiškio kaimo bibliotekos vedėjas, 1974 m. tolimesnį savo gyvenimą paskyrė literatūrai, pirmieji jo eilėraščiai pasirodė 1981 m. „Komjaunimo tiesoje“, „Tarybinės moters“ žurnale, 1984 m. rugpjūčio 24 d. „Tiesos“ numeryje patalpintas eilėraštis „Rytas“. Lietuvos įžymus kompozitoriai: V. Budrevičius, J. Gaižauskas, V. Bagdonas, prof. Kaveckas pagal jo eiles sukūrė dainų. Nuo 1994 m. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Nuo 1997 m. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys. Mirė 2001 gruodžio 23 d, palaidotas Varėnoje.
Lietuvos Nepriklausomieji rašytojai.- 1998, p. 73-79.

Knygos
Rudenėjančiu taku : [eilėraščiai ir dainų tekstai] / Petras Guntulis. – Jonava : Jonava, 1995 (Kėdainiai : "Raidės" sp. Kėdainių sk.). – 42, [1] p.
Žaižaruojantis nerimas : eilėraščiai ; Himenėjo apžavai : erotinis pasakojimas eilėmis / Petras Guntulis. – Alytus : Alytaus sp., 1997. – 79, [1] p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas