Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Zofijai Vilytei - 85

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

ZOFIJA VILYTĖ (1927 - 1988)

Gimė 1927 11 08 Rokiškio rajone, mirė 1988 07 03 Dusetose, Zarasų rajone. Mokytoja, kraštotyrininkė. 1953 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą istorijos fakultetą, ir atvyko dirbti į Dusetų rajoną ir buvo paskirta švietimo skyriaus inspektore, vėliau buvo perkelta (jos pačios prašymu) į pionierių namus. Panaikinus Dusetų rajoną Zofija Vilytė pradėjo dirbti Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje, istorijos mokytoja. Būdama be galo darbšti, kūrybinga, mylinti savo kraštą, visus tauriausius jausmus skiepijo mokinius. Ypač daug su jaunaisiais kraštotyrininkais, stengėsi įtraukti į kraštotyrinį darbą, keliauti, pažinti savo kraštą, žmones. Mokytoja Zofija Vilytė su mokiniais surinko ir paruošė kraštotyrinius darbus „Senovinės vestuvės“, „Vaiduokliai“, , „Senoviškos žirgų lenktynės ant sartų ežero“, rinko Dusetų apylinkės folklorą, orų spėjimus, liaudies mediciną, užrašinėjo Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimus, paruošė kraštotyrinį darbą „Kalbininkas K. Būga dusetiškių atsiminimuose“, išsaugojo Dusetų pradžios mokyklos kroniką. Ypač domėjosi liaudies menu, piešė Dusetų apylinkių kryžius-saulutes, parengė kraštotyrinį darbą. Drauge su mokytoja Danute Stankevičiene ir jaunaisiais kraštotyrininkais perpiešė kraitinių skrynių raštus, paruošė 3 albumus „Dusetų apylinkių kraitinės skrynios“. Mokytojos paruošta medžiaga buvo eksponuojama Maskvoje liaudies ūkio pasiekimų parodoje, kur įvertinta sidabro medaliu ir pinigine premija. Mokytoja su mokiniais rinko kalvystės darbus, „saulutes“, kurias statydavo kapinėse vietoje kryžių. Jei vadovaujant, mokiniai perpiešė koplytstulpius, kryžius, pakelių smūtkelius. Ir daug kitų darbų amžiams pasiliks kaip paminklas, bylojantis apie Z. Vylytės darbštumą, meilę savo gimtajam kraštui.- Lietuvai. Yra apdovanota keliomis dešimtimis garbės raštų. 1989 m. liepos 4 d. prie Zofijos Vilytės gyvenamo namo atidengta atminimo lenta. K. Būgos mokyklos muziejus pavadintas mokytojos Zofijos Vilytės vardu (1989 11 04)

Darbai pasiliks kaip paminklas / Jonas Vaitonis. // Tarybinė žemė.- 1989, liep. 4, p. 1.
Laimingo gyvenimo aidas / Ona Kačkienė. // Zarasų kraštas.- 2007, lapkr. 27, p. 4
Nuoširdžiu, kruopščiu darbu pelnytas atminimas / Petras Ivanovas // Voruta.- 2007, gruod. 8, p. 6

Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas