Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Konstancijai Šimaitienei - 95

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Konstancija Paprockaitė - Šimaitienė (1919 04 19 – 2005 05 23)

Gimė 1919 04 19 Vasitino valsčiuje, netoli Maskvos. Gydytoja. 1940 1919 metais Paprockų šeima sugižta į Lietuvą ir apsigyvena Asavitų kaime, Zarasų rajone. Mokėsi Kaune Vilniaus didžiojo universiteto Medicinos fakultete, kurias tęsė pasitraukusi į Vakarus Insbrucko universitete Australijoje. 1947 metais baigusi institutą, dirbo universiteto ligoninėje. 1949 metais atvyko į JAV ir dirbo Niujorko ligoninėse: Šv. Petro, Šv. Pranciškaus, Rockaway Beacho, Grenpointo; vėliau iki 1986 – Broklyno, Niujorke, Veteranų administracijos ligoninėje vyriausiąją asistente , kartu buvo Downstato medicinos centro klinikinė instruktorė. Kaip reabilitacijos specialistė dalyvavo gydytojų tarptautiniuose kongresuose ir simpoziumuose. Nuo jaunystės kūrė eilėraščius, o atvykusi į Ameriką kunigo S. Ylos paskatinta pradėjo rašyti dienoraštį. Pirmuosius pasakojimus apie ligoninės 1969 išspausdino “Drauge”, vėliau išleido knygą “Moteris su baltu chalatu”. Verta pažymėti Konstancijos meilę savo profesijai, pareigai, gimtajam kraštui, tautiškumui ir kultūrai. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė, gyvendama toli nuo tėvynės, jos labai ilgėjosi “Sudiev, gražioji tėviške… Lieku amžinai tau dėkinga už suformuotą mano vidinį pasaulį: meilę Kūrėjui, Tėvynei, mokslui, menui, grožiui, gėriui ir žmonėms. Jais tu padėjai man, svetur gyvenant, ne tik išlaikyti garbingą lietuvių tautos vardą, bet ir neištirpti lyg druska vandenyje” Dr. Konstancijos Paprockaitės-Šimaitienės fondas įsteigtas Virgilijos Remėzienės savo tetos dr. Šimaitienės atminimui pagerbti. Skiriamas Zarasų bažnyčios, gimnazijos ir muziejaus paramai. Mirė Konstancija Šimaitienė – Paprockaitė 2005 m. gegužės 23 d. JAV Niujorke.
JAV lietuviai.- 2002.- T.2, p. 337.

Knygos
Kobieta w białym kitlu / Konstancja Paprockaite-Šimaitis ; tłumaczenie z języka litewskiego Maria Janik i Antoni Janik. - Warszawa : Przedświt, 1999. - 127, [2] p.
Moteris su baltu chalatu / Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė ; iliustravo Paulius Jurkus. - Brooklyn (N.Y.) : K. Paprockaitė-Šimaitienė, 1990 (Brooklyn : Franciscan Press). - 494 p.
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas