Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vladai Stankūnienei - 65

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vlada Stankūnienė (1949 06 12 )

Gimė 1949 06 12 Smėlių kaime, Zarasų rajone Profesorė Socialinių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja, Demografinių tyrimų centro vadovė. 1970 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. Dirbo: 1970-1979 m. Lietuvos MA Ekonomikos instituto Gamybinių jėgų vystymo išdėstymo skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoja, 1979-1984 m. vyr. mokslo darbuotoja, 1984-1987 Demografinių ir darbo išteklių problemų sektoriaus vedėja, 1987-1992 m. Demografijos skyriaus vadovė, 1993-2002 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto (Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto) Demografijos skyriaus vadovė, 1998-2002 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto direktoriaus pavaduotoja, nuo 2002 m. Socialinių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja, Demografinių tyrimų centro vadovė , 1994-1997 VTU (VGTU) Verslo ekonomikos (Socialinės ekonomikos ir vadybos) katedros docentė, 1997-2005 –profesorė, nuo 2000 m. LTU (MRU) profesorė.
Apsiginė socialinių mokslų daktarės disertaciją (1993) habil. daktarės disertaciją (1996), suteiktas profesorės vardas (2000). Paskelbė daugiau nei 100 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje( lietuvių, anglų, rusų, prancūzų, suomių k). Monografijų ir leidinių. Dalyvauja daugelyje respublikinių ir tarptautinių tyrimų. Vadovauja demografinės raidos vertinimo ir prognozavimo, gyventojų politikos pagrindimo ir formavimo, šeimos evoliucijos, visuomenės senėjimo ir gyventojų migracijos tyrimų projektams ir programoms. Skaitė pranešimus daugelyje respublikinių ir tarptautinių konferencijų Lietuvoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, JAV Meksikoje Brazilijoje, Baltijos šalyse, Rusijoje ir kt. Buvo atsakinga už respublikinių ir tarptautinių konferencijų demografinius klausimais organizavimą. Stažavosi Brauno universitete (JAV, 1992) JAV surašymų biure (Vašingtonas , 1993), Jungtinių Tautų Europos Ekonominėje konferencijoje (Ženeva, Šveicarija, 1994), Prancūzijos nacionaliniame demografinių tyrimų institute (Paryžiuje, 1998, 2000). Knygos „Lietuva Europos Sąjungoje“ (2005) bendraautore.

Kas yra kas Lietuvos moterys.- 2007, p. 428

Knygos
Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės?/ Vlada Stankūnienė .- Vilnius.- 2013, - 263 p.
Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai / Vanda Stankūnienė.- Vilnius.- 2011, 109 p.
Bibliografija
img   Plačiau

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas