Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Leonui Žurauskui – 110

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Leonas Žurauskas (1904 06 28 – 1966 03 28)

Gimė 1904 06 28 Leningrade žurnalistas, vertėjas, bibliotekininkas, Zarasų bibliotekos steigėjas. Jau besimokydamas Zarasų gimnazijoje, nuo 1922 m. bendradarbiavo spaudoje, pasirašinėdamas pavarde arba „Vargo plunksna“. 1924-1929 m. L. Žurauskas buvo Zarasų švietimo ir kultūros draugijos „Akstinas“ sekretorius, misto knygyno vedėjas. Drauge su kunigu Pranu Čepėnu išleido laikraštėlio „Žiemių Lietuva“ keturis numerius. 1929-1932 m. vadovavo Zarasų „Bangos“ kino teatrui, buvo Lietuvos kinematografininkų sąjungos sekretorius. Nuo 1932 m. gyveno Kaune, dirbo fabrike, raštininkavo įstaigose, dirbo vertėju. Nuo 1944 m. iki mirties L. Žurauskas dirbo „Kauno tiesos“ techniniu redaktoriumi, laisvalaikiu vertė į lietuvių kalbą rusų klasikų kūrinius. Yra išvertęs Fiodoro Dostojevskio, Antono Čechovo, Ivano Turgenevo kūrinius. Apdovanotas medaliu „Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941-1945 m., LTSR 25-mečio atminimo ženklu, Garbės raštais. Mirė Leonas Žurauskas 1966 kovo 28 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse, Kaune.
Leonas Žurauskas [nekrologas] // Kauno tiesa, 1966 kovo 31

Knygos
Baltosios naktys : [romanas] / F. Dostojevskis ; vertė L. Žurauskas. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1962. - 511 p. -
Baltosios naktys : sentimentalus romanas iš svajotojo atsiminimų : viduriniam mokykliniam amžiui / Fiodoras Dostojevskis ; iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas ; iliustravo Mstislavas Dobužinskis. - 3-asis leid. - Vilnius : Vyturys, 1987. - 68, [3]
Jaunuolis : 3-jų d. romanas / F. Dostojevskis ; [vertė A. Lagunavičius ir L. Žurauskas]. - Vilnius : Vaga, 1965. - 2 t.
Pažemintieji ir nuskriaustieji : 4-ių d. romanas su epilogu / F. Dostojevskis ; [vertė L. Žurauskas]. - Vilnius : Vaga, 1967. - 464 p.
Pažemintieji ir nuskriaustieji : 4 d. romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; iš rusų kalbos vertė L. Žurauskas. - 3-asis leid. - Vilnius : Vaga, 1979. - 367 p.
Pirmoji meilė : apsakymai / I. Turgenevas. - Vilnius : Vaga, 1973. - 432, [2] p.
Pirmoji meilė : apysaka / Ivanas Turgenevas ; iš rusų k. vertė Leonas Žurauskas ; iliustr. Rimantas Dichavičius. - Vilnius : Vaga, 1983. - 77 p.
Ponia su šuniuku : [apsakymai ir apysakos] / Antonas Čechovas ; [sudarytojas Vytautas Visockas]. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Spauda). - 272, [3] p. ; 22 cm. - Vert. L. Žurauskas
Vaikams : [rinkinys] / Fiodoras Dostojevskis ; iš rusų k. vertė L. Žurauskas  [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1974. - 279 p
Bibliografija
img   Plačiau

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas